Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

MŽP aktualizovalo súbor indikátorov biodiverzity

13.01.2016 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Návrh aktualizácie, ktorá je v súlade s medzinárodne vyvíjaným systémom indikátorov biologickej diverzity, schválila vláda na svojom zasadnutí. Indikátory biodiverzity sú významným prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k trvale udržateľnému rozvoju, pretože významne pomáhajú pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov a kontrole ich plnenia. Aktualizovaný súbor tvorí 64 indikátorov, ktoré sú rozčlenené podľa oblastí.

Minister Peter Žiga: Rok 2015 bol v envirorezorte dynamický, nastavili sa nové podmienky pre odpad

08.01.2016 Uplynulý rok v envirorezorte bol podľa ministra životného prostredia Petra Žigu dynamický. "Schválili sme pre náš rezort zákon roka, možno volebného obdobia, to je zákon o odpadoch, kde úplne nanovo nastavujeme podmienky a fungovanie odpadového hospodárstva v SR," zhodnotil minister životného prostredia Peter Žiga. Šéf envirorezortu poukázal tiež na razantný prístup k prácam na protipovodňových opatreniach a verí, že životné prostredie sa podarilo dostať viac do popredia záujmu ľudí aj vlády.

V Humennom predstavia slovensko-ukrajinský projekt zameraný na ochranu prírody

08.01.2016 Takmer 900 tisíc eur – to je suma, ktorá bude použitá na aktivity projektu s názvom Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj. V rámci nej sa v Národného parku Poloniny na slovenskej strane a v Užanskom národnom prírodnom parku na Ukrajine vybudujú cyklochodníky a turistické chodníky, vyrobia sa desiatky trojjazyčných edukačných tabúľ, stovky informačných materiálov pre ekoturizmus a obce mikroregiónu. Projekt bude realizovaný do apríla 2017 vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca prostredníctvom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Otváracia konferencia, ktorá predstaví projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj sa uskutoční v Humennom, v hoteli Ali Baba v utorok 12. januára o 9. hodine.

Skončilo sa zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie EÚ

17.12.2015 V Bruseli sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie krajín EÚ. Predmetom rokovaní bolo strednodobé hodnotenie Stratégie biodiverzity EÚ do roku 2020, návrh smernice o národných emisných limitoch, ale aj diskusia o klimatickej dohode, ktorá bola prijatá na klimatickom samite v Paríži.

Vláda schválila zonáciu Národného parku Slovenský raj

16.12.2015 Slovenský raj bude historicky prvým národným parkom na Slovensku, ktorý dostane zonáciu podľa nových pravidiel. Rozhodla o tom Vláda SR, ktorá ju schválila na svojom dnešnom rokovaní. Zonácia z dielne Ministerstva životného prostredia SR zvyšuje bezzásahovú zónu o štvrtinu a zabezpečuje ochranu najvzácnejších biotopov a prírody na základe najnovších poznatkov z terénu. Účinnosť nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasujú zóny druhého najnavštevovanejšieho národného parku na Slovensku, je od 1. júna 2016. Vláda schválila aj Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 až 2025. Ide o základnú dokumentáciu k jeho ochrane, ktorá obsahuje údaje o jeho území, prírodných hodnotách, ciele a opatrenia starostlivosti, ako aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku.

Gudróny v Devínskej Novej Vsi sú minulosťou

14.12.2015 Jedna z najväčších environmentálnych záťaží Bratislavy, ktorá ohrozovala zdravie a životné prostredie, je zlikvidovaná vďaka Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Náklady na odstránenie gudrónov v lokalite kameňolomu Srdce v Devínskej Novej Vsi dosiahli 12 miliónov eur a boli uhradené z Operačného programu životné prostredie. Odstránilo sa 18 tisíc kubíkov samotných gudrónov a 14 tisíc kubíkov kontaminovanej zeminy. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga.

Peter Žiga: Parížska globálna klimatická dohoda je zásadná pre ľudstvo aj planétu

12.12.2015 Po ťažkých a zdĺhavých nočných rokovaniach sa na plenárnom zasadnutí Klimatickej konferencie OSN - COP21 prijala univerzálna dohoda o zmene klímy (Paris Agreement). Tento nový dokument prinesie obrat v boji proti klimatickej zmene, ktorá prostredníctvom globálneho otepľovania mení planétu a prináša extrémy počasia. Dlhodobým cieľom novej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2°C v porovnaní s pred-industriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5°C. Zmenu má priniesť dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov a postupný prechod na nové technológie.

Minister Peter Žiga sa stretol so zástupcom generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamakim

10.12.2015 Prehlbovanie vzájomnej spolupráce a otázky prechodu na zelenú ekonomiku boli témou stretnutia ministra životného prostredia SR Petra Žigu a zástupcu generálneho tajomníka OECD pre oblasť životného prostredia, zeleného rastu a finančných a obchodných záležitostí Rintora Tamakiho. Stretnutie sa uskutočnilo počas vyjednávaní o globálnej klimatickej dohode v Paríži.

Borsukov vrch bude prírodnou rezerváciou

10.12.2015 Ochrana bukových pralesov v Národnom Parku Poloniny dostane vyššiu ochranu. Slovenská vláda schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na vytvorenie novej prírodnej rezervácie Borsukov vrch. Tá je súčasťou Národného parku Poloniny v okrese Snina a nachádza sa v prírodnej lokalite Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na celom území rezervácie bude platiť piaty, najprísnejší stupeň ochrany, čo znamená, že akékoľvek zásahy do prírody sú zakázané. Prírodná rezervácia bude zaberať územie s rozlohou 146 hektárov, ktoré je vo vlastníctve štátu. Nové pravidlá pre Borsukov vrch začnú platiť od 1. januára 2016.

Vianočný bazár opäť zavítal na Ministerstvo životného prostredia SR

10.12.2015 V poradí už štvrtý ročník charitatívneho projektu Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia SR otvoril dvere verejnosti. Svoje umelecké práce ponúkali hendikepovaní zamestnanci chránenej dielne z Domova sociálnych služieb PRIMA z Bratislavy a Domova sociálnych služieb pre dospelých zo Zavaru. Pripravené boli výrobky z dreva, korku, slamy, papiera a lepenky, ako aj tradičné vianočné zvončeky, svietniky a pozdravy.V priestoroch átria ministerstva bazár slávnostne otvoril riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak.

Peter Žiga: Nová globálna klimatická dohoda je veľmi blízko, ale na šampanské je ešte priskoro

09.12.2015 Rokovania o novej klimatickej dohode sa dostávajú do finálnej fázy a tento týždeň sa vyjednáva aj na politickej úrovni. Slovenskú delegáciu na Klimatickom samite OSN v Paríži vedie minister životného prostredia Peter Žiga. Dohodnuté sú už pomerne jasné kontúry dohody. Cieľom je dosiahnuť znižovanie emisií vo všetkých krajinách, nielen rozvinutých a nutnosť prispôsobiť sa už existujúcim dôsledkom zmeny klímy. K splneniu týchto cieľov majú pomôcť rôzne prostriedky, ktoré sú tiež predmetom konkrétneho vyjednávania: financie, transfer technológií a budovanie kapacít v rozvojových krajinách.

Ministerstvo životného prostredia má najvyšší živý vianočný stromček

04.12.2015 Zelený rezort má najvyšší živý vianočný stromček. Náladu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka umocňuje oddnes v átriu budovy ministerstva životného prostredia takmer desať metrov vysoká jedľa. Vianoce jej zachránili život.

Starosta Spišského Hrhova prevzal od ministra P. Žigu titul Dedina roka 2015

04.12.2015 Titul Dedina roka 2015 prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta Spišského Hrhova v Levočskom okrese Vladimír Ledecký. Spomedzi 20 prihlásených obcí udelila národná hodnotiaca komisia toto ocenenie práve dedine na Spiši.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je po 85. rokoch od svojho založenia zrekonštruované

04.12.2015 Historická, takmer tristoročná budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prešla kompletnou rekonštrukciou interiéru i exteriéru, pričom expozície boli obnovené kompletne. Renovácia expozícií, ktorá trvala štyri roky si z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním Ministerstva životného prostredia SR vyžiadala takmer deväť miliónov eur. Vynovené expozície slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Súčasťou otvorenia bol aj krst exponátu jaskynného leva nájdeného v nadmorskej výške tisíctristo metrov nad morom. Podľa odborníkov je to jedna z najkompletnejších kostier leva jaskynného, aká sa vôbec našla.

Envirorezort podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

03.12.2015 Malé fotovoltické systémy, slnečné kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá, ale aj kotly na biomasu a veterné turbíny s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kilowattov. Podpora využívania týchto obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti je možná vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý odštartoval v uplynulých dňoch, spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V prvom kole projektu je k dispozícii 45 miliónov eur, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. eur.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže