Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Dnes sa končí verejná diskusia k zákonu o ochrane prírody

16.03.2011 Ešte počas dneška má odborná i laická verejnosť možnosť aktívne sa zapojiť do prípravy zákona o ochrane prírody a krajiny. Celý mesiac, začínajúc od 16. februára 2011 vyjadrovali svoje názory, požiadavky, či predstavy formou dotazníka uverejneného na internetovej stránke ministerstva životného prostredia. Odpovede na otázky, ale i pripomienky a svoje návrhy k ochrane prírody zatiaľ poslalo približne 700 záujemcov.

Svetový deň vody sa týka nás všetkých

15.03.2011 Mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti si Slovensko pripomenie už 22. marca. Tento deň je vyhlásený ako Svetový deň vody. V tomto roku sa upriamuje pozornosť na celosvetový nárast koncentrácie obyvateľstva v mestách a tomu prináleží aj tohtoročné motto: „Voda pre mestá: reakcia miest na výzvy.“ (Water for cities: responding to the urban challenge).

Zásady starostlivosti o populácie vlka, medveďa a kormorána v cezhraničnej oblasti

15.03.2011 O zásadách starostlivosti o populácie vlka, medveďa a kormorána v cezhraničnej oblasti rokovali od včera v Krakove predstavitelia ministerstiev životného prostredia zo Slovenska a Poľska, spolu so zástupcami mimovládnych organizácií oboch krajín. Dvojdňová medzinárodná konferencia, ktorá sa pred chvíľou skončila, priniesla aj závery týkajúce sa cezhraničnej spolupráce týchto dvoch krajín.

J. NAGY: Na to, aby sme sa zbavili jadrovej energie, potrebujeme mať alternatívu

14.03.2011 Slovensko, ale ani Európa si momentálne nevedia poradiť s pokrytím energetických potrieb bez jadrovej energie, preto sa musia sústrediť na zaistenie maximálnej bezpečnosti atómových elektrární. Podľa slov slovenského ministra životného prostredia Józsefa Nagya sa plnohodnotná diskusia o uskutočnení záťažových testov jadrových elektrární v kontexte vývoja v Japonsku nemohla rozbehnúť, lebo rakúska strana priamo výzvu na ich realizáciu, napriek avízu, dnes nepodala.

GABČÍKOVO: Záchranári čakajú už niekoľko dní na oficiálnu žiadosť z Japonska

14.03.2011 Príslušníci Komplexnej centrálnej záchrannej služby (KCZS) V Gabčíkove sú od piatka (11.3.) pripravení odletieť do Japonska a pomôcť pri záchranárskych prácach. "Na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR sme do štyroch hodín pripravili 25 záchranárov s technikou na vyhľadávanie osôb v ruinách i sutinách, ale podľa informácií Veľvyslanectva Japonska v SR japonská vláda sa ešte nerozhodla o nasadení medzinárodných síl," uviedol predseda Predstavenstva KCZS Ján Culka s tým, že dôvod meškania oficiálnej požiadavky nie je známy.

Rada pre životné prostredie aj o udalostiach v Japonsku

14.03.2011 Dnes sa v Bruseli uskutočňuje zasadnutie Rady pre životné prostredie, delegáciu Slovenskej republiky vedie minister životného prostredia SR József Nagy. V úvode zasadnutia Európska komisia a ministri životného prostredia členských štátov EÚ vyjadrili sústrasť a solidaritu japonskému národu v súvislosti s prírodnou katastrofou, ktorá zasiahla Japonsko v uplynulých dňoch. K prejavom sústrasti sa pripojil i p. minister Nagy a vyjadril presvedčenie, že tragická udalosť posunie nároky na jadrovú bezpečnosť: „Som presvedčený, že po nešťastných udalostiach v Japonsku sa vyvolá nárast spoločenskej zodpovednosti a nárast bezpečnosti jadrovej energetiky po celom svete.“ Zajtra, 15. marca sa na žiadosť komisára pre energetiku uskutoční mimoriadne zasadnutie pre jadrovú bezpečnosť.

Nový zákon o odpadoch pripravuje MŽP otvorene a transparentne

14.03.2011 Súčasťou tvorby nového zákona o odpadoch, ktorý by mal byť hotový do konca roka, je prítomnosť širokého spektra participujúcej verejnosti z radov priemyselného sektora, MVO, dotknutých orgánov, ale aj aktívnych občanov. Pracovná skupina sa na prvom spoločnom stretnutí zíde už zajtra (15.marca 2011). Jej vytvorenie iniciovalo Ministerstvo životného prostredia v snahe zapojiť odbornú verejnosť do rozhodovacích procesov.

József Nagy: „Som presvedčený, že Environmentálny fond je dobrým nástrojom podpory, ktorý bol v nesprávnych rukách.“

11.03.2011 Minister životného prostredia József Nagy si dnes osobne na mieste overil v akom stave je kontrolná činnosť Environmentálneho fondu. Riaditeľ Juraj Morvay ho informoval o zisteniach a aktuálne podaných trestných oznámeniach. J. Nagy potvrdil, že Environmentálny fond bude pod novým vedením fungovať inak: „Systém nastavenia a rozdeľovania dotácií je dobrým nástrojom, ktorý bol v nesprávnych rukách. Má motivovať a riešiť environmentálne problémy tam, kde neposkytuje dotácie Európska únia. Ide predovšetkým o malé obce do 2000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku cca 1800.“ Minister J. Nagy zdôraznil, že pre väčšiu transparentnosť rozdelenia finančných prostriedkov bude do Rady Envirofondu prizvaný aj zástupca mimovládnych organizácií.

MŽP ponúklo pomoc Japonsku

11.03.2011 Zemetrasenie dnes zasiahlo severovýchodnú časť Japonska.

Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí

11.03.2011 Predstaviť, konfrontovať a podnecovať tvorbu filmov so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia, zvyšovať environmentálne povedomie a aktivitu ľudí pri riešení tejto problematiky v medzinárodnom meradle je cieľom medzinárodného festivalu filmov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia – ENVIROFILM 2011. Hlavným odborným a organizačným garantom ENVIROFILM-u je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Hlavným organizátorom filmového festivalu je Slovenská agentúra životného prostredia. Envirofilm 2011, ktorý sa uskutoční 16. - 21. mája 2011, sa bude niesť v znamení Medzinárodného roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach.

Rokovanie Rady EÚ pre životné prostredie

11.03.2011 „Ozelenenie“ spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude patriť medzi kľúčové témy rokovania Rady ministrov životného prostredia EÚ v Bruseli, ktoré bude v pondelok (14.3.2011). Na rokovanie odcestuje aj József Nagy, minister životného prostredia SR. Okrem ministrov životného prostredia budú prítomní aj komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a komisárka pre zmenu klímy Connie Hedegaar, ktorí reprezentujú Európsku komisiu. Rada EÚ pre ŽP je najvyšším rozhodovacím orgánom pre prijímanie legislatívnych aktov a politických dokumentov v oblasti životného prostredia.

Minister Nagy: „V spolupráci, aj s MVO, ešte raz prehodnotíme diaľničný úsek Turany – Hubová.“

10.03.2011 „Našou hlavnou prioritou v procese je dosiahnuť, aby boli povoľovacie procesy v súlade s európskou a národnou legislatívou. My sme za stavbu diaľnic, ktoré Slovensko potrebuje. Domnievame sa ale, že je potrebné prehodnotiť ešte raz podrobne všetky alternatívy, aby problém, ktorý má s týmto úsekom EK bol vyriešený,“ povedal na dnešnom rokovaní na pôde rezortu dopravy minister ŽP József Nagy.

Minister J. Nagy: „Je pozitívne, že som si mohol vypočuť názory z prvej ruky.“

09.03.2011 O výstavbe diaľnic a s tým súvisiacich otázkach ochrany životného prostredia, o najbližších krokoch ministerstva ohľadom zonácie Tatier a aj o budúcnosti Environmentálneho fondu a možnostiach transparentnejšieho financovania projektov diskutoval dnes popoludní minister životného prostredia József Nagy s niektorými zástupcami mimovládnych organizácii (Inštitút pre ochranu prírody, SOS Bird/Life Slovensko, Priatelia Zeme) a zainteresovaných strán z radov Štátnej ochrany prírody a vedeckej obce. Ich názory si vypočul aj štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érschek.

DEKLARÁCIA zo 17. stretnutia ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky 7. – 8. Marec 2011, Šamorín – Čilistov, Slovenská republika

09.03.2011 Minister životného prostredia Českej republiky, Minister životného prostredia a vôd Maďarskej republiky, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Poľskej republiky, minister životného prostredia Slovenskej republiky, ako predstavitelia krajín Vyšehradskej skupiny

XVII. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí

09.03.2011 Sedemnásty Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011, ktorý sa uskutoční 16. - 21. mája 2011, sa bude niesť v znamení Medzinárodného roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971). Aj tento rok sa bude konať pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredia Janeza Potočnika.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže