Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

MŽP SR: Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu

27.03.2015 Michalovskí vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili tento týždeň jarné čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Odviezli 90 vriec plastového odpadu a ďalších 54 plných nákladných áut rôznych naplavenín, akými boli polámané konáre stromov, ale aj celé vyvrátené kmene, kusy dreva či zoschnutá tráva. V prípade týchto naplavenín išlo o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý umiestnili do prázdneho zemníka, aby ho skompostovali.

MŽP SR si pripomína Deň narcisov

27.03.2015 Žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine si zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR pripomenuli tento významný deň organizovaný Ligou proti rakovine už po 19-krát. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijali v priestoroch ministerstva štátni tajomníci Vojtech Ferencz a Ján Ilavský, ako aj riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak.

MŽP: Skončila sa konferencia o biopalivách a biokvapalinách

26.03.2015 Diskusia o výpočte úspor emisií skleníkových plynov pri využívaní biomasy ako suroviny a príprava webových registrov k evidencii pohybu surovín a výrobkov s cieľom minimalizovať podvody pri exporte a importe biopalív a biokvapalín, ale aj aktuálny vývoj európskej legislatívy. To boli hlavné témy expertného stretnutia členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC), ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Hoteli Sorea. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň od roku 2010 členom tejto európskej platformy.

MŽP: Klimatický atlas Slovenska pokrstili vodou z Lomnického štítu

26.03.2015 Slovensko sa po viac ako pol storočí dočkalo svojho ďalšieho klimatického atlasu. Slávnostne ho na veľtrhu Coneco v Bratislave uviedol do života minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martinom Benkom symbolicky naliali na publikáciu vodu zo snehu z Lomnického štítu.

Minister Peter Žiga otvoril veľtrh CONECO

26.03.2015 Voda ako nevyhnutná súčasť života je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia s veľkým potenciálom aj v energetike. Voda ako samostatný segment sa vôbec po prvýkrát stala súčasťou veľtrhu CONECO/Racioenergia/Voda. Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky otvoril premiér SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom a zástupcami organizátorov podujatia. Veľtrh potrvá do soboty 28. marca 2015.

Envirorezort si pripomenie Hodinu Zeme

26.03.2015 Minister životného prostredia Peter Žiga vyzval svojich kolegov a zamestnancov, aby sa v sobotu, 28. marca 2015 pridali k miliónom ľudí na celej planéte, symbolicky vypli svetlo v čase od 20:30 do 21:30, a tým sa zapojili do environmentálnych aktivít pre ochranu klímy a životného prostredia.

MŽP: Svetový deň vody oslávia vodohospodári v Bratislave

26.03.2015 Pri príležitosti Svetového dňa vody a pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu sa dnes, 26. marca 2015 v Incheba Expo Clube uskutoční slávnostné stretnutie vodohospodárskej špičky. Pozvanie prijal premiér SR Robert Fico, minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, zástupcovia vodárenských spoločností, vodohospodári, zástupcovia samosprávy, ale aj odborná verejnosť. Hlavnými organizátormi podujatia sú Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.

Devínske rameno ožíva, znovu v ňom bude prúdiť voda

24.03.2015 Devínske rameno v Bratislave po takmer 50 rokoch opäť ožíva. Ochranári v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, vodohospodármi a viacerými odborníkmi ho po rokoch príprav a dvoch mesiacoch realizácie prác revitalizovali a prepojili s hlavným tokom Dunaja. Už o pár týždňov, keď hladina rieky stúpne, v ňom bude opäť prúdiť voda.

MŽP: Karpatské bukové pralesy zapísané v UNESCO majú svoju striebornú mincu

23.03.2015 Karpatské bukové pralesy, ktoré sú od roku 2007 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, majú svoju striebornú zberateľskú mincu. Prezentovali ju v átriu budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave, kde bol aj prvý deň predaja mince v nominálnej hodnote 10 eur s hmotnosťou 18 gramov a priemerom 34 milimetrov. Podujatie otvoril minister životného prostredia Peter Žiga.

Svetový deň vody v znamení udržateľného rozvoja

23.03.2015 V nedeľu 22. marca si svet pripomenul Svetový deň vody. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov s cieľom poukázať na význam vody v živote človeka a propagovať aktivity na ochranu vodných zdrojov. Motto tohtoročného svetového dňa je "Voda a udržateľný rozvoj", keďže voda je kľúčový prvok pre rozvoj poľnohospodárstva, priemyslu alebo energetiky a tiež je nevyhnutná pre fungovanie prírody a zachovanie ľudského zdravia a života.

MŽP: Vodohospodári vyzbierali z vodnej nádrže Ružín už vyše 1100 ton odpadkov

23.03.2015 Východoslovenskí vodohospodári za dva roky trvania pilotného projektu Čistenie Ružína vyzbierali a odstránili z tejto vodnej nádrže s pomocou nezamestnaných z okolitých obcí vyše 1130 ton rôznych odpadkov. Na pracovnom rokovaní v Košiciach o tom informovali odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku za účasti zástupcov okresných úradov, úradov práce i starostov obcí v okolí Košíc. Ministerstvo životného prostredia SR na stretnutí zastupoval štátny tajomník Vojtech Ferencz. Envirorezort chce podobné projekty rozšíriť do ďalších obcí v rámci celého povodia vodnej nádrže a prítokov Hornádu.

Parlament schválil nový zákon o odpadoch

17.03.2015 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 79 hlasmi schválili nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia. Do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie, viac odpad separovať a recyklovať, ale aj zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov. Na príprave nového zákona sa podieľali najvýznamnejšie subjekty odpadového hospodárstva združených v priemyselných zväzoch, samosprávy, ako aj akademická obec. Začiatkom decembra 2014 ho v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

MŽP: Vláda za práce počas povodní zaplatí takmer 12 miliónov eur

11.03.2015 Povodňové zabezpečovacie a záchranné práce počas povodní v druhom polroku 2014 za takmer 12 miliónov eur preplatí štát. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca novembra 2014, ktorú schválila vláda SR. Materiál na rokovanie predložil minister životného prostredia Peter Žiga ako predseda Ústrednej povodňovej komisie. Vláda tak uhradí zabezpečovacie práce vo výške 8,4 milióna eur a záchranné práce za 3,5 milióna eur zo štátnej pokladnice.

MŽP: Protipovodňový a varovný systém by mal byť dokončený v tomto roku

11.03.2015 Povodňový varovný a predpovedný systém POVAPSYS, ktorý umožní predpovedanie prívalových povodní s viachodinovým predstihom, by mal byť hotový v tomto roku. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Peter Žiga po rokovaní vlády. Pribudnúť by malo 350 meracích staníc a dva veľké radary. Tie pomôžu predpovedať riziko búrky a prívalové vlny. Slovensko na tento účel využije 20 miliónov eur z eurofondov.

Vodné dielo Gabčíkovo je vo vlastníctve Slovenskej republiky, denník SME zavádza

11.03.2015 Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG), bolo vždy vlastníctvom Slovenskej republiky. Táto skutočnosť vyplýva z medzinárodnej zmluvy s Maďarskom z roku 1977 a z rozsudku Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu z roku 1997. Úvahy denníka Sme v článku „Osud Gabčíkova je neistý" z 11. 3. 2015, ktoré spochybňujú kroky štátu v súvislosti so získaním kontroly nad prevádzkou VEG, sú preto len nepravdivé špekulácie a hypotézy, ktoré zavádzajú čitateľov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže