Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ministerstvo životného prostredia považuje stavebné povolenie k Mochovciam za platné

14.01.2011 Minister životného prostredia SR József Nagy je presvedčený, že verejnosť má byť účastná pri rozhodovacom procese, obzvlášť v takýchto závažných prípadoch ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie pri spustení Atómovej elektrárne Mochovce.

Na Slovensku pribudnú 3 nové chránené vtáčie územia

14.01.2011 Malá Fatra, Slovenský raj a Tatry sú ďalšie Chránené vtáčie územia (CHVÚ), ktoré vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vyhlásením chránených vtáčích území sa zabezpečí prežitie a rozmnožovanie vtáčej populácie. Vyhlášky, ktorými sa CHVÚ vyhlasujú, nadobudnú účinnosť 15. januára 2011.

Novoročný príhovor ministra

01.01.2011 Aj malé krajiny môžu mať veľké pravdy. Aj mladé krajiny môžu mať trvácne hodnoty. Keď som vstupoval do politiky, robil som to s nádejou, že Slovensko môže byť krajinou, kde sa jeho občania cítia dobre, kde sa žije dobre, kde sa nik nepýta, prečo ten druhý hovorí iným jazykom, a kde sa nik nepozastavuje nad tým, že ten druhý môže mať svoju pravdu, svoj názor.

Zákon o envirozáťažiach sa už pripomienkuje

22.12.2010 Návrh zákona o identifikácii environmentálnych záťaží a o určovaní zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž predložilo dnes ministerstvo životného prostredia na predbežné pripomienkové konanie. K predloženému návrhu zákona sa bude môcť do 7. januára vyjadriť ministerstvo financií, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo hospodárstva.

MŽP podalo trestné oznámenie

21.12.2010 Minister životného prostredia József Nagy dnes podal na Úrad špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie v súvislosti s neuhradeným doplatkom vo výške 15 mil. eur spoločnosťou Interblue Group LLC. Podľa zmluvy mala táto spoločnosť vyplatiť MŽP dodatočnú cenu 1 euro za tonu predaných emisných kvót v celkovom objeme 15 mil. ton. Napriek opakovaným výzvam sa tak nestalo.

Rada ministrov ŽP v Bruseli sa skončila dohodami

20.12.2010 Politická dohoda o nových legislatívnych normách pre životné prostredie sa zrodila na dnešnom poslednom zasadnutí ministrov životného prostredia Rady EÚ počas belgického predsedníctva.

Minister József Nagy na Rade EÚ pre životné prostredie v Bruseli: Teplo nezdražie vďaka kvótam

20.12.2010 Ani po roku 2013 sa nebude musieť zvyšovať cena tepla pre domácnosti. Slovensko vyjednalo výhodnejšie podmienky prideľovania kvót pre priemyselné sektory a výrobcov tepla pôsobiacich v SR po roku 2013 čím zabránila skokovému zdražovaniu tepla. Toto uznesenie bolo zverejnené na dnešnej Rade EÚ pre životné prostredie v Bruseli. Slovensko na nej zastupuje minister životného prostredia József Nagy.

Konferencia Povodne 2010 – príčiny priebeh a skúsenosti

17.12.2010 Po povodniach v roku 2010 sa začiatkom novembra vo Vysokých Tatrách zišlo najpreprezentatívnejšie fórum odborníkov na protipovodňovú ochranu zo Slovenska, z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Holandska.

Nové pravidlá pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad

16.12.2010 Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov predložil minister ŽP József Nagy na včerajšie zasadnutie vlády. Dokument predpokladá menej biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládkach. Jej schválenie je pre Slovensko dôležitým krokom vpred.

Stanovisko ministra Józsefa Nagya k ďalším krokom v kauze Interblue Group

16.12.2010 Na základe právnej analýzy právnikov MŽP postupu pri predaji emisií presúva Ministerstvo životného prostredia SR celú vec z obchodno-právnej do trestnoprávnej roviny.

V Cancúne sa skončila klimatická konferencia

14.12.2010 Prijatím dohody, ktorá má prispieť k celosvetovému znižovaniu emisií skleníkových plynov sa skončil celosvetový summit o klimatických zmenách v mexickom Cancúne. Slovenskú delegáciu na konferencii viedol minister životného prostredia József Nagy. Na návrh Józsefa Nagya budú hlavnou témou ďalších rokovaní ministrov životného prostredia krajín V4 klimatické zmeny a ich dôsledky vrátane opatrení vedúcich k ich znižovaniu.

Rokovanie Zelenej tripartity o envirozáťažiach

10.12.2010 O návrhu Zákona o identifikácii environmentálnych záťaží a o určovaní zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž rokovali dnes zástupcovia Zelenej tripartity. Reprezentanti MŽP, priemyselných zväzov, Greenpeace a združenia zamestnávateľov sa stretli s tvorcami zákona, aby diskutovali o pripomienkach k poslednému zneniu zákona vznesených zástupcami priemyselných zväzov. Takéto rokovania k návrhom zákonov rezortu presadzuje minister József Nagy.

Minister poveril D. Schmidtmayera vedením Slovenskej agentúry ŽP

09.12.2010 Slovenská agentúra životného prostredia má nové vedenie. Minister životného prostredia József Nagy poveril jej riadením Daniela Schmidtmayera.

Minister poveril J. Zuskina vedením Štátnej ochrany prírody

08.12.2010 Minister životného prostredia József Nagy poveril vedením Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP) RNDr. Jána Zuskina. „Poverujem dlhoročného pracovníka ŠOP, odborníka v oblasti životného prostredia a ochrany prírody,“ povedal Nagy, ktorý zastupuje Slovensko na Konferencii zmluvných strán dohovoru OSN o zmene klímy v mexickom Cancúne. Zuskin nastúpi na miesto, ktoré sa uvoľnilo po odchode Mariána Jasíka len týždeň po jeho poverení.

V piatok sa v Cancúne rozhodne o ďalších krokoch znižovania emisií

08.12.2010 Na rokovaniach na najvyššej úrovni v rámci svetového summitu o zmene klímy v mexickom Cancúne vystúpi zajtra Minister životného prostredia SR József Nagy. Včera minister rokoval na prípravnom jednaní ministrov EÚ a následne na bilaterálnych rokovaniach s ministrami V4.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže