Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Európsky týždeň mobility 2014 vyvrcholil ocenením aktívnych samospráv

07.11.2014 Slávnostným odovzdávaním cien spojeným s národným workshopom vyvrcholil v piatok 7. novembra 2014 Európsky týždeň mobility (ETM). V martinskom hoteli Turiec sa stretli zástupcovia úspešných samospráv, predstavitelia inštitúcií a organizácií, ktorým myšlienka mobility a kvality životného prostredia nie je ľahostajná. Na národnom workshope nechýbali riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Martin Vavřinek a vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

MŽP: Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

06.11.2014 Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.

Prezident odobril ústavný zákaz vývozu vody do zahraničia

05.11.2014 Ústavný zákaz vývozu vody zo Slovenska od decembra platí. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu základného zákona štátu, ktorú parlament schválil.

V Bardejove dobudujú kanalizáciu za 1,6 milióna eur

31.10.2014 Predstavitelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti spolu s ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom dnes v Bardejove slávnostne začali výstavbu chýbajúcej kanalizácie. V rámci projektu za viac ako 1,6 milióna eur sa zvýši pripojenie obyvateľov v rámci mesta na kanalizáciu na 97,4 % a vytvorí sa 237 nových domových prípojok v dĺžke 1724 metrov.

V Žiline slávnostne otvorili výstavu Ekoplagát ´14

31.10.2014 Vo výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline vo štvrtok 30. októbra slávnostne otvorili výstavu spojenú s vyhlásením víťaza a odovzdávaním cien trinásteho ročníka súťaže Ekoplagát ´14, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu Grand Prix 13. medzinárodného trienále - súťažnej prehliadky plagátov s problematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát'14 získal Poliak Lex Drevinsky za plagát Tance s vlkmi.

Vodohospodári začali opravovať 265 ročný tajch

30.10.2014 Pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) začali rekonštruovať ďalší z historických štiavnických tajchov – vodnú nádrž Červená studňa. Počas najbližších týždňov vodohospodári vyrúbu 88 nežiaducich stromov, krovie a vyčistia zhruba 25 árovú plochu od buriny a vykosia starú vysokú a poľahnutú trávu. Ponad hrádzu prenosným čerpadlom vyčerpajú niekoľko tisíc kubíkov vody, pretože výpustné zariadenie tohto 265 ročného tajchu je nefunkčné. Po Dolnohodrušskej vodnej nádrži a Veľkej Richňave je tak Červená studňa už tretím tajchom, ktorý vodohospodári obnovia. Zároveň je jediným, ktorý bude SVP opravovať z vlastných prostriedkov. Rekonštrukčné práce si v prvej etape vyžiadajú zhruba 26 tisíc eur.

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

30.10.2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy eur.

MŽP: Výstavba nultého obchvatu Bratislavy si vyžiada kompenzačné opatrenia v ochrane prírody

29.10.2014 Výstavba diaľničného úseku D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever patrí pre naliehavé dôvody k projektom vyššieho verejného záujmu. Rozhodla o tom vláda SR. Nepriaznivý vplyv výstavby na životné prostredie a integritu územia sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 budú kompenzovať opatrenia za viac ako 9,6 milióna eur. K návrhu sa pozitívne vyjadrila EK, aj tretí sektor.

Obce na Dunaji sa vďaka novým pontónom sprístupnia osobnej lodnej doprave

29.10.2014 Od novembra budú na Dunaji v prevádzke nové pontóny potrebné na lodnú dopravu medzi Bratislavou, Čunovom, Hamuliakovom a Šamorínom. Pontóny na žiadosť obcí v povodí Vodného diela Gabčíkovo vybudovala rezortná organizácia MŽP SR, Vodohospodárska výstavba, š.p. Prístavné plávajúce móla boli hlavná podmienka realizácie projektu rozšírenia osobnej lodnej dopravy na vodnom diele.

Štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz na zasadnutí Rady ministrov v Luxemburgu

29.10.2014 Za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza zasadala v utorok 28. októbra v Luxemburgu Rada ministrov životného prostredia. Z iniciatívy Slovenska bolo ešte pred zasadnutím Rady koordinačné stretnutie krajín V4, ktoré sa venovalo predovšetkým problematike aktuálne diskutovanej odpadovej legislatívy. V rámci budúcich rokovaní na úrovni V4 by Maďarsko, Česká republika i Poľsko uvítali diskusiu k problematike balíčka o čistejšom ovzduší a reforme systému obchodovania s emisnými kvótami.

MŽP SR: Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala Liptovská Teplička

29.10.2014 Ministerstvo životného prostredia SR udelilo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014. Laureátom sa stala obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Cenu víťaznej obci odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Liptovská Teplička bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnej súťaži Cena Rady Európy za krajinu 2015.

MŽP SR: V Tatrách je rekordne veľa kamzíkov

28.10.2014 Celkovo 1389 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas októbrového spočítavania na území celého Tatranského národného parku. Na slovenskej strane Tatier žije z celkového počtu 1018 kamzíkov. Tohtoročné jesenné spočítanie len potvrdilo už minuloročné údaje o rekordných stavoch kamzičej populácie v Tatrách. Kamzičiu zver spočítali pracovníci partnerských organizácií – Správy Tatranského národného parku, Štátnych lesov TANAP-u, poľského Tatranského národného parku, Mestského podniku Spišská Belá a členovia stráže prírody.

Skončil sa Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm

28.10.2014 Slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením autorov víťazných snímok sa v Bratislave skončil 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm. Cenu Vlády SR a Cenu Ministerstva životného prostredia SR odovzdal štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský.

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

24.10.2014 Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti zmene klímy. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur.

Minister Peter Žiga sa stretol s riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry Hansom Bruyninckxom

24.10.2014 V Bratislave sa skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov 39 krajín, ktoré sú združené v Európskej environmentálnej agentúre EEA. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Peter Žiga rokoval s výkonným riaditeľom EEA Hansom Bruyninckxom na témy zelenej ekonomiky, hodnotenia stavu životného prostredia, 7. environmentálneho akčného plánu, ale aj úlohy EEA v rámci inštitúcií EÚ. Z výsledkov medzinárodného stretnutia, ktoré sa prvýkrát konalo na Slovensku, vyplýva potreba intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti koncipovania environmentálnej stratégie, interpretácie dát a príprave hodnotiacich správ o stave životného prostredia.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže