Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Za trhanie snežienok v chránených územiach hrozí pokuta

04.03.2015 Hoci časť Slovenska stále prikrýva sneh, v niektorých oblastiach sa už objavujú symboly blížiacej sa jari. S príchodom jarného obdobia sa spája práve biely kvet snežienky. Za jeho odtrhnutie v oblasti s vyšším stupňom ochrany však previnilec riskuje pokutu.

Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

26.02.2015 Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“. Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú stratégie na dosiahnutie odolnej energetickej únie, vybudovania energetických prepojení a dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 a tiež plán implementácie.

Minister životného prostredia diskutoval so študentmi

26.02.2015 Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol so študentmi a pedagógmi Technickej Univerzity vo Zvolene. Témou jeho vystúpenia a následnej diskusie boli „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“.

Slovensko a Maďarsko chcú bojovať proti cezhraničnej odpadovej turistike

20.02.2015 Zlepšenie spolupráce v oblasti ochrany zložiek životného prostredia, riešenie otázky starých environmentálnych záťaží a nový zákon o odpadoch. Aj o týchto témach rokovali predstavitelia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie včera na svojom 15. zasadnutí v Budapešti. Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Maďarskej časti predsedal štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Zsolt Németh.

Nový zákon pomôže znížiť riziko závažných priemyselných havárií

18.02.2015 Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok je cieľ zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý dnes schválila vláda. Právna norma prináša povinnosti pre prevádzkovateľov dotknutých podnikov tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali sa následky havárie.

SIŽP vlani urobila vyše 3 400 kontrol, uložila pokuty za takmer 727 tisíc eur

18.02.2015 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 475 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila približne pri každej piatej z nich. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 609 pokút v celkovej výške takmer 727 000 eur a 173 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty smerujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

MŽP: Zákon o odpadoch je v druhom čítaní

05.02.2015 Zákon o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Nový zákon prichádza po 13 rokoch platnosti toho súčasného a do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom je zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu. Právna norma má ľudí naučiť separovať, recyklovať a posunúť Slovensko k modernej, čistejšej Európe. Zákon začiatkom decembra v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Po schválení parlamentom by mal zákon nadobudnúť účinnosť v januári 2016.

MŽP: Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi EK

04.02.2015 Vláda SR schválila, že projekt Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi Brusel. Stalo sa tak na návrh ministerstva životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie. Cieľom projektu je posilniť aktívnu ochranu pred povodňami na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Na efektívnejší boj proti povodniam by mali záchranné zložky a vodohospodári získať moderné vybavenie za vyše 63 miliónov eur.

Svetový deň mokradí v envirorezorte

02.02.2015 Sú domovom pre viac ako 100 tisíc sladkovodných druhov živočíchov a rastlín, čistia vodu a filtrujú z nej nebezpečné odpadové látky. Dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ako dôležitého zdroja pitnej vody pre ľudstvo. Reč je o mokradiach – teda územiach, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Svetový deň mokradí si svet pripomína 2. februára ako pripomienku na podpis Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu, známy aj ako Ramsarský dohovor. Mottom tohtoročných akcií sú Mokrade pre našu budúcnosť (Wetlands for our Future).Pri tejto príležitosti rezort životného prostredia pripravil viacero podujatí, zameraných predovšetkým na školopovinné deti.

MŽP: Opatrenia proti zosuvom pôdy chránia obecnú školu v Nižnej Myšli

30.01.2015 Nové opatrenia v rámci druhej etapy sanačných prác v Nižnej Myšli chránia proti zosuvom pôdy miestnu obecnú školu. Náklady na práce dosiahli približne 1 milión 240 tisíc eur. Informoval o tom dnes na kontrolnom dni v obci štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Opatrenia spočívali v stabilizácii svahu v severnej časti obce pomocou kotvenej pilótovej steny, novej drenážnej štrkovej steny a v dôslednom odvedení vody pomocou vrtov. Hladinu podzemnej vody bude monitorovať 12 nových piezometrických vrtov. Obec v okrese Košice-okolie doteraz čelí následkom ničivého zosuvu pôdy po povodniach z júna 2010.

Ochranu pred zosuvmi pri Prievidzi dobudovali, obyvatelia sa môžu cítiť bezpečnejšie

28.01.2015 Sanačné práce na zosuvoch, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, sa skončili v plánovanom termíne. Stáli približne 800 tisíc eur, ktoré po dohode s ministerstvom financií pre postihnuté lokality získal minister životného prostredia Peter Žiga. Pripravuje sa ešte finálna úprava terénu a monitorovanie.

Európska komisia ocenila návrh nového zákona o odpadoch, argumenty Slovenska prijala pozitívne

21.01.2015 Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky. Skonštatovali to predstavitelia EK pod vedením Patricka Costella, riaditeľa kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov, po stretnutí s delegáciou ministerstva životného prostredia SR v Bruseli. Štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz detailne predstavil východiská a zásadné tézy vládneho návrhu zákona o odpadoch, o ktorom bude rokovať Národná rada SR. Predstavitelia EK ocenili podrobné informácie o novom slovenskom zákone o odpadoch. Pomôžu im porozumieť princípom tohto zákona, najmä navrhovanému systému uzatvárania zmlúv medzi obcami a zbernými subjektmi i celkovému nastaveniu odpadového hospodárstva v SR v nadchádzajúcich rokoch.

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

21.01.2015 Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dve nasledujúce šesťročné obdobia. Materiál s názvom Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Vodohospodárska politika bude naďalej prioritne orientovaná na ochranu vody ako strategickej suroviny štátu a národného bohatstva. Zároveň na dosiahnutie environmentálnych cieľov, teda na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Na MŽP otvorili výstavu POVODEŇ 74 - pred a po

19.01.2015 Pred viac ako 40-timi rokmi, v druhej polovici októbra 1974, sa mestom pod Urpínom prehnala 1000-ročná voda, ktorá spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. 4 podniky zničila, 27 poškodila, vyše 40 kilometrov ciest zostalo neprejazdných a 267 domov sa ocitlo pod vodou. Všetky tieto fakty obrazom i písmom prináša výstava „POVODEŇ 74 pred a po“, ktorú dnes sprístupnili v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia v Bratislave.

MŽP SR skontrolovalo odvoz gudrónov z Devínskej Novej Vsi

16.01.2015 Práce na začatej sanácii gudrónov v kameňolome Srdce v bratislavskej Devínskej Novej Vsi skontrolovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Pred niekoľkými dňami zo skládky začali vyvážať odpad a hoci nákladné autá vozili zatiaľ len zeminu, ktorá ľudské zdravie neohrozuje, nie gudróny, u ľudí to vyvolávalo obavy. Nákladné autá so zeminou prechádzali cez mestskú časť nezakryté. Ministerstvo uložilo okamžité opatrenie, že žiaden odpad nesmie ísť v aute nezakrytý. Rezort spoločnosti zabezpečujúcej sanáciu gudrónov odporučil lepšiu komunikáciu s verejnosťou a vyzval striktne dodržiavať určený čas transportu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže