Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Svetový deň životného prostredia

03.06.2005 Každoročne si 5.júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5.až 16.júna 1972 v Stockholme pod heslom „Je len jedna Zem“.

Ceny ministra životného prostredia SR za rok 2005

03.06.2005 Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si svetová verejnosť každoročne pripomína 5. júna, odovzdal minister životného prostredia SR László Miklós Cenu ministra životného prostredia. Uvedená cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné, čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky.

25. mája 2005 sa bude konať pod názvom „Symposium on GMOs“ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v miestnosti CH1-1 v čase 9:30 – 16:00 seminár k téme geneticky modifikované organizmy (GMO)

24.05.2005 Sympózium organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci twinningového projektu „Biosafety Monitoring System“ a za podpory Európskeho sociálneho fondu.

V dňoch 25. – 26.5.2005 sa koná v Stredisku environmentálnej výchovy v Modre Harmónii pracovný seminár „Manažment kvality ovzdušia“. Seminár organizuje MŽP Slovenskej republiky

24.05.2005 Cieľom projektu je posilnenie slovenskej inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti riadenia kvality ovzdušia v súlade s príslušnými smernicami Európskej únie.

Geotermálna energia Slovenska a jej využitie v období vstupu do EÚ

24.05.2005 Thermal park v Bešeňovej sa na tri dni (od 18. do 20.mája 2005) stane dejiskom konania 3. celoslovenskej geotermálnej konferencie pod názvom „Geotermálna energia Slovenska a jej využitie v období vstupu do EÚ“.

Svetový deň vody - Medzinárodná dekáda „Voda – prameň života“ (2005 – 2015)

11.05.2005 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo pri tejto príležitosti 18.marca 2005 už tradične v Banskej Štiavnici, jubilejnú X. celoslovenskú konferenciu k Svetovému dňu vody súčasťou ktorej bolo aj vyhlásenie Medzinárodnej dekády Voda – prameň života. Cieľom konferencie bolo prostredníctvom distribúcie informácií a nadväznej diskusie prispieť k vytvoreniu podmienok na bezproblémové zásobovanie nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou, k efektívnej likvidácii odpadových vôd a k prevencii proti

Slávnostné odovzdanie osvedčenia o udelení práva používať národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný výrobok“

11.05.2005 Na podporu zabezpečenia splnenia cieľov Programu environmentálneho označovania výrobkov sa v rámci 37. medzinárodného chemického veltrhu INCHEBA 2005 a 12. ročníka medzinárodnej výstavy ochrany životného prostredia „EKOTECHNIKA“ uskutoční slávnostné odovzdanie osvedčenia o udelení práva používať národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný výrobok“ . Odovzdanie osvedčenia a plakety je pripravené pre nadobúdateľov značky, ktorým bolo udelené právo používať environment

KOMUNIKÉ zo seminára na tému „Environmentálna politika a rozvoj priemyslu Slovenskej republiky“

11.05.2005 Dňa 28. apríla 2005 sa uskutočnil seminár na tému „Environmentálna politika a rozvoj priemyslu Slovenskej republiky“, ktorý zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Združenie priemyselných zväzov SR.

ENVIRO Nitra 2005

11.05.2005 Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa v dňoch 21.- 24. apríla 2005 konala medzinárodná výstava techniky a technológií ochrany a tvorby životného prostredia ENVIRO Nitra. Slávnostného otvorenia jubilejného - desiateho - ročníka výstavy sa dňa 21.4.2005 zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ing. Peter Stanko. Expozícia každoročne dokumentuje a sprostredkováva informácie o životnom prostredí, ktoré sú výsledkom práce Ministerstva životného prostredia SR

DETSKÁ ZOO - SPLNENÝ DETSKÝ SEN

11.05.2005 ZOO Bojnice začala dňa 1.mája tohtoročnú letnú turistickú sezónu netradične slávnostným otvorením detskej Zoologickej záhrady o 14.00 hod.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže