Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Výskumný ústav vodného hospodárstva poskytuje služby už 60 rokov

14.11.2011 Príprava Vážskej kaskády či Gabčíkova – Nagymaros; vývoj nových technológií na úpravu pitnej vody a čistenie odpadových vôd; jedinečné hydrotechnické laboratóriá na testovanie krízových situácií. Toto je len malá časť činnosti rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH). Špecialisti VÚVH dali podklady projektom a vodným stavbám zabezpečujúcim tvorbu vodohospodárskej stratégie na Slovensku. Ústav v týchto dňoch slávi 60 rokov od svojho vzniku.

Poznáme víťaza Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie

14.11.2011 Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Aj toto sú kritériá súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Tretí ročník súťaže nad ktorou prevzal záštitu aj minister životného prostredia József Nagy, je národným kolom významnej európskej súťaže European Business Awards for the Environment (EBAE) vyhlasovanej Európskou komisiou. U nás je jej vyhlasovateľom Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK). Spoluorganizátorom súťaže bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu víťazom a oceneným na ďalších miestach, odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Branislav Cimerman. Vyhlásenie bolo v rámci Konferencie vodohospodárov v priemysle.

Prilietajú kŕdle havranov čiernych zo severnej Európy

11.11.2011 Jeseň je obdobím príletu početných kŕdľov havranov zo severských hniezdisk do našich miest a poľnohospodárskej krajiny. Cez deň sa rozlietajú po osídlenej či agrárnej krajine, kde vyhľadávajú potravu. Večer môžeme v mestách sledovať ich vzdušné kreácie počas hromadného príletu na nocoviská.

Slovensko nastúpi cestu zeleného rastu

10.11.2011 Emisie množstva znečisťujúcich látok Slovensko stabilizovalo resp. znížilo aj napriek silnému hospodárskemu rastu, mali by sme však viac prepojiť politiky zamerané na zmenu klímy, energetiku a dopravu či posilniť podporu environmentálnych inovácií. Aj toto vyplýva z hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska, t.j. z toho, čo sme dosiahli vo všetkých oblastiach, kde dochádza k vzájomnej interakcii a prepojeniu životného prostredia s ostatnými sférami, najmä ekonomickou a sociálnou. Tieto informácie po prvý krát dnes oficiálne prezentovala delegácia zástupcov OECD, pod vedením riaditeľa Environmentálneho direktoriátu Simona Uptona spolu s ministrom Józsefom Nagyom. Udialo sa to v rámci národného workshopu Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR. OECD hodnotila environmentálnu výkonnosť Slovenska po druhýkrát, odkedy sa SR stala jej členskou krajinou. Od prvého hodnotenia spred 10-ich rokov Slovensko urobilo pozitívny pokrok v zlepšovaní stavu životného prostredia a zvyšovaní životnej úrovne svojich obyvateľov. Workshop potrvá do zajtra, 11.11.2011.

Inšpektori ochrany vôd ukladali pokuty

09.11.2011 Neoprávnený odber podzemnej vody na pitie a zavlažovanie, nedovolené zaobchádzanie s naftou a olejmi, ale aj nesplnenie potrebných opatrení pri uskladňovaní hnojív. Aj za takéto porušenie zákona o vodách uložila v uplynulom období rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia pokuty vo výške takmer 1700 eur.

Ako hodnotilo OECD Slovensko? Smerujeme k zelenému rastu?

09.11.2011 Zelený rast je najmä v čase súčasnej ekonomickej a finančnej krízy nanajvýš aktuálna téma. Eko-inovácie by mohli byť prostriedkom k riešeniu ekonomických a environmentálnych výziev a zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny. Iniciovanie širokej diskusie o tom, čo zelený rast pre Slovensko znamená a akým spôsobom by sa mohol v našej krajine realizovať - toto je lightmotív odborného programu workshopu s názvom Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR. Workshop už vo štvrtok organizuje Ministerstvo životného prostredia SR pod záštitou premiérky Ivety Radičovej. Princípy, nástroje a indikátory zeleného rastu, zmena klímy a energetika z pohľadu zeleného rastu či využitie fondov Európskej únie pre projekty zeleného rastu. Toto sú témy, ktoré budú koncom týždňa patriť medzi mimoriadne diskutované v Bratislave. Svoju účasť na podujatí potvrdilo viac ako 200 účastníkov, zástupcov z radov štátnej správy, odborných organizácii, vedy, školstva, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácii.

Spočítavaniu kamzíkov tento rok praje aj počasie

08.11.2011 Počet kamzíkov na území Vysokých Tatier zisťuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody - Správa Tatranského národného parku (TANAPu) spolu s ďalšími dobrovoľníkmi v rámci jesenného sčítavania kamzíkov. Keďže Kamzík vrchovský tatranský nepozná hranice, sčítanie sa bude robiť spoločne s poľskou stranou. Pri tohoročnom jarnom sčítaní v Tatrách napočítali dobrovoľníci 967 jedincov. Predpoklady v prírastkoch, ktoré sa podarilo zistiť aj vďaka monitorovaniu a online prenosom web kamerovým systémom sú priaznivé a odborníci očakávajú pozitívne výsledky. Spočítavanie zamerané najmä na zistenie tohoročných prírastkov mláďat sa začína dnes, 8.11.2011 a potrvá až do zajtra, 9.11.2011.

Environministerstvo navštívila vyše tisícka ľudí

07.11.2011 Živé zvieratá, rôzne horniny, skelety, meteorologické prístroje, inšpiratívne environvýchovné pomôcky, environkino, zážitkové prednášky o živote svišťov či činnosti VD Gabčíkovo, ale aj informácie o aktivitách mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich v ochrane životného prostredia... Aj toto mohli naživo vidieť návštevníci na sobotňajšom dni otvorených dverí v environrezorte. Na ministerstvo životného prostredia (MŽP) prišlo v priebehu piatich hodín skoro 1100 ľudí; predovšetkým rodiny s deťmi, ale i niektoré školy či petičiari. Návštevníci boli z celého Slovenska – prišli i z Prešova a Humenného, medzi divákmi bol aj Opavčan (ČR).

DOD: Výhercovia súťaže

07.11.2011 Výhercovia súťaže

Bratislava eviduje na svojom území niekoľko environmentálnych záťaží

07.11.2011 Podľa zoznamu Slovenskej agentúry životného prostredia je v súčasnosti zaregistrovaných na území Bratislavy niekoľko environmentálnych záťaží.

NAGY: Envirorezort má opodstatnenie, nová vláda by ho rušiť nemala

07.11.2011 Nagy za najväčšiu kauzu svojho rezortu považuje prideľovanie VIP rybárskych lístkov, tie však podľa neho ministerstvo prideľovalo podľa "zvykového práva", čo následne zrušil.

Pri predaji emisií bude ministerstvu radiť Carbon Redux

05.11.2011 Hľadať kupca pre 27 mil. ton priznaných emisných jednotiek AAU (Assigned Amount Units), viesť s ním rokovania, ale aj prezentovať Zelenú investičnú schému (GIS) vytvorenú na financovanie domácich projektov v oblasti znižovania emisií – to bude hlavnou úlohou českej spoločnosti Carbon Redux. Transparentnosť a vytvorenie nových zásad predaja inicioval minister životného prostredia József Nagy po škandalizovanom predaji v predchádzajúcom volebnom období. Predaj sa bude realizovať na základe priameho zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a kupujúcim v zmysle Kjótskeho protokolu. Podľa neoficiálnych informácií je súčasná predajná cena emisií 3 až 5 eur za tonu.

Ministerstvo bilancuje svoj prvý rok

05.11.2011 Nastavenie transparentného mechanizmu vo verejnom obstarávaní a hospodárení s financiami - čím sa podarilo v rezorte hneď na začiatku ušetriť viac ako 2 mil. eur. Schválenie environzákona desaťročia a zároveň aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA), ktoré pomôžu účinnejšie chrániť naše životné prostredie. Znižovanie nezamestnanosti vytvorením tisíc pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných s cieľom zabezpečiť ochranu životov, zdravia a majetku ľudí pred povodňami a inými živlami. Ale aj príprava ďalších zákonov priamo riešiacich každodenné problémy s odpadmi aj s ochranou životného prostredia. Toto všetko je len časť z toho, na čom nepretržite od svojho vzniku pracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Práve dnes má možnosť široká verejnosť, ale aj všetci tí, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné, pripomenúť si spoločne vznik a význam environrezortu, ktorého mottom sa stali čistota a poriadok.

Prichádza čas vyložiť vtáčie kŕmidlá

03.11.2011 Viaceré druhy vtáctva, ktoré zotrvajú počas zimy v našich končinách, s obľubou navštevujú vtáčie kŕmidlá. Nepriaznivé jesenné a zimné dni im môžeme pomôcť prekonať vyložením vhodného krmiva. Na vtáčích kŕmidlách sa môže vyskytnúť až 40 druhov vtákov. Preto je prikrmovanie nielen vítanou pomocou pre vtáky, ale umožní poznávať a sledovať život rôznych druhov.

Enviroportál s novou tvárou

03.11.2011 Prehľadnejší, zrozumiteľnejší, reflektujúci pokrok v oblasti IT technológií. Taký je vynovený enviroportál (www.enviroportal.sk) - informačný systém Ministerstva životného prostredia SR, ktorý si mesačne prezrie cca 60-tisíc návštevníkov. Pri príležitosti 1. výročia znovuobnovenia zeleného rezortu prešiel obsahovou, dizajnovou a technickou prestavbou. Jeho úlohou je poskytovať informácie o životnom prostredí na Slovensku, ale aj riešiť konkrétne prípady z praxe – ako postupovať pri výrube stromov, aké sú práva občana v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie či aké sú povinnosti podnikateľa v oblasti ochrany ovzdušia. K dispozícii je aj online Atlas krajiny SR, zoznam environzáťaží a napr. aj katalóg chránených stromov. Projekt vo výške bezmála 6 700 eur bol financovaný prostredníctvom Environmentálneho fondu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže