Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

O environmentálnych záťažiach v Banskej Štiavnici

30.09.2011 Nové trendy v monitoringu a sanácii rôznych kontaminovaných lokalít, výskum a vývoj nových sanačných technológií, ale aj obhliadky environmentálne zaťažených oblastí priamo v teréne boli hlavnými témami medzinárodnej konferencie Znečistené územia 2011. Záštitu nad 4. ročníkom podujatia na Starom zámku v Banskej Štiavnici prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Súčasťou konferencie bola aj diskusia k zákonu o environmentálnych záťažiach, o schválení ktorého bude rozhodovať parlament na svojom najbližšom zasadnutí.

Mäsožravce zo slovenských jaskýň

29.09.2011 Dňa 27. septembra 2011 v poradí 118. ekopodujatie pod názvom Mäsožravce zo slovenských jaskýň.

Minister J. Nagy: Čistota a poriadok aj v čerpaní eurofondov

29.09.2011 Hľadanie nových možností v procese vrátania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie bolo jedným z dôležitých bodov tohtotýždňového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede aj za účasti ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya. Mestu hrozí vysoká pokuta z Bruselu za chyby v obstarávaní pri uzatváraní skládky odpadu.

Stretnutie s vodárenskými spoločnosťami

28.09.2011 Zmena filozofie ochrany vodných zdrojov a možnosti ďalšieho financovania výstavby veľkých vodárenských projektov z fondov EÚ. Toto boli hlavné témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya so zástupcami veľkých vodárenských spoločností, zástupcom poradného orgánu EK (Jaspers) Davidom Taggom a predsedom Asociácie vodárenských spoločností Jozefom Taričom. Suma 340-miliónov eur z európskych peňazí zabezpečí odkanalizovanie 70-tisíc obyvateľom Slovenska a vytvorí, resp. udrží niekoľko tisíc pracovných miest.

Cezhraničný informačný portál vodohospodárov začne fungovať už o pár dní

27.09.2011 Odborná i laická verejnosť bude môcť už od začiatku októbra využívať nový slovensko-poľský informačný systém o povodí riek Poprad, Dunajec a Orava. Spoločný projekt Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Regionálneho úradu vodného hospodárstva v Krakove v hodnote 1,825 milióna eur pod názvom PLUSK oficiálne predstavili na dnešnej konferencii v tatranskej osade Podbanské.

Jesenná migrácia vtáctva je v plnom prúde - blíži sa víkend celoeurópskeho pozorovania vtáčieho sťahovania

27.09.2011 Pre mnohé vtáčie druhy prichádza opäť čas odletieť na zimoviská v Afrike. Dážďovníky či bociany sa už vydali na svoju opakujúcu sa púť a postupne ich nasledujú desiatky ďalších druhov. Dobré počasie zatiaľ drží vtáky v strednej Európe a môžeme tak vidieť zaujímavé zoskupenia a druhy. Početné kŕdle migrujúcich lastovičiek, hrdličiek poľných, holubov hrivnákov či žeriavov, dopĺňajú vzácne vodné vtáky či dravce. Pozývame všetkých záujemcov na Európske dni vtáctva.

Minister J. Nagy v Astane hlavne o životnom prostredí

27.09.2011 Prijatie deklarácie zameranej na udržateľný manažment vôd a zelenú ekonomiku, zapojenie sa slovenských odborníkov a firiem do projektov v oblasti ochrany životného prostredia v európskom priestore vrátane štátov Strednej Ázie, ale aj možnosť spolupráce v oblasti zmiernenia ekologických, ekonomických a sociálnych následkov vysychania Aralského mora. To všetko boli témy, o ktorých v uplynulých dňoch diskutoval minister životného prostredia József Nagy na ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu v kazašskej Astane. Minister pri príležitosti 1. výročia novovzniknutého Ministerstva životného prostredia SR (november) zároveň pozval rumunského partnera, Lászlóa Borbeya, na návštevu Slovenska.

Vytvorenie pracovnej skupiny pre cyklochodník cez Sihoť

26.09.2011 Minister životného prostredia SR József Nagy, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Radoslav Jakab sa stretli priamo na ostrove Sihoť, aby prerokovali možnosti sprístupnenia ostrova Sihoť pre cyklistov. S takouto iniciatívou vo forme petície sa na ministra Nagya počas minulotýždňového Európskeho týždňa mobility, obrátili zástupcovia OZ Bezpečné Cykloslovensko.

4. stretnutie členov zonačnej komisie TANAPU v Tatrách

26.09.2011 Návštevou tatranských dolín – Bielovodskej, Javorovej a Širokej ako aj alúvií vodných tokov, ktoré je potrebné chrániť aby sa zabezpečila účinná ochrana migračných trás živočíchov v rámci Tatranského národného parku sa v uplynulých dňoch (23. a 24. septembra) skončilo pracovné stretnutie členov zonačnej komisie TANAPu. Návrh zonácie bol prediskutovaný s vedeckou obcou a určilo sa jeho ďalšie smerovanie s cieľom zabezpečiť kvalitnú ochranu prírody a poriadok v slovenských veľhorách.

Návšteva diplomatov sveta v Banskej Štiavnici

26.09.2011 Ministerstvo zahraničných vecí SR a Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica pripravili dňa 24. septembra 2011 v Banskej Štiavnici dvojhodinový program pre diplomatov z viacerých štátov sveta a ich rodinných príslušníkov.

Výroba zvukovej verzie knihy

23.09.2011 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zvukovú verziu knihy.

Hniezdenie chochlačky bielookej v Medzibodroží

23.09.2011 Chránené vtáčie územie Medzibodrožie predstavuje vďaka zachovalým prírodným hodnotám významné hniezdisko viacerých vzácnych vtáčích druhov, ktorých výskyt sa obmedzuje práve na tento významný kút Slovenska. Hniezdia tu významné populácie najmä vodných vtákov, ktoré v iných regiónoch nenachádzajú vhodné podmienky. Medzi ne patrí aj chochlačka bielooká, ktorej hniezdenie tu bolo vďaka monitoringu územia zaznamenané aj v roku 2011.

O tom ako chrániť mokrade rokuje Európa v Trnave

22.09.2011 Upozorniť na význam mokraďových ekosystémov, ich dôležitosť pre vodné hospodárstvo, výmena informácií, skúseností, riešenie špecifických problémov regiónu, ako aj vyzdvihnutie potreby úspešnej spolupráce medzi rôznymi sektormi spoločnosti, správcami mokradí a súkromnými podnikateľmi - aj toto sú ciele a témy blížiaceho sa stretnutia strán Dohovoru o mokradiach (Ramsarského dohovoru). Zasadnutie sa začína v utorok 27.septembra 2011 v Trnave a potrvá do piatka 30.9.2011. Spoluorganizátorom zasadnutia je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR).

Čisté hory nielen v Tatrách

22.09.2011 S cieľom vyčistiť horské doliny v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku začne už túto sobotu, 24. septembra dobrovoľnícka akcia Čisté hory organizovaná Štátnymi lesmi TANAPu. Aktuálny – v poradí už 33. ročník tohto podujatia podporilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

GREENPEACE: Využívaním bicykla chránime klímu

22.09.2011 Greenpeace Slovensko podporí v rámci Európskeho týždňa mobility dnešnú cyklojazdu Bratislavou. Ochranári zdôrazňujú potrebu zlepšovania podmienok verejnej dopravy v mestách pre ovzdušie a klímu. Pomôcť podľa nich môže lepšia kvalita dopravných prostriedkov a ich bezpečnosť, tiež budovanie vyhradených pruhov pre MHD a využívanie obnoviteľných zdrojov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže