Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Zoo Bojnice má od včera leva Maxa

07.09.2011 Bojnická ZOO sa môže pochváliť ďalším mimoriadnym prírastkom. 9-ročný samec leva indického - Max pribudol z pražskej zoologickej záhrady, ktorá pre neho už dlhší čas hľadala vhodnú inštitúciu. Len jediná populácia leva indického, približne 400 jedincov, v súčasnosti prežíva v Girskom lese v štáte Gudžarát v severozápadnej Indii. V rámci spolupráce a vzájomnej pomoci medzi zoologickými záhradami ho prijala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - ZOO Bojnice.

Svetová meteorologická organizácia: posilnenie programu redukcie vplyvu prírodných katastrof

07.09.2011 Pomoc najzraniteľnejším a najchudobnejším krajinám využívať klimatologické informácie a služby, budovanie integrovaného pozorovacieho systému WIGOS a informačného systému WIS umožňujúcim vydávať výstrahy na nebezpečné poveternostné javy s väčším predstihom boli hlavnými témami kongresu Svetovej meteorologickej organizácie. Jeho závery, ktoré predložil minister životného prostredia József Nagy, zobrala dnes na vedomie vláda SR. Na ongrese sa zúčastnilo viac ako 600 delegátov z národných meteorologických a hydrologických služieb, zástupcovia meteorologických a hydrologických organizácií zo 169 krajín a 30 medzinárodných organizácií.

Starostlivosť o mokrade bude stáť vyše tri milióny eur

07.09.2011 Program starostlivosti o mokrade má stanovené štyri strategické ciele – trvalo udržateľné využívanie mokradí, starostlivosť o mokrade medzinárodného významu, rozvoj medzinárodnej spolupráce a budovanie kapacít pre implementáciu dohovoru.

Aby nás svište v Tatrách nevypískali

06.09.2011 Aby nás svište v Tatrách nevypískali - takto zhrnul problematiku života svišťov, ale aj kamzíkov významný slovenský zoológ, milovník prírody a ochranár Pavel Ballo na druhom ročníku Festivalu hôr a cestovania - Hromil fest. Tento medzinárodný odborník na svište je pracovníkom rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku (TANAP). Milovníci hôr, jaskýň, turizmu a cestovania sa tak mali možnosť z prvej ruky dozvedieť čo najviac trápi a ohrozuje tieto chránené druhy živočíchov, prečo sa musí dodržiavať Návštevný poriadok TANAPu a aj omnoho viac.

Vajnorčania odovzdali petíciu k výstavbe D4

06.09.2011 Petíciu občanov Vajnôr za vedenie nultého okruhu D4 vo variante 7b v prekrytom tuneli dnes odovzdali zástupcovia petičného výboru ministrovi životného prostredia SR Józsefovi Nagyovi.

DEDINA ROKA 2011 - Hodnotiaca komisia v septembri navštívi 21 súťažiacich obcí

06.09.2011 Celkovo 21 obcí zo šiestich krajov Slovenska sa prihlásilo do tohtoročnej súťaže Dedina roka 2011. Hodnotiť ich budú už v týchto dňoch. Vyhlasovateľom súťaže je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Výsledky súťaže budú zverejnené v októbri, keď hodnotiaca komisia určí celkového víťaza. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo víťaznej obci v závere roka.

J. Nagy: „Environzákon desaťročia je dôležitým krokom vpred.“

05.09.2011 S cieľom bezproblémového zavedenia zákona o environmentálnych záťažiach do praktického života sa uskutočnilo dnes na podnet ministra Józsefa Nagya stretnutie s mimovládnou organizáciou Greenpeace. Ministerstvo bude v diskusii postupne pokračovať so zainteresovanými subjektmi, ktorých sa zákon priamo dotýka (ako je priemyselný sektor, obce, a pod.). Návrh tohto významného zákona bol v uplynulých dňoch schválený vládou SR a v najbližších dňoch bude predložený parlamentu na konečné schválenie.

Ohrozený druh – vhodný suvenír zo zahraničia?

05.09.2011 Prv, než odídete do zahraničia...
Viac ako 30 000 druhov živočíchov a rastlín je chránených dohovorom CITES

Monitoring vzácnych druhov rastlín v Tatrách

31.08.2011 Vzácne rastlinné druhy monitorovali v letných mesiacoch pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku (ŠOP SR, TANAP).

Územia európskeho významu sa v SR majú rozšíriť o ďalších 97 lokalít

31.08.2011 Medzi slovenské územia európskeho významu (ÚEV) by malo pribudnúť ďalších 97 lokalít. Ich rozloha by sa tak zväčšila o 0,2 percenta na 11,9 percenta z územia SR. Väčšina navrhnutých území sa prekrýva s už existujúcou sieťou chránených území, výnimkou sú iba štyri lokality.

Environministerstvo podporí projekty programu LIFE +

31.08.2011 Výzvy na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+, ktorých predkladateľmi sú štátne, mimovládne a vedecké organizácie, ale aj energetické podniky, prijímajúce opatrenia na ochranu živočíchov podpísal dnes minister životného prostredia József Nagy. Celkovo bolo na tieto projekty vyčlenených 5,8 mil. eur z rozpočtu ministerstva, s cieľom spolufinancovať aktivity slovenských partnerov v projektoch, ktoré boli schválené Európskou komisiou v predošlých rokoch.

Bojnická ZOO sa stala domovom ďalším vzácnym druhom zvierat

31.08.2011 Ďalšie prírastky vzácnych zvierat našli v auguste svoj domov v rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR – ZOO Bojnice. Začiatkom augusta ich kolekciu rozšíril zástupca najmenších primátov na svete - kosmáč trpasličí. V polovici augusta obohatil zvieraciu ríšu samec juhoamerického pštrosovitého vtáka - nandu pampového a od konca augusta má bojnická ZOO aj jedno z najvzácnejších zvierat sveta - Takina zlatého. Bojnice sú tak štvrtou ZOO v Európe, ktorej návštevníci môžu tento vzácny poddruh takina obdivovať.

Lode uviaznuté na Dunaji uvoľnili, už odplávali do Rakúska

30.08.2011 Dve ukrajinské lode, ktoré uviazli na plytčine pod vodným stupňom Čunovo, boli dnes pred 7.30 h uvoľnené.

Vodohospodári ukončili odstraňovanie povodňových škôd v obci Píla

30.08.2011 Dnešným dňom oficiálne ukončil Slovenský vodohospodársky podnik odstraňovanie škôd, ktoré v obci Píla spôsobila ničivá povodeň. Tá sa obcou prehnala 7. júna 2011, pričom povodňový prietok v obci Píla bol na úrovni 1000 ročnej vody. Celkové náklady na zabezpečovacie práce sú k 15.8.2011 odhadnuté na 1,6 mil. eur.

Uviaznutej lodi na Dunaji pláva na pomoc ukrajinský remorkér

26.08.2011 Ukrajinci nepožiadali slovenskú stranu o pomoc. Zvolili presun lode vlastným remorkérom, aby nemuseli prekladať ťažký náklad s rudou na náhradnú loď.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže