Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Slovenský raj oslavuje polstoročie svojho vzniku

25.09.2014 Patrí medzi najvýznamnejšie a najzaujímavejšie chránené územia a na Slovensku bol prvou chránenou krajinnou oblasťou. Reč je o Národnom parku Slovenský raj, ktorý v tomto roku oslavuje päťdesiate výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dnes a v piatok 26. septembra priamo v Slovenskom raji stretne na medzinárodnej konferencii takmer dvesto odborníkov, aby zhodnotili polstoročie ochrany prírody tohto územia. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga. O budúcnosti Slovenského raja budú hovoriť nielen ochranári, ale aj vlastníci lesov, starostovia obcí či podnikatelia v cestovnom ruchu.

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

24.09.2014 Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Táto novela zákona mení ustanovenia, ktoré sa po roku jeho aplikácie ukázali ako problémové. Vypustené budú ustanovenia týkajúce sa obchodovania emisií oxidu siričitého a oxidu dusíka. Slovensko s týmito znečisťujúcimi látkami už obchodovať nebude. V zákone zostane obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Dátum účinnosti novely zákona 1. januára 2015 po schválení parlamentom je navrhnutá tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa so schválenými zmenami a doplnkami. Body týkajúce sa vypustenia systému obchodovania majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2016.

Minister Peter Žiga vystúpil na Klimatickom summite 2014 v New Yorku

24.09.2014 Za účasti viac ako 130 prezidentov, šéfov vlád a ministrov bol v utorok na pôde OSN v New Yorku Klimatický summit 2014. Zvolal ho generálny tajomník svetovej organizácie Pan Ki-mun, aby priniesol potrebný politický impulz a novú dynamiku do medzinárodných klimatických rokovaní. Slovensko na summite reprezentoval minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil na tému Národné aktivity a ambície krajín na znižovanie emisií.

Inšpektori biologickej bezpečnosti zistili len jedno porušenie zákona

22.09.2014 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonáva od vstupu našej krajiny do Európskej únie aj štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov. Inšpektori biologickej bezpečnosti SIŽP urobili v prvom polroku 127 kontrol. Porušenie zákona zistili len v jednom prípade, pri kontrole environmentálneho označovania výrobkov.

V ZOO Bojnice spálili nosorožie rohy

22.09.2014 Ministerstvo životného prostredia SR považuje akékoľvek používanie a obchodovanie s rohmi nosorožcov za neprijateľné. Na pamiatku všetkých upytliačených nosorožcov spálili v Zoologickej záhrade Bojnice nosorožie rohy z nelegálneho obchodu zaistené na území Slovenska. Tohto symbolického aktu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Spálením šiestich rohov nosorožcov sa envirorezort pridal k ďalším krajinám sveta, ktoré si takto pripomínajú 22. september – Svetový deň nosorožcov.

Cesta orlice Aničky do Afriky je opäť online

19.09.2014 Vo štvrtok 18. septembra predpoludním sa najznámejší slovenský orol krikľavý – orlica Anička vybrala na svoju púť z hniezdiska na Liptove do zimovísk v Afrike. Informácie o trase letu orlice monitorujú vďaka GPS vysielačke ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Jej aktuálnu pozíciu môže verejnosť sledovať na internetovej stránke www.spravatanap.sk. Prvú noc na trase strávila samica orla krikľavého v oblasti Šarišských Michalian.

Minister Žiga v Banskej Štiavnici ocenil geológov

16.09.2014 Banícka história v Banskej Štiavnici opäť ožila. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Ministerstvo životného prostredia v rámci svojich činností zabezpečuje úlohy spojené s oblasťou geológie. Tých, ktorých dlhoročná práca a mimoriadne výsledky v tejto oblasti prispeli k ochrane životného prostredia, ocenil minister životného prostredia Peter Žiga. Čestné uznanie a Ďakovný list ministra životného prostredia udelil Peter Žiga deviatim pracovníkom envirorezortu.

Otvorené dvere do sveta geológie

15.09.2014 Je už pravidlom, že geológovia každoročne otvárajú dvere širokej verejnosti do sveta geológie, ktorý je pre mnohých nie celkom neznámy. Takáto príležitosť bude v sobotu, 20. septembra na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

SIŽP pokutovala za znečisťovanie ovzdušia

12.09.2014 Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 296 kontrol v oblasti ochrany ovzdušia. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenie predpisov zistili pri každej šiestej kontrole. Uložili 28 pokút v celkovej výške 24 370 eur a 15 opatrení na nápravu.

Eco MOBILITY Tour

12.09.2014 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia MŽP SR, pripravuje počas Európskeho týždňa mobility 2014 aj dva výchovné koncerty zamerané na mobilitu v mestách. Nielen na hudobný zážitok sa môžu tešiť žiaci banskobystrickej základnej školy na Moskovskej ulici (16. 9. 2014) a žiaci zvolenskej základnej školy na ulici P. Jilemnického (17. 9. 2014). Podujatia odštartujú ďalšiu sériu výchovných koncertov Thomasa Puskailera, ktorý v tomto roku na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR.

Vodárenskí pracovníci si na súťaži preverili svoje odborné zručnosti

11.09.2014 Sily a zručnosť si dnes v Bratislave merali najlepší odborníci desiatich slovenských vodárenských spoločností na 31. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Podujatie podporil osobnou účasťou minister životného prostredia SR Peter Žiga.

Európsky týždeň mobility v envirorezorte

10.09.2014 Podporiť udržateľné dopravné opatrenia a prerozdeliť či prebudovať ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. To je hlavným cieľom tohtoročnej kampane v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM). Miestne samosprávy zároveň vyzývajú ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. Týždeň podujatí vyvrcholí 22. septembra, počas svetového dňa bez áut, aktivitou “Do mesta bez auta!”. Do kampane je zapojených 1 863 samospráv zo 42 krajín, z toho 27 zo Slovenska. . Tieto čísla neustále narastajú, na čom sa významnou mierou podieľa aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho rezortná organizácia – Slovenská agentúra životného prostredia.

Vodárenské spoločnosti podporujú novelu vodného zákona

10.09.2014 Asociácia vodárenských spoločností (AVS) podporuje novelu vodného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Informovali o tom dnes jej zástupcovia na tlačovej konferencii v Bratislave. Aktivisti proti vývozu vody do zahraničia chcú podľa prezidenta AVS Stanislava Hrehu v konečnom dôsledku to isté ako vláda. Novela, ktorú začiatkom júna schválil vládny kabinet, čaká momentálne na schválenie v parlamente.

SIŽP: Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 48 tisíc eur

08.09.2014 Inšpektori ochrany prírody Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka celkovo 187 kontrol, za ktoré uložili 52 pokút vo výške 48 193,17 eur. Najvyššiu pokutu 16 tisíc eur dostalo Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom v okrese Medzilaborce. To si objednalo výrub drevín, v rámci ktorého bolo bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody vyrúbaných 1 212 drevín a 10 740 metrov štvorcových krovín. Výrub sa uskutočnil na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s 2. stupňom ochrany, v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, ako aj na území európskeho významu Dukla s 2. stupňom ochrany.

MŽP: Výstava dokumentuje význam 22 vodných diel na Vážskej kaskáde

02.09.2014 Dôvody výstavby a význam sústavy vodných diel Vážskej kaskády približuje výstava s názov Od Tatier k Dunaju – popri Váhu. Výstavu dnes predpoludním v átriu Ministerstva životného prostredia SR otvoril generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Panelová expozícia dokumentuje budovanie 22 vodných diel na Váhu od roku 1932. Výstava potrvá do 12. septembra.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže