Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 23.1. do 10.02.2012

  Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.    
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
494/2012 seminár 265 eur ponuka otvoreného kurzu 23.1.2012 EDOS-PEM s.r.o.,Tematínska 4,BA IČO 36287229 3.2.2012
354/2012 el.energia za 12/2011 299 eur Z č. 318/2006 1.9 19.1.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 6.2.2012
444/2012 občerstvenie 483,28 eur O č. 4469 z 18.1.2012 24.1.2012 Víno Matyšák s.r.o.,Holubyho 85, Pezinok IČO 35836113 8.2.2012
493/2012 vodné,stočné Klobučnícka 59,75 eur Z č. 97/2009/1.11 25.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 7.2.2012
456/2012 kontrola pož. Signalizácie 47,80 eur Z č. 33/2003/8.3 24.1.2012 DAD-Tel s.r.o.,Pavlovova 10 BA, IČO 00698881 7.2.2012
448/2012 HULK dáždnik 43,33 eur O č. 4472 z 18.1.2012 23.1.2012 REDA s.r.o.,Galvaniho 16 BA IČO 31347177 7.2.2012
443/2012 telefónne poplatky 1 eur Z č. 295/2006/6.3 20.1.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA IČO 35697270 7.2.2012
491/2012 servis štartovania sl.vozidla 101,77 eur O č. 4459 z 4.1.2012 9.1.2012 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,BA IČO 31319459 7.2.2012
419/2012 kov.skriňa na spisy 177,73 eur O č. 4452 z 11.1.2012 23.1.2012 GUDE s.r.o.,Roveň 208,Podtureň IČO 36408786 7.2.2012
404/2012 nevyhradené parkovisko garáž Opera 1/2012 2 850 eur Z č. 17/2011/1.9 20.1.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o.,Pri trati 25 BA IČO 35844256 7.2.2012
490/2012 vodné, stočné Harmónia 30,47 eur Z č. 93/2011/1.9 25.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 7.2.2012
494/2012 seminár 265 eur ponuka otvoreného kurzu 23.1.2012 EDOS-PEM s.r.o.,Tematínska 4,BA IČO 36287229 3.2.2012
402/1212 umytie vozidiel 12/2011 243,83 eur Z č. 20/2011/1.9 11.1.2012 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera,Obchodná 15 BA IČO 32070896 8.2.2012
450/2012 prehliadka kotolne a plyn.zariadenia 1 324,45 eur O č. 4450 z 9.1.2012 23.1.2012 Pavol Jakub, Znievska 22 BA IČO 34248145 8.2.2012
507/2012 tlmočenie v AJ pre eurokomisára 600 eur O č. 4471 z 18.1.2012 27.1.2012 Agentúra VKM s.r.o., Groslingova 69,BA IČO 35736763 8.2.2012
407/2012 poh.hmoty 1 687,92 eur Z č. 101/2006/8.3 23.1.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, IČO 31322832 8.2.2012
806/2012 seminár Introductory 995 eur ponuka otvoreného kurzu 1.2.2012 EIPA, Maastricht,The Netherlands P.O.Box 1229 9.2.2012
696/2012 seminár 792 eur ponuka otvoreného kurzu 30.1.2012 SAKI, Kominárska 4, Bratislava IČO 35935162 9.2.2012
800/2012 ubytovanie Cimerman 204,20 eur v zmysle web rezervácie 6.2.2012 Best Western Premier,Avenue de l'Yser 21-22, Brussels 9.2.2012
654/2012 european symposium 4 448,34 eur ponuka otvoreného kurzu 1.2.2012 Europeische Akademie, Hausvogteilplatz 13, Berlin 10.2.2012
266/2012 stravné lístky 114 000 eur Z č. 252/2007/6.4 13.1.2012 DOXX-Stravné lístky, Žilina IČO 36391000 10.2.2012
705/2012 ubytovanie 4 osoby /TP/ 741 eur v zmysle web rezervácie 6.2.2012 Best Western Premier,Avenue de l'Yser 21-22, Brussels 10.2.2012
478/2012 európsky seminár 9 203,46 eur otvorená ponuka 20.1.2012 Europeische Akademie, Hausvogteilplatz 13, Berlin 13.2.2012
508/2012 právne služby 1 200 eur O č. 4165 z 13.10.2011 26.1.2012 JANČO,JAKABČÁK A PARTNERI,Štúrova 13 BA IČO 36367524 14.2.2012
524/2012 telefónne poplatky 4244,36 eur Z č.295/2006-6.3 30.1.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA IČO 35697270 14.2.2012
506/2012 el.energia Harmónia 1/12 162,10 eur Z č.94/2011-1.9 27.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
517/2012 el.energia Donnerova 1/12 9,18 eur Z č.136/2010-1.9 30.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
518/2012 el.energia Klobučnícka 1/12 41,97 eur Z č.141/2010-1.9 30.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
522/2012 el.energia Klobučnícka 1/12 10,39 eur Z č.141/2010-1.9 30.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
519/2012 el.energia Klobučnícka 1/12 156,36 eur Z č.139/2010-1.9 30.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
520/2012 el.energia Klobučnícka 1/12 22,30 eur Z č.138/2010-1.9 30.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
936/2012 el.energia MŽP 2/12 5 000 eur Z č.142/2010-1.9 9.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 14.2.2012
932/2012 preddavok plynu MŽP 2/12 5 010 eur Z č.210/2008-6 9.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 14.2.2012
523/2012 telefónne poplatky 10 332,60 eur Z č.295/2006-6.3 30.1.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA IČO 35697270 14.2.2012
492/2012 aktualizačný poplatok 2012 11 415 eur Z č.86/2011-1.8 26.1.2012 Versity a.s.,Einsteinova 24 BA IČO 36396222 14.2.2012
645/2012 oparva kopírovacieho stroja 53,72 eur Z č.125/2001-8.3 1.2.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 14.2.2012
646/2012 servis kopírky 171,06 eur Z č.125/2001-8.3 1.2.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 14.2.2012
652/2012 oprava tlačiarne 558,48 eur Z č.125/2001-8.3 2.2.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 16.2.2012
873/2012 vodné,stočné Ľ.Štúra 919,38 eur Z č.241/2002-1.9 7.2.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 16.2.2012
863/2012 oprava tel.zariadenia 67,38 eur Z č.120/2004-8.3 8.2.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA IČO 11633506 16.2.2012
869/2012 komunálny odpad 1/2012 573,35 eur Nariadenie vlády SR č.13/2004 a č. 13/2007 9.2.2012 Hlavné mesto SR, Primacionálne námestie 1 BA IČO 00603481 16.2.2012
663/2012 plyn Donnerova 4 eur Z č.169/2004-1.9 2.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 16.2.2012
870/2012 servis kopírky 180,74 eur Z č.104/2007-6.4 9.2.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 16.2.2012
722/2012 plyn Klobučnícka 2/2012 5 eur Z č.181/2009-1.9 3.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 16.2.2012
724/2012 plyn Klobučnícka 2/2012 399 eur Z č.134/2009-6.3 3.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 16.2.2012
725/2012 plyn Harmónia 2/2012 174 eur Z č. 137/2010/1.9 3.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 16.2.2012
775/2012 el.energia Klobučnícka 2/12 156,36 eur Z č. 139/2010/1.9 6.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 16.2.2012
776/2012 el.energia Klobučnícka 2/12 22,30 eur Z č. 138/2010/1.9 6.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 16.2.2012
777/2012 el.energia Klobučnícka 2/12 10,39 eur Z č. 140/2010/1.9 6.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 16.2.2012
778/2012 el.energia Donnerova 2/12 9,18 eur Z č. 136/2010/1.9 6.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 16.2.2012
780/2012 el.energia Klobučnícka 2/12 41,97 eur Z č. 141/2010/1.9 6.2.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 16.2.2012
455/2012 letenky 880 eur Z č. 81/2011/1.9 O č.4462 z 5.1.2012 24.1.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA IČO 35719192 16.2.2012
770/2012 oprava Fabia 305,22 eur Z č. 108/2002/8.3 O č. 4477 z 24.1.2012 2.2.2012 Autoservis Hilka Račianska 142/A BA IČO 34460934 17.2.2012
868/2102 hovorné 1/2012 3 784,98 eur Z č. 131/2010/1.9 9.2.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 BA IČO 35763469 17.2.2012
867/2012 hovorné VUVH 1/2012 665,44 eur Z č. 318/2006/1.9 9.2.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 BA IČO 35763469 17.2.2012
771/2012 oprava Fabia 260,92 eur Z č. 108/2002/8.3 O č. 4493 z 26.1.2012 6.2.2012 Autoservis Hilka Račianska 142/A BA IČO 34460934 17.2.2012
736/2012 nevyhradené parkovisko 2/2012 2 850 eur Z č. 17/2011/1.9 6.2.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o.,Pri trati 25 BA IČO 35844256 17.2.2012
866/2012 plyn 1/2012 1 038,31 eur Z č. 210/2008/6 9.2.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 17.2.2012
874/2012 nájomné+sl VUVH 1/2012 1 053,70 eur Z č. 318/2006/1.9 7.2.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 17.2.2012
581/2012 pap.utierky,mydlo 3 538,50 eur O č. 4489 z 25.1.2012 30.1.2012 Comfort-PAP Zdenka Mackovičová Pezinská 18 Malacky, IČO 32644841 17.2.2012
875/2012 telefónne poplatky VUVH 1/2012 34,07 eur Z č. 318/2006/1.9 7.2.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 17.2.2012
732/2012 sl.OPP a BOZP 1/2012 346,80 eur Z č. 16/2011/1.9 3.2.2012 SEPO s.r.o. ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina, IČO 31605931 20.2.2012
955/2012 nájomné+sl VUVH 1/2012 232,49 eur Z č. 10/2010/6.3 10.2.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 21.2.2012
1005/2012 nájomné SHMU 2/2012 2308,28 eur Z č. 95/2009/1.11 15.2.2012 SHMÚ Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 21.2.2012
1006/2012 nájomné SHMU 2/2012 3414 eur Z č. 95/2009/1.11 15.2.2012 SHMÚ Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 21.2.2012
954/2012 nájomné+sl. 1/2012 4 949,71 eur Z č. 281/2007/6 10.2.2012 SAŽP, takovského 28 BB IČO 00626031 21.2.2012