Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

SHMÚ s novým vedením

03.05.2011 Riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu Vladimíra Raka včera odvolal minister životného prostredia József Nagy. Dnes zároveň dočasným vedením SHMÚ poveril dlhoročného pracovníka ústavu, Pavla Nejedlíka, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ úseku meteorológie.

Ochrana biodiverzity v plánovacích nástrojoch miest a obcí

03.05.2011 Regionálne environmentálne centrum Slovensko v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Slovenskou agentúrou životného prostredia organizujú v poradí štvrtý seminár určený pre samosprávy miest a obcí na tému: Ochrana biodiverzity v plánovacích nástrojoch miest a obcí.

Environrezort finalizuje správu o implementácii Aarhuského dohovoru

03.05.2011 Národnú správu o implementácii Aarhuského dohovoru má povinnosť vypracovať ministerstvo životného prostredia ako gestor Aarhuského dohovoru. Práce na oboch jazykových mutáciách národnej správy – slovenskej i anglickej v súčasnosti finalizujú. V uplynulých dňoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie s OZ VIA IURIS, na ktorom sa diskutovalo o ich vznesených pripomienkach k problematike. Práve Aarhusky dohovor umožňuje verejnosti prístup k environmentálnym informáciám, účasť na rozhodovacích procesoch a prístup k spravodlivosti.

Odvolanie riaditeľa SHMÚ

02.05.2011 Riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu Vladimíra Raka dnes odvolal minister životného prostredia József Nagy. O dôvodoch a o dočasnom vedení SHMÚ budeme informovať v utorok.

Štátna tajomníčka L. Nicholsonová vrátila rybársky lístok

02.05.2011 Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Lucia Nicholsonová vrátila dnes rybársky lístok, ktorý jej ako jednej z mnohých dalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Minister pokrstil v Bojniciach mláďa vzácneho gibona

01.05.2011 Krstným otcom gibona zlatolíceho sa stal dnes minister životného prostredia József Nagy. Meno KIM, ktorým opičku pokrstil vybral v zmysle tradície bojnickej ZOO, kde zvieratá dostávajú meno podľa krajiny ich pôvodu. Slávnostný krst bol súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny 2011 v najstaršej a najväčšej ZOO na Slovensku, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia. Mláďa vzácneho gibona sa narodilo na jeseň minulého roka. Minister polročnej KIM priniesol veľký kôš s ovocím a priložil aj malé hokejové tričko.

Minister upratoval v rámci akcie Vyčistime si Slovensko

30.04.2011 V rámci projektu Vyčistime si Slovensko, sa minister životného prostredia József Nagy dnes pripojil k skoro 500 nadšencom, ktorí čistili okolie Malého Dunaja.

Aj s pomocou miest a obcí pripravujeme nový zákon o odpadoch

29.04.2011 Ako zdroj údajov pre poskytnutie dotácií mestám a obciam a zároveň na overenie si pokrytia trhu s odpadom, resp. so zbernými dvormi a funkčnosť celého procesu – toto je dôvod prečo sa minister životného prostredia József Nagy dnes obrátil prostredníctvom listom na predstaviteľov samospráv. Práve vyplnením formulára s otázkami, ktoré sa týkajú odpadovej problematiky získa ministerstvo relevantný zdroj údajov na vytvorenie databázy. Formulár pre samosprávy bude zverejnený na stránke ministerstva životného prostredia www.enviro.gov.sk 14 dní, od 2.5. 2011 do 16.5. 2011. Široká verejnosť si ho môže pozrieť už teraz.

Problematika priemyselných emisií je opäť živá a aktuálna

28.04.2011 Na príprave nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, do ktorého bude začlenená aj nová európska smernica o priemyselných emisiách začalo ministerstvo životného prostredia aktívne pracovať v uplynulých dňoch. Keďže ide o oblasť do pôsobnosti ktorej spadá v rámci Slovenska približne 550 prevádzok, bola na podnet ministra ŽP Józsefa Nagya vytvorená pracovná skupina. Zástupcovia priemyslu a priemyselných zväzov ako i laická verejnosť tak majú možnosť spolupracovať pri tvorbe tohto právneho dokumentu.

Neplánovaná mimoriadna kontrola v ŠOP SR

27.04.2011 Neplánovanú vonkajšiu kontrolu v Štátnej ochrane prírody SR (ŠOP SR) vykonali pracovníci Environmentálneho fondu (EF) v uplynulých dňoch. Dvojdňová kontrola sa týkala predovšetkým projektu proti premnoženiu škodcov v ochranných pásmach chránených území a použitia účelovosti poskytnutých finančných prostriedkov z EF.

Ľudia sa môžu zapojiť do pozorovania sťahovavého vtáctva

27.04.2011 Prílet sťahovavých vtákov vrcholí a na Slovensko prilietajú aj posledné migrujúce druhy z oblastí tropickej Afriky. Svoj návrat oznamujú operence spevom, ktorý je dôležitý pre získavanie samičiek a obhajovanie teritória. Spev vtáčích samčekov pomáha aj ornitológom pri identifikácii druhov v teréne. Tí teraz ponúkajú možnosť verejnosti naučiť sa rozoznávať päť známych druhov sťahovavých vtákov podľa hlasu v rámci prvých jarných pozorovaní.

Na stránke SHMÚ pribúdajú ďalšie informácie. Niektoré z nich však boli zo stránky sťahované nelegálne

26.04.2011 V nasledujúcich hodinách sa na zrekonštruovanej internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) objavia ďalšie vybrané informácie a produkty ako napr. radary, modely, družice a pod. V týchto chvíľach sú na nej informácie a varovania vyplývajúce zo zákona. Úplne dostupné však nebudú všetky údaje SHMÚ, pretože ich vyhotovenie a sprístupnenie s príslušným stupňom bezpečnosti by stálo viac, než koľko je schopný rezort životného prostredia z verejných zdrojov na tento účel prideliť. Počas odstávky sa totiž zistilo, že mnohé údaje boli zo stránky SHMÚ sťahované nelegálne.

József Nagy: „Členovia Rady Environmentálneho fondu majú byť odborníci, nie lobisti."

26.04.2011 Transparentnejšie a otvorenejšie poskytovanie dotácií malým obciam, mestám a mimovládnym organizáciám je cieľom zmien v rámci Environmentálneho fondu. O prerozdeľovaní a použití peňazí na projekty budú podľa nových pravidiel rozhodovať aj zástupcovia vedeckej obce, územnej samosprávy i tretieho sektora. Ich mená – na rozdiel od minulosti – ministerstvo zverejní. Rozhodol o tom minister životného prostredia József Nagy: „Rada ako poradný orgán vytvára podklad pre dobré rozhodnutie ministra. Tento rok má Environmentálny fond v rozpočte na dotácie len 30 mil. eur, čo je oproti minuloročnému plánu len tretinová suma.“ Minister na budúci rok pripravuje regrantový systém pre mimovládne organizácie v súhrnnej sume cca. 670.000 eur a rovnako chce sprehľadniť hodnotiaci systém. Po zmenách vo fonde volali aj rôzne environorganizácie, čo zobral minister pri svojich krokoch do úvahy.

Počasia je dosť. Peňazí o to menej!

22.04.2011 Na zrekonštruovanej internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu sa objavujú základné informácie a varovania vyplývajúce zo zákona, ďalšie, podrobnejšie informácie sa budú postupne doplňovať. Úplne dostupné však nebudú všetky údaje SHMÚ, pretože ich vyhotovenie a sprístupnenie s príslušným stupňom bezpečnosti by stálo viac, než koľko je schopný rezort životného prostredia z verejných zdrojov na tento účel prideliť.

Minister J. Nagy v Paríži: „Teraz je čas na pomoc Afrike, inak budeme všetci tvrdo znášať následky ich zastaranej energetiky fosílnych palív.“

21.04.2011 Efektívne mechanizmy pri zahraničnej pomoci sa snaží vyrokovať minister životného prostredia József Nagy, ktorý dnes (21.4.) v Paríži zastupuje Slovensko na medzinárodnej konferencii pre podporu Čistej energie pre Afriku. Minister chce na dnešnom rokovaní dosiahnuť, aby finančné prostriedky poskytnuté Slovenskou republikou pomohli nielen prijímajúcej krajine, ale aj samotnému Slovensku napr. presadením slovenských výrobkov vo svete: „Je to príležitosť pre rozvoj slovenského priemyslu a oživenie tradície vývozu energetických technológii do rozvojových krajín. V tom chce pomôcť aj Ministerstvo životného prostredia SR. Teraz je čas na pomoc, inak budeme všetci znášať globálne následky novovznikajúcej, ale technologicky zastaranej energetiky fosílnych palív dnešného tmavého kontinentu.“
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže