Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Mikrograntový program podporí na Zemplíne viacero rozvojových projektov

06.04.2011 Michalovce 6. apríla (TASR) - O získanie nenávratného príspevku pre podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľstva v michalovskom a sobranskom regióne sa budú môcť opätovne uchádzať viaceré partnerské organizácie, neformálne skupiny či podnikateľské subjekty prostredníctvom projektu s pracovným názvom Laborec - Uh. V tejto súvislosti majú možnosť adresovať svoje žiadosti o pridelenie podpory projektovému tímu, ktorý vyhlásil tretí ročník mikrograntového programu Podpora partnerstiev v našom kraji.

Reakcia ministerstva na nízke hodnoty ozónu namerané nad Arktídou

06.04.2011 Hodnoty ozónu na území Slovenska sú v medziach normy. Potvrdili to merania stratosférického ozónu na stanici Poprad - Gánovce. Ministerstvo životného prostredia SR tak reaguje na zverejnené informácie Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) a Medzinárodnej ozónovej komisie (IO3C) o extrémnom až 40% úbytku stratosférického ozónu nad Arktídou počas tejto zimy (http://www.infomet.cz/fil/1301982553.pdf).

Vyčistime si Slovensko: na registráciu aktivít ostáva už len týždeň

06.04.2011 Už len týždeň (do 13.4.) majú záujemcovia na to, aby sa zaregistrovali a tým sa zapojili do akcie vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR. To ich podporí dodaním pracovných pomôcok - vriec a rukavíc. Celoslovenská akcia so zameraním na čistenie prírody, zber odpadu a iných nečistôt Vyčistime si Slovensko má za cieľ podporiť v obyvateľoch rôznej vekovej kategórie cit k ochrane prírody, zvýšiť ich ekologické povedomie a zároveň reálne vyčistiť okolie ich životného priestoru, o ktoré sa dlhodobejšie nik nestará. Ministerstvo ju organizuje pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý bude 22.4.2011.

Zákon o CITES zabráni napr. aj pašovaniu vzácnych papagájov

04.04.2011 Posledný zachytený prípad nelegálneho vývozu ohrozených druhov papagájov opätovne potvrdzuje potrebu novelizácie národného právneho predpisu o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a reguláciou obchodu s nimi tzv. zákon o CITES. Zákon ustanoví opatrenia umožňujúce jednoznačne odlíšiť legálne exempláre ohrozených druhov od nelegálnych (vedenie evidencie, registrácia na úrade a pod.), a tým aj legálnych držiteľov od tzv. čiernych obchodníkov. V súčasnosti je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na Slovensko prileteli prvé lastovičky

04.04.2011 Na Slovensko sa v týchto dňoch vracajú desiatky druhov sťahovavých vtákov. Medzi najočakávanejšie migrujúce druhy patrí lastovička obyčajná, ktorá je známa aj ako posol jari. Prvá lastovičku už ornitológovia spozorovali, a to v utorok 29. marca na Hrušovskej zdrži pri Bratislave.

Environrezort monitoroval zosunutú komunikáciu v Lesnici

01.04.2011 Presmerovanie dopravy od porušeného okraja cesty a maximálne obmedzenie prejazdu ťažkých vozidiel - toto sú okamžité opatrenia, ktoré navrhli špecialisti - pracovníci Štátneho geologického ústavu, aby zamedzili ďalšiemu zosúvaniu sa jedinej prístupovej cesty k prístavisku pltí v Národnom parku Pieniny v obci Lesnica. Okamžitú obhliadku poškodenej miestnej komunikácie vykonali na podnet ministra životného prostredia Jozsefa Nagya.

Akcia Vyčistime si Slovensko vzbudila veľký záujem najmä medzi školami

01.04.2011 S veľkým záujmom sa stretla výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti blížiaceho sa celosvetového podujatia Deň Zeme. Od pondelkového spustenia registrácie sa za necelý týždeň prihlásilo skoro 500 subjektov z rôznych kútov Slovenska. Cez registračný formulár na webovej stránke www.denzeme.eu už avizovali svoje aktivity prevažne základné a stredné školy z celého Slovenska.

1.apríl patrí vtáctvu

31.03.2011 Od 1.apríla sa vracia na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že každý rok ich priletí približne 30 miliónov, z toho asi dve tretiny práve v apríli. Väčšina vtákov prilietava z Afriky. Migráciu vtáctva považujú prírodovedci za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody.

J. Nagy: „Nový zákon o ochrane prírody nebude žiadny zlepenec, ale právna norma, vytvorená za účasti širokej verejnosti.“

31.03.2011 Pracovná skupina pre tvorbu nového zákona o ochrane prírody a krajiny sa zišla dnes na pôde Ministerstva životného prostredia, pokračovať vo svojich stretnutiach bude až do konca mája. Výstupom bude návrh nového zákona pripravený na ďalšie pripomienkovanie. Členmi skupiny sú vyše 30 zástupcovia štátnych i mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl. Komunikácia o budúcej podobe tohto dôležitého zákona sa začala za jedným stolom s ministrom ŽP Józsefom Nagyom.

Dnes sa v Trenčína začala výstava Kamenár

31.03.2011 V poradí už 9. ročník medzinárodnej výstavy Kamenár sa začal dnes v Trenčíne a potrvá až do 2. 4. 2011. Niekoľko desiatok domácich a zahraničných firiem, pre ktoré „kameň znamená život" na výstave reprezentuje kameňopriemysel. Ministerstvo životného prostredia na nej reprezentuje sekcia geológie a prírodných zdrojov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Geologický ústav Slovenskej akadémie vied.

J. Nagy: „Alkohol nepatrí na smetisko, aj keď je zhabaný.“

31.03.2011 Ponuka aktívnej pomoci pri pre životné prostredie šetrnejšom zneškodňovaní kontrabandov – takáto je reakcia ministra životného prostredia Józefa Nagya na medializovanú likvidáciu 16 000 fliaš pašovaného alkoholu. Fľaše s liehovinou uložené v plastových debnách boli zničené ťažkou technikou priamo na skládke. Ministerstvo životného prostredia SR už o problematike komunikuje s colným riaditeľstvom v Bratislave; ponúka odborníkov na oblasť odpadového hospodárstva a spoluprácu pri vypracovaní takých postupov zneškodňovania zhabaného tovaru, ktorý by zohľadňoval aj legislatívu z oblasti odpadového hospodárstva.

Národný park Veľká Fatra

31.03.2011 Pre svoje jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia, pribudol takmer pred desaťročím, k ôsmym dovtedajším národným parkom, náš najmladší - Národný park Veľká Fatra. Vyhlásený bol nariadením vlády Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2002.

Na Slovensko prileteli prvé lastovičky

30.03.2011 Bratislava 30. marca (TASR) - Na Slovensko sa v týchto dňoch vracajú desiatky druhov sťahovavých vtákov. Medzi najočakávanejšie migrujúce druhy patrí lastovička obyčajná, ktorá je známa aj ako posol jari. Prvá lastovičku už ornitológovia spozorovali, a to v utorok 29. marca na Hrušovskej zdrži pri Bratislave.

Bezpečné dodávky pitnej vody

29.03.2011 Bezpečnosť dodávky pitnej vody je hlavnou témou projektu Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH), ktorý v týchto dňoch finišuje. Jeho kľúčovým výstupom je návrh Plánu bezpečnosti pitnej vody prispôsobený podmienkam v slovenskom vodárenstve, ktorý sa overil vo vybranom vodárenskom systéme. Predstavuje to najúčinnejší spôsob ako zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť vody a spoľahlivé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Do praxe sa premietne v podobe smernice.

Opatrenia na elimináciu stretnutí medveďa s človekom v praxi

29.03.2011 Úprava kontajnerov na komunálny odpad v blízkosti rekreačných zariadení a obytných domov, intenzívne informovanie turistov i verejnosti žijúcej v tejto oblasti prostredníctvom tabúľ a letákov a ďalšie ochranné opatrenia napomôžu predchádzať neželanému stretnutiu medveďa s ľuďmi. Rezort životného prostredia podporil realizáciu ochranných opatrení pre obce prostredníctvom Environmentálneho fondu vo výške 70-tisíc eur. Prvé výstražné a informačné tabule a upravené kontajnery dnes na Donovaloch predstavil verejnosti minister životného prostredia József Nagy. „Cieľom týchto opatrení je predovšetkým začať reálne vyvíjať kroky, ktoré boli v minulosti zanedbávané. Verím, že opatrenia prinesú želaný efekt,“ povedal minister József Nagy. Súčasťou opatrení je aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý bude pamätať aj na prevenciu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže