Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 16.06. do 30.06.2012

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
3555/2012 vyúčtovanie plyn 5/12 345,69 eur Z č. 210/2008-6 z 1.12.2008 11.6.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA, IČO 35815256 21.6.2012
3228/2012 1/4 roč.kontrola SKV a EZS 138 eur Z. č. SZ 010709 z 25.8.2009 31.5.2012 UNITEC HOLDING s.r.o.,Vidlicová 14 BA, IČO 31353371 22.6.2012
3657/2012 toner do kopírky 70,80 eur O č. 4826 z 7.6.2012 14.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 22.6.2012
3583/2012 zabezpečenie tlmočník Aj-Sj 102 eur O č. 4805 z 1.6.2012 7.6.2012 Entrans s.r.o., Šafárikovo námestie 2 BA, IČO 35868180 22.6.2012
3548/2012 komunálny odpad Klobuč.+ Medená 573,35 eur nariadenie vlady č.13/2004 a č.13/2007 7.6.2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1 BA, IČO 00603481 22.6.2012
3656/2012 oprava kopír.stroja 146,88 eur O č. 4786 z 29.5.2012 14.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA, IČO 35726440 22.6.2012
3131/2012 letenka Papajova Majeska 253,86 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4770 z 22.5.2012 28.5.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA, IČO 35719192 22.6.2012
3129/2012 letenka Zvara 382,82 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4743 z 11.5.2012 28.5.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA, IČO 35719192 22.6.2012
3130/2012 letenka Celuch 434,05 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4742 z 14.5.2012 28.5.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA, IČO 35719192 22.6.2012
3022/2012 letenka Halmo 1 505,23 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4745 z 14.5.2012 18.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 22.6.2012
3023/2012 letenka Cervenakova 1 505,23 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4744 z 11.5.2012 18.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 22.5.2012
3021/2012 letenka Ilavský 1 505,23 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4746 z 14.5.2012 18.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 22.6.2012
3054/2012 letenka Mogelska 763,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4750 z 15.5.2012 21.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 22.6.2012
3742/2012 tlmočenie v zahraničí 884 eur O č. 4544 z 13.2.2012 18.4.2012 European Commission, Brussels 25.6.2012
3233/2012 letenka Cudrakova 516,98 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4773 z 23.5.2012 31.5.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA, IČO 35719192 25.6.2012
3232/2012 letenka Trcka 486,98 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4771 z 22.5.2012 31.5.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA, IČO 35719192 25.6.2012
3652/2012 vizitky Vavrinek, Ferencz 44 eur O č. 4796 z 31.5.2012 14.6.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 25.6.2012
3653/2012 vizitky Kmec, Húska 33 eur O č. 4789 z 29.5.2012 14.6.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 25.6.2012
3549/2012 telefónne poplatky 5/12 3 950,36 eur Z č. 131/2010-1.9 z 13.1.2010 7.6.2012 Slovak Telecom a.s.,Karadžičova 10 BA, IČO 35763469 25.6.2012
3550/2012 telefónne poplatky 5/12 682,04 eur Z č. 318/2006/1.9 z 10.3.2006 8.6.2012 Slovak Telecom a.s.,Karadžičova 10 BA, IČO 35763469 25.6.2012
3229/2012 dod.a odber info 5/12 1 140 eur Z č. 11/2011-1.1.2 z 23.2.2011 31.5.2012 SITA Slov.tl.agentúra a.s., Mýtna 15 BA, IČO 35745274 27.6.2012
3574/2012 sl.OPP a BOZP 5/12 346,80 eur Z č. 16/2011-1.9 z 1.7.2011 8.6.2012 SEPO s.r.o.,ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina, IČO 31605931 27.6.2012
3552/2012 umytie vozidiel 5/12 195,86 eur Z č. 20/2011-1.9 z 30.6.2011 7.6.2012 Milan Rakický Autoumývareň garáž opera, Obchodná 15 BA, IČO 32070896 27.6.2012
3575/2012 toner toshiba 27,12 eur O č. 4810 z 5.6.2012 11.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA, IČO 35726440 27.6.2012
3573/2012 vizitkar + CD 69,65 eur O č. 4794 z 31.5.2012 12.6.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6 BA, IČO 31331131 27.6.2012
3586/2012 akualizácia daňové právo 27,50 eur O č. 4212 z 28.10.2011 6.6.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 27.6.2012
3592/2012 aktualizácia staveb.zákon 18,70 eur O č. 4219 z 28.10.2011 12.6.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 27.6.2012
3674/2012 údržba 2 akvárií 91,68 eur O č. 4829 z 8.6.2012 18.6.2012 E.T.B.Eva Baranovičová, Donská 60 BA, IČO 32155646 27.6.2012
2972/2012 letenka Strýček 292,85 eur z č. 82/2011-1.9 O č. 4740 z 10.5.2012 15.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 27.6.2012
2971/2012 letenka Rohalova 605,98 eur Z č.82/2011-1.9 O č. 4741 z 10.5.2012 15.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 27.6.2012
3654/2012 hlavic.papier 260 eur O č. 4777 z 25.5.2012 14.6.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 27.6.2012
3715/2012 vizitky Kanovský 33 eur O č. 4827 z 7.6.2012 14.6.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 27.6.2012
3713/2012 telefónne poplatky 3 597,14 eur Z č. 131/2010-1.9 19.6.2012 Slovak Telecom a.s.,Karadžičova 10 BA, IČO 35763469 27.6.2012
3312/2012 uprat.a čist. práce /nám. Ľ. Štúra/ 3632,75 eur Z č. 271/2007/6.4 z 21.12.2007 5.6.2012 Ing. Jozer Micenko, B-plus, Janka Matušku 11, Bardejov, IČO 37581830 27.6.2012
3698/2012 digitálny telefón 188,40 eur O č. 4830 z 8.6.2012 18.6.2012 Servis Telekos, KaraDžičova 57, Bratislava, IČO 11633506 27.6.2012
3551/2012 oprava multifunkčného zariadenia 252,60 eur O č. 4781 z 25.5.2012 8.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, Bratislava, IČO 35726440 27.6.2012
3593/2012 aktualizácia správny poriadok 178,20 eur O č. 4218 z 28.10.2011 11.6.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 27.6.2012
3655/2012 vizitky Tóth 22 eur O č. 4840 z 12.6.2012 14.6.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 27.6.2012
3699/2012 preklad do Aj 1185,24 eur O č. 4817 z 6.6.2012 18.6.2012 Stilus, s.r.o., Grosslingova 71, Bratislava, IČO 35789671 28.6.2012
3714/2012 daňový a účtovný poradca 2013 85,50 eur O č. 4768 z 24.5.2012 19.6.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 28.6.2012
3230/2012 spravodajský servis 477,60 eur Z č. 6/2011-1.1.2 z 17.2.2011 31.5.2012 TASR, Pribinova 25, Bratislava, IČO 31320414 28.6.2012
3673/2012 pečiatka TRODAT 51,61 eur O č. 4831 z 8.6.2012 18.6.2012 Ing. Pavol Regina, Hattalova 12, Bratislava, IČO 11636653 28.6.2012
3227/2012 servis+údržba NUNTIO 3/12 479,70 eur Z č. 148/2007/1.4 z 12.7.2007 31.5.2012 Dimano a.s., Saratovská 26, Bratislava, IČO 30775094 28.6.2012
3316/2012 letenka Mišíková 422,53 eur Z č. 82/2011/1.9 O č. 4792 z 30.5.2012 5.6.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 29.6.2012
3685/2012 letenka Tokolyová 623,38 eur Z č. 82/2011/1.9 O č. 4821 z 7.6.2012 18.6.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 29.6.2012
3226/2012 prenájom, občerstvenie, RAUT 1079,99 eur O č. 4766 z 21.5.2012 31.5.2012 SVPš.p., Ďumbierska 14, Košice, IČO 36022047 29.6.2012
3099/2012 tonery 75 eur O č. 4726/2012 z 9.5.2012 23.5.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, IČO 35819081 29.6.2012
3098/2012 tonery 126,90 eur O č. 4747 z 15.5.2012 23.5.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, IČO 35819081 29.6.2012
3305/2012 oprava Fabia BA348OL 142,46 eur O č. 4764 z 21.5.2012 4.6.2012 Autoservis-Stanislav Hilka,Račianska 142/A BA, IČO 34460934 29.6.2012
3313/2012 nevyhradené parkovacie miesta garáž Opera 6/12 2850 eur Z č. 17/2011-1.9 z 30.4.2011 5.6.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o., Pri trati 25, Bratislava, IČO 35844256 29.6.2012
3589/2012 transakcie firemných kariet Diners Club 61 eur Z č. 105/2010/8 z 13.10.2010 11.6.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 11, Bratislava, IČO 35757086 29.6.2012
3234/2012 letenka Fančová 524,98 eur Z č. 82/2011/1.9 O č. 4759 z 18.5.2012 31.5.2012 Satur Travel a.s., Miletičova 1 BA, IČO 35787201 29.6.2012