Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Server SHMÚ s rozšírenou ponukou

20.05.2011 Rekonštrukčné práce na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sú úspešne ukončené. Návštevníci stránky www.shmu.sk môžu od včera opäť využívať všetky služby, na ktoré boli zvyknutí pred výpadkom servera. Záujemcovia tak môžu nájsť na stránke štandardné hydrologické a meteorologické informácie a produkty a využívať ich bezplatne v zmysle zákona o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe, a tiež v nadväznosti na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ministerstvo životného prostredia reagovalo aj na veľké množstvo žiadostí občanov o opätovné sprístupnenie modelu Aladin, ktorý graficky predpovedá priebežný priebeh počasia ako sú zrážky, teploty, vietor a pod. v určitom čase (obsahuje takmer 1000 zobrazení).

NRSR: Na Slovensku bude možné ukladať CO2 do geologického prostredia

20.05.2011 Na Slovensku má byť od septembra možné uskladňovanie oxidu uhličitého do zeme. Poslanci dnes posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, ktorý takúto možnosť prináša. Ten reaguje na rovnomennú európsku smernicu, ktorú musia členské štáty transponovať do konca júna.

Envirofilm vrcholí aj diskusiou Kvalita namiesto kvantity

19.05.2011 Práve v týchto chvíľach sa do svojej záverečnej fázy dostáva 17. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011. Súčasťou oficiálneho programu tohto podujatia je aj verejná diskusia Kvalita namiesto kvantity v ochrane prírody na Slovensku na najpálčivejšie témy životného prostredia, ktorá bude zajtra, 20. mája o 14.00 hod., v priestoroch Europa Cinemas v Banskej Bystrici. Toto podujatie iniciuje osobne minister životného prostredia József Nagy, ktorý naň pozýva zástupcov tretieho sektora, vedeckej obce a všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.

Banská Štiavnica opäť privíta Festival kumštu, remesla a zábavy

18.05.2011 Remeselná výroba, tradičné kožené a vlnené výrobky a ich spracovanie v rôznych podobách tak, ako to vieme robiť len my je hlavným motívom tohtoročného Festivalu kumštu, remesla a zábavy. Jeho spoluorganizátorom je organizácia ministerstva životného prostredia, Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. V poradí 14. ročník dvojdňového podujatia začne už tento piatok (20. mája) na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Pre návštevníkov budú pripravené divadelné predstavenia, detské atrakcie, tvorivé dielne a šermiari dobývajúci hradné opevnenia. Súčasťou podujatia bude aj premietanie víťazných filmov z aktuálne prebiehajúceho festivalu Envirofilm na hradbách Starého zámku.

Vláda uvoľnila 30 miliónov eur z Envirofondu, smerovať majú najmä do malých obcí

18.05.2011 Vláda dnes odsúhlasila uvoľnenie 30 miliónov eur z Environmentálneho fondu na vyplácanie dotácií. Tie by mali prioritne smerovať do malých obcí, ktoré realizujú environmentálne projekty, ako napríklad budovanie kanalizácií, vodovodov alebo čistiarní odpadových vôd.

Vláda SR uvoľní na úhrady súvisiace s povodňami takmer 11 mil. €

18.05.2011 Peniaze sú určené na úhradu zabezpečovacích a záchranných prác, ako aj vyplatenie peňažných náhrad za splnenú osobnú pomoc počas povodňovej situácie a škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti o so zabezpečovacími a povodňovými prácami pri týchto udalostiach z druhého polroka minulého roka.

J. Nagy na konferencii RÚZ: "Zelená politika nemusí byť nepriateľská k podnikateľom.“

17.05.2011 Na programovej konferencii Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) vystúpil dnes minister životného prostredia, József Nagy: „Všeobecne panuje predstava, že zelená politika nepraje slobodnému trhu, nespráva sa priateľsky k podnikateľom a v mnohých ohľadoch je obmedzujúca. Chcem vás ubezpečiť, že ja sám mám jasné predstavy, ako je možné pravidlá slobodného trhu, trhové princípy postaviť do služieb ochrany životného prostredia.“ Ako minister spresnil, základným princípom je pozitívna motivácia podnikateľských subjektov, funkčné legislatívne rámce a efektívne využitie dotácií smerujúcich do ochrany životného prostredia.

Minister József Nagy na otvorení paroplynovej elektrárne

16.05.2011 Elektráreň Malženice - jedna z technologicky najmodernejších paroplynových elektrární v Európe a s najvyšším výkonom (436 MW) spomedzi všetkých v súčasnosti fungujúcich elektrárni tohto druhu na Slovensku zažila dnes slávnostnú inauguráciu. Na jej otvorení bol prítomný aj minister životného prostredia József Nagy, ktorý zdôraznil jej nespochybniteľný environmentálny rozmer. Celkové investičné náklady tejto stavby dosiahli 400 mil. eur zo súkromných zdrojov.

J. Nagy v USA: „Slovensko potrebuje zelenú ekonomiku. Našou úlohou je nastaviť systém tak, aby nás to nezabilo, ale posilnilo."

16.05.2011 USA sa zaujíma, ako Slovensko a ostatné nové štáty EÚ znášajú hospodárske obete ambicióznej klimatickej politiky Európskej únie. V rámci zasadnutia Svetovej komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj v New Yorku sa minister životného prostredia József Nagy stretol s vedúcimi delegácie USA Danom Reifsnyderom a Larrym Gumbinerom. Minister potvrdil, že napriek úľavám zo strany Európskej komisie slovenské hospodárstvo často čelí sociálno-ekonomickým problémom pri zavádzaní zelených technológii.

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výročné správy

15.05.2011 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na svojej stránke uverejnilo ročný komponent výročnej správy za rok 2010 a skompletizovalo tak výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených v jeho pôsobnosti. Zverejnené správy slúžia na efektívnejšie informovanie verejnosti o aktivitách organizácie a sú prostriedkom komunikácie s občanmi, ktorí tak môžu zhodnotiť činnosť štátnej správy.

Kontrolný deň v Krupine

13.05.2011 Protihavarijné opatrenia, budovanie stabilizačno-drenážnych rebier na odvedenie povrchových a podzemných vôd zo zosunutého svahu v Krupine – to sú najdôležitejšie opatrenia podľa výsledkov prieskumných prác na zastabilizovanie postihnutého územia. Stav plnenia prác v teréne bol odbornými pracovníkmi ministerstva životného prostredia a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra preverený na kontrolných dňoch tento týždeň (10. - 11. máj). Práce sa ukončia do konca tohto mesiaca.

Minister József Nagy v USA aj o trvalo udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia na Slovensku

12.05.2011 Niekoľkoročný program budovania zelenej ekonomiky, odpadový manažment, ale i doprava, chemické látky a urbanizácia sú hlavnými témami rokovania zasadnutia Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Jej 19. zasadnutie sa pred niekoľkými dňami začalo v New Yorku. Na záverečnom stretnutí na úrovni ministrov, ktoré potrvá do zajtra, 13. mája sa zúčastňuje aj minister životného prostredia József Nagy. V pondelok sa v New Yorku stretol aj so zástupcami slovenských krajanských komunít.

Sviatok múzeí a galérií aj v rezorte životného prostredia

12.05.2011 Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši - rezortné organizácie ministerstva životného prostredia – sa zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci tak budú mať už túto sobotu možnosť zažiť výnimočnú atmosféru pri nočných prehliadkach expozícií. Pre najmenších sú pripravené rôzne hry a súťaže.

Bratislava privíta predstaviteľov 7 krajín karpatského regiónu

12.05.2011 Stretnutie venované Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) bude už o necelé 2 týždne (25. – 27. Mája) 2011 v Bratislave. Tretie stretnutie Konferencie zmluvných strán (COP3) má za cieľ prijať dva nové dodatky ku Karpatskému dohovoru. Ten gestoruje Ministerstvo životného prostredia SR. Zároveň Slovenská republika preberie predsedníctvo Karpatského dohovoru od Rumunskej republiky, ktoré potrvá do roku 2014.

Minulý rok bolo v SR zaregistrovaných vyše 550 nových zosuvov

12.05.2011 Minulý rok spôsobili extrémne vysoké úhrny zrážok okrem starších svahových pohybov aj nové. Pracovníci Štátneho geologického ústavu D. Štúra zaregistrovali vyše 550 nových zosuvov na celom Slovensku. Išlo hlavne o východné Slovensko, ako aj iné časti krajiny ako Šenkvice, Krupinu, Novú Baňu či Bzenicu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže