Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Hodnotenie extrémnych období: sucho a nedostatok vody

21.10.2011 Potreba vytvorenia skupiny pre riešenie problematiky sucha a nedostatkov vody, prístup v rámci modernizácie implementácie Rámcovej smernice o vode, ako aj stav reportovania plánov povodí. Aj o tomto bola reč na rokovaní expertnej skupiny pre hodnotenie extrémnych období. Na stretnutí v talianskych Benátkach sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva životného prostredia SR.

Stromom roka je 320-ročná lipa malolistá z Lipian

20.10.2011 Víťazom ankety Strom roka 2011 sa stala 320-ročná lipa malolistá z Lipian (okres Sabinov), ktorá tak bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Druhú miesto patrí tiež lipe malolistej s korunou v tvare srdca z Kameničian (okres Ilava). Tretiu priečku obsadila jarabina oskorušová z Bošácej (okres Nové Mesto nad Váhom). O víťazných stromoch rozhodovali hlasovaním ľudia, pričom vyberali spomedzi 12 finalistov.

IT konferencia určená múzeám

20.10.2011 Využitie informačných kioskov, zvukových sprievodcov, digitálnych zbierkových predmetov, ako aj virtuálnych foriem prezentácie v múzejnej komunikácii s návštevníkmi. To boli hlavné témy konferencie na tému Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Téma bola aktuálna pre súčasné obdobie, kedy sa múzeá pripravujú na digitalizáciu zbierkových predmetov v projekte Digitálne múzeum. Zaujímavou sa ukazuje spolupráca s vysokými školami, kde sa v rámci vývoja technológií a ich uplatnenia v praxi môže vytvoriť obojstranne výhodná spolupráca.

Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

20.10.2011 Na výmenu informácií, skúseností či odborných článkov medzi krajinami Vyšehradskej štvorky, bude slúžiťnová doména www.watermagazines.com, na vývoji ktorej sa v týchto dňoch pracuje.

V Ženeve hlavne o ochrane ovzdušia

20.10.2011 Znižovanie znečisťovania ovzdušia zdrojmi z priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy a komunálnej sféry ako aj diskusia o nových emisných stropoch pre rok 2020. Aj to boli témy septembrového pracovného rokovania v rámci Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov v Ženeve. Zúčastnilo sa ho 102 odborníkov z 36 krajín vrátane zástupcu Ministerstva životného prostredia SR.

Zákon o ochrane prírody – čo prinesie SR reforma v ochrane prírody

19.10.2011 Postup prác na zonácii Tatranského národného parku, ako aj pripravovaný nový zákon o ochrane prírody a krajiny boli ťažiskom utorkovej (18.10.) diskusie usporiadanej v rámci sprievodného programu festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011. Ako aj samotný názov: Zákon o ochrane prírody – čo prinesie SR reforma v ochrane prírody? naznačuje, zainteresovaná a mimovládna obec či široká verejnosť mala možnosť na uvedenú tému otvorene diskutovať s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom, Rastislavom Rybaničom, generálnym riaditeľom, Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, Mariánom Jasíkom, riaditeľom, Inštitútu ochrany prírody a Jánom Topercerom, odborným pracovníkom, Univerzity Komenského.

Vodné dielo Kráľová bez vrakov

19.10.2011 Posúdenie stavu hrádzí zdrže, hate a ostatných objektov nachádzajúcich sa pod hladinou vody, ale aj drobné opravy a geodetické zameranie. To je účelom vypustenia zdrže Vodného diela (VD) Kráľová, ktorú pred niekoľkými dňami nariadila vykonať rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Vodné dielo sa opätovne začne napúšťať v utorok 25. októbra a jej úplné napustenie sa očakáva do konca tohto mesiaca.

Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec.

18.10.2011 Prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí.

Dnes je svetový deň monitorovania vody

18.10.2011 Sledovanie kvality vôd rôznych typov – pitnej, povrchovej, podzemnej, odpadovej, ale aj množstva vody pretečenej za určitý čas. To všetko je súčasťou pravidelného monitorovania vôd, ktoré zabezpečuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Výskumný ústav vodného hospodárstva. Práve dnes – 18. októbra si pripomíname Svetový deň monitorovania tejto životodarnej tekutiny.

Festival Ekotopfilm aj s podporou environministerstva

17.10.2011 Premietanie dokumentárnych filmov z celého sveta s environproblematikou, diskusie na tému ochrany prírody či medzinárodná konferencia o environmentálnej výchove – toto a ešte viac zažije návštevník medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011, ktorého odborným garantom je aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Minister J. Nagy: „Povodňový varovný a predpovedný systém zachráni životy i majetok.“

13.10.2011 Výraznejšie zníženie škôd spôsobených povodňami - toto je hlavný zámer povodňového a varovného predpovedného systému (POVAPSYS) prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah. Tento cieľ patrí k prioritám ministerstva životného prostredia. Na pôde rezortnej organizácie – Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom rokovali minister životného prostredia József Nagy s Pavlom Nejedlíkom, povereným jeho riadením.

Na Sliači sa dnes začína veľtrh ŠIŠKA 2011

13.10.2011 Výmena poznatkov, diskusie, environprezentácie - aj o tomto bude veľtrh environmentálnych výučbových programov - ŠIŠKA 2011. Veľtrh je určený pracovníkom v oblasti environmentálnej výchovy a záujemcom o túto problematiku. Súčasťou je aj slávnostné odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa a vyhodnotenie súťaží Oči na stopkách, Hodina s Ekostopou a ProEnviro. Aj tento rok ho organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia. Už 14. ročník podujatia sa začne dnes večer v priestoroch Kúpeľov Sliač a potrvá do soboty 15. októbra 2011.

Začína monitoring zimujúceho vodného vtáctva

13.10.2011 Počas víkendu 15. a 16. októbra začína 22. sezóna sčítania vodného vtáctva na tokoch a vodných plochách na celom Slovensku. Migrujúce a zimujúce vodné vtáky sa postupne zhromažďujú na tradičných zimoviskách. Pokračujúcou zimou k nám priletia populácie zo Sibírskej oblasti a Škandinávie. Ich výskyt a početnosť bude monitorovať viac ako 300 dobrovoľníkov a ornitológov po celom Slovensku.

Pripravuje sa manažmentový plán medveďa na Slovensku

12.10.2011 O odborných otázkach smerujúcich ku komplexnému riešeniu problematiky medveďa diskutovali zástupcovia ochranárov, poľovníkov, lesníkov, veterinárov a samospráv pod záštitou ministerstva životného prostredia. Druhé stretnutie skupiny pracujúcej na pripravovanom manažmentovom pláne pre medveďa hnedého sa uskutočnilo počas týchto dní v Liptovskom Hrádku. Hlavným cieľom je taká ochrana medveďa hnedého, ktorá zabezpečí jeho dlhodobé prežitie na Slovensku, ale na druhej strane zabezpečí zníženie konfliktov s človekom.

Projekt SIŽP na účinnejší boj s emisiami

12.10.2011 Kontrolné merania emisií v ovzduší s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov. Na projekte momentálne pracuje rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Mal by byť dokončený do konca roka 2013 a pomocou neho sa rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže