Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Už o necelý mesiac bude Európsky týždeň mobility

26.08.2011 Upozorniť na problémy s neustálym nárastom automobilovej dopravy a následným vplyvom na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Toto je hlavným cieľom jubilejného 10. ročníka celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň mobility (ETM), ktorej tohtoročnou témou je Alternatívna doprava. Začne sa už o 3 týždne, vo štvrtok 16. septembra 2011, vyvrcholí Dňom bez áut. Minister životného prostredia SR József Nagy vyzýva samosprávy slovenských miest a obcí, neziskové organizácie, občianske združenia, súkromný sektor, ako aj ďalšie organizácie a inštitúcie k zapojeniu sa do ETM. Aktivity realizované v rámci tejto iniciatívy sú určené pre občanov miest a obcí a ich cieľom je poskytnúť priestor pre predstavenie a popularizáciu alternatívnych spôsobov a druhov dopravy.

V Afrike očakávajú prílety sťahovavých vtákov

26.08.2011 Populárna medzinárodná kampaň Jar ožíva sa po európskej sezóne presúva na africký kontinent. Partner BirdLife International v Južnej Afrike spúšťa zaznamenávanie príletov európskych sťahovavých druhov, ktoré v Afrike prezimujú. Sezóna Spring alive v Afrike začína 3. septembra na najväčšom zhromaždisku pri Mount Moreland pri Durbane, kde sa očakáva prílet 3 až 5 miliónov lastovičiek.

Informácie v súvislosti s uviaznutou loďou v Gabčíkove.

24.08.2011 Nákladná loď z Ukrajiny, ktorá včera popoludní uviazla na množstve naplavenín v Dunaji, stále stojí na tom istom mieste naďaleko Danubiany v Čunove.

Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili podnikatelia vyše 62 tisíc eur

23.08.2011 V 27% z celkového počtu kontrol plnenia podmienok vydaných integrovaných povolení zistila porušenie právnych predpisov organizácia Ministerstva životného prostredia (MŽP), Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Tá má totiž popri svojej hlavnej - kontrolnej činnosti tiež povoľovacie kompetencie. V prvom polroku inšpektori ŽP vykonali 125 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri 34 z nich. Inšpektori prešetrili aj podnety od občanov a inštitúcií.

J. Nagy: „Mojím cieľom je zaviesť v rezorte čistotu a poriadok a nie likvidovať osožné neziskové organizácie.“

22.08.2011 Mojim cieľom je zaviesť v rezorte čistotu a poriadok a nie likvidovať fungujúce
neziskové organizácie. Ako člen vlády zodpovedný za ochranu obyvateľstva proti povodniam a
environmentálnym nešťastiam odmietam kritiku za spoluprácu, ktorá je len
núdzovým riešením vzhľadom na chýbajúce investičné prostriedky, prideľované zo štátneho rozpočtu.

EKOPLAGÁT 2011 – súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

22.08.2011 Výtvarné spracovanie rôznych aspektov z oblasti životného prostredia, s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia a environvýchovy. To sú ciele medzinárodnej súťaže Ekoplagát, do ktorej môžu autori zasielať svoje výtvarné práce do konca septembra 2011. Tento ročník je venovaný 40. výročiu Ramsarského dohovoru (Dohovor o mokradiach). Organizátorom súťaže sú organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Malá Fatra Varín, a tiež Karpatská iniciatíva pre mokrade.

SHMÚ: Juhozápad Slovenska čaká v utorok extrémne vysoká teplota

22.08.2011 Bratislava 22. augusta (TASR) - Maximálna denná teplota vzduchu v Podunajskej nížine môže v utorok (23.8.) medzi 12.00 a 18.00 h dosiahnuť úroveň 33 až 35 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v súvislosti s týmto javom vydal výstrahu prvého stupňa.

Pripomíname si vyhlásenie druhého veľkoplošného chráneného územia na Slovensku

19.08.2011 Členité krasovéúzemie južne od Vysokých Tatier,výnimočné svojimitiesňavami, kaňonmi, jaskyňami a roklinami s vodopádom...Reč je o Slovenskom raji, najkrajšom národnom parku strednej Európy.Svoje pomenovanie dostal v dvadsiatych rokoch minulého storočiapráve pre neopakovateľné prírodné výtvory, ktoré sa na jeho území nachádzajú. Slovenský raj oslávi už túto nedeľu svoje 47. výročie od svojho prvého vyhlásenia za chránené územie, vtedy za chránenú krajinnú oblasť.

Projekt CHKO Strážovské vrchy ukončený: orlie mláďa opustilo hniezdo.

19.08.2011 Stráženie mláďaťa orla skalného v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy on-line prenosom sa úspešne zavŕšilo. Mláďa pred niekoľkými dňami opustilo hniezdo. Takto to v ostatných dňoch potvrdzuje kamerový systém a pozorovania hniezdnej skaly pracovníkmi rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy (ŠOP SR, S CHKO Strážovské vrchy). Medzi divákmi on-line prenosov boli ľudia zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj, Austrálie či USA. Niektoré časti z videoarchívu on-line vysielania budú sprístupnené formou záznamu na internetových stránkach Správy CHKO Strážovské vrchy a ministerstva životného prostredia. Úspech projektu mimoriadne závisel od profesionality a zanietenosti zainteresovaných strán.

J. Nagy: „Zákon o environzáťažiach je environzákonom desaťročia.“

18.08.2011 Úspech v oblasti ochrany životného prostredia. Takto hodnotí minister životného prostredia József Nagy, schválený návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorý je výsledkom 8-ročného úsilia rezortu. Identifikácia environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environmentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a ich povinností v súvislosti s odstraňovaním environmentálnych záťaží a ich financovanie, toto je predmetom návrhu. Zákon predstavuje významný krok potrebný k odstraňovaniu dlhoročného znečistenia z horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody. Účelom návrhu zákona je najmä vymedziť pôvodcu environmentálnej záťaže v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.

V oblasti biologickej bezpečnosti držíme krok s najvyspelejšími krajinami EÚ

18.08.2011 Takmer 200 kontrol uskutočnili doteraz inšpektori biologickej bezpečnosti rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Inšpektori kontrolovali dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií (GT), geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a environmentálne označovanie výrobkov. Porušenie zákona zistili len pri piatich kontrolách GMO. Celkové výsledky kontroly dokumentujú vysokú úroveň biologickej bezpečnosti u nás - porovnateľnú s najvyspelejšími krajinami EÚ.

O prestížny titul Dedina roka 2011 súťaží 21 obcí

18.08.2011 Celkovo 21 obcí zo šiestich krajov Slovenska sa prihlásilo do súťaže Dedina roka 2011, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), rezortná organizácia MŽP SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaže, v ktorej budú obce prezentovať úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni, sa zúčastnia obce: Babín, Bajany, Cigeľ, Heľpa, Hervartov, Horný Hričov, Jasenica, Kameničná, Liptovský Ondrej, Miklušovce, Oravská Lesná, Pavlovce nad Uhom, Prečín, Pruské, Rybník, Spišské Bystré, Štitáre, Švábovce, Valča, Vyšný Klátov a Ždaňa.

VLÁDA: Kvalita vôd by sa mala zlepšiť, pomôže Vodný plán Slovenska

17.08.2011 Aj vďaka opatreniam, ktoré dnes schválila vláda, by sa mala kvalita povrchových i podzemných vôd na Slovensku v najbližších rokoch zlepšiť. Kabinet totiž odsúhlasil návrh nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska. Tá obsahuje program opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Ako sa zachovať pri náleze zraneného živočícha

17.08.2011 Číslo tiesňového volania 112 má ďalšie praktické využitie pre širokú verejnosť. Môže naň zatelefonovať aj nálezca zraneného či vysileného živočícha. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zriadilo tzv. sieť prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska. Sieť sa však postupne rozširuje – takúto rehabilitačnú stanicu má opäť aj Bratislava.Projekt zameraný na dobudovanie a prevádzku chovných a rehabilitačných staníc v rámci SR realizuje organizácia MŽP - ZOO Bojnice.

József Nagy: „Čistotu a poriadok chcem aj v dotáciách.“

16.08.2011 V posledných týždňoch sa objavili rôzne zaručené zoznamy schválených a dokonca neschválených projektov z Environmentálneho fondu. Pochybné osoby údajne za províziu ponúkajú sprostredkovanie dotácii z Environmentálneho fondu. "Nič nie je ťažšie, ako obrániť sa pred premysleným klamstvom a intrigami,“ povedal minister životného prostredia J. Nagy a zdôraznil: „Preto vyzývam všetkých podnikateľov a starostov, aby nepodľahli falošným ponukám vybavovačov a nech takéto ponuky okamžite oznámia polícii, prokuratúre alebo anonymne prostredníctvom protikorupčnej linky ministerstva životného prostredia ENVIROŠPIÓN." Čistota a poriadok v Environmentálnom fonde je hlavným cieľom ministra Józsefa Nagya.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže