Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Aby aj vtáčiky mali Vianoce alebo environmentálna výchova v praxi

23.03.2009 Dvesto drevených krmítok a vtáčích búdok našli pod vianočným stromčekom v átriu ministerstva životného prostredia deti z bratislavských základných škôl.

Minister Izák daroval detskému domovu v Handlovej 50 000 korún

23.03.2009 Minister životného prostredia Jaroslav Izák dnes (v sobotu 22.decembra) navštívil Detský domov v Handlovej. Jeho riaditeľke odovzdal šek na 50 tisíc korún a poprosil ju, aby deťom splnila ich vianočné sny, teda aspoň tie, ktoré sa splniť dajú.

Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie

23.03.2009 V sobotu 19.januára sa minister životného prostredia Jaroslav Izák zúčastnil najväčšieho zimného turistického podujatia na Hornej Nitre. Pochod vďaky SNP je spomienkou na tragické udalosti, ktoré sa v obci Cigeľ odohrali počas 2.svetovej vojny.

KIA Motors Slovakia – zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu

23.03.2009 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav Izák sa v pondelok 4.februára 2008, na pozvanie prezidenta KIA Motors Slovakia p. In-Kyu Bae, zúčastní slávnostného odovzdávania certifikátu ISO 14001 v Gbelanoch.

Európska komisia prezentovala klimaticko-energetický balíček

23.03.2009 V rámci klimaticko-energetického balíčka treba na Slovensku pripraviť národnú stratégiu ku klimatickému a energetickému balíčku, návrh finančnej a investičnej stratégie SR pre plnenie prijatých cieľov (vrátane analýzy doteraz uplatňovaných daňových a iných regulačných opatrení tak, aby sa zabránilo dvojitému zdaňovaniu), definovať postup a pravidlá pre otvorené aukcie emisných kvót na národnej úrovni, ale aj pripraviť komplexnú komunikačnú stratégiu Slovenskej republiky.

Seminár k problematike veľkých šeliem na Slovensku a v EÚ

23.03.2009 V pondelok, dňa 11. februára 2008 v čase od 9,00 do 16,00 sa v Bratislave, vo veľkej zasadačke Štátneho geologického ústavu D. Štúra (ŠGÚDŠ) bude konať seminár k problematike veľkých šeliem (medveď, vlk, rys) na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

Projekt EÚ pre veľké šelmy

23.03.2009 Veľké šelmy na Slovensku a v EÚ Odhaduje sa, že na území Slovenskej republiky žije asi 800 jedincov medveďa hnedého, 500 jedincov vlka dravého a 400 jedincov rysa ostrovida. V rámci EÚ sa životaschopné populácie medveďa vyskytujú aj v Škandinávskych krajinách, Estónsku, Grécku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Slovinsku, Bulharsku.

Minister Jaroslav Izák rokoval s americkým veľvyslancom Vincentom Obsitnikom

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák prijal dnes nového veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta Obsitnika. Témou rokovania boli možnosti spolupráce v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Diskutovali o možnostiach spolupráce slovenských a amerických národných parkov.

Slovensko pokročilo v rokovaniach s EÚ o chránených vtáčích územiach

23.03.2009 Vyhlásením ďalších 14 chránených vtáčích území s účinnosťou od 1.februára 2008 pokročila Slovenská repub1ika v plnení záväzku z prístupového procesu do EÚ v oblasti ochrany prírody. Súčasne urobilo Slovensko pokrok aj pri rokovaniach s EÚ, ktorá nás v závere minulého roka kritizovala za neplnenie tohto záväzku.

Minister J. Izák podá vo veci skládky v Pezinku podnet na prokuratúru,

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák podá podnet na Krajskú prokuratúru v Bratislave, aby prešetrila zákonnosť postupu všetkých orgánov, ktoré rozhodovali vo veci povolenia výstavby skládky odpadu v Pezinku.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák rokoval s primátorom Pezinka Oliverom Solgom o skládke odpadu

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa dnes stretol s primátorom Pezinka Oliverom Solgom a jeho spolupracovníkmi. Témou diskusie bolo vyjasňovanie si postojov na budovanie spornej skládky odpadov, ktorá v posledných dňoch rozvírila verejnú mienku v Pezinku a ktorou sa opakovane zaoberal aj Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Minister Jaroslav Izák prijal aktivistov Greenpeace

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák prijal dnes aktivistov Greenpeace Juraja Rizmana a Karla Polaneckého. Stretnutím minister Izák reagoval na dopoludňajší protest Greenpeace proti záverečnému stanovisku ministerstva pri hodnotení vplyvov uvažovanej trebišovskej tepelnej elektrárne na životné prostredie (v rámci procesu EIA).

Vláda sa dnes zaoberala skládkou v Pezinku

23.03.2009 Kauzou výstavby skládky odpadov v Pezinku sa na dnešnom (20.2.2008) rokovaní zaoberala vláda SR.

Vodné dielo Gabčíkovo

27.11.2007 1. Rokovania SR a MR o SVD Gabčíkovo - Nagymaros 2. Rozpory medzi stranami 3. Škody, ktoré vznikli Slovensku prerušením výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Maďarskom

Stanovisko MŽP SR k žalobe ochranárov za odstrel medveďa

26.09.2007 Zo strany mimovládnej organizácie VLK ide v prípade podania žalôb za plánovaný regulačný odstrel medveďov na Ministerstvo životného prostredia SR opakovane iba o snahu mediálne sa zviditeľniť. Ich postup nie je konštruktívny a k riešeniu problému neprispieva, navyše zakladá sa iba na domnienkach a úvahách.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže