Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ochranári spod Tatier čakajú na prílet orla Arnolda

05.03.2014 Tohtoročná teplá zima pod Tatrami spôsobila predčasné ukončenie projektu živej kamery Dravce na Liptove. Ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAPu však budú s podobnými prenosmi aj naďalej pokračovať. V súčasnosti pokračujú prípravy živého prenosu orla krikľavého, ktorý na jeseň opustil hniezdo v podhorí Západných Tatier a do zimoviska v africkej Botswane preletel vyše 7 tisíc kilometrov. Orol Arnold by sa mal v týchto dňoch vydať na svoju spiatočnú púť z Afriky do hniezdiska na Liptove.

Inšpektori ochrany ovzdušia uložili najvyššiu pokutu 20 000 eur

04.03.2014 Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 545 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri 84 z nich. Kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok. Uložili 82 pokút v celkovej výške 95 270 eur a 48 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

Minister Peter Žiga na rokovaní Rady ministrov pre ŽP vzniesol výhrady proti návrhom EÚ znižovať uhlíkové emisie

04.03.2014 Rada ministrov EÚ pre životné prostredie rokovala v Bruseli o balíku návrhov Európskej komisie týkajúcich sa politiky na znižovanie emisií skleníkových plynov a energetického sektora do roku 2030. Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga. Osobitnú pozornosť ministri venovali cieľu znižovania emisií na úrovni -40 percent oproti roku 1990 a záväznom cieli pre obnoviteľné zdroje energie na EÚ úrovni vo výške aspoň 27 percent na celkovej konečnej spotrebe.

Oddnes možno posielať návrhy na Cenu ministra životného prostredia

03.03.2014 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia, si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 15. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. Stane sa tak pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2014.

Vodohospodári odovzdali zrekonštruovanú hrádzu Hornádu v Košiciach

28.02.2014 Po viac ako ôsmich mesiacoch výstavby dnes vodohospodári za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu slávnostne skolaudovali zrekonštruovaný vyše 540 metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v košickej mestskej časti Džungľa. Spolu so 60 metrov dlhým a v korune 50 centimetrov širokým ochranným múrikom tak spĺňa parametre na ochranu pred storočnou vodou. Ukončila sa tak prvá časť rozsiahlej komplexnej výstavby protipovodňovej ochrany mesta Košice, ktorá bude mať po dokončení celkovú dĺžku 12 kilometrov.

Zmodernizovaná spaľovňa odpadov pri Košiciach už spĺňa emisné limity

28.02.2014 Zrekonštruovanú spaľovňu odpadov dnes slávnostne otvorili v obci Kokšov-Bakša pri Košiciach. Cieľ investičného projektu spoločnosti KOSIT bol dosiahnuť väčšie energetické zhodnotenie odpadov. Po rekonštrukcii zariadenie okrem tepla na vykurovanie vyrába aj tzv. zelenú elektrickú energiu. Modernizácia výrazne prispela k ekologizácii spaľovne, ktorá v porovnaní s minulosťou spĺňa predpísané parametre aj v oblasti emisných limitov.

Vodohospodári a ochranári obnovili dunajské ramená v Rusovciach

28.02.2014 Mohutné topole a vŕby, množstvo vzácnych živočíchov, ale aj bujný les s desiatkami rôznych druhov drevín, aký nemá na slovenskom úseku Dunaja obdobu. Reč je o prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy. V jej časti – Rusovskom ramene sa nachádzali štyri prehrádzky z kameňa a betónu, ktoré tvorili bariéru pre tečúcu vodu a migrujúce živočíchy.

V marci si po prvý raz pripomenieme Svetový deň divej prírody

27.02.2014 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Stalo sa tak 20. decembra 2013 na 68. zasadnutí. Cieľ je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Čas snežienok pomaly prichádza. Na čo si treba dať pozor?

27.02.2014 Hoci jar sa ešte oficiálne nezačala, výnimočne teplé počasie prinieslo jej typický symbol – snežienku jarnú. Pre tento prvý jarný kvet už dlhší čas neplatí, že je typickou chránenou rastlinou, ktorú je prísne zakázané zbierať všade tam, kde prirodzene rastie. Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do 3. stupňa ochrany. V chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany – teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj iných chránených areáloch je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov – zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur.

Inšpektori odpadu zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

26.02.2014 Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.

V obci Banka sa začala sanácia zosunutého svahu

21.02.2014 Zemnými prácami začali geológovia sanačné práce havarijného zosuvu v obci Banka pri Piešťanoch. Od štvrtka 20. februára odvážajú ťažké mechanizmy časti mokrej hliny z cesty tak, aby zabezpečii prístup na havarijný zosuv. Pre odvoz pôdy už na ceste medzi Piešťanmi a Ratnovcami platí obmedzená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Po sprejazdnení cesty k zosunutému svahu začne realizátor prác budovať drenážne kamenné rebrá, mikropilotovú stenu, násyp z lomového kameňa, kamenný zásyp a na záver gabiónový múr pozdĺž prístupovej cesty. Tieto opatrenia majú za úlohu stabilizovať svah a odvádzať z neho prípadne nahromadenú vodu.

Veľkej Lehôtke a Hradcu naďalej hrozia zosuvy. Minister Peter Žiga prisľúbil pomoc

21.02.2014 Minister životného prostredia Peter Žiga navštívil na žiadosť obyvateľov lokality vo Veľkej Lehôtke a Hradci, ktoré ohrozuje zosuv pôdy. Rezort životného prostredia havarijnú situáciu prímestských častí Prievidze rieši a pripravuje prvé opatrenia. Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie. Približne do dvoch až troch týždňov budú môcť úspešné firmy začať práce na odvodnení svahu. Opatrenia na stabilizáciu situácie si vyžiadajú približne 35 tisíc eur.

Inšpektori ochrany vôd zistili porušenie zákona pri pätine kontrol

21.02.2014 Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 938 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri pätine z nich.

Skončila sa konferencia o čistote ovzdušia v mestách

20.02.2014 Automobilová doprava, používanie dieselových motorov v mestách a spaľovanie uhlia na vidieku. To sú hlavné dôvody znečistenia ovzdušia v strednej Európe prachom. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá skončila v Bratislave. Podujatie organizovalo Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air.

Začína sa konferencia Čistý vzduch pre mestá

19.02.2014 Prezentovať efektívne opatrenia zamerané na ochranu zdravia občanov a dodržanie limitov znečistenia ovzdušia. To je hlavným cieľom medzinárodnej konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá začína dnes, 19. februára v Bratislave. Podujatie organizuje občianske združenie CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže