Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry od 25.10 do 9.11.2012

Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Fakturovaná suma Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa, IČO) Dátum zaplatenia
00000062572012 oprava uzatvár.ventilov O č. 5088 z 3.10.2012 156,00 eur 18.10.2012 SPP Servis a.s., Oslobodenia 1068/50, Malacky 34135774 25.10.2012
00000062652012 doplatok za ZPC č. 378/12 v zmysle zákona o cest.náhradách 180,00 eur 18.10.2012 Marek Staroň, Gajova 11 BA F 25.10.2012
00000062672012 doplatok za ubyt.,prebuk.letenky v zmysle zákona o cest.náhradách 277,00 eur 15.10.2012 White & Case s.r.o.,Hlavné námestie 5 BA 35908891 25.10.2012
00000062682012 sem.Luk.Hac.Kov.Bal.Mag. ponuka otvoreného kurzu 207,50 eur 19.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA 00151858 25.10.2012
00000062692012 sem.Hruš.Fáb.Jany,Mich.Ro ponuka otvoreného kurzu 249,00 eur 18.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA 00151858 25.10.2012
00000062722012 seminár Korl,Voz.Kuč. ponuka otvoreného kurzu 135,00 eur 19.10.2012 EDOS-PEM, Tematínska 4 BA 36287229 25.10.2012
00000062732012 tréning implemen.projekto ponuka otvoreného kurzu 393,00 eur 19.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA 00151858 25.10.2012
00000062742012 medzinárodná konferencia ponuka otvoreného kurzu 180,00 eur 19.10.2012 Slovenská banícka spoločnosť, ČA 25, BB 31905285 25.10.2012
00000058742012 internet KÚ ŽP Z č. 76/2004-1.13 125 606,83 eur 5.10.2012 SWAN a.s., Borská 6 BA 35680202 25.10.2012
00000063022012 kreslo Calypso O č. 5158 z 19.10.2012 123,60 eur 23.10.2012 ALLIA Design, Budatínska 67 BA 45466050 26.10.2012
00000063312012 konferenčný stolík O č. 5170 z 23.10.2012 99,00 eur 24.10.2012 Asko Nábytok, Cesta na Senec 2A BA 35909790 26.10.2012
00000061832012 dobr.prísp.OECD Dunaj.os dohoda o spolupráci 13 000,00 eur 12.10.2012 OECD,Junghofstrasse 14,D-60311 Frankfurt 29.10.2012
00000057462012 refakt.ubyt. konf. RIO+20 Z č. 47/2012-4.4 7 858,29 eur 2.10.2012 MZV SR, Hlboká 2 BA 00699021 30.10.2012
00000063352012 školenie Knotka ponuka otvoreného kurzu 131,00 eur 24.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA 00151858 30.10.2012
00000060772012 kopirovaci papier A4 O č. 5105 z 9.10.2012 1 080,00 eur 11.10.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6 BA 31331131 31.10.2012
00000061152012 občerstvenie,sláv.obed O č. 5051 z 18.9.2012 942,20 eur 12.10.2012 Penzión TEMATÍN s.r.o.,Krížna 350, Moravany nad Váhom 36236101 31.10.2012
00000061942012 Let Škovranová, Strýček Z č. 82/2011-1.9 O č. 5073 z 26.9.2012 2 102,94 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000061962012 letenka Žiak Z č. 82/2011-1.9 O č. 5085 z 2.10.2012 582,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000061982012 letenka Ďuračka Z č. 82/2011-1.9 O č. 5083 z 2.10.2012 558,26 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000061992012 letenka Kelnarová Z č. 82/2011-1.9 O č. 5082 z 2.10.2012 717,64 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000062012012 letenka Ďurkošová Z č. 82/2011-1.9 O č. 5075 z 26.9.2012 532,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000062022012 letenka Strýček Z č. 82/2011-1.9 O č. 5074 z 26.9.2012 582,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000062042012 letenka Zvara Z č. 82/2011-1.9 O č. 5072 z 28.9.2012 582,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000062052012 let. Papajova Majeská Z č. 82/2011-1.9 O č. 5118 z 10.10.2012 691,62 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 31.10.2012
00000062852012 apple iPhone 4ks Z č. 295/2006-6.3 4,00 eur 22.10.2012 Orange a.s., Metodova 8 BA 35697270 31.10.2012
00000062902012 vodné,stočné 17.9.-16.10. Z č. 97/2009-1.11 70,62 eur 22.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA 35850370 31.10.2012
00000060812012 trans.kariet Diners Club Z č. 105/2010-8 1 170,70 eur 11.10.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 11 BA 35757086 6.11.2012
00000063082012 tlmočenie na rokovaní O č. 5095 z 4.10.2012 180,00 eur 23.10.2012 Entrans s.r.o., Šafárikovo námestie 2 BA 35868180 6.11.2012
00000063362012 trovy exekúcie uznesenie Okresného súdu 266,39 eur 23.10.2012 JUDr. Bohumil Kubát, Štúrová 6/13 BA 42185084 6.11.2012
00000063372012 trovy exekúcie uznesenie Okresného súdu 399,74 eur 23.10.2012 JUDr. Bohumil Kubát, Štúrová 6/13 BA 42185084 6.11.2012
00000063412012 vodné,stočné 18.9.-17.10. Z č. 130/2010-1.9 30,47 eur 25.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA 35850370 6.11.2012
00000060282012 pred. plyn 11/2012 Z č. 210/2008-6. 4 854,00 eur 10.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a BA 35815256 7.11.2012
00000062912012 servis mot.voz.BA-245NM O č. 5080 z 2.10.2012 82,09 eur 19.10.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A BA 34460934 7.11.2012
00000062922012 inzercia oznam - Pravda O č. 5138 z 16.10.2012 175,14 eur 19.10.2012 PEREX a.s., Trnavská cesta 39/A BA 00685313 7.11.2012
00000062982012 letenka Princová Z č. 81/2011-1.9 O č. 5122 z 11.10.2012 690,98 eur 23.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 7.11.2012
00000063052012 letenka Ňižňansky Z č. 82/2011-1.9 O č. 5117 z 10.10.2012 442,24 eur 23.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 7.11.2012
00000063062012 letenka Malatínska Z č. 82/2011-1.9 O č. 5136 z 10.10.2012 578,00 eur 23.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 7.11.2012
00000063042012 letenka Gutman Z č. 82/2011-1.9 O č. 5149 z 16.10.2012 511,72 eur 23.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 7.11.2012
00000063072012 PHL za 10/12 Z č. 101/2006-6.3 5 044,35 eur 23.10.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 BA 31322832 7.11.2012
00000065042012 šk.Závodná+Štefániková ponuka otvoreného kurzu 118,00 eur 29.10.2012 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18 BA 35900831 7.11.2012
00000065052012 šk.Závodná+Oberučová ponuka otvoreného kurzu 90,00 eur 29.10.2012 Agentúra Apollo s.r.o., Bazovského 19 BA 36843741 7.11.2012
00000063152012 sl.referenta KR 7.-9.12 Z č. 21/2012-1.2 382,50 eur 23.10.2012 Trenčianska vodohospodárska spol., 1.mája 11, Trenčín 36306410 8.11.2012
00000063162012 sl.referenta KR 10.-12.12 Z č. 21/2012-1.2 382,50 eur 23.10.2012 Trenčianska vodohospodárska spol., 1.mája 11, Trenčín 36306410 8.11.2012
00000063172012 hosp.mobilizácia 7.-9.12 Z č. 19/2012-1.2 776,75 eur 23.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany 36252484 8.11.2012
00000063182012 hos.mobilizácia 10.-12.12 Z č. 19/2012-1.2 776,75 eur 23.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany 36252484 8.11.2012
00000063192012 hosp.mobilizácia 7.-9.12 Z č. 25/2012-1.2 544,00 eur 23.10.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Pri Váhu 6, Ružomberok 36672271 8.11.2012
00000063202012 hos.mobilizácia 10.-12.12 Z č. 25/2012-1.2 544,00 eur 23.10.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Pri Váhu 6, Ružomberok 36672271 8.11.2012
00000063212012 hosp.mobilizácia 7.-9.12 Z č. 28/2012-1.2 639,76 eur 23.10.2012 KOMVaK, a.s., Komárno 36537870 8.11.2012
00000058392012 sl. v obl. OPPa BOZP Z č. 16/2011-1.9 346,80 eur 4.10.2012 SEPO, s.r.o., ul.SNP 152/108, Zvolenská Slatina 31605931 9.11.2012
00000062142012 údržba a servis IS NUNTIO č. Dodatku 126/2010-1.12 Z č. 148/2007-1.4 4 797,00 eur 17.10.2012 Dimano a.s., Saratovská 26 BA 30775094 9.11.2012
00000062582012 strážna služba Modra-Har. O č. 5109 z 8.10.2012 4 276,80 eur 18.10.2012 BONUL spol.s.r.o.,Novozámocká 224, Nitra 36528170 9.11.2012
00000062592012 strážna služba Jeséniová O č. 5110 z 8.10.2012 1 188,00 eur 18.10.2012 BONUL spol.s.r.o.,Novozámocká 224, Nitra 36528170 9.11.2012
00000062602012 strážna služ. Bukureštská O č. 5108 z 8.10.2012 5 076,00 eur 18.10.2012 BONUL spol.s.r.o.,Novozámocká 224, Nitra 36528170 9.11.2012
00000063002012 Letenka Ziga Peter Z č. 81/2011-1.9 O č. 5152 z 11.10.2012 1 094,39 eur 23.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 9.11.2012
00000063012012 let.Stano,Uhrinova,Vilino Z č. 81/2011-1.9 O č. 5152 z 11.10.2012 3 189,56 eur 23.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 9.11.2012
00000063032012 letenka Balaz Peter Z č. 81/2011-1.9 O č. 5148 z 15.10.2012 582,98 eur 23.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 9.11.2012
00000063222012 hos.mobilizácia 10.-12.12 Z č.28/2012-1.2 639,74 eur 23.10.2012 KOMVaK, a.s., Komárno 36537870 9.11.2012
00000063332012 školenie Kutáková ponuka otvoreného kurzu 59,00 eur 24.10.2012 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18 BA 35900831 9.11.2012
00000063422012 letenka Javorská,Ružička Z č. 82/2011-1.9 O č. 5153 z 16.10.2012 1 165,96 eur 25.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 9.11.2012
00000063442012 predplat.časopisy r.2013 O č. 5124 z 15.10.2012 240,00 eur 24.10.2012 Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A BA 00151882 9.11.2012
00000064402012 opr.kop.COPIA80250 O č. 5161 z 22.10.2012 59,04 eur 30.10.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA 35726440 9.11.2012
00000064422012 predplat.Slov.rybár/2013 O č. 5142 z 16.10.2012 19,90 eur 30.10.2012 Slovenský rybár s.r.o., Andreja Hlinku 1039, Revúca 36390313 9.11.2012
00000064432012 tel.popl.za 10/12 Z č.295/2006-6.3 9 688,93 eur 30.10.2012 Orange a.s., Metodova 8 BA 35697270 9.11.2012
00000064452012 servis mot.voz.BA-946XR O č. 5162 z 19.10.2012 1 154,80 eur 26.10.2012 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o, BA 31319459 9.11.2012
00000064472012 stavebný zákon O č. 3387 z 26.1.2011 34,61 eur 30.10.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA 31348262 9.11.2012
00000064482012 vizitky Ilavský,Jankovič. O č. 5159 z 22.10.2012 132,00 eur 29.10.2012 Ofprint s.r.o., Vlčie Hrdlo 22 BA 31350879 9.11.2012
00000064522012 servis kopír.stroja O č. 5160 z 22.10.2012 65,68 eur 29.10.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA 35726440 9.11.2012
00000064532012 poľovníctvo,rybárstvo O č. 5144 z 16.10.2012 41,30 eur 29.10.2012 Spoločnosť 7 plus s.r.o., Panónska cesta 9 BA 31347291 9.11.2012
00000064612012 tel.popl.10/12-TP Z č.295/2006-6.3 744,20 eur 31.10.2012 Orange a.s., Metodova 8 BA 35697270 9.11.2012
00000065432012 voda + plast. poháre O č. 5137 z 15.10.2012 78,60 eur 2.11.2012 Pure Water, s.r.o., Bosáková 7 BA 45478830 9.11.2012
00000065472012 šk.Krbaťová,Gabal.,Sorkov ponuka otvoreného kurzu 124,50 eur 31.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA 00151858 9.11.2012
00000065582012 servis kopírky Z č.125/2001-8.3 O č. 5171 z 24.10.2012 333,52 eur 5.11.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA 35726440 9.11.2012
00000065632012 toner do faxu sekret.VSU O č. 5172 z 24.10.2012 36,95 eur 5.11.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA 11633506 9.11.2012