Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Minister József Nagy v USA aj o trvalo udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia na Slovensku

12.05.2011 Niekoľkoročný program budovania zelenej ekonomiky, odpadový manažment, ale i doprava, chemické látky a urbanizácia sú hlavnými témami rokovania zasadnutia Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Jej 19. zasadnutie sa pred niekoľkými dňami začalo v New Yorku. Na záverečnom stretnutí na úrovni ministrov, ktoré potrvá do zajtra, 13. mája sa zúčastňuje aj minister životného prostredia József Nagy. V pondelok sa v New Yorku stretol aj so zástupcami slovenských krajanských komunít.

Sviatok múzeí a galérií aj v rezorte životného prostredia

12.05.2011 Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši - rezortné organizácie ministerstva životného prostredia – sa zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci tak budú mať už túto sobotu možnosť zažiť výnimočnú atmosféru pri nočných prehliadkach expozícií. Pre najmenších sú pripravené rôzne hry a súťaže.

Bratislava privíta predstaviteľov 7 krajín karpatského regiónu

12.05.2011 Stretnutie venované Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) bude už o necelé 2 týždne (25. – 27. Mája) 2011 v Bratislave. Tretie stretnutie Konferencie zmluvných strán (COP3) má za cieľ prijať dva nové dodatky ku Karpatskému dohovoru. Ten gestoruje Ministerstvo životného prostredia SR. Zároveň Slovenská republika preberie predsedníctvo Karpatského dohovoru od Rumunskej republiky, ktoré potrvá do roku 2014.

Minulý rok bolo v SR zaregistrovaných vyše 550 nových zosuvov

12.05.2011 Minulý rok spôsobili extrémne vysoké úhrny zrážok okrem starších svahových pohybov aj nové. Pracovníci Štátneho geologického ústavu D. Štúra zaregistrovali vyše 550 nových zosuvov na celom Slovensku. Išlo hlavne o východné Slovensko, ako aj iné časti krajiny ako Šenkvice, Krupinu, Novú Baňu či Bzenicu.

Slovenská republika má ložiská energetických surovín, ako aj zlata a striebra

11.05.2011 Na území Slovenska sa nachádza celkom 80 výhradných ložísk energetických surovín so zásobami v objeme 1,121 mld. ton. Taktiež sa na Slovensku nachádzajú geologické zásoby zlatých a strieborných rúd v šiestich ložiskách v objeme zhruba 59 mil. ton.

Vláda prerušila prerokovanie správy o povodniach v II. polroku 2010

11.05.2011 Vláda chce uzatvoriť celú problematiku povodní za rok 2010 vrátane finančných nárokov a preto dnes prerušila rokovanie o správe, ktorá hovorí o priebehu a následkoch povodní od 1. septembra do 31. decembra 2010. Podľa hovorkyne ministerstva životného prostredia Beatrice Hudákovej vláda požiadala envirorezort, aby preveril prípadné nároky u jednotlivých rezortov, ktoré doteraz neboli uplatnené. Cieľom je zapracovať ich do materiálu a prerokovať ich o týždeň.

Na postoch zástupcov splnomocnencov pre hraničné vody nastali zmeny

11.05.2011 Vláda dnes odvolala z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českom, Maďarskom a Ukrajinou Mariána Supeka. Odobrila aj odvolanie Juraja Sotáka z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou a z funkcie člena slovenskej delegácie v Slovensko-maďarskej komisii pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskom.

Výjazdové rokovanie výboru NR SR v organizáciách envirorezortu

10.05.2011 Návštevou rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR v Banskej Štiavnici sa dnes začalo dvojdňové výjazdové rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Predsedníčka výboru Mária Sabolová sa spoločne s jeho členmi stretla s primátorkou mesta Banská Štiavnica Nadeždou Babiakovou. Dnes ešte navštívia Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici a pracovisko Slovenskej agentúry životného prostredia zamerané na environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

V okolí turistických chodníkov sa začalo s pílením suchých stromov

10.05.2011 Prípravné práce na spílenie suchých stromov vo Vysokých Tatrách sa už začali, mesto získalo financie z Envirofondu. Tie použije na spílenie suchých stromov napadnutých lykožrútom v okolí turistických chodníkov.

Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením Národného parku Poloniny

10.05.2011 Národný park Poloniny sa stal hlavným námetom na poštovú známku, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s. v emisnom rade EUROPA. Témou tohtoročnej spoločnej emisie krajín integrovaných v asociácii európskych poštových operátorov POSTEurop sú lesy.

Liptovské múzeum bude modernejšie a zaujímavejšie

10.05.2011 Len pred niekoľkými dňami sa začala rozsiahla rekonštrukcia Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Počas dvoch rokov prejde prestavbou a modernizáciou väčšina expozície. Múzeum získalo na projekt takmer 9,6 mil. eur prostredníctvom operačného programu Ministerstva životného prostredia SR.

Minister József Nagy pozýva na Envirofilm 2011

09.05.2011 Na Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011 v Banskej Bystrici pozýva verejnosť minister životného prostredia József Nagy. Podľa neho je o túto udalosť stále veľký záujem.

Ako sa separuje na Slovensku - dozvieme sa o 10 dní

06.05.2011 Takmer 60 predstaviteľov miest a obcí zareagovalo počas niekoľkých predchádzajúcich dní na oslovenie ministerstva životného prostredia v súvislosti s problematikou odpadov. Zlepšenie komunikácie, overenie si pokrytia trhu s odpadmi, resp. zbernými dvormi, ale aj získanie spoľahlivých údajov od primátorov či starostov miest a obcí Slovenska, to bol dôvod prečo minister životného prostredia József Nagy oslovil práve zástupcov samospráv. Z vyplnených dotazníkov, získa ministerstvo potrebné údaje aj na vytvorenie databázy pre dotácie. Dotazník bude na stránke ministerstva životného prostredia ešte 10 dní, do 16.5. 2011.

Meno primátora Košíc Richarda Rašiho bolo na zozname omylom

05.05.2011 Omylom sa ocitlo meno košického primátora Richarda Rašiho na zozname držiteľov osobitných povolení na rybolov za r. 2011, ktoré včera zverejnilo Ministerstva životného prostredia SR na svojej webovej stránke. Za omyl sa rezort primátorovi Rašimu ospravedlnil.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v rezorte ŽP

05.05.2011 Výchovno-vzdelávacie projekty, motivačná výučba priamo v teréne a spolupráca so základnými a strednými školami na Slovensku – to sú aktivity, ktorým Ministerstvo životného prostredia SR venuje zvýšenú pozornosť. Hlavným cieľom týchto činností je zlepšovať environmentálne povedomie v oblasti ochrany prírody a krajiny na Slovensku. V rezorte životného prostredia podporuje edukačné programy najmä Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody, ako aj ZOO Bojnice. Do dnešného dňa sa do nich zapojili stovky materských, základných a stredných škôl.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže