Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Envirorezort bude využívať elektromobil

23.04.2015 Ministerstvo životného prostredia SR bude najbližší rok využívať na bratislavských cestách elektromobil Volkswagen e-up! pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý zapožičia ministerstvu spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. Elektrické vozidlo slávnostne odovzdal ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi pred sídlom rezortu člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Eric Reuting.

Envirorezort si pripomína Deň Zeme

22.04.2015 Výstavy, súťaže, odborné, osvetové, ale aj rôzne zábavné podujatia pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so svojimi rezortnými organizáciami v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok každoročne upozorňuje ľudí na potrebu chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.Cieľom podujatí je osloviť verejnosť a upozorniť ju na potrebu zachovania životného prostredia v čo najlepšom stave aj pre ďalšie generácie.

MŽP: V Nairobi sa začalo zasadnutie riadiacej rady UN-Habitat

20.04.2015 V piatok 17. apríla 2015 sa v kenskej metropole Nairobi začalo zasadnutie riadiacej rady Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat). Na jeho úvodnom zasadnutí bol do funkcie predsedu riadiacej rady na dvojročné funkčné obdobie zvolený vedúci slovenskej delegácie, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Riadiaca rada má určiť strategické priority činnosti UN-Habitat na nasledujúce obdobie, posúdiť jeho financovanie a prehodnotiť systém jeho riadenia s cieľom zvýšiť kontrolu, efektívnosť, zodpovednosť a rovnomerné zastúpenie členských štátov OSN. Ide o posledné zasadnutie riadiacej rady pred konferenciou Habitat III, ktorá sa uskutoční v októbri 2016 v ekvádorskom hlavnom meste Quito. Táto konferenciazadefinuje novú globálnu agendu bývania a udržateľného mestského rozvoja najmenej na ďalších 20 rokov.

Trend v článku o Zákone odpadoch zavádza a ignoruje fakty

17.04.2015 Ministerstvo životného prostredia sa dôrazne ohradzuje proti článku v týždenníku Trend pod názvom „Odpad smrdí od hlavy“. Okrem toho, že logiku nedáva ani samotný titulok, je článok zavádzajúci, obsahuje viacero faktických chýb a chýbajú v ňom aj dôležité informácie.

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ

17.04.2015 Diskusia k biodiverzite, politike zmeny klímy a obnoviteľným zdrojom energie. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15 apríla 2015 v lotyšskej Rige. Slovenskú delegáciu na stretnutí za oblasť životného prostredia viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Ministerstvo povolenie na prieskum uránu pri Jahodnej nepredĺži

16.04.2015 Ministerstvo životného prostredia SR definitívne nepredĺži povolenie na prieskum ložísk uránu v lokalite Jahodná-Kurišková pri Košiciach. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Končí sa tým desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne.

MŽP: Experti sa venovali príprave na Konferenciu zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a aktivitám na podporu ratifikácie Minamatského dohovoru

15.04.2015 Približne 80 expertov z 21 krajín, medzinárodných inštitúcií a mimovládnych organizácií sa v Bratislave zúčastnilo prípravného workshopu pred konferenciou zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Cieľom týchto dohovorov je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred nebezpečnými látkami. Workshop zorganizovalo Regionálne centrum Bazilejského dohovoru, ktoré je organizačnou zložkou Slovenskej agentúry životného prostredia. Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

MŽP varuje pred vypaľovaním trávy

14.04.2015 Vypaľovanie odpadu zo záhrad ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene sa považuje za nezákonné a trestné konanie. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá ničí životné prostredie, ohrozuje ľudské životy a je nezákonné. Podľa v súčasnosti platného zákona o odpadoch vyplýva zákaz zneškodňovať, teda aj spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene. Porušenie tohto zákona môže stáť občana do 166 eur, právnickú osobu až 16 596 eur.

MŽP: Hlavná cena súťaže Zelený svet pre animovaný film žiakov z Košíc

10.04.2015 Hlavnú cenu jubilejného 20. ročníka medzinárodnej súťaže ZELENÝ SVET 2015 udelila odborná porota skupine žiakov zo Základnej umeleckej školy v Košiciach za animovaný film Akvárium Cemilla Saint-Saënsa. Súťažvýtvarnej tvorivosti detí amládeže vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. Podujatie je sprievodnou akciou Medzinárodného festivalu filmov Ekotopfilm - Envirofilm 2015.

Prezident podpísal nový zákon o odpadoch

08.04.2015 Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch, ktorý zavedie viacero zmien do oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia chce zákonom priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania posúdila aj Európska komisia.

Denník SME zavádza, štát spravuje vodnú elektráreň v Gabčíkove efektívnejšie

01.04.2015 Informácie v článku „Štát na Gabčíkove prerobí“ denníka SME z 1.4.2015 sú nekorektné, zavádzajúce a dajú sa označiť skôr za nevydarený prvoaprílový žart. Je totiž absurdné a úsmevné po troch týždňoch a na základe nepravdivých údajov konštatovať, že štát predajom elektriny vyrobenej v Gabčíkove za tento rok prerobí. Okrem toho v skutočnosti štát počas prvých siedmich dní predal transparentným spôsobom elektrickú energiu v hodnote milión 320 tisíc eur a nie za 640 tisíc eur ako konštatuje denník SME.

MŽP SR: Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu

27.03.2015 Michalovskí vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili tento týždeň jarné čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Odviezli 90 vriec plastového odpadu a ďalších 54 plných nákladných áut rôznych naplavenín, akými boli polámané konáre stromov, ale aj celé vyvrátené kmene, kusy dreva či zoschnutá tráva. V prípade týchto naplavenín išlo o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý umiestnili do prázdneho zemníka, aby ho skompostovali.

MŽP SR si pripomína Deň narcisov

27.03.2015 Žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine si zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR pripomenuli tento významný deň organizovaný Ligou proti rakovine už po 19-krát. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijali v priestoroch ministerstva štátni tajomníci Vojtech Ferencz a Ján Ilavský, ako aj riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak.

MŽP: Skončila sa konferencia o biopalivách a biokvapalinách

26.03.2015 Diskusia o výpočte úspor emisií skleníkových plynov pri využívaní biomasy ako suroviny a príprava webových registrov k evidencii pohybu surovín a výrobkov s cieľom minimalizovať podvody pri exporte a importe biopalív a biokvapalín, ale aj aktuálny vývoj európskej legislatívy. To boli hlavné témy expertného stretnutia členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC), ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Hoteli Sorea. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň od roku 2010 členom tejto európskej platformy.

MŽP: Klimatický atlas Slovenska pokrstili vodou z Lomnického štítu

26.03.2015 Slovensko sa po viac ako pol storočí dočkalo svojho ďalšieho klimatického atlasu. Slávnostne ho na veľtrhu Coneco v Bratislave uviedol do života minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martinom Benkom symbolicky naliali na publikáciu vodu zo snehu z Lomnického štítu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže