Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Európsky týždeň mobility v envirorezorte v znamení rôznych aktivít

16.09.2015 Dnes na Slovensku štartujú aktivity miest, ktoré sa zapojili do národnej kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) 2015. Dvadsaťosem zaregistrovaných miest pripravilo rôznorodý program, ktorého cieľom je podpora alternatívnych spôsobov dopravy v meste. Program kampane ETM koordinuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia. Tohtoročné motto kampane je „Choose. Change. Combine“ teda „Vyber. Zmeň. Kombinuj". Do kampane ETM sa zapojil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz, ktorý sa na stredajšie rokovanie vlády doviezol elektromobilom.

Zrekonštruovaný Veľký Richňavský tajch slávnostne odovzdali do užívania

11.09.2015 Za účasti ministra životného prostredia vodohospodáriodovzdali do užívania zrekonštruovanú vodnú nádrž Veľký Richňavský tajch. Slúžiť bude na ochranu proti povodniam, ale aj pre rekreáciu. Ide o jednu z vyše dvadsiatich investičných stavieb budovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktoré Slovenský vodohospodársky podnik tohto roku ukončí.

Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

27.08.2015 Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú schválila vláda SR. Novela zákona by mala v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta platiť od januára 2016.

Vrcholí hlasovanie o prestížny titul Dedina roka 2015

27.08.2015 Verejnosť má poslednú možnosť hlasovať za „naj“ obec v súťaži Dedina roka 2015, do ktorej sa prihlásilo celkovo 22 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Internetové hlasovanie je dostupné na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augusta 2015. Súťaž Dedina roka vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.

Štátny tajomník Ján Ilavský na rokovaní v Štrasburgu

26.08.2015 Aktuálna situácia v Národnom parku Poloniny, ktorému bolo udelené ocenenie Rady Európy v podobe Európskeho diplomu pre chránené oblasti, a ktoré je zároveň zapísané v zozname prírodných pamiatok UNESCO. To bola hlavná téma pracovného rokovania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Jána Ilavského so zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Gabriellou Battaini-Dragoni a generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu (DGII) Snežanou Samardžić-Marković vo francúzskom Štrasburgu.

MŽP: Vodné zdroje na Žitnom ostrove skládka vo Vrakuni neohrozuje

20.08.2015 Bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nateraz neohrozuje. Preukázali to výsledky rozsiahleho geologického prieskumu skládky, ktorý tu urobilo Ministerstvo životného prostredia SR. Prieskum však potvrdil postupné šírenie znečistenia a nutnosť sanácie tejto environmentálnej záťaže.

Envirorezort dôrazne odmieta, že v prípade dokumentov vodnej politiky nekomunikuje s verejnosťou

24.07.2015 Ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta a vylučuje tvrdenia, že dostatočne nekomunikovalo s verejnosťou pri príprave materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“. Dôkazom toho je, že na základe rozporového konania v januári 2015 bola akceptovaná pripomienka verejnosti, ktorú obsahuje aj schválené znenie materiálu vládou SR. Jednu z pripomienok na rokovaní zástupcovia verejnosti stiahli.

V Luxemburgu sa skončilo neformálne rokovanie Rady ministrov životného prostredia

23.07.2015 Ciele trvalo udržateľného rozvoja a rozvojovej agendy po roku 2015, otázka financovania v oblasti politiky zmeny klímy, ako aj stav rokovaní o globálnej klimatickej dohode. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia, ktoré sa skončilo dnes v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Vrátna je rok po kalamite opäť plná turistov, aj vďaka envirorezortu

23.07.2015 Vrátnu dolinu pred rokom v júli po prietrži mračien na viacerých miestach poškodila prívalová vlna vody a skál. Obnova si vyžiadala vyše 12 miliónov eur. Podieľali sa na nej záchranné a zabezpečovacie zložky vrátane Žilinského samosprávneho kraja, obce Terchová, ako aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv

20.07.2015 Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 490 samospráv. Na program s názvom Veľké upratovanie Slovenska chce envirorezort využiť 10 miliónov eur. Podľa očakávaní prišiel najväčší počet žiadostí o dotáciu na poslednú chvíľu. Počas posledných troch dní sa prihlásili až dve tretiny žiadateľov.

MŽP: Ochranári vrátili mláďa bociana čierneho späť do prírody

20.07.2015 Opustené mláďa vzácneho bociana čierneho, ktorého začiatkom júla našli ochranári spod Tatier, má svoj nový domov. Postarali sa o to pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, patriacu pod rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR. Tí pre mladého bociana našli na slovensko-poľskom pohraničí hniezdo, do ktorého ho pridali k trom pôvodným mláďatám. Podľa posledných pozorovaní bola adopcia náhradnými rodičmi úspešná.

Zonácia Slovenského raja by mala byť uzavretá do konca roka

13.07.2015 Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj by mohol byť predložený na rokovanie vlády SR do konca tohto roka. Po prvom oficiálnom stretnutí so zástupcami samospráv, ochranárov a vlastníkov pozemkov to dnes v Spišskej Novej Vsi potvrdil minister životného prostredia Peter Žiga.

MŽP: Ochranári spod Tatier zachránili mláďa vzácneho bociana čierneho

07.07.2015 Pracovníkom Správy Tatranského národného parku, patriacu pod rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR, sa podarilo zachrániť mláďa vzácneho bociana čierneho. Na opustené mláďa v okolí podtatranského mesta Svit upozornili ochranárov miestni obyvatelia. Ochranári pri prehliadke zistili, že má ľahšie poranené krídlo. Preto ho previezli do Záchrannej stanice v Zázrivej, kde bude mať zabezpečenú odbornú starostlivosť. Po rehabilitácii a dorastení operenia by sa mal bocian koncom leta, ešte pred odletom do Afriky, vrátiť späť do voľnej prírody.

MŽP prerušilo konanie o určení prieskumného územia Kamenné

06.07.2015 Ministerstvo životného prostredia prerušilo správne konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Nebude v ňom pokračovať, kým si žiadateľ Ludovika Energy nesplní zákonnú povinnosť a nepredloží záverečné správy o vyhodnotení geologickej úlohy dvoch zaniknutých prieskumných území, Čermeľ – Jahodná a Spišská Nová Ves.

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže