Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vodohospodári a ochranári ukončili revitalizačnú akciu na Dunaji

27.10.2015 Symbolickým krstom nového 45 metrového mosta na Veľkolélsky ostrov bola zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Revitalizačné práce boli financované z medzinárodného projektu LIFE s názvom Ochrana vtáctva Podunajska z prostriedkov Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Ministri v Luxemburgu o revízii obchodu s emisiami

27.10.2015 Revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) patrila medzi ústredné témy pondelkového rokovania Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.

Minister Peter Žiga: Dokončenie ČOV v Bytči umožní 11 tisíc obyvateľom napojiť sa na kanalizáciu

26.10.2015 Stavba čistiarne odpadových vôd v Bytči, ktorá je jednou z najväčších stavieb v rámci Operačného programu Životné prostredie s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur, umožní po dokončení napojiť sa na 65 kilometrov verejnej kanalizácie 11 tisíc obyvateľom a na 52 kilometrov vodovodnej siete 8 500 obyvateľom. Počas kontrolného dňa na stavbe to v Bytči povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča už začiatkom roka 2014 posúdila a schválila Európska komisia.

Minister Peter Žiga a primátor mesta Šale odovzdali mestskej polícii elektromobily

23.10.2015 Mesto Šaľa je prvou samosprávou na Slovensku, kde jazdia mestskí policajti výlučne na elektromobiloch. Dve vozidlá na elektrický pohon zakúpilo pre potreby mestskej polície mesto Šaľa zo svojho rozpočtu. Výmenu klasických vozidiel za elektromobily v šalianskej polícii podporil minister životného prostredia Peter Žiga. Envirorezort v budúcnosti plánuje podporovať elektromobilitu aj finančne.

Minister Peter Žiga odovzdal do užívania protipovodňovú ochranu Komárna

23.10.2015 Rekonštrukcia osemnástich otvorov v protipovodňovom múre v Komárne a nový systém mobilného hradenia, akým už disponuje Bratislava a Štúrovo. Tieto opatrenia sú súčasťou projektu protipovodňovej ochrany mesta Komárno, ktorú odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tí priamo v teréne predviedli ukážku stavby mobilného hradenia.

Minister Peter Žiga odovzdal do užívania zrekonštruované Vodné dielo Kráľová

19.10.2015 Vodné dielo Kráľová po komplexnej rekonštrukcii hrádzí odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom. Na najnižšom stupni vážskej kaskády vodohospodári počas leta spevnili 15,5 kilometra hrádzí, pričom použili približne 360 tisíc ton kameňa a štrkov. Podľa šéfa envirorezortu ide o jedno z najväčších protipovodňových opatrení na Slovensku tohto volebného obdobia. Z celkových investovaných peňazí vyše 15 miliónov eur až 13,5 milióna eur pochádza z európskych fondov.

Pod Levočskými vrchmi odovzdali významné protipovodňové stavby

16.10.2015 V obci Harichovce a meste Lipany dnes za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu odovzdali do užívania protipovodňové diela, ktoré významne posilnia ochranu týchto sídel pred veľkou vodou. V Harichovciach išlo o rekonštrukciu regulácie Levočského potoka, ktorý mal poškodené brehy vodnou eróziou a spôsoboval záplavy s obrovskými škodami na súkromnom majetku aj na majetku obce. Úprava koryta potoka v Lipanoch zabezpečila prietok až po úroveň storočnej vody.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie má svojich držiteľov

16.10.2015 Slávnostné odovzdanie národných cien a diplomov v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 2015 sa uskutočnilo v Bratislave 5. októbra 2015 v rámci Konferencie Priemyselné emisie 2015. Súťaž na Slovensku vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Nad Podujatím prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga.

V Nitre otvorili zrekonštruovanú rehabilitačnú stanicu pre zvieratá

16.10.2015 V areáli Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre je oddnes v prevádzke zrekonštruovaná rehabilitačná stanica. Zariadenie napríjem a rehabilitáciu poranených chránených živočíchov z prírodyslávnostne otvorili štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský a riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Michal Adamec.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra oslavuje 75 rokov od založenia

15.10.2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra dnes oslávil 75. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv je konferencia na tému 75 rokov práce pre Slovensko a slávnostné zhromaždenie, na ktorom minister životného prostredia Peter Žiga spolu s generálnym riaditeľom ústavu Branislavom Žecom udelili Ceny Dionýza Štúra za rok 2015 a medaily Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. V súčasnosti ŠGÚDŠ predstavuje vedeckovýskumnú organizáciu, ktorá vykonáva množstvo náročných úloh, okrem iného štátnu geologickú službu v oblasti základného a regionálneho geologického výskumu, vydáva geologické mapy a odborné geologické publikácie.

Vláda schválila novú odpadovú politiku z dielne envirorezortu

14.10.2015 Odklon od skládkovania k triedeniu a recyklácii odpadov, ale aj zvýšenie recyklácie odpadu z domácností najmenej na päťdesiat percent je cieľom odpadového hospodárstva na Slovensku do roku 2020. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Nová odpadová politika Slovenska z dielne Ministerstva životného prostredia SR sa v nasledujúcich rokoch zameria najmä na princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálnych aj stavebných odpadov, podporu používania materiálov získaných z recyklácie, ako aj na zlepšenie stavu informovanosti a zvýšenie kontrolnej činnosti. Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na nový zákon o odpadoch a s ním súvisiace vyhlášky.

Slováci vyjadrujú ochotu triediť odpad, nie vždy však na to majú možnosť

13.10.2015 Hoci sa slovenské domácnosti hrdo hlásia k triedeniu odpadu, pri pohľade na faktické čísla v praxi sa dobré úmysly strácajú. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa týkala ochoty i možností Slovákov triediť odpad, na to upozornilo viacero odborníkov. Podujatia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia aj riadenia Ministerstva životného prostredia SR Dušan Jurík. Envirorezort vidí riešenie súčasného stavu, keď zhruba dve tretiny komunálneho odpadu skončí na skládkach, v novom zákone o odpadoch.

Národná súťaž Európskeho týždňa mobility má svojich víťazov

08.10.2015 Mestá Žilina, Banská Bystrica, Moldava nad Bodvou a Levice ocenila odborná porota ako najlepšie v národnej súťaži, ktorá sa konala v septembri v rámci Európskeho týždňa mobility. Jej vyhodnotenie bolo súčasťou dvojdňovej konferencie Cyklistická doprava 2015 v Banskej Bystrici. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a prihlásilo sa do nej štrnásť samospráv, čo bolo o štyri viac ako pred rokom.

Odborníkov na vodné hospodárstvo je nedostatok, envirorezort to chce zmeniť

06.10.2015 Na Slovensku je nedostatok odborníkov v oblasti vodného hospodárstva. Upozorňuje na to Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré chce motivovať mladých, aby začali študovať takéto odbory. Minister Peter Žiga preto dnes v rámci otvorenia veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia&Vapac 2015 podpísal so štyrmi slovenskými univerzitami memorandum, ktoré má vytvoriť podmienky pre štúdium v odboroch vodného hospodárstva.

Zoo Bojnice oslávila svoje 60. narodeniny aj otvorením environmentálneho centra

05.10.2015 Najstaršia zoologická záhrada na Slovensku si tento rok pripomína 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Peter Žiga spolu s riaditeľom Zoo Bojnice Milanom Šovčíkom otvorili nové Centrum environmentálnej výchovy, ktoré je súčasťou vynoveného vstupu zoo. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné ocenenie 19 zamestnancov Zoo Bojnice, z nich deväť dostalo čestné uznanie ministerstva životného prostredia a 11 ďakovný list Zoologickej záhrady Bojnice. O zoologickej záhrade vznikla aj nová publikácia o jej histórii a biodiverzite, ktorú slávnostne pokrstil minister životného prostredia Peter Žiga.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže