Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Objednávky 2014-2015

ObjČíslo Predmet Hodnota ZmlČíslo zo dňa Dodávateľ Adresa IČO
6576 zabezpečenie prekladu materiálu 360 1.8.2014 Slovensko ukrajinský inštitút 080 01 Prešov Sibírska 24 37882643
6577 pravidelná kontrola a čistenie komínov 105 4.8.2014 Kominárstvo s.r.o. 841 03 Bratislava Pod násypom 12 44998074
6578 Kancelársky papier 325,5 5.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6579 slavnostná večera 480 5.8.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047
6580 Grafický návrh,výroba a dodanie diplomov 78,84 5.8.2014 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 977 01 Brezno Clementisova 5 36624501
6581 Oprava služobného vozidla 565,94 7.8.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647
6582 Čistenie závesov, záclon, žalúzií 234 7.8.2014 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6583 Oprava kávovaru Impressa F 50s 91,17 12.8.2014 DECS CONSULTING spol. s r.o. 821 05 Bratislava Mierová 83 31322271
6584 služob. voz. Škoda Fabia, BA-412KC 365,48 12.8.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6585 zábrany do okien v soc. zariadeniach 4.879,54 13.8.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958
6586 Inštalácia požiarnej signalizácie 21.534,12 13.8.2014 D+K ALARM, s.r.o. 080 01 Prešov Jilemnického 3/13636 36459411
6587 Kancelárske potreby 315,12 18.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6588 dochádzkový systém 931,2 18.8.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská ul. 8402/9 44460988
6589 Nákup spotrebného materiálu 1.492,92 19.8.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715
6590 Vyhotovenie štočku a podušky 8,59 19.8.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6591 nákup kancelárskych potrieb 2.402,46 19.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6592 Výmena štočku a podušky 8,93 22.8.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6593 odborné zhromaždenie 2.484,00 25.8.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047
6594 preklad materiálu: 1.713,55 26.8.2014 SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o. 811 05 Bratislava Karpatská 8 36409812
6595 Odstránenie závady v elek.zab.systéme 235,2 26.8.2014 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371
6596 Fotografovanie zamestnancov na 300 26.8.2014 Life Moments, s.r.o. 841 05 Bratislava Hany Meličkovej 3 46336389
6597 Tlmočenie na 14. zasadnutí 1.380,00 27.8.2014 Ing.Ryszard Jerzy Zwiewka LACTING 841 02 Bratislava Pri kríži 16 32158971
6598 Kancelársky papier 1.041,60 27.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6599 Kancelárske potreby 750 27.8.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6600 Kancelárske potreby 121,2 28.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6601 Vizitky - Ing. Norbert Kurilla, PhD. 30 28.8.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6602 Kancelárske potreby 1.290,00 28.8.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6603 Konferenčné priestory 5.939,40 28.8.2014 Hotel Devín a.s. 811 02 Bratislava Riečna 4 31395741
6604 služob. voz. VW Passat, BA-946XR 278,64 2.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6605 Dodanie systému na pasportizáciu 23.400,00 2.9.2014 Lomtec.com, a.s. 841 04 Bratislava Líščie údolie 5 35795174
6606 Vizitky - Ing. Jozef Korl 50 2.9.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6607 odplata za poskytnutie letenky 624,56 2.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6608 odplata za poskytnutie letenky 624,56 3.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6609 odplata za poskytnutie letenky 783,56 3.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6610 odplata za poskytnutie letenky 624,56 3.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6611 Zabezpečenie slávnostnej večere 3.265,00 3.9.2014 Castle Restaurant s.r.o. 811 01 Bratislava Gorkého 11 44330286
6612 odplata za poskytnutie letenky 3.057,30 3.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6613 Kanalizácia suterénu 1.002,00 3.9.2014 Zoltán Rajcsányi - RAJMAL 925 23 Jelka Nová cesta 1287 17551609
6614 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 4.9.2014 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6615 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 4.9.2014 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6616 služob. voz. AUDI A4, BA-191US 157,22 4.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6617 Kontrola EPS 450 5.9.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193
6618 odplata za poskytnutie letenky 1.249,12 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6619 odplata za poskytnutie letenky 624,56 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6620 odplata za poskytnutie letenky 624,56 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6621 odplata za poskytnutie letenky 624,56 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6622 odplata za poskytnutie letenky 1.618,12 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6623 odplata za poskytnutie letenky 469,83 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6624 odplata za poskytnutie letenky 348,4 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6625 odplata za poskytnutie letenky 491,47 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6626 odplata za poskytnutie letenky 624,56 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6627 odplata za poskytnutie letenky 230,26 8.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6628 Tlačivá potrebné na výkon štátnej správy 792 9.9.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111
6629 slávnostná večera 774 9.9.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047
6630 služob. voz. VW Passat, BA-945XR 240 9.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6631 odplata za poskytnutie letenky 624,56 10.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6632 odplata za poskytnutie letenky 1.739,01 10.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6633 poplatok za storno letenky 679,57 11.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6634 Servisná oprava presso stroja Jura 192,19 11.9.2014 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657
6635 Ubytovanie 3.150,00 11.9.2014 Kims Travel Service Co.Ltd. 135-27 Seoul Dogok-Dong,Kangnam-g
6636 Aktualizácie -lístkovnica 58 11.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6637 kniha: Minerály Slovenska 480 11.9.2014 Slovenská banská komora 971 01 Prievidza Matice slovenskej 10 34058338
6638 Výroba a dodanie propagačných 276 12.9.2014 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 040 01 Košice Hlavná 80 36189740
6639 Výroba a dodanie propagačných 3.330,00 12.9.2014 JaOnMi CreatureS s.r.o. 841 02 Bratislava Strmé sady 30 46837191
6640 Osobný automobil ŠKODA Superb 202.210,00 16.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215
6641 Právna analýza novely 9.480,00 16.9.2014 White & Case s.r.o. 811 01 Bratislava Hlavné námestie 5 35908891
6642 Právna analýza novely 7.200,00 16.9.2014 EL Partners, s.r.o. 811 01 Bratislava Na Vŕšku 6 36657841
6643 Odborné školenie: 958,8 17.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6644 odplata za poskytnutie letenky 421,47 17.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6645 odplata za poskytnutie letenky 2.498,76 17.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6646 odplata za poskytnutie letenky 219,26 17.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6647 Odborná prehliadka 9/2014 576 18.9.2014 Global Facility a.s. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902
6648 Zabezpečenie tlmočenia 3.552,00 18.9.2014 European Commission 1049 Brussels .
6649 odplata za poskytnutie letenky 1.288,41 18.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6650 ročná preventívna prehliadka 17,4 18.9.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630
6651 odplata za poskytnutie letenky 4.723,53 18.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6652 Tlačená forma 32 18.9.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6653 služob. voz. Škoda Fabia, BA-412KC 204,2 18.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6654 Tlačená forma normy 78,1 19.9.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6655 výmena 2 ks nárazníkov 1.186,68 19.9.2014 Global Facility a.s. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902
6656 odplata za poskytnutie letenky 1.439,12 19.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6657 odplata za poskytnutie letenky 2.576,82 19.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6658 odplata za poskytnutie letenky 673,56 19.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6659 odplata za poskytnutie letenky 673,56 19.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6660 Výroba a dodanie propagačných 150 22.9.2014 Slovenská ľudová majolika 900 01 Modra Dolná 138 167975
6661 Citroen C4 BA-271 OU 299,99 22.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6662 Zebezpečenie prepravy osôb 240 22.9.2014 L&LIMOUSINE s.r.o. 841 04 Bratislava Dlhé Diely 16 35897139
6664 nákup kancelárskych potrieb 250,72 23.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6665 odplata za poskytnutie letenky 673,56 23.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6666 odplata za poskytnutie letenky 673,56 23.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6667 preklady materiálov: 109,78 24.9.2014 LEXMAN, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 36810657
6668 odplata za poskytnutie letenky 2.463,08 25.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6669 odplata za poskytnutie letenky 728,56 25.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6670 odplata za poskytnutie letenky 728,56 25.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6671 Oprava sl. voz. Kia cee´d_sw BA-495XS 222,5 25.9.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647
6672 odplata za poskytnutie letenky 488,56 25.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6673 odplata za poskytnutie letenky 1.013,11 25.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6674 služob. voz. VW Passat, BA-241NM 372,82 25.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6675 služob. voz. Škoda Superb, BL-012AT 316,54 25.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6676 odplata za poskytnutie letenky 2.463,08 26.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6677 odplata za poskytnutie letenky 488,56 26.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6678 odplata za poskytnutie letenky 488,56 26.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6679 zabezpečenie obeda: 402,05 29.9.2014 Anassa, s.r.o. 811 02 Bratislava Medená 9 47054182
6680 nákup kancelárkeho papiera 3.906,00 29.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6681 Oprava multifunk. zar. HP LJ M3035xs MFP 117,91 29.9.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6683 Ubytovanie 3.291,20 29.9.2014 Kims Travel Service Co.Ltd. 135-27 Seoul Dogok-Dong,Kangnam-g
6684 odplata za poskytnutie letenky 883,56 30.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6685 nákup kancelárskych potrieb 1.526,27 30.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6686 Stravné lístky DOXX á 3,80 EUR 76.000,00 30.9.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000
6687 Oprava tlačiarne 94 30.9.2014 JoSal & PqR s.r.o. 821 04 Bratislava Nerudova 16640/9 46037209
6688 odplata za poskytnutie letenky 688,56 1.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6689 odplata za poskytnutie letenky 748,56 1.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6690 odplata za poskytnutie letenky 1.083,11 1.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6691 odplata za poskytnutie letenky 698,56 1.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6692 právnická učebnica 11,4 2.10.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905
6693 odplata za poskytnutie letenky 348,81 2.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6694 služob. voz. Citroen C4, BA-271OU 859,33 3.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6695 Kancelárske potreby 262,51 3.10.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6696 Oprava multifunk. zar. Canon iR 2200 250,63 3.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6697 služob. voz. AUDI A4, BA-191US 155,34 3.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6698 zverejnenie dvoch inzerátov: 326,4 6.10.2014 Petit Press a.s. 811 08 Bratislava Lazaretská 12 35790253
6699 Opr. multif.. zar. Laser Jet 5035 XP MFP 251,83 6.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6700 Oprava multifunk. zar. Canon iR 2016 377,83 6.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6701 odplata za poskytnutie letenky 1.396,21 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6702 Vizitky - Ing. Peter Žiga, PhD. 66 6.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6703 odplata za poskytnutie letenky 1.397,12 8.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6704 Tlačivá potrebné na výkon štátnej správy 338,4 8.10.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111
6705 Oprava multifunk. zar. Canon iR 3170 CI 97,03 9.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6706 zabezpečenie tlmočenia 100 9.10.2014 Viliam Behran 900 32 Borinka Borinka 287 32079249
6707 plastové poháre 44,42 9.10.2014 Pure Water, s.r.o. 851 04 Bratislava Bosáková 7 45478830
6708 Opr. multif. z. Laser Jet M 3035 XP MFP 289,27 9.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6709 Toner 12.920,76 9.10.2014 abiX s.r.o. 972 26 Nitrianske Rudn Športová 26/23 36360821
6710 služ. voz. Škoda Fabia Combi, BA3-348OL 232,72 9.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6711 nákup kancelárskych potrieb 724,73 9.10.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6712 vizitka o rozmeroch 9x14 cm, 150 10.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6713 odplata za poskytnutie letenky 1.539,17 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6714 odplata za poskytnutie letenky 698,56 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6715 odplata za poskytnutie letenky 698,56 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6716 odplata za poskytnutie letenky 529,61 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6717 odplata za poskytnutie letenky 897,29 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6718 odplata za poskytnutie letenky 698,56 10.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6719 Striešky na komíny: 1.062,12 13.10.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958
6720 odplata za poskytnutie letenky 311,8 13.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6721 odplata za poskytnutie letenky 698,56 13.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6722 odplata za poskytnutie letenky 706,12 13.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6724 Vizitky - Ing. Katarína Jankovičová 22 14.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6725 zabezpečenie verejného obstarávania 5.040,00 14.10.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920
6726 Vizitky - Ing. Norbert Kurilla, PhD. 55 15.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6727 Prezutie sl. voz. MŽP SR na zimné pneu 1.482,80 15.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6728 odplata za poskytnutie letenky 698,56 16.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6729 odplata za poskytnutie letenky 175,26 16.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6730 odplata za poskytnutie letenky 471,43 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6731 služ. voz. Škoda Fabia, BA-065IA 298,66 17.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6732 Školenie: Novela zákona o DPH 1.080,00 22.10.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503
6733 služ. voz. Kia cee´d_sw BA-493XS 72,6 22.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6734 služob. voz. VW Passat, BA-945XR 630,74 22.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6735 Znalecký posudok 120 22.10.2014 ZNALEX spol. s r.o. 960 01 Zvolen Hronská 1 36044776
6736 Kancelársky nábytok 4.267,20 22.10.2014 A J Produkty a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 7B 36268518
6737 Ostatný materiál 11.688,60 23.10.2014 CONVERTIS, s.r.o. 943 02 Štúrovo Železničný rad 2 34099867
6738 Zabezpečenie tlmočenia 120 23.10.2014 Tatiana Hičárová 811 09 Bratislava Klemensova 15 47611804
6739 odplata za poskytnutie letenky 698,56 24.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6740 odplata za poskytnutie letenky 698,56 24.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6741 odplata za poskytnutie letenky 698,56 27.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6742 odplata za poskytnutie letenky 698,56 27.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6743 služob. voz. Peugeot Bipper BL-435BE 133,2 27.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6744 Prenájom 3 ks vyhradených PM 960 27.10.2014 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025
6745 odplata za poskytnutie letenky 553,56 27.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6747 služob. voz. Škoda Octavia BA-891PC 644,48 28.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6748 služob. voz. Škoda Fabia BA-221HA 199,99 28.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6749 služob. voz. Fiat Ducato BA-605AH 309,62 28.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6750 služob. voz. Škoda Fabia Combi BA-347OL 336,67 28.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6751 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 28.10.2014 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6752 odplata za poskytnutie letenky 698,56 29.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6753 odplata za poskytnutie letenky 1.397,12 29.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6754 odplata za poskytnutie letenky 1.337,22 29.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6755 multifunkčné zariadenie č.2 76.779,40 30.10.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650
6756 predplatné časopisu: 72 30.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6757 Opr. multifunk. zar. Canon iR C3200 570,31 30.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6758 odplata za poskytnutie letenky 1.116,61 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6759 odplata za poskytnutie letenky 698,56 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6760 odplata za poskytnutie letenky 768,56 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6761 doprogramovanie softvérového riešenia 1.080,00 3.11.2014 inFormo 841 01 Bratislava Drobného 27 35762756
6762 odplata za poskytnutie letenky 698,56 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6763 Vizitky - Ing. Tibor Dobiaš 66 4.11.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6764 Kancelárske potreby 165,67 4.11.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630
6765 Kancelárske potreby 2.244,95 5.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6766 Časopis Poľovníctvo a rybárstvo 50 7.11.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291
6767 výroba pečiatok s textom 25,77 7.11.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6768 Vytvorenie a úprava modulov 3.030,00 7.11.2014 VUJE a.s. 918 64 Trnava Okružná 5 31450474
6769 Oprava sl. voz. Kia Sportage, BL-532HA 43,2 7.11.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647
6772 Časopis Papoušci - predplatné na r. 2015 15 10.11.2014 Magnet Press Slovakia s.r.o. 851 04 Bratislava Šustekova 8 31356958
6773 Magazín Slovenský RYBÁR 25 10.11.2014 Slovenský rybár s.r.o. 051 01 Revúca Andreja Hlinku 1039 36390313
6774 Časopis Tatry - predplatné na rok 2015 7,5 10.11.2014 Štátne lesy TANAP-u, š.p.o. 059 60 Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 66 31966977
6775 Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 80 10.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6776 Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 70 10.11.2014 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271
6777 Časopis Rybářství -predplatné na r. 2015 30 10.11.2014 Magnet Press Slovakia s.r.o. 851 04 Bratislava Šustekova 8 31356958
6778 Predplatné časopisu Aktualizácie - 30 10.11.2014 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271
6779 Časopis Poradca 2015 - predplatné 60 10.11.2014 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271
6780 odplata za poskytnutie letenky 698,56 10.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6781 odplata za poskytnutie letenky 698,56 10.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6782 odplata za poskytnutie letenky 698,56 11.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6783 okrúhle samonamáčacie pečiatky 44,88 11.11.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6784 Časopis Revue CO obyvateľstva - 10 11.11.2014 Vzdelávací a technický ústav KMCO, 976 13 Slovenská Ľupča Príboj 559 151866
6785 odplata za poskytnutie letenky 332,42 11.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6786 Zakúpenie pečiatok 105,48 11.11.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6787 Predplatné časopisu - 110 11.11.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503
6788 Odpadové fórum - 45 11.11.2014 Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s. 831 04 Bratislava Vajnorská 137 35792281
6789 Prenájom plochy 1.080,00 11.11.2014 Reclay Slovensko, s.r.o. 851 01 Bratislava Bohrova 1 36332852
6790 Predplatné časopisu: 180 12.11.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503
6791 Justičná revue ročník 2015 140 12.11.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503
6792 odplata za poskytnutie letenky 598,44 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6793 Audítorské služby 115.260,00 13.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6794 odplata za poskytnutie letenky 288,42 13.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6795 Zbierka zákonov 2015 400 14.11.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503
6796 Audítorské služby: 54.240,00 14.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6797 Audítorské služby: 36.612,00 14.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6798 Audítorské služby: 162.720,00 14.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6799 Audítorské služby: 67.800,00 14.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6800 Predplatné časopisu: 180 18.11.2014 Ing.Miroslav Mracko EPOS 851 01 Bratislava Pečnianska 6 11791519
6801 služob. voz. AUDI A6, BA-665RD 498,73 18.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6802 služob. voz. VW Passat variant BA-161PL 1.256,72 18.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6803 nákup kancelárskych potrieb 1.793,12 18.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6804 Opr. multifunk. zar. HP LJ4730 color 628,13 18.11.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6805 služob. voz. AUDI A4, BA-191US 136 18.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6806 nákup kancelárskych potrieb 741,43 19.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6807 odplata za poskytnutie letenky 748,56 19.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6808 slávnostná večera 414 19.11.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047
6809 Servisná oprava presso stroja Jura 192,36 19.11.2014 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657
6810 Vizitky - JUDr. Ing. Viktor Lehotzký 44 19.11.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6811 nákup kancelárskych potrieb 491,4 20.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6812 odplata za poskytnutie letenky 748,56 20.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6813 odplata za storno letenky 159,01 20.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6814 Propagačné matreriály pre OP ŽP 3.243,60 24.11.2014 LP Promotion, s.r.o 821 02 Bratislava Uránová 2 36658197
6815 odplata za poskytnutie letenky 265,8 24.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6817 Výroba výstupných materiálov 10.532,40 25.11.2014 DRIFT, s.r.o. 831 03 Bratislava Kutuzovova 21 35834803
6818 výroba pečiatky textom 15,98 25.11.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783
6819 Ostatný materiál 306,36 25.11.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630
6820 služob. voz. Škoda Superb BL-012AT 2.381,82 25.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6822 Informačné brožúry: 8.127,72 25.11.2014 ŽP Informatika s.r.o. 976 81 Podbrezová Kolkáreň 35 36741388
6823 odplata za poskytnutie letenky 409,42 26.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6824 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 27.11.2014 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6825 Pravidelná kontrola prenosných hasiacich 374,4 27.11.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931
6826 Oprava strešného prekrytia átria. 23.984,77 27.11.2014 PROVA Slovakia, spol. s r.o. 917 01 Trnava Mikrovíniho 11 31438806
6827 odplata za poskytnutie letenky 698,56 27.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6828 Technicko-organizačné zabezpečenie 3.840,00 28.11.2014 MEGA Education, s.r.o 841 03 Bratislava Na barine 15 35961180
6829 Audítorské služby: 47.460,00 28.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6830 Audítorské služby: 27.120,00 28.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6831 Audítorské služby: 21.696,00 28.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6832 Audítorské služby: 21.696,00 28.11.2014 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6833 odplata za poskytnutie letenky 459,42 28.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6834 odplata za poskytnutie letenky 748,56 28.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6835 odplata za poskytnutie letenky 1.309,46 28.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6836 Vizitky - Ing. Vladimír Novák 132 2.12.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879
6837 nákup kancelárskych potrieb 2.918,03 2.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6839 Technicko-organizačné zabezpečenie 3.186,50 4.12.2014 Austria Trend Hotel Management 811 06 Bratislava Vysoká 2A 44657455
6840 Odborná prehliadka 12/2014 576 5.12.2014 Global Facility a.s. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902
6841 Opr. multifunk. zar. HP CM 6064f MFP 336,65 5.12.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6842 Tvorba elektronickej verzie Vestníka 79,68 5.12.2014 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987
6843 Informačný systém CITES 38.400,00 8.12.2014 stengl a.s. 841 04 Bratislava Sumbalova 1A 35873426
6844 Telefónne prístroje: 4.549,20 8.12.2014 ARCHA TELECOM spol. s.r.o. 821 09 Bratislava Svätoplukova 5 35753382
6845 Tlač samolepiek 43,56 8.12.2014 ZEPHIROS, a.s. 821 09 Bratislava Komárňanská 1478/91 36302716
6846 Tlač samolepiek 37,9 8.12.2014 Projects, s.r.o. 841 05 Bratislava Jána Stanislava 24 43954782
6847 odplata za storno letenky 280,01 8.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6848 odplata za poskytnutie letenky 2.409,41 8.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6849 odplata za poskytnutie letenky 2.395,68 8.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6850 Zabezpečenie tlmočenia 135 9.12.2014 Tatiana Hičárová 811 09 Bratislava Klemensova 15 47611804
6851 odplata za poskytnutie letenky 698,56 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6852 server typ 4 253.090,75 10.12.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650
6853 tlač a knižná väzba: 468 10.12.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111
6854 Stravné lístky DOXX á 3,80 EUR 114.000,00 10.12.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000
6855 Opr. multifunk. zar. Canon iR 2200 73,39 10.12.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6856 havarijný stav- Klobučnícka 7 7.062,24 10.12.2014 Arcus Sigum, s.r.o. 919 35 Hrnčiarovce na Cíferská 43/4854 36236896
6857 Pravidelná kontrola prenosných hasiacich 374,4 11.12.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931
6858 Opr. multifunk. zar. Canon iR 3170 442,1 11.12.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6859 Kancelárske stoličky: 472,8 11.12.2014 BEAMI, s.r.o. 851 01 Bratislava Jungmannova 14-16 35680865
6860 zabezpečenie predplatného: 431,28 11.12.2014 Markíza Slovakia s.r.o. 843 56 Bratislava 48 - Bratislavská 1 31444873
6861 odplata za poskytnutie letenky 1.419,44 11.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6862 odplata za poskytnutie letenky 748,56 11.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6863 automobil Caravelle CLLR2 48.650,00 11.12.2014 Porsche Slovakia spol. s r.o. 831 04 Bratislava Vajnorská 160 31362788
6864 SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2 Lic CoreLi 35.276,40 11.12.2014 BSP Softwaredistribution a.s. 811 04 Bratislava K Železnej studienke 68539
6865 odplata za poskytnutie letenky 491,49 11.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6866 Kancelárske potreby 24,11 12.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6867 ExchgSvrStd 2013 SNGL MVL 844,8 12.12.2014 BSP Softwaredistribution a.s. 811 04 Bratislava K Železnej studienke 68539
6868 Opr. multif. zar. Laser Jet M 5035 MFP 145,75 12.12.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6869 odplata za poskytnutie letenky 586,72 12.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6870 odplata za poskytnutie letenky 698,56 12.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6871 služob. voz. VW Passat variant, BA-161PL 100 15.12.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6872 predplatné tlačovín na rok 2015 3.498,82 15.12.2014 Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s. 831 04 Bratislava Vajnorská 137 35792281
6873 Kancelárske potreby 842,58 15.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6874 Tlačivá: 2.277,00 15.12.2014 Anna Korbelová R-PRINT 831 06 Bratislava Plickova 2 33973580
6875 zabezpečenie verejného obstarávania 5.040,00 17.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920
6876 skártovač 5.778,00 17.12.2014 INTESA, s.r.o. 841 03 Bratislava Heyrovského 2053/16 46251243
6877 zabezpečenie elektronickej aukcie 1.188,00 17.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920
6878 služob. voz. Kia cee´d_sw, BA-492XS 9,66 17.12.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6879 Kancelárske potreby 1.782,74 17.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6880 výmena kanalizácie potrubia: 4.972,49 18.12.2014 GK- Building & Consulting, s.r.o. 082 74 Brezovica Brezovica 403 46645012
6881 Oprava sl. voz. Kia cee´d_sw, BL-738 BV 8,68 18.12.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647
6882 zverejnenie inzerátu: 288 19.12.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291
6883 zverejnenie inzerátu: 288 19.12.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291
6884 Kontrola EPS: 310 19.12.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193
6885 služob. voz. VW Passat variant, BA-161PL 785,1 5.1.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6886 Zakúpenie nástenných lekárničiek, náplní 989,2 5.1.2015 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931
6887 Toner 23.878,54 9.1.2015 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6888 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 12.1.2015 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6889 Prenosný analyzátor dychu 1.108,64 12.1.2015 ZTS Elektronika SKS, s.r.o. 018 51 Nová Dubnica Trenčianska 19 31598536
6891 Komplexné sťahovacie služby 23.998,00 13.1.2015 MO Slovakia s.r.o. 831 03 Bratislava Ľudové námestie 4/48 35852933
6892 odplata za poskytnutie letenky 698,78 13.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6893 odplata za poskytnutie letenky 698,78 13.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6894 poplatok za zmenu letenky 1.129,79 13.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6895 preplatné: týždenník TREND 222 14.1.2015 Trend Representative, spol s r.o. 821 01 Bratislava Tomášikova 23 43824706
6896 Technicko-organizačné zabezpečenie 2.531,00 14.1.2015 Hotel Devín a.s. 811 02 Bratislava Riečna 4 31395741
6897 audítorké služby: 27.120,00 14.1.2015 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6898 Diaľkový ovládač od brány suterénu 498,62 14.1.2015 Oldman s.r.o. 841 04 Bratislava Dlhé Diely I. 17/B 44781342
6899 audítorké služby: 81.360,00 14.1.2015 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6900 audítorké služby: 32.544,00 14.1.2015 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6901 Organizačné zabezpečenie pracovného 7.172,00 14.1.2015 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491
6902 audítorké služby: 16.272,00 14.1.2015 KPMG Slovensko, spol. s r.o. 811 02 Bratislava Dvořákovo nábrežie 1 31348238
6903 služob. voz. Škoda Superb BL-042DR 1.262,17 14.1.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6904 odplata za poskytnutie letenky 2.096,34 14.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6905 Nadstavba požiadaviek OFaÚ 5.227,20 16.1.2015 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6906 Kurzy anglického jazyka 16.632,00 16.1.2015 The Bridge-English Language Centre 951 77 Ladice Ladice 330 42208483
6907 odplata za poskytnutie letenky 425,2 16.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6908 odplata za poskytnutie letenky 698,78 16.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6909 Zavedenie systému ETRS 12.960,00 19.1.2015 Lomtec.com, a.s. 841 04 Bratislava Líščie údolie 5 35795174
6910 Oprava prenosných hasiacich prístrojov 271,44 19.1.2015 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931
6911 odplata za poskytnutie letenky 888,66 19.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6912 Preklad materiálu 1.296,00 20.1.2015 Elokvent, s.r.o. 821 07 Bratislava Píniová 9 45952442
6913 odplata za poskytnutie letenky 773,78 20.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6914 Opr. multifunk. zar. Canon iR 1022 IF 55,99 20.1.2015 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222
6915 služob. voz. Škoda Fabia BA-067IA 702,6 21.1.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6916 odplata za poskytnutie letenky 460 21.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6917 služob. voz. Škoda Octavia BA-891PC 46,2 23.1.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6918 odplata za poskytnutie letenky 933,78 23.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6919 odplata za poskytnutie letenky 818,78 27.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6920 odplata za poskytnutie letenky 698,78 27.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6921 odplata za poskytnutie letenky 698,78 27.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6922 zabezpečenie verejného obstarávania 5.040,00 28.1.2015 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920
6923 odplata za poskytnutie letenky 698,78 28.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6924 odplata za poskytnutie letenky 698,78 28.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6925 predplatné aktualizácie zákonov: 150 28.1.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6926 Právnická kniha: Pracovné právo 1 ks 22,59 28.1.2015 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905
6927 Zverejnenie riadkovej inzercie 141,3 28.1.2015 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313
6928 predplatné aktualizácie zákonov: 150 29.1.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6929 predplatné aktualizácie zákonov: 150 29.1.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6930 predplatné aktualizácie zákonov: 200 29.1.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262
6931 odplata za poskytnutie letenky 698,78 29.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6932 odplata za poskytnutie letenky 1.457,56 29.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6933 odplata za poskytnutie letenky 1.397,56 30.1.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6934 Propagačné a informačné materiály: 2.438,82 30.1.2015 Katarína Kluková -GIGA, 958 41 Veľké Uherce Veľké Uherce 178 40267393
6935 Ochranné pracovné prostriedky 4.170,60 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6936 Ochranné pracovné prostriedky 2.979,00 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6937 Ochranné pracovné prostriedky 2.979,00 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6938 Ochranné pracovné prostriedky 1.787,40 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6939 Ochranné pracovné prostriedky 3.574,80 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6940 Ochranné pracovné prostriedky 2.383,20 30.1.2015 JANOLI, s.r.o. 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507
6941 služ. mot. voz. VW Caravelle BL-146IP 106,92 2.2.2015 Porsche Slovakia spol. s r.o. 831 04 Bratislava Vajnorská 160 31362788
6942 služob. voz. Škoda Superb BL-012AT 321,17 3.2.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6943 zabezpečenie stretnutia Refurec: 2.765,00 3.2.2015 SOREA, spol. s r.o. 815 70 Bratislava Oborárske nám. 3 31339204
6944 nákup kancelárskych potrieb 291,29 3.2.2015 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605
6945 Uverejnenie inzerátu: 132,84 3.2.2015 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313
6946 odplata za poskytnutie letenky 202,22 4.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6947 odplata za poskytnutie letenky 896,1 4.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6948 odplata za poskytnutie letenky 698,78 4.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6949 preklad zo SJ do NJ: 990 4.2.2015 Ing. Bedřich Trávníček 841 04 Bratislava Púpavová 45 11816376
6950 preklad zo SJ do NJ: 1.050,00 4.2.2015 Ing. Bedřich Trávníček 841 04 Bratislava Púpavová 45 11816376
6951 Poskytovanie právnych služieb 44.160,00 5.2.2015 DEDÁK & Partners, s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské Nivy 45 35906464
6952 odplata za poskytnutie letenky 592,88 5.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6953 tlmočenie: 360 6.2.2015 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180
6954 Upratovanie a čistenie kanc. priestorov 1.883,22 6.2.2015 SLOVCLEAN a.s. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526
6955 služob. voz. AUDI A6, BA-665RD 53,09 9.2.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6956 služob. voz. Škoda Superb - BL-575IB 7,63 9.2.2015 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934
6957 Tlačené normy 15,6 9.2.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6958 Tlačené normy 20,3 9.2.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6959 Zabezpečenie tlmočenia: 892 9.2.2015 European Commission 1049 Brussels .
6960 Tlačené normy 20,3 9.2.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6961 Tlačené normy 15,6 9.2.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710
6962 Právne služby: 7.200,00 10.2.2015 advokátska kancelária 811 07 Bratislava Námestie Martina Ben 35886625
6963 odplata za poskytnutie letenky 698,78 10.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201
6964 odplata za poskytnutie letenky 280,46 10.2.2015 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201