Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Na Sliači sa dnes začína veľtrh ŠIŠKA 2011

13.10.2011 Výmena poznatkov, diskusie, environprezentácie - aj o tomto bude veľtrh environmentálnych výučbových programov - ŠIŠKA 2011. Veľtrh je určený pracovníkom v oblasti environmentálnej výchovy a záujemcom o túto problematiku. Súčasťou je aj slávnostné odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa a vyhodnotenie súťaží Oči na stopkách, Hodina s Ekostopou a ProEnviro. Aj tento rok ho organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia. Už 14. ročník podujatia sa začne dnes večer v priestoroch Kúpeľov Sliač a potrvá do soboty 15. októbra 2011.

Začína monitoring zimujúceho vodného vtáctva

13.10.2011 Počas víkendu 15. a 16. októbra začína 22. sezóna sčítania vodného vtáctva na tokoch a vodných plochách na celom Slovensku. Migrujúce a zimujúce vodné vtáky sa postupne zhromažďujú na tradičných zimoviskách. Pokračujúcou zimou k nám priletia populácie zo Sibírskej oblasti a Škandinávie. Ich výskyt a početnosť bude monitorovať viac ako 300 dobrovoľníkov a ornitológov po celom Slovensku.

Pripravuje sa manažmentový plán medveďa na Slovensku

12.10.2011 O odborných otázkach smerujúcich ku komplexnému riešeniu problematiky medveďa diskutovali zástupcovia ochranárov, poľovníkov, lesníkov, veterinárov a samospráv pod záštitou ministerstva životného prostredia. Druhé stretnutie skupiny pracujúcej na pripravovanom manažmentovom pláne pre medveďa hnedého sa uskutočnilo počas týchto dní v Liptovskom Hrádku. Hlavným cieľom je taká ochrana medveďa hnedého, ktorá zabezpečí jeho dlhodobé prežitie na Slovensku, ale na druhej strane zabezpečí zníženie konfliktov s človekom.

Projekt SIŽP na účinnejší boj s emisiami

12.10.2011 Kontrolné merania emisií v ovzduší s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov. Na projekte momentálne pracuje rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Mal by byť dokončený do konca roka 2013 a pomocou neho sa rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami.

Slovensko bude lídrom témy environzáťaží v EÚ

11.10.2011 Slovenská republika ako mnoho členských krajín Európskej únie (EÚ) čelí problému starých environmentálnych záťaží, ktoré sú dôsledkom transformácie ekonomiky v 90-tych rokoch.

Minister J. Nagy: „Riešením nielen pre nás, ale aj iné krajiny EÚ by mohlo byť vytvorenie samostatného fondu.“

10.10.2011 Vytvorenie samostatného nástroja v rámci Európskej únie na financovanie starých environmentálnych záťaží a špeciálny fond, ktorý by slúžil ako promptný mechanizmus čerpania pre okamžité odvrátenie ekologických katastrof. Toto je návrh ministra ŽP Józsefa Nagya, ktorý by pomohol Slovensku, ale i členským krajinám EÚ riešiť problém financovania odstránenia environmentálnych záťaží.

Hlavným mestom biodiverzity za rok 2011 je Kremnica

10.10.2011 Mesto Kremnica sa stalo tohtoročným Hlavným mestom biodiverzity 2011. Titul získalo za aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia ako aj za projekty, ktoré v tejto oblasti boli realizované.

Gymnazistky z Čadce predstavili na MŽP projekt Ekologická stopa

07.10.2011 Bratislava 7. októbra (TASR) - Stredoškoláčky z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci dnes na ministerstve životného prostredia predstavili projekt Ekologická stopa, ktorý realizovali vo svojej škole. V rámci neho skúmali správanie svojich spolužiakov z hľadiska ekológie a snažili sa tiež hľadať riešenia problémov, ktoré sú s tým spojené. Prezentácia tzv. Ekostopy bola súčasťou návštevy riaditeľky Európskej environmentálnej agentúry Jacqueline McGlade na Slovensku.

J. NAGY: "Nový zákon o odpadoch bude hotový do konca tohto roka"

07.10.2011 Bratislava 7. októbra (TASR) – Nový zákon o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) by mal byť hotový do konca tohto roka. Uviedol to minister životného prostredia József Nagy na dnešnom stretnutí s riaditeľkou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Jacqueline McGlade a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Danielom Schmidtmayerom.

Riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry na Slovensku

07.10.2011 Riešenie problematiky nakladania s odpadom na Slovensku, nové spôsoby využívania technológií spaľovania v praxi, ale aj prezentácia úspešného vzdelávacieho projektu Ekologická stopa a príprava nového zákona o odpadoch. To boli hlavné témy dnešného stretnutia riaditeľky Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Jacqueline McGlade s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Danielom Schmidtmayerom. EEA pravidelne v 5-ročných intervaloch informuje o stave životného prostredia v Európe.

V Demänovskej Doline hlavne o jaskyniach

06.10.2011 Výskum a monitoring jaskýň, odborné prezentácie o nových trendoch zameraných na ich kvalitnejšie využívanie a ochranu, ale aj exkurzie v najznámejších jaskyniach Demänovskej doliny. To boli témy 4-dňovej vedeckej konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň ktorá práve dnes skončila v Demänovskej Doline. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo bezmála 70 odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky. Spoluorganizátorom podujatia bola rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

Svetový deň chôdze aj v rezorte životného prostredia

06.10.2011 Viac ako 2-tisíc ľudí urobilo správnu vec a aktívnou chôdzou pomohlo svojmu zdraviu v rámci podujatia Deň chôdze HORE VÁHOM – DOLU VÁHOM, ktoré sa uskutočnilo uplynulý víkend v Liptovskom Mikuláši. Podujatie v rámci Svetového dňa chôdze podporila aj rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

ZOO Bojnice si pripomenula Svetový deň zvierat

04.10.2011 Hry zamerané na spoznávanie chránených a v zoologickej záhrade chovaných druhov zvierat boli dnes pripravené pre žiakov základných škôl v priestoroch ZOOškoly v Bojniciach. Informáciami o ošetrovaní a starostlivosti zvierat, ich pôvode ako aj význame vybraných živočíšnych druhov chovaných v zoologických záhradách si rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Zoologická záhrada v Bojniciach pripomenula tohtoročný Svetový deň zvierat. Práve dnes oslavuje tento významný deň už svoje 80. výročie.

Stovky nadšencov po celom Slovensku pozorovali tisícové kŕdle migrujúceho vtáctva

03.10.2011 Jesenné Európske dni vtáctva sa realizujú od roku 1993 vo viac ako 35 krajinách Európy. Vynikajúce počasie na Slovensku umožnilo zrealizovanie zaujímavých pozorovaní a exkurzií v prírode. Nechýbali ani záznamy vzácnych druhov vtákov ako orliak morský, chochlačka bielooká, potápka ušatá či kormorány malé.

Dvadsať rokov účinnej pomoci životnému prostrediu

30.09.2011 Rozhodujúci orgán pri presadzovaní legislatívy v oblasti životného prostredia si v týchto dňoch pripomína už 20. rokov svojej existencie. Reč je o rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR - Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP), ktorá vznikla v septembri 1991 zlúčením dvoch samostatných inšpekcií, Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a Štátnej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia. Jej pôsobnosť sa postupne rozšírila aj o ďalšie oblasti životného prostredia. Výsledok ich doterajšej práce je vyše 55 000 kontrol a viac ako 14 000 uložených pokút v celkovej výške takmer 14 miliónov eur (vyše 400 miliónov Sk).
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže