Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Polievačov čaká cez Veľkú noc pekné počasie. Údaje zverejnila nová stránka SHMÚ, ktorá je opäť v prevádzke.

21.04.2011 Spustenie internetovej stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu sa po niekoľkodňovom technickom probléme servera podarilo včera v podvečerných hodinách. Stránka naďalej poskytuje všetky štandardné informácie vyplývajúce zo zákona, t.j. výstrahy a stálu predpoveď počasia (na päť dní dopredu) pre slovenské mestá. Stránka má zároveň nový vizuál. Na nasledujúce sviatočné dni sľubuje pekné počasie.

Vodáci upratovali okolie Karloveského ramena

20.04.2011 Okolie cyklistického chodníka v okolí bratislavskej Karloveskej zátoky a jeden z úsekov jej brehu čistili dnes členovia miestneho Klubu vodných športov Karlova Ves, ktorý patrí pod mestskú časť Karlova Ves. Akcia je v rámci podujatia Vyčistime si Slovensko Ministerstva životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme. Ten bude 22. apríla.

Envirofilm 2011: Zasadala medzinárodná festivalová porota

20.04.2011 V uplynulých dňoch sa na Španej Doline pri Banskej Bystrici zišla medzinárodná filmová porota festivalu Envirofilm 2011. Zvyčajne porota zasadala počas konania festivalu. Tento rok sa organizátori festivalu rozhodli inak. Festivalová porota zasadla mesiac pred festivalom, aby organizátori mali dosť času pozvať autorov ocenených dokumentov prevziať si ceny, no najmä aby autori mali priestor naplánovať si cestu na Slovensko. Výsledky filmovej súťaže Envirofilmu 2011 sú teda už známe, vyhlásené budú však až na záverečnom slávnostnom udeľovaní cien, 20. mája na Radnici v Banskej Bystrici.

Environrezort rokuje s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov

19.04.2011 V uplynulých dňoch začalo prerokovávanie zámeru zaradiť nové lokality do národného zoznamu území európskeho významu. Povinnosť doplnenia nových lokalít Slovensku vyplýva zo záväzkov voči Európskej komisii z roku 2005. Ministerstvo v týchto dňoch zvolalo vyše 100 rokovaní pre viac ako 90 lokalít, na ktoré boli pozvaní vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov, ako aj starostovia dotknutých obcí. Ich cieľom je vzájomná výmena informácií v záujme spoločnej ochrany lokalít.

Výstava My sa nevieme sťažovať nahlas aj v tomto roku

19.04.2011 Oddnes má možnosť široká verejnosť navštíviť výstavu detskej a študentskej tvorby s ekologickou tematikou My sa nevieme sťažovať nahlas v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. V poradí už 13-ty ročník súťažnej prehliadky so zahraničnou účasťou sa uskutočňuje v rámci Medzinárodného roku lesov. Do súťaže sa zapojilo 43 škôl s bezmála 500 prácami zo Slovenska, Česka, Maďarska i Rumunska. Výstavu, ktorá potrvá do 19. júna podporuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Vyčistime si Slovensko: Registrácia ukončená, začala sa distribúcia pomôcok, viac ako 100000 záujemcov!

15.04.2011 Vyše 1500 subjektov z celej SR sa v najbližších dňoch a týždňoch svojimi aktivitami zapojí do akcie Vyčistime si Slovensko. Tento týždeň sa uzavrela ich registrácia. Ide o viac ako 100 000 záujemcov o čistejšie Slovensko všetkých vekových kategórií. Príspevkom ministerstva sú pracovné pomôcky - vrecia a rukavice, ktoré v symbolickom množstve dostane každá zapojená škola, organizácia či inštitúcia. Ich distribúcia sa už začala. Akciu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa zeme, ktorý bude v budúci piatok (22.4.2011).

Ministerstvo navrhlo riešenie problému suchých stromov v Tatrách

15.04.2011 Na spôsobe riešenia problematiky suchých stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť na turistických chodníkoch v Tatranskom národnom parku sa dnes na pôde envirorezortu dohodli všetky relevantné strany. Problematiku ministerstvo komunikuje s TANAP-om, Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry, Štátnymi lesmi TANAP-u a mestom Vysoké Tatry. Pracovníci Sekcie ochrany prírody a krajiny dohodli ďalšie kroky s primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom. Minister životného prostredia Józef Nagy: „Som rád, že sa viacstrannou komunikáciou a reakciou nášho rezortu podarilo vyriešiť tento problém.“

V Obci Trstice budujú protipovodňovú hrádzu

15.04.2011 V katastri obce Trstice-Čierna Voda budujú vodohospodári protipovodňovú hrádzu. Hrádza by mala ochrániť obce Trstice, Dolný Chotár, Kráľov Brod a Žiharec. Spomínané obce boli ohrozené povodňami v roku 2006. Úsek, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje má dĺžku 11 587 m. Celkové náklady dosiahnu sumu takmer 7 mil. € a práce by mali byť ukončené do troch rokov. S aktuálnou situáciou sa priamo na mieste oboznámil minister životného prostredia József Nagy spoločne s riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Danielom Kvocerom.

Ministerstvo podporilo myšlienku dňa narcisov

15.04.2011 Spolupatričnosť, solidaritu a morálnu podporu prejavili dnes v Deň narcisov aj zamestnanci ministerstva životného prostredia. S odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu im v rámci svojich možností prispeli zamestnanci na čele s vedením ministerstva do dobrovoľnej zbierky Ligy proti rakovine.

Nová sezóna v Bojnickej ZOO už o 2 týždne!

15.04.2011 Najstaršiu zoologickú záhradu na Slovensku čaká rozsiahla modernizácia. Finančné prostriedky získala od svojho zriaďovateľa – Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Ide o projekty vo výške viac ako 7,6 mil. eur s predpokladaným termínom ukončenia do dvoch až štyroch rokov. Tohtoročná sezóna v ZOO Bojnice začne 1. mája a bude spojená s krstom gibona zlatolíceho.

Vyčistime si Slovensko: Registrácia ukončená, začala sa distribúcia pomôcok, viac ako 100000 záujemcov!

15.04.2011 Vyše 1500 subjektov z celej SR sa v najbližších dňoch a týždňoch svojimi aktivitami zapojí do akcie Vyčistime si Slovensko. Tento týždeň sa uzavrela ich registrácia. Ide o viac ako 100 000 záujemcov o čistejšie Slovensko všetkých vekových kategórií. Príspevkom ministerstva sú pracovné pomôcky - vrecia a rukavice, ktoré v symbolickom množstve dostane každá zapojená škola, organizácia či inštitúcia. Ich distribúcia sa už začala. Akciu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa zeme, ktorý bude v budúci piatok (22.4.2011).

J. Nagy: "Chceme uprednostniť cyklistiku v centrách miest."

14.04.2011 So zástupcami občianskeho združenia Cyklokoalícia sa stretol minister životného prostredia József Nagy. Hlavnou témou stretnutia boli možnosti podpory cyklistiky v mestách a obciach na Slovensku. Obe strany sa dohodli na viacerých spoločných krokoch. „Rád by som v podstatne väčšej miere posadil ľudí na bicykel a to nielen pri rekreácii, ale napr. i ceste do práce. Keď sa to dá napríklad v severských štátoch, prečo nie aj u nás?“ povedal na stretnutí minister József Nagy: „Ja sám som nadšený cyklista.“

Príprava nového zákona o ochrane prírody a krajiny je v plnom prúde

14.04.2011 Nový systém kategorizácie chránených území, ochrana drevín alebo efektívnejšie ekonomické nástroje boli konkrétnymi témami, o ktorých sa hovorilo ďalšie na stretnutí členov pracovnej skupiny k novému zákonu o ochrane prírody a krajiny.

Reakcia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. na medializované informácie súvisiace so včerajšou nehodou dvoch plavidiel na zdrži VD Gabčíkovo.

14.04.2011 Dňa 13.4. 2011 v skorých ranných hodinách na zdrži VD Gabčíkovo došlo k plavebnej nehode osobnej lode Viktoria a nákladnej lode Bavaria. Plavebnú nehodu oznámil kapitán plavidla Viktoria o 01:51 hod. na vežu riadenia plavby VD Gabčíkovo. Vedúci smeny na plavebných komorách túto informáciu ihneď ohlásil na pracovisko pobočky Štátnej plavebnej správy v Bratislave (kapitanát). Pri riešení tejto plavebnej nehody a toku informácií, ktoré sa týkajú plavebnej nehody, vznikli dohady, že nebola splnená oznamovacia povinnosť zo strany Štátnej plavebnej správy a prevádzkovateľa vodnej cesty (SVP š.p.) voči komplexnému záchrannému systému na číslo 112.

Vyhlásenie Ministerstva životného prostredia k dnešnej nehode lodí pri Šamoríne

13.04.2011 Pre ministerstvo životného prostredia je záhadou akým spôsobom sa mohlo spojiť oneskorené privolanie štátnych záchranárov k dnes havarovaným lodiam pri Šamoríne s ministerstvom životného prostredia. Štátna plavebná správa, ktorá bola jediná oprávnená vyhodnotiť situáciu a vykonať potrebné záchranné opatrenia príp. privolať ostatné záchranné zložky nie je podriadenou organizáciou MŽP.

Spájať následné využitie zmluvnej záchrannej služby environrezortu s oneskorením privolaním hasičského a záchranného zboru je nepochopiteľné najmä preto, že potrebnú techniku na prečerpávanie nafty z lode aj tak nemali k dispozícii. Práve na to bolo potrebné využitie záchranárov z Komplexnej centrálnej záchrannej služby (KCZS) z neďalekého Gabčíkova, ktorí dokázali do hodiny od oznámenia havárie už prečerpávať naftu. Práve KCZS bol na tieto účely vybavený zo štátneho rozpočtu a ministerstvo ŽP ho využíva pri takýchto haváriách.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže