Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry od 14.03. do 11.05.2012

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
1741/2012 pohonné hmoty 2 983,62 eur Z č. 101/2000-8.3 22.3.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, IČO 31322832 16.4.2012
2020/2012 seminár správne súdnictvo 59 eur ponuka otvoreného kurzu 3.4.2012 OSKAR AK s.r.o.,Jakubovo nám. 13 BA IČO 35828315 16.4.2012
1846/2012 predplatné NC, časopisy 280,14 eur O č. 4639 z 7.3.20012 28.3.2012 Slovenská pošta a.s. B.B.,Partizánska cesta 9 BB IČO 36631124 16.4.2012
1854/2012 telefónne poplatky 3/12 4 283,76 eur Z č. 295/2006-6.3 28.3.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA IČO 35697270 16.4.2012
1853/2012 telefónne poplatky 3/12 8 076,86 eur Z č. 295/2006-6.3 28.3.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA IČO 35697270 16.4.2012
1803/2012 nedoplatok-Modra 7 881,96 eur Z č. 137/2010-1.9 26.3.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 16.4.2012
1848/2012 nápľ do pier, žiadanky 95,71 eur O č. 4583 z 7.3.2012 26.3.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6 BA IČO 31331131 16.4.2012
1908/2012 preprava osôb BA-Budapešť 558 eur O č. 4516 z 6.2.2012 2.4.2012 DAMA car s.r.o.,Koceľová 17 BA IČO 35816279 16.4.2012
1845/2012 povolenie, potvrdenie 2 306,40 eur O č. 4586 z 7.3.2012 28.3.2012 Patria I.,spol. s.r.o., Vápenická 8 Prievidza IČO 30223563 16.4.2012
1920/2012 upratovanie Klob.+Buk. 3/12 1 850,40 eur O č. 4561 z 1.3.2012 29.3.2012 Clean Haus, Bodrocká 10 BA IČO 36704679 17.4.2012
2087/2012 el.energia Klobučnícka 4/12 10,39 eur Z č. 140/2010/1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2090/2012 el.energia Klobučnícka 4/12 41,97 eur Z č. 141/2010/1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2091/2012 el.energia Donnerova 4/12 9,18 eur Z č. 136/2010/1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2092/2012 el.energia Modra-Harmónia 4/12 275,84 eur Z č. 94/2011/1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2093/2012 vodné,stočné Klobučnícka 159,34 eur Z č. 97/2009/1.11 5.4.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 19.4.2012
2111/2012 sl.verejnosti STV a SRO 4/12 199,16 eur zákon.povinnosť č.68/2008 10.4.2012 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2 BA IČO 36857432 19.4.2012
2115/2012 daň z nehnutelnosti 11 445,69 eur platobný výmer 10.4.2012 Hlavné mesto SR, Primacionálne nám. 1 BA IČO 603481 19.4.2012
2110/2012 nájomné byt Donnerova 7 122,81 eur zálohový predpis 10.4.2012 SBYT s.r.o., Páričková 24 BA IČO 44239025 19.4.2012
2113/2012 nájomné ŠGÚDŠ 4/12 1 957,27 eur Z č. 176/2008/6.4 10.4.2012 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina BA IČO 31753604 19.4.2012
2112/2012 el.energia MŽP 4/12 5 000 eur Z č. 142/2010/1.9 10.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2099/2012 služby OPP a BOZP 3/12 346,80 eur Z č. 16/2011/1.9 10.4.2012 SEPO s.r.o., ul. SNP 152/108, Zvolenská Slatina IČO 31605931 19.4.2012
1965/2012 el.energia Donnerova 4 eur Z č. 169/2004/1.9 3.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 19.4.2012
2100/2012 nájom+sl. 3/12 4 949,71 eur Z č. 281/2007/6 10.4.2012 SAŽP, Tajovského 28 BB IČO 00626031 19.4.2012
2095/2012 plyn Modra - Harmónia 4/12 910 eur Z č.137/2010-1.9 5.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 19.4.2012
2094/2012 plyn Klobučnícka 4/12 399 eur Z č.134/2009-6.3 5.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 19.4.2012
2078/2012 umytie vozidiel 3/12 229,75 eur Z č.20/2011-1.9 4.4.2012 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera, Obchodná 15 BA IČO 32070896 19.4.2012
2088/2012 el.energia Klobučnícka 4/12 22,30 eur Z č.138/2010-1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
2089/2012 el.energia Klobučnícka 4/12 156,36 eur Z č.139/2010-1.9 5.4.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 19.4.2012
1687/2012 upratovanie a čistenie Bu.+Kl. 2/12 1 850,40 eur O č. 4561 z 1.3.2012 19.3.2012 Clean Haus, Bodrocká 10 BA IČO 36704679 19.4.2012
1746/2012 letenka Jacekova 452 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4608 z 16.3.2012 22.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 19.4.2012
1844/2012 právne služby 291,11 eur Z č.291/2006-7.2 28.3.2012 JUDr.Renáta Barbušová, Čierny chodník 27 BA, IČO 30811481 19.4.2012
2103/2012 diplom 357,84 eur O č. 4615 z 20.3.2012 5.4.2012 ADDY SLOVAKIA s.r.o., Klementisová 5 Brezno IČO 36624501 19.4.2012
1751/2012 dodávka,odber infor. 3/12 1 140 eur Z č.11/2011-1.1.2 22.3.2012 SITA Slov.tlač.agentúra a.s., Mýtna 15 BA IČO 35745274 19.4.2012
2096/2012 plyn Klobučnícka 4/12 5 eur Z č.181/2009-1.9 5.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 19.4.2012
2101/2012 mesač.kontrola EPS 4/12 47,80 eur Z č.33/2003-8.3 10.4.2012 DAD-Tel s.r.o.,Pavlovova 10 BA IČO 00698881 19.4.2012
1748/2012 letenka Rothová 738 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4609 z 16.3.2012 22.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 19.4.2012
2249/2012 zahraničné poistenie 3/12 200,11 eur Z č.458/96-1.5+dodatok 1/2009/4.3 12.4.2012 UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29 A BA, IČO 31322051 20.4.2012
1959/2012 nájom VÚVH 3/12 232,49 eur Z č.10/2010-6.3 3.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 BA, IČO 00156850 20.4.2012
1958/2012 nájom 3/12 1 053,70 eur Z č.318/2006-1.9 3.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 BA, IČO 00156850 20.4.2012
1745/2012 letenka Vilinovič 399 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4575 z 6.3.2012 22.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA IČO 35697300 20.4.2012
1867/2012 letenka Durkosova 715 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4617 z 20.3.2012 29.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 23.4.2012
1872/2012 letenka Janova 561 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4621 z 21.3.2012 29.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 23.4.2012
1871/2012 letenka Greifova 561 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4620 z 21.3.2012 29.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 23.4.2012
1870/2012 letenka Kovacsova 715 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4618 z 20.3.2012 29.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 23.4.2012
1868/2012 letenka Gutman 595 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4623 z 21.3.2012 29.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 23.4.2012
2199/2012 školenie 45 eur ponuka otvoreného kurzu 11.4.2012 Agentúra Apollo s.r.o., Bazovského 19 BA, IČO 36843741 23.4.2012
2198/2012 školenie 135 eur ponuka otvoreného kurzu 11.4.2012 Agentúra Apollo s.r.o., Bazovského 19 BA, IČO 36843741 23.4.2012
2173/2012 vodné,stočné Klobučnícka 1 868,51 eur Z č. 241/2002/1.9 11.4.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 23.4.2012
1686/2012 zdravotný dohľad 2/12 357,70 eur Z č. 150/2009/6.3 19.3.2012 MEDI RELAX M+M s.r.o., Prepoštská 6 BA, IČO 35772786 23.4.2012
2097/2012 noviny plus 7 dní 101 eur O č. 4681 z 5.4.2012 10.4.2012 Spoločnosť 7 plus s.r.o., Panónska cesta 9 BA, IČO 31347291 23.4.2012
2164/2012 apple 0,50 eur Z č. 295/2006/6.3 12.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 23.4.2012
2160/2012 mobilné telofóny 3,50 eur Z č. 295/2006/6.3 12.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 23.4.2012
2120/2012 aktualizácia obč.právo 27,59 eur O č. 4214 z 28.10.2011 10.4.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 23.4.2012
2119/2012 aktualizácia obč.právo 110,35 eur O č. 4215 z 28.10.2011 10.4.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 23.4.2012
2076/2012 hospodárske noviny 133,50 eur O č. 4679 z 5.4.2012 10.4.2012 Ecopress a.s., Seberíniho 1 BA, IČO 31333524 23.4.2012
2166/2012 plyn 3/12 56,43 eur Z č. 210/2008/6 12.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 24.4.2012
2169/2012 telefón.poplatky VUVH 3/12 741,28 eur Z č. 318/2006/1.9 12.4.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 BA IČO 35763469 25.4.2012
2368/2012 forum normalizátorov Slovenska 20 eur ponuka otvoreného kurzu 17.4.2012 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63 BA, IČO 17328373 26.4.2012
1962/2012 spravodajský servis 3/12 477,60 eur Z č. 6/2011/1.1.2 3.4.2012 TASR, Pribinova 25 BA, IČO 31320414 26.4.2012
1902/2012 letenka Kocunova, Jankovicova 1 130 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4596 z 8.3.2012 30.3.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 26.4.2012
2105/2012 letenka Papajová-Majeska 745 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4611 z 19.3.2012 10.4.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 27.4.2012
2024/2012 letenka Grajciar 521,03 eur Z č.81/2011-1.9 O č. 4636 z 26.3.2012 4.4.2012 Reditour s.r.o., Zámocká 18 BA, IČO 35719192 27.4.2012
2022/2012 strážna služba 3/2012 14 800,56 eur Z č. 182/2008/6.4 4.4.2012 IBeA3 a.s., Vajnorská 135 BA, IČO 31670571 27.4.2012
2121/2012 zbierka z.2012 100 eur O č. 4513 z 3.2.2012 11.4.2012 Poradca podnikalteľa s.r.o., Martina Rázusa 23A Žilina, IČO 31592503 27.4.2012
2170/2012 telefónne poplatky 3/12 4 045,58 eur Z č. 131/2010/1.9 12.4.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10 BA, IČO 35763469 27.4.2012
2349/2012 aktualizácia daň.právo 24,20 eur O č. 4212 z 28.10.2011 16.4.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 27.4.2012
2338/2012 kancel.potreby 2 805,13 eur O č. 4658 z 3.4.2012 17.4.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6 BA, IČO 31331131 27.4.2012
1800/2012 letenka Cervenáková 309 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4604 z 14.3.2012 26.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 27.4.2012
1702/2012 letenka Zvara 399 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4598 z 12.3.2012 20.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 27.4.2012
1123/2012 letenka Fancova 399 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4647 z 1.2.2012 23.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 27.4.2012
2339/2012 utierky,mydlo 1 394,52 eur O č. 4625 z 26.3.2012 17.4.2012 Comfort-PAP Zdenka Mackovicova, Malacky IČO 32644841 27.4.2012
1798/2012 občerstvenie, prenájom 1 494,24 eur O č. 4581 z 7.3.2012 26.3.2012 Hotel Bôrik, Bôrik 15 BA, IČO 00151513 27.4.2012
2085/2012 upratovacie a čistiace sl.3/12 3 632,75 eur Z č.271/2007-6.4 5.4.2012 Ing. Jozef Micenko B-plus, Janka Matušku 11 Bardejov, IČO 37581830 27.4.2012
1964/2012 plyn kotolňa 120 eur O č. 4644 z 30.3.2012 3.4.2012 EES, Vavilova 1181/8 BA, IČO 44362048 27.4.2012
971/2012 spoluúčasť poistné doplatok faktúry č. 22012034 66,39 eur Z č.108/2002-8.3 10.2.2012 Autoservis Hilka Račianska 142/A BA, IČO 34460934 27.4.2012
2114/2012 nájom garáž.státie 1/12 nedoplatok 50,19 eur Z č.186/2008-6.4 10.4.2012 Miestny úrad mestkej časti-Petržalka, Kutlíková 17 BA, IČO 603201 27.4.2012
2300/2012 miest.poplatok za komunálne odpady 573,35 eur nariadenie vlády SR č.13/2004 a č.13/2007 16.4.2012 Hlavné mesto SR, Primacionálne nám. 1 BA IČO 603481 27.4.2012
1928/2012 300 ks plagátov 165,60 eur O č. 4638 z 15.3.20012 9.3.2012 IMAGEWELL, Zochova 16 BA, IČO 35787929 30.4.2012
2329/2012 odbor.prehlad výťahov 495,60 eur O č. 4619 z 22.3.2012 18.4.2012 LUKO-SK s.r.o.,Kuchyňa 469 Kuchyňa IČO 44492588 30.4.2012
2367/2012 grafické práce 240 eur O č. 4652 z 3.4.2012 19.4.2012 Moon-reklamná agentúra,Jilemnického 5498/37, Dunajská Streda, IČO 36258539 30.4.2012
2382/2012 pracovný obed 224,40 eur O č. 4664 z 10.4.2012 20.4.2012 Horský Hotel Eva Mária, Horná Mariková 484 Považská Bystrica, IČO 32892373 30.4.2012
2177/2012 transakcia firem.kariet 737,60 eur Z č.105/2010-8 11.4.2012 Diners Club Slovakia s.r.o.,Námestie Slobody 11 BA, IČO 35757086 30.4.2012
2083/2012 nevyhradené parkovisko 4/2012 2 850 eur Z č.17/2011-1.9 5.4.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o.,Pri trati 25 BA IČO 35844256 30.4.2012
2077/2012 časopis Trend 73,44 eur O č. 4680 z 5.4.2012 10.4.2012 Trend Representative s.r.o., BA, IČO 43824706 30.4.2012
2200/2012 nájom SHMÚ 4/12 2 308,28 eur Z č.95/2009-1.11 13.4.2012 SHMÚ, Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 2.5.2012
2488/2012 školenie 135 eur ponuka otvoreného kurzu 23.4.2012 Agentúra Apollo s.r.o., Bazovského 19 BA, IČO 36843741 3.5.2012
2487/2012 konferencia 125 eur ponuka otvoreného kurzu 23.4.2012 Slovenská geotechnická spoločnosť,STU, Radlinského 11 BA, IČO 42176271 3.5.2012
2486/2012 konferencia 250 eur ponuka otvoreného kurzu 23.4.2012 Slovenská geotechnická spoločnosť,STU, Radlinského 11 BA, IČO 42176271 3.5.2012
2145/2012 doplatok faktúry 130,34 eur Z č.108/2002-8.3 11.4.2012 Autoservis Hilka,Račianska 62 BA, IČO 34460934 4.5.2012
1743/2012 letenka Beriac 449 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4578 z 6.3.2012 22.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 4.5.2012
1742/2012 letenka Cimerman 399 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4574 z 6.3.2012 22.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 4.5.2012
1799/2012 letenka Masaryk 154 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4597 z 12.3.2012 26.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 4.5.2012
1744/2012 letenka Rybanič 449 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4576 z 6.3.2012 22.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 4.5.2012
1801/2012 letenka Kelnárová 492 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4622 z 21.3.2012 26.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 4.5.2012
2495/2012 tonery 6 141,60 eur O č. 4603 z 14.3.2012 21.3.2012 Rempo s.r.o., Stará Vajnorská 19 BA, IČO 35819081 4.5.2012
2461/2012 prenájom kinosály 84,34 eur O č. 4705 z 18.4.2012 24.4.2012 SHMÚ, Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 4.5.2012
2457/2012 kopír.papier A4 1 080 eur Z č.109/2002-8.3 O č. 4689 z 18.4.2012 23.4.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6 BA, IČO 31331131 4.5.2012
2480/2012 el.energia VÚVH 272,80 eur Z č.318/2006-1.9 24.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 BA, IČO 00156850 4.5.2012
2378/2012 vodné,stočné Klobučnícka 70,62 eur Z č.97/2009-1.11 20.4.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 4.5.2012
2455/2012 nájom kopír.stroja 3/12 177,13 eur Z č.104/2007-6.4 23.4.2012 Kontura Slovakia s.r.o.,Vietnamská 3 BA, IČO 35726440 4.5.2012
1793/2012 reklamné služby 2 553,60 eur O č. 4582 z 7.3.2012 23.3.2012 Bigmedia s.r.o.,Lamačská cesta 3 BA, IČO 43999999 7.5.2012
2601/2012 seminár o finanč.kontrole 59 eur ponuka otvoreného kurzu 25.4.2012 PROEKO BA s.r.o.-Inštitút vzdelávania,Strmý vŕšok 18 BA, IČO 35900831 7.5.2012
2600/2012 II.roč.konfrencie SEA/EIA 2012 100 eur ponuka otvoreného kurzu 25.4.2012 Slovenská agentúra životného prostredia,Tajovského 28 BB, IČO 00626031 7.5.2012
2352/2012 výučba AJ 4 930,44 eur Z č.12/2010-1.9 18.4.2012 Tradip s.r.o.,Trenčianska 30 BA, IČO 36579360 4.5.2012
2335/2012 kávovar 863 eur O č. 4672 z 12.4.2012 18.4.2012 Decs Consulting s.r.o.,Mierová 83 BA IČO 31322271 4.5.2012
2331/2012 zdravotný dohľad 3/12 357,70 eur Z č.150/2009-6.3 18.4.2012 MEDI RELAX M+M s.r.o., Prepoštská 6 BA, IČO 35772786 4.5.2012
2456/2012 servis+oprava telek.zariadenia 281,86 Z č.120/2004-8.3 23.4.2012 Servis Telekos,Karadžičova 57 BA, IČO 11633506 4.5.2012
2332/2012 telef.poplatky VUVH 3/12 4,40 eur Z č.318/2006-1.9 18.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 BA, IČO 00156850 4.5.2012
2104/2012 občerstvenie, obed PS1+PS4 119,60 eur O č. 4613 z 13.3.2012 5.4.2012 H+H Group Vlastimil Holík,Tupolevova 17 BA, IČO 34445463 4.5.2012
2351/2012 tlmočenie v PJ Krakow 2 150,54 eur O č.4590 z 8.3.2012 18.4.2012 Agentúra VKM s.r.o., Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 4.5.2012
2481/2012 pečiatky 29,70 eur O č. 4703 z 20.4.2012 25.4.2012 Eduard Polakovič-FOTOPOLY,Koľajná 28/A BA, IČO 11648783 7.5.2012
1849/2012 letenka Gutman 462 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4624 z 23.3.2012 28.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 7.5.2012
2661/2012 seminár 136,80 eur ponuka otvoreného kurzu 2.5.2012 Inštitút bankového vzdelávania NBS n.o., Tomášikova 28/a BA, IČO 42166373 7.5.2012
2662/2012 seminár 166 eur ponuka otvoreného kurzu 2.5.2012 Inštitút pre verejnú správu,Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a BA, IČO 151858 7.5.2012
2174/2012 tekuté mydlo 140,15 eur O č. 4626 z 26.3.2012 11.4.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o.,Bojnická 10 BA, IČO 31411045 7.5.2012
2165/2012 denná tlač 95,94 eur O č. 4712 z 9.4.2012 12.4.2012 Slovenská pošta a.s. B.B.,Partizánska cesta 9 BB IČO 36631124 7.5.2012
2380/2012 hospodárske noviny 125,25 eur O č. 4711 z 17.4.2012 19.4.2012 Ecopress a.s., Seberíniho 1 BA, IČO 31333524 7.5.2012
2666/2012 skartátor 2ks 1 495,82 eur O č. 4682 z 16.4.2012 25.4.2012 KOROX-office market, Skuteckého 30 BB, IČO 36035785 7.5.2012
2478/2012 papierové utierky 840,60 eur O č. 4704 z 23.4.2012 25.4.2012 Comfort-PAP Zdenka Mackovicova, Malacky IČO 32644841 9.5.2012
2462/2012 servis telek.zariadenia 74,40 eur O č. 4683 z 16.4.2012 23.4.2012 A-TEAM Technics s.r.o.,Miletičová 23 BA, IČO 35958456 9.5.2012
2514/2012 občerstvenie, obed 53,70 eur O č. 4663 z 10.4.2012 26.4.2012 H+H Group Vlastimil Holík,Tupolevova 17 BA, IČO 34445463 9.5.2012
2583/2012 občerstvenie 558 eur O č. 4685 z 13.4.2012 30.4.2012 Alena Kublová-Marlene, Zborov nad Bystricou 650 ZnB, IČO 17933609 9.5.2012
2534/2012 telefon nokia 0,50 eur Z č.295/2006-6.3 27.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 9.5.2012
2533/2012 telefon nokia 0,50 eur Z č.295/2006-6.3 27.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 9.5.2012
2513/2012 vodné,stočné Modra-Harmónia 30,47 eur Z č.93/2011-1.9 26.4.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 9.5.2012
2098/2012 pohonné hmoty 4 963,31 eur Z č.101/2006-8.3 10.4.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, IČO 31322832 10.5.2012
2571/2012 telefónne poplatky 4/12 8 883,81 eur Z č.295/2006-6.3 30.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 10.5.2012
2535/2012 telefónne poplatky 4/12 4 150,60 eur Z č.295/2006-6.3 27.4.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 10.5.2012
2381/2012 časopis Trend 73,44 eur O č. 4710 z 17.4.2012 20.4.2012 Trend Representative s.r.o., BA, IČO 43824706 10.5.2012
1851/2012 letenka Rohálová 462 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4634 z 26.3.2012 28.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 10.5.2012
1850/2012 letenka Baláž 245 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4631 z 26.3.2012 28.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 10.5.2012
1852/2012 letenka Faberova 462 eur Z č.65/2011-1.9 O č. 4635 z 26.3.2012 28.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8 BA, IČO 35697300 10.5.2012
2201/2012 nájom SHMÚ 4/12 3 414 eur Z č.95/2009-1.11 13.4.2012 SHMÚ, Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 10.5.2012
2178/2012 odbor.preklad S/Aj 2 440,37 eur O č. 4606 z 16.3.2012 12.4.2012 Agentúra VKM s.r.o., Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 10.5.2012