Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Environmentálna rada aj o zefektívnení práce úradov ŽP dnes v Trenčíne

09.06.2011 Dnes a zajtra zasadá Environmentálna rada ministra životného prostredia Józsefa Nagya. Vedenie ministerstva rokuje o zásadných otázkach z oblasti výkonu štátnej správy a najaktuálnejších úlohách, ktoré čakajú environrezort s prednostami krajských a obvodných úradov životného prostredia. Hostiteľom stretnutia je Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne.

V okolí Detvy pribudne 9 sov

09.06.2011 Už dnes v okolí Detvy vypustia 9 plamienok driemavých do voľnej prírody. Deje sa tak na základe Programu reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí, na ktorom sa podieľajú organizácie ministerstva životného prostredia - ZOO Bojnice a Štátna ochrana prírody SR, a tiež Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku a Ochrana dravcov na Slovensku.

Minister József Nagy v povodňami postihnutých oblastiach

08.06.2011 Do povodňami postihnutej obce Píla v pohorí Malých Karpát práve v tejto chvíli odcestoval minister životného prostredia József Nagy, aby sa priamo na mieste oboznámil so vzniknutou situáciou.

Ekologická stopa – udeľovanie certifikátov školám

07.06.2011 Svetový deň životného prostredia (5. jún) je príležitosťou na udelenie certifikátov II. ročníka školského programu Ekologická stopa. Celkovo 105 certifikátov udelila vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou 0.1043 je Špeciálna základná škola zo Spišskej Belej.

Minister na stretnutí s veľvyslancami EÚ aj o envirotémach

07.06.2011 Zákon o environmentálnych záťažiach, využitie jadrovej energie a podpora cyklodopravy – aj to boli témy, o ktorých dnes diskutovali veľvyslanci členských krajín Európskej únie na stretnutí v Jahodnej (na južnom Slovensku). Na tomto podujatí sa ako čestný hosť zúčastnil minister životného prostredia József Nagy, ktorý prítomným účastníkom priblížil agendu ministerstva a vysvetlil kľúčové pojmy a hlavné témy rezortu.

Botanické dni s medzinárodnou účasťou

07.06.2011 Odborné diskusie, referáty o botanickom výskume, posterové prezentácie a celodenné exkurzie na Krakovu hoľu, do doliny Zadnej vody, Národnej prírodnej rezervácie Salatín v Nízkych Tatrách, ale aj návšteva Ľadovej jaskyne v Demänovskej doline - to všetku sú aktivity v rámci tohtoročnej konferencie Botanické dni, ktoré sú v Závažnej Porube pri Liptovskom Mikuláši. Medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a bude trvať do 10. júna.

Oči na stopkách – vyhodnotenie reportérskej súťaže

07.06.2011 Súťaž, zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode pozná už svojich víťazov. Výsledky kampane a reportérskej súťaže Oči na stopkách vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia. Porota vyberala z takmer 300 príspevkov zaslaných v textovej alebo fotografickej forme.

NITRA: Vyše 300 študentov vyzbieralo v mestskom parku 1,2 tony odpadu

06.06.2011 Nitra 6. júna (TASR) - Takmer 1,2 tony odpadu vyzbierali počas dnešného podujatia Enviroday študenti stredných škôl v Nitre. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a zúčastnilo sa na ňom vyše 300 stredoškolákov.

Zajtra sa začína Enviro-i-Fórum

06.06.2011 V poradí 7. ročník odbornej konferencie o environmentálnej informatike Enviro-i-Fórum 2011 bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene už od zajtra (7. - 8. 6. 2011). Konferenciu, ktorá je pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen.

Súťaž Vyčistime si Slovensko má tri víťazné základné školy

03.06.2011 Víťazi celoštátnej súťaže Vyčistime si Slovensko, tri základné školy, si dnes prevzali výhry od rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR. Sú to bratislavská ZŠ na Turnianskej ulici, ZŠ v Lysici a ZŠ v Spišskom Bystrom. S aktivitami a projektmi sa zapojilo 470 škôl z celého Slovenska.

Minister József Nagy ocenil tých, ktorým záleží na životnom prostredí

03.06.2011 Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) odovzdal minister životného prostredia SR viacero nefinančných cien a ocenení pre tých, ktorí svojimi činmi a aktivitami prispeli k starostlivosti o životné prostredie, k zvýšeniu environmentálneho povedomia či ochrane životného prostredia na Slovensku.

Ministerstvo ŽP rozhodlo o odstrele problémového medveďa

02.06.2011 Ministerstvo životného prostredia dnes rozhodlo o žiadosti obce Veľká nad Ipľom o povolenie ochranného odstrelu medveďa hnedého, ktorý sa pohybuje v katastroch obcí Veľká nad Ipľom, Panické Dravce a Trenč a môže byť nebezpečný pre ich obyvateľov. Na základe preverenia všetkých skutočností a výsledku správneho konania, ministerstvo udelilo výnimku na odstrel jedného jedinca.

Začala sa letná turistická sezóna v jaskyniach

02.06.2011 Viac ako 6000 známych jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru sa nachádza na území Slovenska. Z nich 44 je vyhlásených za národné prírodné pamiatky. V Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Západných, Vysokých a Belianských Tatrách sa ich nachádza najviac.

Ministerstvo ŽP rozhoduje o odstrele problémového medveďa

02.06.2011 Žiadosť obce Veľká nad Ipľom o povolenie ochranného odstrelu medveďa hnedého, ktorý sa pohybuje v katastroch obcí Veľká nad Ipľom, Panické Dravce a Trenč posudzuje Ministerstvo životného prostredia. Zároveň o tejto žiadosti o odstrel ministerstvo upovedomilo aj občianske združenie Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou, Lesoochranárske združenie VLK a Chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina. O osude tohto problémového živočícha envirorezort rozhodne čo najskôr.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže