Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Objednávky od 1.12. do 27.12.2011

Objednávateľ Dodávateľ Predmet Množstvo MJ Celková hodnota s DPH Mena
MŽP SR Hotel KORMORÁN Zabezpečenie pracovného zasadnutia Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR pri príležitosti zhodnotenia stavu implementácie OP ŽP za rok 2011, prezentácia plánu OP ŽP pre rok 2012 v dňoch 8. a 9. 12. 2011 140 KS 11 997,60 EUR
MŽP SR JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s.r.o. Právne služby - analýza právneho postavenia MŽP SR ak odporcu v súdnych sporoch vedených proti žalobcovi spol. Generix 1 JV 12 708,00 EUR
MŽP SR JUDr. Rastislav Posluch Právne služby - zastupovanie MŽP SR pred Krajským súdom v Bratislave; č. k. 3Co/70/2011 1 JV 6 500,00 EUR
MŽP SR VUJE a.s. Vytvorenie a úprava modulov IS 1 JV 17 970,00 EUR
MŽP SR JUDr. Rastislav Posluch Právne služby - zastupovanie MŽP SR pred Okresným súdom Bratislava I.; č. k. 24C/145/2011 1 JV 6 500,00 EUR
MŽP SR JUDr. Rastislav Posluch Právne služby - zastupovanie MŽP SR pred Okresným súdom Bratislava I.; č. k. 11C/13/2010 1 JV 6 500,00 EUR
MŽP SR RNDr. Peter Straka, PhD. Odborný posudok pre Oodbor medzinárodných dohovorov MŽP SR 1 JV 4 350,00 EUR