Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vláda schválila nový zákon o CITES, obchod s tuleními výrobkami bude zakázaný

21.09.2011 Vláda dnes schválila návrh nového zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, tzv. zákon o CITES. Tým envirorezort reagoval na zavedenie zákazu obchodovania s tuleními výrobkami v rámci Európskej únie. Okrem toho má právna norma reflektovať aj na potreby praxe. V prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta by mal platiť od začiatku budúceho roku.

Workshop Cesta rozprávkovým lesom

21.09.2011 Interaktívne hry pre deti zamerané na rozširovanie vedomostí o lesných živočíchoch, rastlinách a lesných plodoch boli hlavnou témou workshopu Cesta rozprávkovým lesom. Podujatie v rámci Medzinárodného roka lesov pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Workshop za účasti 130 detí sa uskutočnil včera, 20. septembra v areáli múzea v Liptovskom Mikuláši.

Minister J. Nagy chce zrušiť ďalší Papalášistan

20.09.2011 Minister životného prostredia József Nagy po zrušení rybárskych lístkov a jazdy vyvolených po hrádzi chce zrušiť zákaz vstupu verejnosti na ostrov Sihoť v centre hlavného mesta. Napriek odmietavej reakcii Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k výzve OZ Bezpečné CykloSlovensko otvoriť ostrov Sihoť pre verejnosť, minister životného prostredia Jozsef Nagy verejne vyzval vedenie vodární, aby v rámci Európskeho týždňa mobility otvorili brány ostrova počas víkendu pre širokú verejnosť.

Rezort dopravy navrhuje zmeniť nevyužité železničné trasy na cyklotrasy

20.09.2011 Rezort dopravy dáva na schválenie vláde SR prvý balík nevyužitých trás železničných tratí, aby boli malými zásahmi prestavané na cyklistické trasy.

Konferencia ministrov životného prostredia

19.09.2011 Integrácia životného prostredia do ekonomického rozvoja, ale aj udržateľný manažment vôd a vodných ekosystémov - toto sú hlavné témy tohoročnej najvýznamnejšej environmentálnej ministerskej konferencie v paneurópskom priestore. Konferenciu ministrov životného prostredia v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (EfE) organizuje Európska hospodárska komisia (EHK OSN) v spolupráci s Kazašskou republikou. Jej súčasťou je každé 3-4 roky hodnotenie výsledkov a aktuálnych výziev členských štátov EHK OSN v oblasti životného prostredia. V poradí už 7. ministerská konferencia sa začína v stredu 21.9. 2011 v Astane, potrvá do piatka 23.9.2011. Minister životného prostredia SR József Nagy povedie delegáciu, ktorá bude na konferencii zastupovať Slovensko.

J. Nagy: „Cyklisti sú na Slovensku ohrozovaným druhom, utláčanou menšinou na cestách. Preto musíme cyklistov pozitívne diskriminovať.“

19.09.2011 „V západnej Európe podporujú cyklodopravu ako zdravú, environmentálne prijateľnú alternatívnu dopravu, ktorá má často prednosť pred autami,“ povedal na večernej diskusii minister životného prostredia József Nagy, ktorého kompetencia je aj tvorba zdravého a udržateľného životného prostredia. Diskusiu formou „hydeparku“ so zástupcami viacerých inštitúcií zodpovedných za dopravu, podporu cyklistiky, budovanie cyklistických chodníkov i životné prostredie pripravilo OZ Cyklokoalícia.

Protest ministrovi J. Nagyovi: Cyklisti neohrozujú vodné zdroje.

18.09.2011 Petíciu za otvorenie cesty pre cyklistov z Bratislavy do Devína cez ostrov Sihoť odštartovalo Občianske združenie Bezpečné CykloSlovensko. Výzvu predložilo ministrovi životného prostredia Józsefovi Nagyovi, ktorý sa pod petíciu ako cyklista sám aj podpísal. Následne sa v rámci podujatia Európsky týždňa mobility pridal na bicykli k protestnej jazde cez hlavné mesto až na Sihoť, kde aktivisti vyvesili transparent s textom – Otvorte brány cyklistom, cyklisti neohrozia pitnú vodu. K cyklojazde sa pridali aj členovia o.z. Cyklokoalícia, ktorí neskôr ministra pozvali na pódium na námestí SNP na diskusiu s občanmi. Akcia sa uskutočnila symbolicky - v prvý deň Európskeho týždňa mobility, ktorý podporuje aj ministerstvo životného prostredia.

Školy v Bratislave a na Záhorí sa môžu zapojiť do nového ekopogramu

16.09.2011 Základné školy na Záhorí a v Bratislave sa môžu prihlásiť do nového bezplatného ekovýchovného programu Z vody na súš do troch krajín Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. V programe sa žiaci dozvedia, čo vlastne znamená mokraď a prečo sa na ochranu mokradí spájajú krajiny na celom svete. Počtom rôznych druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov sa mokrade zaraďujú medzi celosvetovo najbohatšie prírodné prostredia. Zároveň patria medzi najohrozenejšie ekosystémy sveta.

Európsky týždeň mobility v environrezorte

16.09.2011 Do jubilejného 10.ročníka celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň mobility (ETM) sa viacerými aktivitami a podujatiami po prvý krát zapojil aj environrezort. Jeho tohtoročnou témou je Alternatívna doprava, s cieľom upozorniť na problémy s neustálym nárastom automobilovej dopravy a následným vplyvom na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Minister životného prostredia József Nagy je aktívny cyklista a podporovateľ cyklodopravy.

Nápadne nenápadný prírastok ZOO Bojnice

14.09.2011 Chameleón leopardí je ďalším živočíchom, ktorý len pred niekoľkými dňami pribudol do kolekcie zvierat bojnickej zoologickej záhrady. Chameleón je ešte mladý a v dospelosti môže dorásť až do dĺžky 45 cm. Mladého chameleóna prijala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – ZOO Bojnice od pražskej zoologickej záhrady.

Za separovaný zber dostanú deti voľné vstupenky do ZOO

14.09.2011 S OLO zadarmo do ZOO je názov 8. ročníka kampane separovaného zberu odpadu určenej pre deti materských, základných a špeciálnych škôl. Kampaň dnes slávnostne spustili v bratislavskej ZOO. Potrvá do konca septembra.

Vyhlásenie ministra Józsefa Nagya vo vzťahu k ochrane zdrojov pitnej vody

13.09.2011 „Ako reakciu na víkendový výpadok dodávky pitnej vody v celej mestskej časti hlavného mesta Bratislavy v najbližšom čase zvolávam všetkých riaditeľov veľkých vodárenských spoločností na Slovensku. Aj tento prípad ukázal, že je na čase zmeniť filozofiu ochrany vodných zdrojov, ktorá pochádza z čias studenej vojny, t.j. z 50-tych rokov.

Ochrana prírody v okolí Čunovského jazera: J. Nagy: „Verím, že po navrhovaných opatreniach už nebude potrebné udeľovať žiadne pokuty.“

13.09.2011 Upozornenie na nedostatky v uplatňovaní ochrany prírody v okolí Čunovského jazera je jedným z niekoľkých podnetov od občanov na adrese Envirošpióna, ktorými sa ministerstvo životného prostredia zaoberalo počas letných mesiacov. V tomto roku bolo za nepovolený vjazd motorových vozidiel a zakladanie ohňov v chránenom území udelených 35 pokút vo výške 5-tisíc eur. Ministerstvo chce problém riešiť, preto navrhlo osadiť bránu bližšie k jazeru – teda jej posunie z pôvodného miesta. Návštevníci tak získajú miesto na zaparkovanie, t.j. nebudú parkovať na ceste. Týmto vznikne obmedzený počet parkovacích miest.

J. Nagy: „Priemyselné zväzy nebudú blokovať zákon o environmentálnych záťažiach.“

13.09.2011 S cieľom zavedenia zákona o environmentálnych záťažiach do praktického života sa na podnet ministra Józsefa Nagya uskutočnilo dnes stretnutie so zástupcami priemyslu – Romanom Karlubíkom, prezidentom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a Vladimírom Sotákom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Železiarní Podbrezová, a.s. Znenie návrhu zákona akceptuje všetky zásadné požiadavky zástupcov priemyslu, pričom bol zachovaný v najvyššej možnej miere prvoradý cieľ návrhu zákona, a to - ochrana zdravia ľudí a životného prostredia v oblastiach s výskytom environmentálnych záťaží. Návrh tohto pre životné prostredie a zdravie ľudí významného zákona bol 17. augusta 2011 schválený vládou SR a minulý týždeň, v utorok (6.9.2011) prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR. Druhé čítanie je naplánované v októbri.

Deň baníkov, geológov a naftárov 2011

11.09.2011 V piatok 9.9.2011 sa v Banskej Štiavnici konali celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov a naftárov 2011. Pri tejto príležitosti odovzdal rezortné ocenenia štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Branislav Cimerman. Cenu ministra za mimoriadny prínos a vynikajúce výsledky v oblasti starostlivosti o životné prostredie dostala Ing. Jana Frankovská, PhD. Čestné uznania boli odovzdané deviatim oceneným.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže