Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Dunaj oslavuje v Bratislave už túto sobotu

20.06.2014 Zaujímavé informácie o druhej najdlhšej rieke Európy, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch alebo hra na kajakára. Aj o tomto bude Deň Dunaja 2014 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na rieku Dunaj, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s ďalšími partnermi. Podujatie otvorí v sobotu 21. júna 2014 minister životného prostredia Peter Žiga pod hradom Devín v Bratislave.

Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti novele vodného zákona

17.06.2014 Rezort životného prostredia vyzýva verejnosť, aby sa nenechala oklamať lživou kampaňou plnou nezmyslov, ktorá sa šíri na internete a sociálnych sieťach o návrhu novely vodného zákona. Novela zákona totiž jednoznačne ochráni Slovensko pred nekontrolovaným vývozom vody a drancovaním našich vodných zdrojov. Voda vďaka nej získa status strategickej suroviny a nikdy sa nestane, že bude chýbať obyvateľom niektorého regiónu.

Inšpektori SIŽP vyzbierali tony odpadu

16.06.2014 Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), rezortnej organizácie MŽP SR, ale aj ostatní zamestnanci inšpekcie, aktívne reagovali na májovú výzvu eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika „Vyčistime si Európu!“ Jej základná myšlienka bola zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov s cieľom odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok.

Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu od odpadkov, začína sa letná sezóna

16.06.2014 Rekreanti a návštevníci Zemplínskej Šíravy sa môžu tešiť na dostatok vody v nádrži. Navyše, kvalita vody vo východoslovenskom mori je po kvalitatívnej stránke úplne vyhovujúca. Zásluhu na tom majú vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku. Po prívalových dažďoch v polovici mája vyzbierali z vodnej plochy Zemplínskej Šíravy a jej brehov stovky vriec s odpadom a odviezli za desiatky plných tatroviek odpadu. Vodnú nádrž tak dôkladne pripravili na letnú turistickú sezónu. Tú otvoria vodohospodári z michalovskej Správy povodia Laborca dnes na brehoch Šíravy pri aquaparku v obci Kaluža.

Skončili sa Botanické dni

13.06.2014 Desiatky odborníkov z Českej republiky a Slovenska sa zúčastnilo Botanických dní na strednom Slovensku. Odborné prednášky botanici doplnili o celodenné exkurzie na lúky a mokrade Rajeckej doliny s výskytom vzácnych mäsožravých rastlín, Malej Fatry a okolia Zázrivej. Na hrebeni Krivánskej Malej Fatry upútal pozornosť jedinečný endemický druh – jarabina margittaiho. Medzinárodný odborný seminár organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou Národného parku Malá Fatra, Botanickou záhradou Univerzity Komenského – pracovisko v Blatnici a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR.

Ministri EÚ dosiahli politickú dohodu o návrhu GMO smernice

13.06.2014 Slovensko podporilo návrh smernice Európskej komisie o možnosti členských štátov EÚ obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín (GMO) na ich území. SR na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pred rokovaním Rady EÚ bolo už tradičné koordinačné stretnutie ministrov krajín V4, na ktorom prijali krátke spoločné vyhlásenie ku klimatickému balíčku prezentované počas rokovania rady EÚ predsedajúcim Maďarskom. Ján Ilavský prezentoval hlavné priority Slovenska v oblasti životného prostredia a zmeny klímy pre blížiace sa predsedníctvo Slovenska vo V4.

Na odstraňovanie dôsledkov veternej smršte Žofia vláda vyčlenila 1,12 milióna eur

11.06.2014 Vláda zareagovala na mimoriadnu kalamitnú situáciu v Tatrách z mája 2014. Cez zmenu v rozpočte Environmentálneho fondu na dnešnom zasadnutí vyčlenila sumu 1 120 124 eur na odstraňovanie jej dôsledkov. O tieto prostriedky sa zvýši doterajšia suma 21 miliónov eur určená vo fonde v tomto roku na dotácie. Materiál na vládu predložil minister životného prostredia Peter Žiga.

Prezident podpísal novelu, ťažbu uránu musí odobriť referendum

11.06.2014 Ťažba uránu bude od 15. júna na Slovensku možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí. Novelu geologického zákona, ktorú 3. júna schválili 122 hlasmi poslanci Národnej rady SR, podpísal dnes prezident Ivan Gašparovič.

Vynovenú budovu múzea ochrany prírody čaká zariaďovanie expozícií

11.06.2014 Rekonštrukcia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v centre Liptovského Mikuláša pokračuje. Stavebné práce na historickej budove múzea z 18. storočia už boli ukončené. Trojročný projekt za 9,5 milióna eur skompletizuje v nasledujúcich mesiacoch inštalovanie expozícií do vynovených interiérov. Projekt je financovaný Ministerstvom životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Svetové fórum geovedných informatikov

10.06.2014 Nárast množstva geologických dát a ich spracovanie pre globálne potreby spoločnosti si vyžaduje koordinovaný prístup medzi geologickými službami (GS) jednotlivých štátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra preto v dňoch 26.- 31.05.2014 zorganizoval na Štrbskom Plese konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC).

Chystá sa 13. ročník trienále Ekoplagát

09.06.2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra v Varíne, v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline organizuje už 13. ročník trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT ´14.

Minister Peter Žiga odovzdal Cenu ministra životného prostredia 2014, po prvýkrát aj za záchranu života

05.06.2014 Minister Peter Žiga sa poďakoval tým, ktorí sa počas uplynulých pätnástich rokov zaslúžili o ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia si prebralo ocenenie Cenu ministra životného prostredia, Čestné uznanie a Ďakovný list spolu tridsaťpäť nominovaných kandidátov. Minister Peter Žiga odovzdal tieto ocenenia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v priestoroch bratislavského hotela Bôrik. Po prvýkrát ministerstvo udelilo aj mimoriadnu Cenu ministra zamestnancovi rezortu za záchranu ľudského života.

Vláda bude môcť obmedziť alebo zakázať vývoz vody

04.06.2014 Vláda by v budúcnosti mala mať právomoc obmedziť alebo zakázať vývoz vody za hranice. Počíta s tým novela tzv. vodného zákona z dielne envirorezortu, ktorú dnes schválil kabinet. Právna norma okrem toho prináša zákaz ropovodu cez Žitný ostrov i zmeny v spoplatnení závlahovej vody, k čomu SR zaväzuje európska legislatíva. V prípade pozitívneho stanoviska parlamentu a vlády by mala platiť od októbra.

V Banskej Bystrici otvorili prvé informačné centrum o mokradiach v strednej Európe

04.06.2014 Poskytovať verejnosti informácie o mokradiach, ich využívaní, funkciách, prebiehajúcich projektoch, ale aj vytvárať podmienky pre vzdelávanie a školenie ochrancov prírody. To je hlavným cieľom informačného strediska o mokradiach, ktoré dnes otvorili v Banskej Bystrici. Stredisko vybudovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch od Švajčiarska cez program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ide o prvé takéto informačno-vzdelávacie centrum v strednej Európe.

Parlament schválil zákaz ťažby uránu z dielne envirorezortu

03.06.2014 Ťažba uránu bude od 15. júna na Slovensku možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí. Vyplýva to z novely geologického zákona, ktorú 122 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu zákona schválili s pozmeňujúcim návrhom primátora Košíc Richarda Rašiho. Podľa neho budú o ťažbe uránu v Bratislave a Košiciach rozhodovať všetci obyvatelia na území celého mesta, nielen jednotlivé mestské časti, ktorých sa prípadná ťažba týka. Zákaz ťažby rádioaktívnych nerastných surovín na území Slovenska predstavil v máji minister životného prostredia Peter Žiga. Po podpísaní prezidentom by novela mala nadobudnúť účinnosť 15. júna.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže