Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

ROCKY MOUNTAINS : Skalnaté hory vo fotografii Vladimíra Bártu a Bártu Vladimíra

11.04.2006 Fotografiami, ale najmä knihami, ktoré predstavujú prírodné a historické krásy Slovenska sú známi dvaja autori, Vladimír Bárta – otec a Vladimír Bárta – syn.

Pozvánka na brífing pri príležitosti nadobudnutia plnoprávneho členstva SR v EUMETSATe

14.03.2006 Brífing sa uskutoční dňa 13. marca 2006 o 11.30 hod. v budove Ministerstva životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra č. 1. Bratislava, zasadačka č.204 na 1. poschodí

EUMETSAT Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov

14.03.2006 Jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií je EUMETSAT – Európska organizácia pre budovanie, prevádzkovanie a využívanie meteorologických satelitov. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ing. Peter Stanko dnes (24.11.2005) prijal na pôde ministerstva päťčlennú delegáciu Výboru pre ŽP maďarského parlamentu vedenú Jánosom Papom, podpredsedom výboru

25.11.2005 Za slovenskú stranu sa prijatia ďalej zúčastnili predstavitelia Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody na čele s predsedom výboru Mikulášom Juščikom a tiež zástupcovia odborných zložiek Ministerstva životného prostredia SR.

10. výročie založenia SCPC - Slovenského centra čistejšej produkcie

13.10.2005 Minister životného prostredia László Miklós sa 29.septembra 2005 zúčastnil na slávnostnej konferencii k 10. výročiu založenia SCPC - Slovenského centra čistejšej produkcie.

V dňoch 5-7. septembra 2005 sa uskutočnila na Slovensku misia Rady Európy, cieľom ktorej bolo posúdiť plnenie Európskeho diplomu v Národnom parku Poloniny

27.09.2005 Európsky diplom bol pre Národný park Poloniny udelený v roku 1998 pre obdobie do roku 2003. V roku 2003 bol rezolúciou Výboru ministrov Rady Európy č. 2003/2 znovu udelený na ďalšie 5-ročné obdobie. Rada Európy, najmä na základe podnetov mimovládnych organizácií, upozornila na nedostatočné plnenie viacerých z 5 podmienok a 6 odporúčaní rezolúcie, ktoré môže viesť k jeho neudeleniu na ďalšie obdobie.

Minister životného prostredia SR László Miklós sa dńa 15.júna 2005 o 13.00 hod. zúčastnil slávnostného otvorenia 1.ročníka konferencie enviro-i-forum na Technickej univerzite vo Zvolene

27.09.2005 Trojdňovú konferenciu (15. – 17. júna 2005) pod záštitou ministra ŽP SR organizovala Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene.

Hodnotenie kapacít pre plnenie záväzkov medzinárodných dohovorov o zmene klímy, biologickej diverzite a boji proti vysušovaniu a degradácii pôdy

27.09.2005 Dňa 7. júla 2005 sa uskutočnilo v bratislavskom Primaciálnom paláci slávnostné vyhodnotenie projektu: Hodnotenie kapacít pre plnenie záväzkov medzinárodných dohovorov o zmene klímy, biologickej diverzite a boji proti vysušovaniu a degradácii pôdy“. Podujatie organizovali zástupcovia UNDP (Rozvojový program OSN, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

14.09.2005 Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN sa od roku 1995 vždy 16. septembra oslavuje Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte.

AQUA - medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí

14.06.2005 Minister životného prostredia SR László Miklós sa dňa 14.6. 2005 o 10.30 hod. zúčastnil na výstavisku TMM v Trenčíne 12.ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí s názvom AQUA.

Symposium on GMOs - Prednášky

06.06.2005 Prednášky k semináru pod názvom Symposium on GMOs, ktorý sa uskutočnil 25. mája 2005 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže