Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ministerstvo životného prostredia má najvyšší živý vianočný stromček

04.12.2015 Zelený rezort má najvyšší živý vianočný stromček. Náladu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka umocňuje oddnes v átriu budovy ministerstva životného prostredia takmer desať metrov vysoká jedľa. Vianoce jej zachránili život.

Starosta Spišského Hrhova prevzal od ministra P. Žigu titul Dedina roka 2015

04.12.2015 Titul Dedina roka 2015 prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta Spišského Hrhova v Levočskom okrese Vladimír Ledecký. Spomedzi 20 prihlásených obcí udelila národná hodnotiaca komisia toto ocenenie práve dedine na Spiši.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je po 85. rokoch od svojho založenia zrekonštruované

04.12.2015 Historická, takmer tristoročná budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prešla kompletnou rekonštrukciou interiéru i exteriéru, pričom expozície boli obnovené kompletne. Renovácia expozícií, ktorá trvala štyri roky si z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním Ministerstva životného prostredia SR vyžiadala takmer deväť miliónov eur. Vynovené expozície slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Súčasťou otvorenia bol aj krst exponátu jaskynného leva nájdeného v nadmorskej výške tisíctristo metrov nad morom. Podľa odborníkov je to jedna z najkompletnejších kostier leva jaskynného, aká sa vôbec našla.

Envirorezort podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

03.12.2015 Malé fotovoltické systémy, slnečné kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá, ale aj kotly na biomasu a veterné turbíny s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kilowattov. Podpora využívania týchto obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti je možná vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý odštartoval v uplynulých dňoch, spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V prvom kole projektu je k dispozícii 45 miliónov eur, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. eur.

Minister Peter Žiga odovzdá v dedine roka ceny víťazom

01.12.2015 V Spišskom Hrhove, ktorý sa stal Dedinou roka 2015, sa vo štvrtok 3 decembra uskutoční slávnostne odovzdávanie ďalších cien spojených s touto súťažou. Ocenenia úspešným obciam odovzdá minister životného prostredia Peter Žiga a zástupcovia vyhlasovateľov súťaže vrátane Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny či Združenia miest a obcí Slovenska. Víťazná obec Spišský Hrhov v okrese Levoča najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín v zmysle aktuálneho motta „byť otvorený”. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

Na Slovensku žije takmer 1300 medveďov

25.11.2015 Podľa najnovších vedeckých poznatkov žije na Slovensku 1256 medveďov. Medvedíc je pritom viac ako medveďov. Informovali o tom odborníci na konferencii Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku vo Zvolene. Stretnutie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR. Konferencie sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Odborníci predstavili aj špeciálny tím, ktorý je pripravený zasiahnuť v prípade výskytu šelmy v meste či v obci.

Štátny tajomník Ján Ilavský sa v Bruseli zúčastnil konferencie k smerniciam pre ochranu vtákov a biotopov

23.11.2015 Zlepšiť implementáciu európskej smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch do národnej legislatívy, ale aj posilniť spoločnú poľnohospodársku politiku a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tieto opatrenia navrhli zástupcovia Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, členských štátov EÚ a mimovládnych organizácií na konferencii v rámci procesu kontroly vhodnosti (fitness-check) legislatívy EÚ pre ochranu prírody. Stretnutia sa v belgickom Bruseli zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Opatrenia majú prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020.

Prieskum nestabilného brala pod Strečnom má byť hotový koncom roka

22.11.2015 Zlý stav skalnatého brala pod hradom Strečno, ktorý predstavuje hrozbu pre dopravu či ľudské životy, bude Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnocovať do konca tohto roka. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga po kontrole prác na inžinierskogeologickom prieskume. Ten plánujú geológovia dokončiť do konca roka a so sanáciou chcú začať v marci 2016. Odhadované náklady na zlepšenie havarijnej situácie za vyše 900 tisíc eur budú uhradené zo štátneho rozpočtu.

Európska cena Natura 2000

18.11.2015 Európska komisia vyhlásila tretie kolo prestížnej súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci, vládne i mimovládne organizácie vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií a podnikateľských subjektov. Prihlášky možno vyplniť len on-line prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie a podať do 15. decembra 2015. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z európskej stratégie biodiverzity do roku 2020.

Ochrana vodných diel sa po útokoch v Paríži zvýši

16.11.2015 Ochrana dôležitých objektov kritickej infraštruktúry v rezorte životného prostredia sa do odvolania zvýšila. Po zasadnutí krízového štábu rezortu o tom rozhodol minister Peter Žiga.

MŽP pozastavilo ďalší vývoz nespracovanej slonoviny

16.11.2015 Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou predstavujú v súčasnosti najvážnejšie bezprostredné ohrozenie slona afrického.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia ochrany slonov a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie rozhodlo pozastaviť až do odvolania vydávanie povolení na re-export nespracovanej slonoviny zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie. Po Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku, Švédsku a Česku je Slovensko ďalšia krajina, ktorá prijala takéto opatrenie.

Bardejovská obec dostala ochranu pred storočnou vodou

08.11.2015 Obec Kružlov v okrese Bardejov, ktorá zažila v priebehu niekoľkých rokov desať záplav, má novú protipovodňovú ochranu. Tá by ju mala ochrániť aj pred storočnou vodou. Vodný tok Slatvinec, ktorý sužoval obyvateľov záplavami, má spevnené brehy so zvýšeným prietokom. Celková dĺžka stavby predstavuje vyše dvoch kilometrov. Stavbu odovzdal do užívania premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Minister Peter Žiga skontroloval práce na odstránení čiernej skládky Letanovský mlyn

07.11.2015 Na odstraňovanie nelegálnej skládky Letanovský mlyn, ktorá zostala na mieste bývalej rómskej osady, sa prišiel na Spiš pozrieť premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Čierna skládka sa nachádza na mieste jednej zo vstupných brán do Slovenského raja. Obec Spišské Tomášovce, v ktorej katastri sa skládka nachádza, získala ako jedna z 219 obcí podporu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska. Z nelegálnej skládky vyvezú 1500 ton komunálneho odpadu.

Časť Zemplínskej šíravy prešla po polstoročí modernizáciou. Pred povodňou chráni Michalovce a desať obcí

06.11.2015 Zrekonštruovaný bezpečnostný priepad na Zemplínskej šírave dokáže v prípade povodní zachytiť vyše sto miliónov metrov kubických vody. Je to najväčší retenčný objem zo všetkých vodných nádrží na Slovensku. Protipovodňovú stavbu v Zalužiciach odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zemplínska Šírava chráni pred povodňami 45 tisíc obyvateľov nielen z Michaloviec, ale aj z ďalších okolitých desiatich východoslovenských obcí. Celkové náklady sú zhruba 920 tisíc eur a príspevok z eurofondov predstavuje vyše 875 tisíc eur.

Vodohospodári budú bojovať proti povodniam modernou technikou

06.11.2015 Nové moderné technicko-prevádzkové zariadenia získali košickí vodohospodári na boj proti povodniam. Nahradia ním zastaranú techniku, ktorej časť slúži už 30 rokov. Nákladné automobily, kolesové rýpadlá, terénne osobné autá a pojazdné dielne dnes v Košiciach odovzdal minister životného prostredia Peter Žiga. Vybavenie s 35 kusmi techniky má hodnotu 4,28 milióna eur. Ide o prvú časť výbavy, ktorú dostali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Techniku postupne získajú ďalšie vodohospodárske závody v Bratislave, Piešťanoch a Banskej Bystrici.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže