Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 01.08. do 05.09.2012

Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Fakturovaná suma Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa, IČO) Dátum zaplatenia
00000043502012 PHM za 7/12 Z č. 101/2006-8.3 2 992,83 eur 20.7.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA 31322832 16.8.2012
00000044032012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 27/2012-1.2 1 325,00 eur 23.7.2012 Podtatranská vodárenská prev.spol., Hraničná 662/17, Poprad 36500968 16.8.2012
00000044042012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 28/2012-1.2 1 279,50 eur 23.7.2012 KOMVaK, a.s., Komárno 36537870 16.8.2012
00000044602012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 7/2012-1.2 2 056,00 eur 27.7.2012 Bratislavská vodárenská spol., Prešovská 48, BA 35850370 16.8.2012
00000044622012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 25/2012-1.2 1 088,00 eur 27.7.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Pri Váhu 6, Ružomberok 36672271 16.8.2012
00000047272012 seminár správ.súdnictvo ponuka otvoreného kurzu 99,00 eur 6.8.2012 BPM Slovakia s.r.o., Lichnerova 22,Senec 35861886 16.8.2012
00000042272012 letenka Kucarova Z č. 81/2011-1.9 O č. 4881 z 29.6.2012 486,98 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 17.8.2012
00000043762012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 15/2012-1.2 1 370,50 eur 20.7.2012 Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 24, BA 00156752 17.8.2012
00000044142012 servis motor. vozidla Z č. 108/2002-8.3 O č.4876 z 29.6..2012 317,18 eur 24.7.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 17.8.2012
00000044632012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 26/2012-1.2 1 118,50 eur 27.7.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Litovský Mikuláš 36672441 17.8.2012
00000045952012 plyn 8/12-Donnerová Z č. 169/2004-1.9 4,00 eur 2.8.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256 17.8.2012
00000046112012 Justic. revue r. 2013 O č. 4812 z 5.6.2012 224,50 eur 3.8.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázsusa 23A, Žilina 31592503 17.8.2012
00000046932012 nájom a sluz. 07/12-SAZP Z č. 281/2007-6 4 949,71 eur 7.8.2012 SAŽP, Tajovského 28, BB 00626031 17.8.2012
00000046942012 voda, plast. poháre O č. 4915 z 16.7.2012 56,04 eur 7.8.2012 Pure Water, s.r.o., Bosáková 7, BA 45478830 17.8.2012
00000047312012 služby STV a SRO 8/12 zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z. 199,16 eur 7.8.2012 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, BA 36857432 17.8.2012
00000044362012 tlmočnícke služby O č. 4816 z 6.6.2012 47,84 eur 8.8.2012 JM Consulting spol. s r.o., Cukrová 14, BA 35970839 20.8.2012
00000044612012 hospod.mobilizácia 1-6.12 Z č. 18/2012-1.2 10 200,00 eur 27.7.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice 36570460 20.8.2012
00000045322012 vybudovanie priecky O č. 4930 z 19.7.2012 393,16 eur 30.7.2012 Boka Trade s.r.o., Vavilovova 26, BA 35855932 20.8.2012
00000045332012 odber,dodávka info.7/12 Z. č. 11/2011-1.1.2 1 140,00 eur 30.7.2012 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s., Mýtna 15, BA 35745274 20.8.2012
00000045902012 servis,opr. tel zar.5/12 Z č. 120/2004-8.3 477,46 eur 31.7.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57, BA 11633506 20.8.2012
00000045922012 sl. v OPP a BOZP7/12 Z č. 16/2011-1.9 346,80 eur 1.8.2012 SEPO, s.r.o., ul.SNP 152/108, Zvolenská Slatina 31605931 20.8.2012
00000045972012 upratovanie 7/12-MZP Z č. 271/2007-6.4 3 632,75 eur 2.8.2012 Ing. Jozef Micenko, B-plus, Janka Matušku 11, Bardejov 37581830 20.8.2012
00000046012012 právne sluzby-Barbušová Z č. 291/2006/7.2 171,24 eur 3.8.2012 JUDr. Renáta Barbušová, Čierny chodník 27, BA 30811481 20.8.2012
00000046072012 strazna sluzba7/12-MZP Z č. 182/2008-6.4 14 820,48 eur 3.8.2012 IBeA3, a.s., Vajnorská 135, BA 31670571 20.8.2012
00000046092012 zbierka zákonov predd. O č. 4814 z 5.6.2012 225,72 eur 3.8.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázsusa 23A, Žilina 31592503 20.8.2012
00000046102012 fin. spravodajca predd. O č. 4811 z 5.6.2012 19,98 eur 3.8.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázsusa 23A, Žilina 31592503 20.8.2012
00000046132012 ver. spr.Sr, FS,SISVREP O č. 4813 z 5.6.2012 74,81 eur 3.8.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázsusa 23A, Žilina 31592503 20.8.2012
00000046962012 vodné,stočné7/12 Z č. 241/2012-1.9 982,10 eur 7.8.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, BA 35850370 20.8.2012
00000046982012 plyn 08/2012-Klobúčnicka Z č. 181/2009-1.9 5,00 eur 6.8.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256 20.8.2012
00000046992012 plyn 08/2012 Harmónia Z č. 137/2010-1.9 910,00 eur 6.8.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256 20.8.2012
00000047002012 plyn 08/2012 Klobučnícka Z č. 134/2009-6.3 393,00 eur 6.8.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256 20.8.2012
00000047742012 nájom kopir.stroja 7/12 Z č. 104/2007-6.4 314,84 eur 9.8.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, BA 35726440 20.8.2012
00000047852012 odvoz odpadu za 7/12 nariadenie hl.mesta BA č.13/2004 a 13/2007 573,35 eur 9.8.2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, BA 00603481 20.8.2012
00000048252012 umytie vozidiel 7/2012 Z č. 80/2011-1.9 156,50 eur 9.8.2012 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera, Obchodná 15, BA 32070896 20.8.2012
00000048452012 mes.nájom + sl. 7/12 Z č. 10/2010-6.3 232,49 eur 10.8.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA 00156850 20.8.2012
00000048462012 mes.nájom + sl. 7/12 Z č. 91/N/2006/224 1 053,70 eur 10.8.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA 00156850 20.8.2012
00000048532012 služby VOYO.sk 8-12/12 O č. 4950 z 27.7.2012 179,70 eur 9.8.2012 Markíza Slovakia s.r.o.,Bratislavská 1, BA 31444873 20.8.2012
00000048542012 oznam v Sme 16.7.2012 O č. 4908 z 11.7.2012 163,01 eur 13.8.2012 Petit Press a.s., Lazaretská 12, BA 35790253 20.8.2012
00000048792012 spoluúčasť BA065IA Z č. 108/2002-8.3 66,39 eur 14.8.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 20.8.2012
00000047752012 vyuct. plynu bud.MZP Z č. 210/2008/6 452,06 eur 9.8.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, BA 35815256 21.8.2012
00000048652012 aktualiz. právo soc. zab. O č. 4217 z 28.10.2011 11,13 eur 13.8.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17, BA 31348262 21.8.2012
00000042232012 let. Danielik, Tomlein Z č. 81/2011-1.9 O č. 4889 z 3.7.2012 555,64 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 23.8.2012
00000042242012 let. Princova, Zvara Z č. 81/2011-1.9 O č. 4888 z 3.7.2012 655,64 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 23.8.2012
00000042252012 letenka Mikulaskova Z č. 81/2011-1.9 O č. 4887 z 3.7.2012 486,98 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 23.8.2012
00000042262012 let. Beriac, Stefkova Z č. 81/2011-1.9 O č. 4892 z 4.7.2012 1 407,34 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 23.8.2012
00000044302012 preklad listu M-S O č. 4901 z 11.7.2012 43,34 eur 26.7.2012 Agentúra VKM s.r.o., Grosslingova 69, BA 35736763 23.8.2012
00000044412012 servis vozidla BA063IA Z č. 108/2002/8.3 O č. 4900 z 11.7.2012 148,46 eur 26.7.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 23.8.2012
00000044422012 servis vozidla BA409KC Z č. 108/2002/8.3 O č. 4896 z 10.7.2012 852,46 eur 26.7.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 23.8.2012
00000044472012 servis vozidlaBA 042dr Z č. 108/2002/8.3 O č. 4928 z 18.07.2012 108,73 eur 26.7.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 23.8.2012
00000044502012 servis vozidla BA245nm Z č. 108/2002/8.3 O č. 4862 z 21.6.2012 61,79 eur 26.7.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 23.8.2012
00000045932012 zapožičanie motor.vozidla O č. 4944 z 25.7.2012 260,50 eur 1.8.2012 AUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica 35796693 23.8.2012
00000046972012 nájom park.8/12 Z č. 38/2012/1.9 2 850,00 eur 6.8.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o., Pri trati 25, BA 35844256 23.8.2012
00000047662012 elektrina Donnerova 8/12 Z č. 136/2010/1.9 9,18 eur 9.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000047682012 elektrina Klobučn. 8/12 Z č. 140/2010/1.9 10,39 eur 9.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000047692012 elektrina Klobučn. 8/12 Z č. 141/2010/1.9 41,97 eur 9.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000047702012 elektrina Klobučn. 8/12 Z č. 139/2010/1.9 156,36 eur 9.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000047712012 elektrina Klobučn. 8/12 Z č. 138/2010/1.9 22,30 eur 2.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000047732012 elektrina Harmonia 8/12 Z č. 94/2011/1.9 275,84 eur 9.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 23.8.2012
00000048482012 mes.kontr. EPS 8/12 Z č. 33/2003/8.3 47,80 eur 13.8.2012 DAD-Tel. s.r.o., Pavlovova 10, Bratislava 00698881 23.8.2012
00000048512012 opranie záclona a špagát. O č. 4956 z 2.8.2012 110,40 eur 9.8.2012 LIKA SERVIS, s.r.o., Bieloruská 3, BA 46576746 23.8.2012
00000048722012 apple, nokia 1ks Z č. 295/2006/6.3 1,00 eur 14.8.2012 Orange a.s., Prievozská 6/a, BA 35697270 23.8.2012
00000042202012 letenka Bohacikova Z č. 81/2011-1.9 O č. 4850 z13.6..2012 557,00 eur 13.7.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, BA 35719192 24.8.2012
00000042622012 tonery 48ks O č. 4890 z 4.7.2012 4 952,90 eur 17.7.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19, BA 35819081 24.8.2012
00000042992012 letenka Grajcar Z č. 82/2011/1.9 o č. 4897 z 10.7.2012 524,98 eur 18.7.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, Bratislava 35787201 24.8.2012
00000044572012 odborný preklad S/A O č. 4914 z 16.7.2012 2 285,16 eur 27.7.2012 Agentúra VKM s.r.o., Grosslingova 69, BA 35736763 24.8.2012
00000047602012 telefonné poplatky 7/12 Z č. 131/2010/1.9 4 103,81 eur 8.8.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, BA 35763469 24.8.2012
00000048232012 kopír.papier Maestro Z č. 109/2002/8.3 O č. 4924 z 17.07.2012 1 080,00 eur 9.8.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6, BA 31331131 24.8.2012
00000048472012 vyúč. el.energia 7/12 Z č. 142/2010/1.9 1 984,74 eur 10.8.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 24.8.2012
00000048492012 telef.poplatky 7/12-VUVH Z č. 91/N/2006/224 617,11 eur 10.8.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, BA 35763469 24.8.2012
00000035762012 stráž.sl. 5/12-SHMU O č. 4967 z 3.7.2012 1 247,40 eur 13.6.2012 BONUL, spol. s.r.o., Novozámocká 224, Nitra 36528170 27.8.2012
00000035772012 stráž.sl. 5/12-Modra O č. 4969 z 3.7.2012 4 419,36 eur 13.6.2012 BONUL, spol. s.r.o., Novozámocká 224, Nitra 36528170 27.8.2012
00000035782012 stráž.sl.5/12-Bukureštská O č. 4968 z 3.7.2012 5 265,00 eur 13.6.2012 BONUL, spol. s.r.o., Novozámocká 224, Nitra 36528170 27.8.2012
00000043002012 letenka Jány Z č. 82/2011/1.9 O č. 4912 z 12.7.2012 486,98 eur 18.7.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, Bratislava 35787201 27.8.2012
00000043012012 letenka Rohalova Z č. 82/2011/1.9 o č. 4911 z 12.7.2012 486,98 eur 18.7.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, Bratislava 35787201 27.8.2012
00000043142012 Konzult.analyti.pr. v IKT O č. 4646 z 30.3.2012 10 080,00 eur 19.7.2012 SlovShore, Ventúrska 3, Bratislava 35953713 27.8.2012
00000047322012 hosp.mobilizácia 1.-6.12 Z č. 24/2012/1.2 1 260,50 eur 7.8.2012 Turčianska vodárenská spoločnosť, Kuzmányho 25, Martin 36672084 27.8.2012
00000047332012 hosp.mobilizácia 1.-6.12 Z č. 14/2012/1.2 36 576,32 eur 7.8.2012 SVP š. p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica 36022047 27.8.2012
00000048712012 strav.lístky DOXX 5000ks Z č. 232/2007/6.4 O č. 4953 z 1.8.2012 19 000,00 eur 14.8.2012 DOXX-Stravné lístky 36391000 27.8.2012
00000046022012 serviz sl. vozidla Z č. 108/2012/8.3 O č. 4938 z 25.7/2012 603,79 eur 3.8.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 30.8.2012
00000046152012 oprava citroen C4 BA271OU Z č. 108/2012/8.3 O č. 4916 z 16.7/2012 643,18 eur 3.8.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, BA 34460934 30.8.2012
00000049462012 vyúčt. vodné, stoč.,zráž. Z č. 130/2010/1.9 266,22 eur 20.8.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, BA 35850370 30.8.2012
00000049792012 šk. Tóth, Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 80,00 eur 22.8.2012 IBECA Bratislava spol. s r.o., Mamateyova 12, BA 35854693 30.8.2012
00000041192012 letenka Durkosova Z č. 82/2011/1.9 O č.4880 z 2.7.2012 531,98 eur 11.7.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, Bratislava 35787201 31.8.2012
00000041212012 letenka Kelnarova Z č. 82/2011/1.9 O č. 4879 z 28.6.2012 607,85 eur 11.7.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, Bratislava 35787201 31.8.2012
00000043482012 tonery-TP24 Z č. 63/2011/1.9 O č. 4918 z 17.7.2012 9 369,72 eur 20.7.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19, BA 35819081 31.8.2012
00000048272012 firem.karty Diners Club Z č. 105/2010/8 425,68 eur 9.8.2012 Diners Club Slovakia s.r.o. 35757086 31.8.2012
00000048522012 transak. kariet Din.club Z č. 105/2010/8 293,50 eur 13.8.2012 Diners Club Slovakia s.r.o. 35757086 31.8.2012
00000049082012 prenájom 8/12-SHMU Z č. 95/2009/1.11 2 308,28 eur 15.8.2012 SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava 00156884 31.8.2012
00000049092012 sl.spoj. s nájmom 8/12 Z č. 95/2009/1.11 3 414,00 eur 15.8.2012 SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava 00156884 31.8.2012
00000049472012 fotoaparat 1ks O č. 4962 z 10.8.2012 720,00 eur 17.8.2012 JKM servis, s.r.o. 35965428 31.8.2012
00000049802012 spotreba e. energie 7/12 Z č. 91/N/2006/224 262,84 eur 22.8.2012 VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava 00156850 31.8.2012
00000046032012 internet sl. KU 07/2012 Z č. 76/2004/1.13 125 606,83 eur 3.8.2012 SWAN a.s., Borská 6, Bratislava 35680202 3.9.2012
00000047642012 PHL za 7/12 Z č. 101/2006-8.3 5 294,21 eur 8.8.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA 31322832 3.9.2012
00000049822012 vodné, stočné, zrážky Z č. 97/2009/1.11 70,62 eur 22.8.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, BA 35850370 3.9.2012
00000050332012 zahr. poistenie 8/12 Z č. 458/96/1.5 a dodatok č. 1/2009/4.3 49,79 eur 28.8.2012 Union poisťovacia a.s., Bajkalská 29 A, BA 31322051 4.9.2012
00000050412012 šk. Chudíková,Kralovičová ponuka otvoreného kurzu 124,20 eur 27.8.2012 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o., Radničné námesite 1, Bratislava 35817097 4.9.2012
00000050202012 oprava Fábia BA412KC O č. 4988 z 21.8.2012 188,10 eur 27.8.2012 Viktor Skladan, Malachovská cesta 111, Banská Bystrica 41179404 5.9.2012