Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 12.05. do 31.05.2012

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
2021/2012 17.medzinár. konferencia 90 eur ponuka otvoreného kurzu 30.3.2012 Žilinská univerzitav Žiline, Univerzitná 8215/1,Žilina, IČO 00397563 11.5.2012
2197/2012 konferencia SEA 50 eur ponuka otvoreného kurzu 11.4.2012 Slovenská agentúra životného prostredia, tajovského 28,BB, IČO 00626031 11.5.2012
2019/2012 konferencia SEA 50 eur ponuka otvoreného kurzu 2.4.2012 Slovenská agentúra životného prostredia, tajovského 28,BB, IČO 00626031 11.5.2012
2350/2012 servis NUNTIO 1-3/12 4 317,30 eur Z č. 148/2007/1.4 16.4.2012 Dimano a.s.,Saratovská 26 BA, IČO 30775094 11.5.2012
2161/2012 oprava Passat BA779NE 623,51 eur Z č. 108/2002/8.3 O č. 4627 z 26.3.2012 12.4.2012 Autoservis-Stanislav Hilka,Račianska 142/A BA, IČO 34460934 11.5.2012
1921/2012 letenka Mogelska 459 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4643 z 29.3.2012 2.4.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 11.5.2012
2340/2012 Harmónia strážna služba 3/12 4 419,36 eur O č. 4656 z 28.3.2012 16.4.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 11.5.2012
2341/2012 Jeséniová strážna služba 3/12 1 306,80 eur O č. 4648 z 3.4.2012 16.4.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 11.5.2012
2342/2012 Bukureštská strážba služba 3/12 5 324,40 eur O č. 4655 z 28.3.2012 16.4.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 11.5.2012
2506/2012 akualizácia obchod.právo 44,29 eur O č. 4213 z 28.10.2011 25.4.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 14.5.2012
2912/2012 letenka Rohalova 385 eur O č. 4485 z 17.1.2012 17.1.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 15.5.2012
2369/2012 stolova lampa 109,30 eur O č. 4673 z 12.4.2012 18.4.2012 RABALUX SR,Svietidlá s.r.o.,Alžbetínske nám.328 Dunajská Streda, IČO 36268313 15.5.2012
2168/2012 plyn preddavok 5/12 1 429 eur Z č. 210/2008-6.3 12.4.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.5.2012
2869/2012 zahraničné poistenie 4/12 124,32 eur Z č. 20714054 9.5.2012 UNION a.s.,Bajkalská 29 BA, IČO 31322051 16.5.2012
2589/2012 apple 1 eur Z č. 295/2006-6.3 2.5.2012 Orange a.s.,Prievozská 6/a BA, IČO 35697270 17.5.2012
2742/2012 strava pre odborné zhromaždenie 540 eur O č. 4587 z 7.3.2012 9.5.2012 Reštaurácia u Bohna,Strieborná 7 BŠ, IČO 34547983 17.5.2012
2594/2012 odber info 4/12 1 140 eur Z č. 11/2011-1.1.2 2.5.2012 SITA Sloven.tlač.agentúra a.s.,Mýtna 15 BA, IČO 35745274 17.5.2012
2592/2012 právne služby 136,99 eur Z č. 291/2006-7.2 2.5.2012 JUDr.Renáta Barbušová,Čierny chodník 27 BA, IČO 30811481 17.5.2012
2851/2012 el.energia 5/12 MŽP SR 5000 eur Z č. 142/2010-1.9 11.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 17.5.2012
2854/2012 služby verejnosti STV a SRO 5/12 199,16 eur zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z 11.5.2012 RTVS s.r.o.,Staré Grunty 2 BA,IČO 36857432 17.5.2012
2853/2012 nájom Donnerova 7 5/12 122,81 eur zálohový predpis 11.5.2012 SBYT s.r.o.,Páričková 24 BA,IČO 44239025 17.5.2012
2459/2012 pohonné hmoty 1 585,06 eur Z č. 101/2006-8.3 23.4.2012 Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 BA,IČO 31322832 17.5.2012
2379/2012 odborny preklad S-A 875,16 eur O č. 4654 z 3.4.2012 20.4.2012 Agentúra VKM s.r.o. Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 17.5.2012
2176/2012 letenka Dancova 462 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4657 z 3.4.2012 11.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 17.5.2012
2106/2012 letenka Kelnarova, Kucarova 922 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4642 z 29.3.2012 10.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 17.5.2012
2107/2012 letenka Krcmarikova 260 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4633 z 26.3.2012 10.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 17.5.2012
2109/2012 letenka Janiga 590 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4629 z 23.3.2012 10.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 17.5.2012
2108/2012 letenka Trcka 766 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4637 z 27.3.2012 10.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 17.5.2012
2945/2012 školenie 35 eur ponuka otvoreného kurzu 9.5.2012 UNIKA Bratislava,Ružová dolina 6 BA, IČO 14025400 17.5.2012
2852/2012 nájom ŠGÚDŠ 5/12 1 957,27 eur Z č.176/2008-6.4 11.5.2012 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina BA, IČO 31753604 17.5.2012
2590/2012 plyn Donnerova 5/12 4 eur Z č.169/2004-1.9 2.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 17.5.2012
2772/2012 plyn Klobučnícka 5/12 5 eur Z č.181/2009-1.9 4.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 18.5.2012
2562/2012 tlmočenie v poľskom jaz. 2 159,64 eur O č. 4684 z 13.4.2012 30.4.2012 Agentúra VKM s.r.o. Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 18.5.2012
2774/2012 prenájom kopír.stroja 198,70 eur Z č. 104/2007-6.4 9.5.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 18.5.2012
2683/2012 požiarna ochrana 219,96 eur Z č. 16/2011-1.9 4.5.2012 SEPO s.r.o.,ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina, IČO 31605931 18.5.2012
2684/2012 služby OPP a BOZP 4/12 346,80 eur Z č. 16/2011-1.9 4.5.2012 SEPO s.r.o.,ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina, IČO 31605931 18.5.2012
2773/2012 plyn Modra 5/12 910 eur Z č. 137/2010-1.9 4.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 18.5.2012
2771/2012 plyn Klobučnícka 5/12 399 eur Z č. 134/2009-6.3 4.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 18.5.2012
2798/2012 nájom Hanulova 4/12 4 949,71 eur Z č. 281/2007-6 10.5.2012 SAŽP, Tajovského 28 BB, IČO 00626031 18.5.2012
2685/2012 upratovanie nám.Ľ.Štúra 4/12 3 632,75 eur Z č. 271/2007-6.4 4.5.2012 Ing.Jozef Micenko,B-plus,Janka Matušku 11 Bardejov, IČO 37581830 18.5.2012
2808/2012 komunálny odpad 4/12 509,64 eur nariadenie vlady č.13/2004 a č.13/2007 10.5.2012 Hlavné mesto SR Bratislava,Primacionálne námestie 1 BA, IČO 00603481 18.5.2012
2770/2012 elektrina Klobučnícka 5/12 22,30 eur Z č. 138/2010-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2761/2012 elektrina Klobučnícka 5/12 156,36 eur Z č. 139/2010-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2760/2012 elektrina Klobučnícka 5/12 41,97 eur Z č. 141/2010-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2759/2012 elektrina Modra 5/12 275,84 eur Z č. 94/2011-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2758/2012 elektrina Donnerova 5/12 9,18 eur Z č. 136/2010-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2757/2012 elektrina Klobučnícka 5/12 10,39 eur Z č. 140/2010-1.9 7.5.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 18.5.2012
2454/2012 predplatné novín 30 eur O č.4706 z 19.4.2012 23.4.2012 Slovenská pošta a.s. BB,Partizánska cesta 9 BB, IČO 36631124 22.5.2012
2976/2012 odborný seminár 212 eur ponuka otvoreného kurzu 15.5.2012 Edos-Pem, s.r.o. Tematínska 4 BA, IČO 36287229 22.5.2012
2975/2012 odborný seminár 118 eur ponuka otvoreného kurzu 15.5.2012 Proeko Ba s.r.o.-Inštitút vzdelávania,Strmý vŕšok 18 BA, IČO 35900831 22.5.2012
2775/2012 tonery 2 738,34 eur O č.4714 z 27.4.2012 9.5.2012 Rempo s.r.o.,Stará Vajnorská 19 BA, IČO 35819081 22.5.2012
2345/2012 letenka Kovacsova 492,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č.4677 z 12.4.2012 16.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 22.5.2012
2371/2012 letenka Gnida 556,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4678 z 16.4.2012 19.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 22.5.2012
2348/2102 letenka Princova 456 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4665 z 11.4.2012 16.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 22.5.2012
2370/2012 letenka Baláž 556,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4687 z 16.4.2012 19.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 22.5.2012
2347/2012 letenka Durkosova 492,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4676 z 12.4.2012 16.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 22.5.2012
2563/2012 nájomné 4/12 232,49 eur Z č. 10/2010/6.3 30.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 21.5.2012
2564/2012 nájomné 4/12 1 053,70 eur Z č. 318/2006/1.9 30.4.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 21.5.2012
2515/2012 odborny preklad N-S 136,08 eur O č. 4686 z 16.4.2012 26.4.2012 Agentúra VKM s.r.o. Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 24.5.2012
2669/2012 výmena pneumatík 560 eur O č. 4692 z 18.4.2012 3.5.2012 ENFIN s.r.o.,Kopčianska 65 BA, IČO 44898525 24.5.2012
2516/2012 tlmočenie v poľskom jaz. 900 eur O č. 4653 z 3.4.2012 26.4.2012 Agentúra VKM s.r.o. Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 24.5.2012
2965/2012 Nám.Ľ.Štúra plyn 4/12 1 219,91 eur Z č. 210/2008-6 13.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 24.5.2012
2967/2012 kontrola pož.dveri+ klapiek 421,98 eur Z č. 16/2011-1.9 15.5.2012 SEPO s.r.o.,ul.SNP 152/108 Zvolenská Slatina, IČO 31605931 24.5.2012
2747/2012 akualizácia obchodný zákonník 68,97 eur O č. 4270 z 9.11.2011 9.5.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17, BA, IČO 31348262 25.5.2012
2926/2012 telefónne poplatky VÚVH 669,80 eur Z č. 318/2006/1.9 11.5.2012 Slovak Telecom a.s.,Karadžičova 10 BA, IČO 35763469 25.5.2012
2482/2012 sprav.servis 4/12 477,60 eur Z č. 6/2011/1.1.2 25.4.2012 TASR,Pribinova 25 BA, IČO 31320414 25.5.2012
2849/2012 server registratúra 11 880 eur O č. 4610 z 16.3.2012 2.5.2012 VNET a.s,Nám.Hraničiarov 39 BA, IČO 25845007 28.5.2012
2968/2012 vizitky+hlavic.papier+obalky 2 427 eur O č.4713 z 26.4.2012 15.5.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 29.5.2012
2671/2012 odstránenei závady pl.kot. 396 eur O č.4661 z 4.4.2012 2.5.2012 Peter Nottný-EKOLÓG,Babuškova 1 BA, IČO 11633174 30.5.2012
2687/2012 Bukureštská strážna služba 4/12 5 016,60 eur O č.4650 z 3.4.2012 3.5.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.5.2012
2688/2012 Jesséniova strážna služba 4/12 1 128,60 eur O č.4649 z 3.4.2012 3.5.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.5.2012
2686/2012 Harmónia strážna služba 4/12 4 276,80 eur O č.4651 z 3.4.2012 3.5.2012 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.5.2012
2667/2012 garáž opera 5/12 2 850 eur Z č. 17/2011-1.9 4.5.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o.,Pri trati 25 BA, IČO 35844256 31.5.2012
2970/2012 Jesseniova nájom 5/12 2 308,28 eur Z č. 95/2009-1.11 15.5.2012 SHMÚ, Jeséniova 17 BA, IČO 00156884 31.5.2012
2969/2012 Jesseniova sl.spojené s nájmom 5/12 3 414 eur Z č. 95/2009-1.11 15.5.2012 SHMÚ, Jeséniova 17 BA, IČO 00156884 31.5.2012
2437/2012 letenka Magulová 462,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O.č. 4693 z 19.04.2012 23.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 31.5.2012
2438/2012 letenka Grajcar 659,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O. č. 4695 z 19.04.2012 23.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 31.5.2012
2442/2012 letenka Mikulaskova 456 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4666 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2443/2012 letenka Dancova 601 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4667 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2444/2012 letenka Cudrakova 466 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4669 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2446/2012 letenka Papajova Majeska 466 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4670 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2447/2012 letenka Rohalova 692 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4675 z 12.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2451/2012 letenka Beriac 523,73 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4674 z 13.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2436/2012 letenka Malatinská 659,98 eur Z č. 82/2011-1.9 O č.4694 z 19.4.2012 23.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 31.5.2012
2840/2012 umytie vozidiel 4/12 139,90 eur Z č. 20/2011-1.9 10.5.2012 Milan Rakický Autoumývareň garáž opera, BA, IČO 32070896 31.5.2012
2452/2012 letenka Kmecova 472 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4668 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2453/2012 letenka Mikulaskova 747 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4671 z 11.4.2012 23.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2175/2012 letenka Ziak 476,17 eur Z č. 82/2011-1.9 O č.4662 z 4.4.2012 11.4.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 31.5.2012
2565/2012 letenka Papajova Majeska 708,37 Z č. 81/2011-1.9 O č.4696 z 19.4.2012 30.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
2570/2012 letenka Niznansky 708,37 eur Z č. 81/2011-1.9 O č.4697 z 19.4.2012 30.4.2012 Reditour s.r.o.,Zámocká 18 BA,IČO 35719192 31.5.2012
3017/2012 hlavic.papier a obálky 380 eur O č.4713 z 26.4.2012 18.5.2012 Ofprint s.r.o.,Vlčie Hrdlo 22 BA, IČO 31350879 31.5.2012