Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Svetový meteorologický deň a Svetový deň vody na Slovensku

24.09.2004 Verejnosť na celom svete si pripomenula 22.marca Svetový deň vody a 23.marca Svetový meteorologický deň. Svetový meteorologický deň (WMD) si pripomíname 23. marca, ako výročie založenia WMO – Svetovej meteorologickej organizácie, nástupcu Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), založenej v roku 1873, resp. ako deň, kedy nadobudla platnosť Konvencia o Svetovej meteorologickej organizácii, čo sa udialo v roku 1950.

Spolupráca medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Asociáciou priemyselných ekológov

24.09.2004 Už desať rokov pretrváva vzájomná spolupráca medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Asociáciou priemyselných ekológov. Spoločné aktivity vychádzajú z Dohody o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia uzatvorenej v roku 1994. Nedeliteľnou súčasťou Dohody je Plán spolupráce, ktorý sa vypracúva vždy na príslušný rok. Odborná spolupráca medzi MŽP SR a ASPEK v roku 2004 sa zameriava najmä na tvorbu a ďalšie zdokonaľovanie environmentálnej legislatívy.

Cena ministra životného prostredia SR

24.09.2004 Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) udelil minister životného prostredia SR nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky

4.ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví

24.09.2004 László Miklós, minister životného prostredia SR sa dňa 24.júna 2004 zúčastnil 4.ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví, ktorá sa uskutočnila v Budapešti v dňoch 23 – 25.júna 2004. Hlavným cieľom konferencie bolo riešenie zdravotných a environmentálnych problémov európskej populácie na národnej a medzinárodnej úrovni.

16. september - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

24.09.2004 Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN sa od roku 1995 vždy 16. septembra oslavuje Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte. Ozón v stratosfére totiž úplne absorbuje letálne, smrteľné, ultrafialové žiarenie typu C a zoslabuje ultrafialové žiarenie B, ktoré predstavuje biologicky najaktívnejšiu časť slnečného žiarenia. svetové spoločenstvo začalo prijímať rad opatrení na „záchranu“ ozónosféry.

Návrat zubra na Slovensko

24.09.2004 V národnom parku Poloniny bolo 19.júna 2004 vypustených do voľnej prírody 5 jedincov zubra hrivnatého. Ide o prvý pokus prinavrátenia zubra do voľnej prírody na Slovensku a zároveň o prvý pokus reštitúcie zubra na južných svahoch Karpát. Zubry boli vypustené do voľnej prírody v blízkosti hraníc s Poľskom, kde už žije tzv. stabilná populácia. Spojením týchto dvoch malých čried by sa mala obnoviť jedna veľká populácia zubrov vo Východných Karpatoch.

Možnosť čerpania prostriedkov rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita č.2. Environmentálna infraštruktúra

24.09.2004 Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo žiadateľom o finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov, že dňa 30.6.2004 zverejnilo na web stránke MŽP SR výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita č. 2 Environmentálna infraštruktúra

Deň Dunaja - 29.júna oslávili obyvatelia od Čierneho lesa až po Čierne more

24.09.2004 Obyvatelia od Čierneho lesa v Nemecku až po Čierne more v Rumunsku oslávili spoločne 29. júna tohto roku deň jednej z najväčších svetových riek - Dunaja. Podujatie, ktoré ich všetkých spojilo - Deň Dunaja - sa v tomto roku konalo pri príležitosti 10. výročia podpisu Medzinárodnej konvencie na ochranu Dunaja.

Cezhraničné projekty. Stretnutie predstaviteľov Rakúska, Českej a Slovenskej republiky .

24.09.2004 Na pozvanie dolnorakúskeho krajinského radcu pre životné prostredie, územné plánovanie a financie Wolfganga Sobotku sa zúčastnil v Melku László Miklós, minister životného prostredia SR v pondelok 6. septembra 2004 stretnutia predstaviteľov troch krajín – Rakúska, Českej a Slovenskej republiky. Stretnutie usporiadané s cieľom podporiť reformné cezhraničné projekty zamerané na ochranu klímy a na odpadové hospodárstvo sa uskutočnilo tak na politickej úrovni ( za účasti krajinského hajtmana D
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže