Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Brána do sveta environmentálnej informatiky

23.03.2009 3. ročník konferencie Enviro-i-fórum sa bude konať 12. – 14. júna 2007 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Samotný názov konferencie symbolizuje jej poslanie – je odborným fórom o dostupnosti environmentálnych informácií a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní. Tento rok bude prvýkrát možné konferenciu sledovať aj cez internet, pretože je zabezpečený on-line prenos na stránke www.sazp.sk/enviroiforum.

Štátny tajomník MŽP SR Jaroslav Jaduš prijal spoluzakladateľa Greenpeace Patricka Moora

23.03.2009 Spoluzakladateľa medzinárodnej ochranárskej organizácie Greenpece Patricka Moora, ktorý je na návšteve Slovenska, prijal dnes štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš. Predmetom diskusie a výmeny skúseností okrem známych problémov s kalamitným drevom v Tichej a Kôprovej doline boli aj otázky motivácie širokej verejnosti k environmentálnemu správaniu sa, predovšetkým v oblasti odpadov a ich separácie.

Minister Izák odchádza do Haagu

23.03.2009 Na stretnutie ministrov členských krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známym pod skratkou CITES, odchádza dnes (12.júna 2007) do Haagu minister životného prostredia SR Jaroslav Izák. Dvojdňové stretnutie ministrov (13.a 14.júna 2007) je súčasťou 14. zasadnutia Konferencie zmluvných strán dohovoru CITES v Haagu.

Minister Izák chce zastaviť dovoz odpadov na Slovensko

23.03.2009 S iniciatívou na zastavenie dovozu odpadov na Slovensko a ďalšie krajiny V-4 zo starých členských krajín Európskej únie, cestuje zajtra do Haagu na dvojdňové stretnutie ministrov životného prostredia šéf slovenského rezortu Jaroslav Izák. Na základe posledného prípadu pokusu o dovoz dvoch kamiónov nebezpečného odpadu z Rakúska na územie Slovenska minister Izák pripravil pre svojich kolegov návrhy na sprísnenie medzinárodnej prepravy odpadu a jej lepšej kontroly na území každého členského štátu.

Ochranári neoprávnene obvinili rezort

23.03.2009 Skupina mimovládnych ochranárskych organizácií združená v Ekofóre včera v tlačových agentúrach vydala správu, v ktorej tvrdí, že rezort životného prostredia pri návrhu zonácie TANAPu zavádzal. Mal tak údajne urobiť tvrdením, že o zóne A hovorí ako o bezzásahovej, pričom v podzónach A1 a A2, ktoré sa započítavajú pod bezzásahovej zóny A, bude možné robiť manažmentové opatrenia. Preto ochranári tvrdia, že A zóna už tým nebude bezzásahová.

Firmy chcú pomáhať Bratislave

23.03.2009 Zamestnanci firiem vytvoria tímy a dobrovoľne prispejú k lepšiemu životu v Bratislave

Ministerstvo životného prostredia SR podá trestné oznámenie

23.03.2009 Ministerstvo životného prostredia SR podá trestné oznámenie na ochranársku mimovládnu organizáciu Animal Liberation Front Slovakia. Vedenie rezortu považuje za svoju povinnosť upozorniť verejnosť a orgány činné v trestnom konaní na vyhrážky, ktoré mu doručila spomínaná organizácia.

Minister Jaroslav Izák na pomoc obciam pri zhodnocovaní bioodpadu

23.03.2009 Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa dnes v rámci Celoslovenského snemu združenia organizácií verejných prác SR v Trenčianskych Tepliciach oboznámil s novou EWA technológiou, ktorá ponúka materiálové a energetické zhodnotenie bioodpadov. Podstatou novej technológie je využitie aeróbneho fermentora – stroja na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, kalov z čistiarní odpadových vôd a priemyselných kalov.

Minister J. Izák sa stretol s veľvyslancami Srbskej republiky a Izraela

23.03.2009 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav Izák sa dnes stretol s veľvyslancom Srbskej republiky Dankom Prokicom a s veľvyslancom Izraela Zeev Bokerom.

Minister Izák ocenil storočného profesora Danišoviča

23.03.2009 15 rokov uplynulo tento rok od zahájenia prevádzky Vodného diela Gabčíkovo a 100 rokov uplynulo odvtedy, ako sa narodil prof. Peter Danišovič. Táto najvýraznejšia osobnosť československého a slovenského vodného hospodárstva prevzala z rúk ministra životného prostredia Jaroslava Izáka ocenenie ako spoluautor vodného diela.

Zasadnutie Rady ministrov EÚ pre životné prostredie

23.03.2009 Zasadnutie Rady pre životné prostredie, ktoré bolo 30. októbra v Luxemburgu sa zaoberalo problematikou zmeny klímy, dokumentom Európskej komisie k adaptačnej stratégii EÚ, o smerovaní ku kvalite palív a k obnovenej stratégii trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Na rokovaní budú tiež prijaté závery Rady k zmene klímy či závery k problematike nedostatku vody a sucha.

Minister J. Izák odcestoval do Izraela

23.03.2009 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav Izák dnes odcestoval na 6. konferenciu izraelského predsedu vlády Ehmuda Olmerta do Tel Avivu a na medzinárodnú výstavu WATEC 2007 . Medzinárodná výstava bude zameraná na vodné technológie enviromentálnu kontrolu. Konferencia sa bude venovať téme „Medzinárodná spolupráca pre rozvoj nových regiónov“ s osobitým dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Geotermálne vody, ich využitie a zneškodňovanie

23.03.2009 Využitím a zneškodňovaním geotermálnych vôd sa budú počas troch dní (5. – 7. novembra 2007) zaoberať účastníci medzinárodnej konferencie v Aqua parku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.

Minister J. Izák sa vrátil z Izraela

23.03.2009 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav Izák sa v dňoch 30. októbra až 1. novembra zúčastnil v Tel Avive medzinárodnej výstavy WATEC 2007 a 6. konferencie izraelského premiéra Ehmuda Olmerta.

Máme veľa, či málo chránených území?

23.03.2009 Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000 budú hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutoční 19. – 20.novembra 2000 vo Vrátnej doline v hoteli Boboty.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže