Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Boli porušené zásady diplomatickej korešpondencie

18.05.2007 Ministerstvo životného prostredia SR považuje za neštandardné, že znením listu z Európskej komisie ohľadom ťažby v Tichej a Kôprovej doline, adresovaným ministrovi životného prostredia SR Jaroslavovi Izákovi, disponuje lesoochranárske združenie VLK. Ochranárske združenie dnes oznámilo túto skutočnosť na Changenete.

Projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy

17.05.2007 Slávnostný akt odhalenia informačnej tabule na dunajskom nábreží v Bratislave dňa 15.mája 2007 za účasti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku a.s. a Vodohospodárskej výstavby š.p. sa stal symbolickým začiatkom zahájenia stavby protipovodňovej ochrany Bratislavy.

OTS: Minister Izák na zasadnutie Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

11.05.2007 Na 15. zasadnutie Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj odletel 8. mája 2007 do New Yorku minister životného prostredia SR Jaroslav Izák. Zasadnutie komisie OSN v New Yorku prebieha od 30. apríla. Minister Izák sa zúčastní záverečného segmentu na vysokej úrovni od 9. do 11. mája 2007. Komisiu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj ustanovilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 s cieľom nadviazať na závery Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Časť ochranárov sa sama dištancuje z diskusií o NATURE 2000

11.05.2007 Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradzuje proti účelovým tvrdeniam a predčasnému odchodu časti ochranárskeho spektra združeného v Ekofóre z dnešnej diskusie za okrúhlym stolom na tému NATURA 2000. Svojim konaním dokázali, že im nejde o vecnú diskusiu a riešenie problémov, ale iba o medializovanie svojich organizácií.

Záchranári dnes prevezmú vozidlo na zdolávanie ekologických havárií

04.05.2007 V mene ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka odovzdá dnes riaditeľka Environmentálneho fondu Ing. Daniela Kobetičová záchranárom vozidlo so špeciálnou výbavou na zdolávanie ekologických havárií. Komplexná centrálna záchranná služba získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 2,8 mil. Sk na nákup špeciálu na likvidáciu eko-havárií (ako sú napr. ropné a chemické havárie).

Záchranári dnes prevezmú vozidlo na zdolávanie ekologických havárií

04.05.2007 V mene ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka odovzdá dnes riaditeľka Environmentálneho fondu Ing. Daniela Kobetičová záchranárom vozidlo so špeciálnou výbavou na zdolávanie ekologických havárií.

Minister J. Izák navštívil Vysoké Tatry a diskutoval s ochranármi

04.05.2007 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák navštívil v piatok dopoludnia, v sprievode predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Jána Slabého, Tichú a Kôprovú dolinu vo Vysokých Tatrách. Podrobne sa oboznámil so situáciou priamo na mieste, kde sa až do štvrtka odstraňovala časť kalamitného dreva a vydal príkaz pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR a Správy TANAPu aby posilnili dohľad v lokalite Tichej a Kôprovej doliny. Ich úlohou bude monitorovať výsky

Návrh zákona o obaloch

04.05.2007 Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo návrh nového zákona o obaloch, ktorý je v súčasnosti predmetom pripomienkového konania. Následne bude prerokovávaný so všetkými dotknutými rezortmi a subjektmi, nevynímajúc ani mimovládne organizácie, či Združenie miest a obcí Slovenska.

22. apríl – Deň Zeme. Medzinárodná konferencia Ministerstva životného prostredia SR. Tlačový brífing

20.04.2007 Už tradične si 22. apríla pripomíname ako Svetový deň Zeme. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť našej planéty a vtedy prvýkrát demonštračne varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Ďalšie podniky získajú environmentálne osvedčenia

20.04.2007 Na medzinárodnej konferencii Ministerstva životného prostredia SR v hoteli Holiday In, ktorá sa koná pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa Zeme, dnes minister životného prostredia SR Jaroslav Izák odovzdá osvedčenia o udelení práva používať národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný výrobok“ (EVV) trom výrobcom a osvedčenie o registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) dvom organizáciám.

Štátna ochrana prírody: hniezdiská neboli poškodené

19.04.2007 V súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline v TANAPe sa začali šíriť neopodstatnené informácie o možnom vyrušovaní a poškodzovaní zahniezdených vtákov. Tieto informácie sú účelové a smerujú k ovplyvneniu verejnej mienky v tom zmysle, že ťažbou Štátne lesy TANAPu porušili §35 zákona 543/2002 Z. z., a to vyrušovaním chránených druhov.

MŽP SR: zodpovedné za prípadné zastavenie finančnej pomoci budú vodárenské spoločnosti

19.04.2007 V uplynulých dňoch Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na riziko pozastavenia a prehodnotenia výšky poskytnutého grantu pre spolufinancovania projektov vodárenskej infraštruktúry v réžii Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Európska komisia Slovensku vyčíta nedodržanie niektorých podmienok príslušných finančných memoránd.

Zásah v Tichej a Kôprovej doline je z hľadiska ochrany prírody bezproblémový

17.04.2007 V Tichej a Kôprovej doline Štátne lesy TANAPu od minulého týždňa odstraňujú časť kalamitného dreva z víchrice v roku 2004. Zásah sa uskutočňuje výlučne v 4. stupni ochrany v súlade s odborným stanoviskom Krajského úradu životného prostredia v Prešove zo dňa 10.4.2007 a s povolením Obvodného lesného úradu v Poprade.

Výzva MŽP SR ochranárom: osvetou predchádzajme lesným požiarom

17.04.2007 V súvislosti s početnými lesnými požiarmi na Slovensku, ktoré neobišli ani národné parky a lesné porasty v ďalších režimoch ochrany (chránené krajinné oblasti, národné prírodné pamiatky a podobne), Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva všetky ochranárske organizácie k aktivite.

Tlačový brífing ku Svetovému dňu Zeme

17.04.2007 V piatok, 20. apríla 2007 so začiatkom medzi 13.30 a 14.00 hod. sa bude v hoteli Holiday Inn (Bajkalská 25/A, Bratislava) konať tlačový brífing po skončení medzinárodnej konferencie ku Svetovému dňu Zeme na tému: Svetový deň Zeme
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže