Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

EKOTOPFILM 2006

03.11.2006 V pondelok 23. októbra 2006 sa začne XXXIII. Medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm 2006.

Pozor na termín!

03.11.2006 Upozorňujeme, že sa blíži uzávierka termínu – 31. október 2006 – dokedy musia byť žiadosti o dotácie a úvery už na Environmentálnom fonde.

Cena MŽP SR na Ekotopfilme 2006

03.11.2006 Premietnutím vybraných víťazných snímok sa dnes skončil XXXIII. ročník Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm. Na tohtoročný Ekotopfilm tvorcovia prihlásili 215 titulov, z ktorých výberová komisia do súťaže zaradila 114 filmov z 30 krajín.

Program obnovy dediny

03.11.2006 Slovensko je podľa charakteristík Európskej únie nesporne vidieckou krajinou. Z 2.884 sídiel tvoria 95,3 % dediny a iba 4,7 % mestá. Rozvoj vidieka predstavuje preto významný prvok v celkovom rozvoji krajiny. V štátoch vyspelej Európy patrí k uznávaným nástrojom ekonomického a kultúrneho rozvoja krajiny a súčasne aj ochrany životného prostredia Program obnovy dediny.

Stručne o elektroodpade

19.10.2006 Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom sa v Slovenskej republike zaviedol po zapracovaní príslušných európskych smerníc do právnych predpisov SR.

SR a Panama pripravujú memorandum o porozumení v oblasti životného prostredia

17.10.2006 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa vrátil zo summitu štátov EÚ a Latinskej a Strednej Ameriky na tému využívania obnoviteľných zdrojov energie. Išlo vôbec o prvé podujatie tohto druhu pod záštitou Panamského ministerstva pre životné prostredie a Fínskeho predsedníctva, reprezentujúceho štáty EÚ.

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k protestom lesoochranárskej organizácie VLK proti vydaným povoleniam na odstrel medveďa hnedého

13.10.2006 V tomto roku dostalo Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ochrany prírody a krajiny 81 žiadostí na usmrtenie 123 jedincov medveďa hnedého. Na základe odporúčania Štátnej ochrany prírody a krajiny  povolilo usmrtenie 71 medveďov 52 subjektom, čo namiesto odporúčaných 10 % predstavuje iba 8 % z celkovej populácie.

Ministri Izák a Janušek diskutovali so starostami na Gemeri

05.10.2006 Budovanie vodárenskej infraštruktúry bolo najčastejšou témou stretnutia ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka a ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariána Januška so starostami gemerských obcí v Gemerskej Polome.

Protipovodňová ochrana sa týka každého občana

04.10.2006 V súlade so zákonom o ochrane pred povodňami sú obce, obvodné úrady životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a aj Ministerstvo životného prostredia SR orgánmi štátnej správy, pokiaľ ide o prevenciu, ale aj odstraňovanie následkov povodní. V čase nebezpečenstva plnia úlohy povodňových orgánov príslušné povodňové komisie.

Slovensko sa pokúša o zápis „Karpatských bukových pralesov“ do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

25.09.2006 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák dnes prijal experta Svetovej organizácie ochrany prírody (IUCN) Davida Mihalicu z USA, ktorý začína týždennú návštevu Slovenska. Jej cieľom je posúdenie viacerých lokalít na slovensko-ukrajinskej hranici, ktoré majú byť v rámci nominačného projektu „Karpatské bukové pralesy“ zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Ide o spoločný projekt Slovenska a Ukrajiny pozostávajúci z 10 pralesových lokalít.

Ako sa správne zbaviť ortuti?

22.09.2006 V roku 2006 na Úrade civilnej obrany MV SR zaregistrovali 16 nálezov ortuti vo voľnom priestore a v istých časových intervaloch sa podobné prípady stále opakujú. Preto na Ministerstve životného prostredia odborníci z nášho rezortu v spolupráci s Úradom civilnej obrany MV SR a Policajným zborom SR komplexne informovali novinárov o tom, ako zákonným spôsobom postupovať v prípade nálezu ortuti alebo vtedy, keď niekto doma ortuť má a chce sa jej zbaviť.

Aktuálne o separovaní a recyklácii odpadu v obciach

19.09.2006 Tento týždeň sa začína séria odborných seminárov „Separácia a recyklácia odpadu v obci – aktuálne informácie“. Podujatia sú určené pre zástupcov miestnej samosprávy, štátnej správy a odbornú verejnosť.

Ako prevádzkovať verejné vodovody a kanalizácie

19.09.2006 V dňoch 20. – 21. septembra 2006 Asociácia vodárenských spoločností organizuje seminár „Právny rámec a technické podmienky prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií“.

Unikátny projekt na Veľkolélskom ostrove

18.09.2006 Bratislavské regionálne ochranárske združenie od roku 2003 realizuje projekt „Ochrana a manažment dunajských lužných lesov“. Združenie si na obdobie 25 rokov prenajalo dunajský ostrov „Veľkolélsky ostrov“, ktorý je súčasťou CHKO Dunajské luhy a mokrade medzinárodného významu – Ramsarskej lokality Dunajské luhy.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže