Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.