Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ministerstvo ŽP rozhodlo o odstrele problémového medveďa

02.06.2011 Ministerstvo životného prostredia dnes rozhodlo o žiadosti obce Veľká nad Ipľom o povolenie ochranného odstrelu medveďa hnedého, ktorý sa pohybuje v katastroch obcí Veľká nad Ipľom, Panické Dravce a Trenč a môže byť nebezpečný pre ich obyvateľov. Na základe preverenia všetkých skutočností a výsledku správneho konania, ministerstvo udelilo výnimku na odstrel jedného jedinca.

Začala sa letná turistická sezóna v jaskyniach

02.06.2011 Viac ako 6000 známych jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru sa nachádza na území Slovenska. Z nich 44 je vyhlásených za národné prírodné pamiatky. V Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Západných, Vysokých a Belianských Tatrách sa ich nachádza najviac.

Ministerstvo ŽP rozhoduje o odstrele problémového medveďa

02.06.2011 Žiadosť obce Veľká nad Ipľom o povolenie ochranného odstrelu medveďa hnedého, ktorý sa pohybuje v katastroch obcí Veľká nad Ipľom, Panické Dravce a Trenč posudzuje Ministerstvo životného prostredia. Zároveň o tejto žiadosti o odstrel ministerstvo upovedomilo aj občianske združenie Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou, Lesoochranárske združenie VLK a Chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina. O osude tohto problémového živočícha envirorezort rozhodne čo najskôr.

J. Nagy: „Je to šanca. Nechceme Ajku na Slovensku.“

31.05.2011 Priemyselníci súhlasia so zákonom o envirozáťažiach.

SR bude tri roky predsedať Karpatskému dohovoru

27.05.2011 Slovensko prebralo predsedníctvo Karpatského dohovoru, ktorému bude predsedať do roku 2014. „Karpatský dohovor je medzinárodný dohovor, ktorého cieľom je vniesť do ochrany prírody trvalú udržateľnosť presahujúcu hranice štátov. Karpaty by mali byť bezbariérové nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá a biotopy,“ uviedol dnes na tlačovej besede po skončení konferencie zmluvných strán dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát slovenský minister životného prostredia József Nagy. Podľa neho v spolupráci zainteresovaných krajín treba pokračovať, a to najmä v oblasti lesov a turizmu.

J. NAGY: "Neviem si predstaviť, čo robil na hrádzi bývalý generálny prokurátor."

26.05.2011 Minister životného prostredia József Nagy si nevie predstaviť, čo robil bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka s autom na dunajskej hrádzi, ktorú využívajú cyklisti, korčuliari a bežci. Uviedol to dnes po rokovaní vlády.

Sedem karpatských krajín sa stretáva za účelom ďalšej spolupráce pri zabezpečovaní ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát

26.05.2011 Ministri životného prostredia a vysokí vládni predstavitelia Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenskej republiky a Ukrajiny sa v dňoch 25. – 27. mája stretávajú v Bratislave na Treťom stretnutí Konferencie zmluvných strán (COP3) Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Ako hlavný rozhodovací orgán dohovoru prijme Konferencia zmluvných strán (COP) rozhodnutia týkajúce sa strategického zamerania politiky Karpatského dohovoru na nasledujúce 3 roky.

J. Nagy: „Stop záplavám, stop kšeftovaniu s drevom!“

26.05.2011 Minister životného prostredia József Nagy nariadil Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) zlepšiť pri odstraňovaní brehových porastov a nánosov informovanie verejnosti. Environrezort tak reaguje na medializované správy o údajnom nekontrolovanom výrube a o „kšeftovaní“ s drevom pri prácach protipovodňovej ochrany. Ide o čistenie brehov vodných tokov a zaplavovaných území od náletových drevín, ktoré sú často nielen hrozbou, ale aj dôvodom povodní. SVP pri odstraňovaní brehových porastov postupuje v súlade so zákonom o vodách a o ochrane pred povodňami.

Na Záhorí hniezdi rekordný počet hají červených

26.05.2011 Na Záhorí sa tento rok zahniezdilo až šesť párov vzácnych dravcov, hají červených, pričom tento počet ešte nemusí byť podľa ornitológov konečný. Haje patria k slovenským najvzácnejším druhom, v posledných rokoch na celom území hniezdili len dva až tri páry. "Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom," informoval Michal Noga z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

József Nagy: „Nový zákon o odpadoch bude riešiť aj čierne skládky.“

25.05.2011 Zjednotiť a optimálne nastaviť systém zberu, separácie a recyklácie odpadu v podmienkach Slovenska je hlavným cieľom nového zákona o odpadoch. Na jeho príprave už niekoľko mesiacov pracuje Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s odborníkmi, podnikateľskou sférou, územnou samosprávou a širokou verejnosťou. Zákon o odpadoch bude po novom riešiť aj nelegálne skládky, ktoré sú hrozbou pre životné prostredie. Jednu z týchto divokých skládok dnes upratoval v obci Zohor minister József Nagy spoločne so zástupcami Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve a miestnej samosprávy. Počet nelegálnych skládok sa na Slovensku odhaduje na 6-tisíc s uloženým množstvom cca. 150-tisíc t odpadu rôzneho druhu.

Dlhodobo nezamestnaní upravujú korytá miestnych potokov

24.05.2011 V dolnoliptovskej obci Lisková, ktorú nečakane zasiahli minuloročné májové povodne, realizujú od začiatku apríla rozsiahle protipovodňové opatrenia. Po vyliatí potoka tam 17. 5. 2010 nadránom skončili doslova za pár minút pod vodou dvory a pivnice desiatok rodinných domov.

J. Nagy: „Príroda sa sama neochráni, potrebuje našu pomoc.”

23.05.2011 Zvyšovanie informovanosti o chránených územiach s poukázaním na ich význam, čistenie náučných chodníkov v chránených územiach ako aj exkurzie, besedy i vedomostné súťaže pre deti – to všetko sú aktivity v rámci tohtoročnej kampane Deň karpatských parkov. Do podujatí, ktoré sa začínajú dnes sa zapája Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom desiatok správ chránených území vrátane národných parkov Slovenska. Dnes je oficiálne Deň karpatských parkov, zajtra Európsky deň parkov. Už v stredu, 25. mája sa začína v Bratislave trojdňové stretnutie Karpatského dohovoru, kde budú prijaté dva významné protokoly týkajúce sa rozvoja karpatského regiónu.

Podľa ministra J. Nagya sa environmentálne povedomie ľudí zlepšuje

22.05.2011 V rámci osláv Dňa Zeme sa minister životného prostredia József Nagy zúčastnil na varení guláša v obci Dolný Bar v okrese Dunajská Streda. Počas víkendu to však nebola jediná spoločenská udalosť, ktorú absolvoval.

Národné parky by mali mať do r. 2020 minimálne 50 % územia bezzásahového

20.05.2011 Národné parky na Slovensku by mali mať do roku 2020 viac ako 50 percent alebo minimálne 50 percent územia v bezzásahovej zóne. Ako uviedol minister životného prostredia József Nagy, ktorý sa dnes v Banskej Bystrici zúčastnil na besede o pripravovanom zákone o ochrane prírody či zonácii, ambíciou je, aby sa to do roku 2030 dosiahlo na 75 percentách územia.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže