Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 27.09. do 11.10.2012

Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Fakturovaná suma Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa, IČO) Dátum zaplatenia
00000053562012 letenka Kmecova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5005 z 5.9.2012 472,98 eur 10.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 27.9.2012
00000054122012 aktualiz. obč. právo O č. 4214 z 28.10.2011 36,54 eur 13.9.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA 31348262 27.9.2012
00000054172012 aktualiz. obč. právo O č. 4215 z 28.10.2011 209,09 eur 13.9.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA 31348262 27.9.2012
00000054952012 letenka Plesnikova Z č. 81/2011-1.9 O č. 4977 z 21.8.2012 520,00 eur 17.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 27.9.2012
00000054962012 letenka Balaz Z č. 82/2011-1.9 O č. 5010 z 6.9.2012 582,98 eur 18.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 27.9.2012
00000054972012 letenka Janiga Z č. 82/2011-1.9 O č. 5011 z 6.9.2012 527,98 eur 18.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 27.9.2012
00000054982012 letenka Trencanska Z č. 82/2011-1.9 O č. 5013 z 6.9.2012 177,38 eur 18.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 27.9.2012
00000054992012 letenka Papaj.-Majeska Z č. 82/2011-1.9 O č. 5014 z 6.9.2012 653,38 eur 18.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 27.9.2012
00000055082012 letenka Rohalova Z č. 82/2011-1.9 O č. 5012 z 6.9.2012 452,98 eur 18.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 27.9.2012
00000055562012 contr.SR to the ETS Sup.F Z č. 12/2011/3.1 901,00 eur 17.9.2012 The European Organisation, Rue de la Fusee 96, 1130 Brussels 0000000Z 28.9.2012
00000056472012 šk. pre 10 osôb sekcia 5 ponuka otvoreného kurzu 600,00 eur 12.9.2012 APUeN SK, Zámocká 8 BA 42262755 28.9.2012
00000053282012 oprava klimatizácie O č. 4899 z 11.7.2012 3 393,00 eur 10.9.2012 Skanska SK a.s., Krajná 29 BA 31611788 1.10.2012
00000053502012 material IT O č. 4866 z 22.6.2012 716,34 eur 6.9.2012 Agem Computers, Panónska cesta 42 BA 35692715 1.10.2012
00000055922012 letenka Stefkova Z č. 82/2011-1.9 O č. 5041 z 14.9.2012 506,77 eur 24.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 1.10.2012
00000055952012 tlmočenie Aj/Sj O č. 5040,5039 z 10.9.2012 334,80 eur 24.9.2012 Entrans s.r.o., Šafárikovo námestie 2 BA 35868180 1.10.2012
00000055962012 stojan na bicykle O č. 5042 z 17.9.2012 358,80 eur 25.9.2012 KWESTO, s.r.o, Cintorínska 12 Nitra 35833289 1.10.2012
00000055992012 kancel.nábytok+montáž O č. 5029 z 12.9.2012 3 673,80 eur 25.9.2012 FILIP kuchynské štúdio s.r.o, Smrečany 323, Smrečany 36408662 1.10.2012
00000056132012 šk. Hruštincová ponuka otvoreného kurzu 50,00 eur 21.9.2012 Agentúra Apollo s.r.o.,Bazovského 19 BA 36843741 1.10.2012
00000056892012 konferencia Bím ponuka otvoreného kurzu 160,00 eur 28.9.2012 Slovenská asociácia hydrogeológov, Park Komenského 15 Košice 17320798 1.10.2012
00000051812012 internet.služby KU 8/12 Z č. 76/2004-1.13 125 606,83 eur 6.9.2012 SWAN a.s., Borská 6 BA 35680202 2.10.2012
00000052752012 stráž.sl. 08/2012 Z č. 182/2008-6.4 14 820,48 eur 7.9.2012 IBeA3, a.s., Vajnorská 135 BA 31670571 2.10.2012
00000055652012 kancel. nábytok O č. 5030 z 12.9.2012 3 726,72 eur 21.9.2012 Office s.r.o., Pod Rovnicami 9 BA 35849177 2.10.2012
00000055662012 oprava VW Passat BA260NP O č. 5026 z 12.9.2012 109,51 eur 21.9.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A BA 34460934 2.10.2012
00000055732012 pečiatky 6ks-TP O č. 5020 z 7.9.2012 256,26 eur 19.9.2012 Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A BA 11648783 2.10.2012
00000055892012 vodné, stočné, zrážky Z č. 130/2010-1.9 30,47 eur 24.9.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA 35850370 2.10.2012
00000055932012 dod.a odb. info 9/12 Z č. 11/2011-1.1.2 1 140,00 eur 24.9.2012 SITA Sl.tlač.agentúra a.s., Mýtna 15 BA 35745274 2.10.2012
00000055942012 preklad materiálu z Aj O č. 5049 z 17.9.2012 123,12 eur 24.9.2012 Entrans s.r.o., Šafárikovo námestie 2 BA 35868180 2.10.2012
00000056102012 vizit.Kollárová, Blažíček O č. 5031 z 12.9.2012 77,00 eur 25.9.2012 Ofprint s.r.o., Vlčie Hrdlo 22 BA 31350879 2.10.2012
00000054902012 skartator 3ks O č. 4973 z 21.8.2012 3 056,40 eur 18.9.2012 Lamitec s.r.o., Plynarenska 2 BA 35710691 3.10.2012
00000054912012 udržba pož.klapiek Z č. 16/2011-1.9 474,30 eur 18.9.2012 SEPO s.r.o., ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina 31605931 3.10.2012
00000056242012 znalecký pos. na vozidlo O č. 5009 z 5.9.2012 60,00 eur 26.9.2012 ZNALEX, Hronská 1, Zvolen 36044776 3.10.2012
00000056512012 trovy exekúcie Uznesenie Okr.súdu Nitra 72,29 eur 25.9.2012 JUDr. Bohumil Kubát, Štúrova 6/13 BA 42185084 3.10.2012
00000056522012 trovy exekúcie Uznesenie Okr.súdu Pezinok 43,87 eur 25.9.2012 JUDr. Friga Miroslav exekútor, Hlavná 1737/61, Stropkov 36150151 3.10.2012
00000056742012 šk. 5 osob sekcia 9 ponuka otvoreného kurzu 265,00 eur 27.9.2012 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4 BA 36287229 3.10.2012
00000057002012 šk. Vacho+Kmec ponuka otvoreného kurzu 40,00 eur 28.9.2012 QuadriQ,a.s., Priemyslená 1 Liptovský Mikuláš 30225582 3.10.2012
00000055572012 aktualiz. obch.zák. O č. 4270 z 9.11.2011 135,30 eur 20.9.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA 31348262 4.10.2012
00000055912012 rokovacia stolička 10 ks O č. 4974 z 21.8.2012 2 227,70 eur 24.9.2012 Falco Slovakia s.r.o., Bottova 7 BA 31396488 4.10.2012
00000056122012 stravné lístky DOXX O č. 5043 z 17.9.2012 114 000,00 eur 25.9.2012 DOXX-Stravné lístky, Žilina 36391000 4.10.2012
00000056282012 zbier.zák.2012 preddavok O č. 4513 z 3.2.2012 100,00 eur 26.9.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 4.10.2012
00000056312012 let. Jany, Rohalova Z č. 82/2011-1.9 O č. 5047 z 18.9.2012 965,96 eur 26.9.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 4.10.2012
00000056502012 šk. Oberučová ponuka otvoreného kurzu 50,00 eur 25.9.2012 Agentúra Apollo s.r.o.,Bazovského 19 BA 36843741 4.10.2012
00000056712012 tel.popl.8/12--TP Z č. 295/2006-6.3 914,36 eur 28.9.2012 Orange a.s., Metodova 8 BA 35697270 4.10.2012
00000056722012 tel.popl.8/12--mobil Z č. 295/2006-6.3 9 591,36 eur 28.9.2012 Orange a.s., Metodova 8 BA 35697270 4.10.2012
00000056232012 tech.kontrola +osvedčenie O č. 5008 z 5.9.2012 76,00 eur 26.9.2012 B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167 BA 31365582 5.10.2012
00000056422012 emisná kont.+osvedčenie O č. 5008 z 5.9.2012 125,00 eur 26.9.2012 B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167 BA 31365582 5.10.2012
00000057012012 zahr.poist. 9/2012 Z č. 458/96-1.5 277,58 eur 28.9.2012 Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29 BA 31322051 5.10.2012
00000050492012 serv. opr. telek.zar.6/12 Z č. 120/2004-8.3 520,12 eur 28.8.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA 11633506 8.10.2012
00000050502012 serv. opr. telek.zar.7/12 Z č. 120/2004-8.3 352,32 eur 28.8.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA 11633506 8.10.2012
00000051202012 monitor asus O č. 5048 z 14.8.2012 145,01 eur 4.9.2012 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24 BA 36396222 8.10.2012
00000057412012 predplatné denná tlač preddavková faktúra č. 210114771 411,78 eur 1.10.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, B.B., 36631124 8.10.2012
00000054942012 PS SR-Ukrajina hr. vody O č. 4979 z 21.8.2012 343,20 eur 18.9.2012 Hotel Armales, Duchnovičova 282/1, Stakčín 36475726 9.10.2012
00000051802012 tonery C-EXV3 Z č. 63/2011-1.9 O č. 4998 z 28.8.2012 351,94 eur 6.9.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19 BA 35819081 10.10.2012
00000056262012 pren. miest. PS povodne O č. 5037 z 14.9.2012 270,00 eur 26.9.2012 SVP š.p. OZ KOŠICE, Ďumbierska 14, Košice 3602204704 10.10.2012
00000056922012 vykonanie zmien v EPSIS O č. 5038 z 14.9.2012 312,00 eur 1.10.2012 VUJE a.s., Okružná 5, Trnava 31450474 10.10.2012
00000057422012 nájomné+sl.9/2012-SAZP Z č.281/2007-6 4 949,71 eur 2.10.2012 SAŽP, Tajovského 28, BB 00626031 10.10.2012
00000057432012 plyn 10/2012 Z č. 169/2004-1.9 4,00 eur 2.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a BA 35815256 10.10.2012
00000057442012 inzercia 27.9.2012 O č. 5061 z 25.9.2012 250,94 eur 2.10.2012 PEREX a.s., Trnavská cesta 39/A BA 00685313 10.10.2012
00000057912012 vyhrad. PK Medená Z č.61/2012-1.9 7 446,00 eur 3.10.2012 BPS PARK a.s., Cintorínska 2 BA 35688025 10.10.2012
00000058682012 predd. el. energia 9/12 Z č.142/2010-1.9 5 000,00 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6 BA 36677281 11.10.2012
00000058692012 nájomné+sl. 10/2012 Z č. 176/2008-6.4 1 957,27 eur 4.10.2012 ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina BA 31753604 11.10.2012
00000058702012 sl.verej. STV a SRO 10/12 zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z. 199,16 eur 4.10.2012 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2 BA 36857432 11.10.2012
00000058712012 nájomné+sl. 9/2012 zálohový predpis 122,81 eur 4.10.2012 SBYT s.r.o., Páričková 24 BA 44239025 11.10.2012
00000060002012 rohová sedacia súprava O č. 5103 z 8.10.2012 1 028,90 eur 9.10.2012 Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Galványho 11 BA 35883103 11.10.2012