Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ako sa správne zbaviť ortuti?

22.09.2006 V roku 2006 na Úrade civilnej obrany MV SR zaregistrovali 16 nálezov ortuti vo voľnom priestore a v istých časových intervaloch sa podobné prípady stále opakujú. Preto na Ministerstve životného prostredia odborníci z nášho rezortu v spolupráci s Úradom civilnej obrany MV SR a Policajným zborom SR komplexne informovali novinárov o tom, ako zákonným spôsobom postupovať v prípade nálezu ortuti alebo vtedy, keď niekto doma ortuť má a chce sa jej zbaviť.

Aktuálne o separovaní a recyklácii odpadu v obciach

19.09.2006 Tento týždeň sa začína séria odborných seminárov „Separácia a recyklácia odpadu v obci – aktuálne informácie“. Podujatia sú určené pre zástupcov miestnej samosprávy, štátnej správy a odbornú verejnosť.

Ako prevádzkovať verejné vodovody a kanalizácie

19.09.2006 V dňoch 20. – 21. septembra 2006 Asociácia vodárenských spoločností organizuje seminár „Právny rámec a technické podmienky prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií“.

Unikátny projekt na Veľkolélskom ostrove

18.09.2006 Bratislavské regionálne ochranárske združenie od roku 2003 realizuje projekt „Ochrana a manažment dunajských lužných lesov“. Združenie si na obdobie 25 rokov prenajalo dunajský ostrov „Veľkolélsky ostrov“, ktorý je súčasťou CHKO Dunajské luhy a mokrade medzinárodného významu – Ramsarskej lokality Dunajské luhy.

Zvyšuje sa spoločenská hodnota vtákov vyskytujúcich sa v chránenom vtáčom území a ďalšie novinky

12.09.2006 Zajtra – 1. septembra 2006 nadobudne účinnosť novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Novela prináša celý rad zmien a noviniek, z ktorých mnohé nepochybne zaujímajú i širokú verejnosť

Príprava zákona o environmentálnej zodpovednosti

12.09.2006 Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zákon o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd. Účinnosť má nadobudnúť od apríla 2007.

Ako nakladať s nepotrebnou ortuťou?

12.09.2006 V poslednom období sa vyskytlo viacero prípadov, kedy bola na verejných priestoroch nájdená ortuť. Keďže ide o nebezpečný odpad a predpokladáme, že množstvo ľudí má stále doma nepotrebnú ortuť, ktorej sa potrebuje zbaviť ale nevie ako, dôležité je to, že pri manipulácii s ortuťou treba postupovať v súlade so zákonom o odpadoch. V zásade môžu nastať dva prípady:

Aj v cestovnom ruchu môžu získať environmentálnu značku

12.09.2006 Pri kúpe výrobku s označením „Environmentálna značka“ si môžeme byť istí, že príslušný výrobok (ide o tovar alebo službu) spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným podobným výrobkom, takže je zaručená ochrana prírody počas celého života výrobku – od získavania surovín cez výrobu a distribúciu výrobku až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie. Ministerstvo životného prostredia SR v najbližších dňoch rozšíri kategórie, v ktorých sa poskytuje toto označenie

Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený

21.08.2006 V súčasnosti je v plnom prúde zber lesných plodov, najmä malín a čučoriedok. Dochádza pritom ku konfliktom medzi zberačmi a ochrancami prírody. Verejnosť nepozná podmienky, za akých a na ktorých miestach sa môžu lesné plody zberať. Ministerstvo životného prostredia SR preto pripomína, že bez obmedzenia, teda pre vlastnú spotrebu i predaj, možno lesné plody zberať iba v lesoch, ktoré nie sú v režime ochrany.

Ministerstvo životného prostredia SR k útokom vlkov na stáda oviec

18.08.2006 V súčasnosti sa viacerí majitelia stád hospodárskych zvierat, najmä prevádzkovatelia salašov na strednom a východnom Slovensku na Ministerstve životného prostredia SR pýtajú, či sa môžu proti vlkom, ktorí im spôsobili škody, brániť ich odstrelom. Tvrdia pritom, že vlky sú premnožené a odstrel je nevyhnutný.

Kde bude viazať financie rezort životného prostredia

18.08.2006 V rámci úlohy vlády musí ministerstvo životného prostredia viazať 54,581 mil. Sk.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže