Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 12.10 do 24.10.2012

Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Fakturovaná suma Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa, IČO) Dátum zaplatenia
00000056942012 kreslo manažérske O č. 5028 z 12.9.2012 939,60 eur 1.10.2012 Falco Slovakia s.r.o., Bottova 7 BA 31396488 12.10.2012
00000058042012 upratovacie služby 9/12 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 eur 3.10.2012 Ing. Jozef Micenko, B-plus, Janka Matušku 11, Bardejov 37581830 12.10.2012
00000058052012 pram. voda+poháre O č. 4994 z 28.8.2012 56,04 eur 3.10.2012 Pure Water, s.r.o., Bosáková 7 BA 45478830 12.10.2012
00000058092012 nájomné+sl. 9/2012 Z č. 91/2006/2.2 1 053,70 eur 3.10.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 BA 00156850 12.10.2012
00000058292012 el. energia 10/12 Z č. 139/2010-1.9 156,36 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058302012 el. energia 10/12 Z č. 138/2010-1.9 22,30 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058322012 el. energia 10/12 Z č. 140/2010-1.9 10,39 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058332012 el. energia 10/12 Z č. 141/2010-1.9 41,97 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058342012 el. energia 10/12 Z č. 94/2011-1.9 275,84 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058352012 el. energia 10/12- Z č. 136/2010/1.9 9,18 eur 4.10.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA 36677281 12.10.2012
00000058382012 stráž.služba za 9/12-MZP Z č. 182/2008/6.4 14 342,40 eur 4.10.2012 IBeA3, a.s., Vajnorská 135 BA 31670571 12.10.2012
00000058732012 prenájom kop. str.9/12 Z č. 104/2007/6.4 252,49 eur 5.10.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, BA 35726440 12.10.2012
00000048262012 upratov. Klob.+Bukur.7/12 O č. 4994 z 28.8.2012 1 850,40 eur 9.8.2012 CLEAN HAUS, Bodrocká 10 BA 36704679 15.10.2012
00000056532012 letenka Ilavský Z č. 81/2011-1.9 O č. 5036 z 14.9.2012 867,98 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000056542012 let.Ryban+Niznan.+Majersk Z č. 81/2011-1.9 O č. 5036 z 14.9.2012 1 988,94 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000056562012 letenka Kovacsova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5046 z 17.9.2012 507,98 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000056572012 letenka Ziak Z č. 81/2011-1.9 O č. 5001 z 3.9.2012 688,00 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000056582012 letenka Kovacsova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5002 z 3.9.2012 623,00 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000056702012 pohon.hm.+ost.9/12 Z č. 101/2006-8.3 3 911,37 eur 28.9.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 BA 31322832 15.10.2012
00000058102012 let. Kovacsova, Rybanic Z č. 81/2011-1.9 O č. 5063 z 21.9.2012 1 869,94 eur 3.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000058122012 letenka Darmo Z č. 81/2011-1.9 O č. 5057 z 21.9.2012 272,24 eur 3.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000058142012 letenka Tokolyova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5058 z 21.9.2012 642,22 eur 3.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000058372012 oprava Passat BA241NM-TP O č. 5033 z 12.9.2012 2 353,45 eur 4.10.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A BA 34460934 15.10.2012
00000058672012 predpl. Economist 2013 preddavková faktúra č. 211114771 295,80 eur 4.10.2012 Slovenská pošta a.s. B.B., Partizánska cesta 9, BB 36631124 15.10.2012
00000058722012 oprava Fabia BA410KC O č. 5054 z 21.9.2012 38,81 eur 4.10.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 34460934 15.10.2012
00000059122012 let. Ilavsky Z č. 81/2011-1.9 O č. 5068 z 27.9.2012 3 371,62 eur 8.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000059152012 let. Slovak Z č. 81/2011-1.9 O č. 5070 z 27.9.2012 191,19 eur 8.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000059162012 let. Bohacikova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5069 z 27.9.2012 632,98 eur 8.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 15.10.2012
00000059212012 parkovanie Opera 10/2012 Z č. 38/2012-1.9 2 850,00 eur 8.10.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o., Pri trati 25 BA 35844256 15.10.2012
00000059232012 poh.hm.+ostatné 9/12 Z č. 101/2006-8.3 4 865,45 eur 8.10.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 BA 31322832 15.10.2012
00000059242012 toner do faxu O č. 5078 z 2.10.2012 73,90 eur 8.10.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA 11633506 15.10.2012
00000059252012 toner do faxu O č. 5079 z 2.10.2012 63,90 eur 8.10.2012 Servis Telekos, Karadžičova 57 BA 11633506 15.10.2012
00000059462012 ZPC Bonn - letenka v zmysle zákona o cest.náhradach 773,30 eur 8.10.2012 Mgr. Helmut Schreiber, Mitter Henndorf 70, Rakúsko 15.10.2012
00000060432012 semin. Knotka ponuka otvoreného kurzu 62,10 eur 10.10.2012 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, Radničné nám. 1 BA 35817097 15.10.2012
00000060452012 sem. Hennel, Rosputinský ponuka otvoreného kurzu 124,20 eur 10.10.2012 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, Radničné nám. 1 BA 35817097 15.10.2012
00000060462012 kurz Oberučová, Tóth ponuka otvoreného kurzu 166,00 eur 10.10.2012 Inštitút pre VS, Ul.M.Schneidera-Trnavského 1 BA 00151858 15.10.2012
00000056552012 letenka Mogelska Z č. 81/2011-1.9 O č. 5035 z 13.9.2012 582,98 eur 27.9.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 17.10.2012
00000056962012 práv.sl.s úč.na poj.1.10. O č. 5052 z 21.9.2012 780,00 eur 1.10.2012 JANČO,JAKUBČÁK A PARTNERI,s.r.o., Štúrova 13 BA 36367524 17.10.2012
00000058112012 letenka Zvara Z č. 81/2011-1.9 O č. 5064 z 25.9.2012 582,98 eur 3.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 17.10.2012
00000058132012 let. Gutman Z č. 81/2011-1.9 O č. 5059 z 21.9.2012 341,82 eur 3.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 17.10.2012
00000059182012 let. Jany, Rohalova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5071 z 28.9.2012 1 135,96 eur 8.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 17.10.2012
00000059202012 let. Krcmarikova Z č. 82/2011-1.9 O č. 5056 z 20.9.2012 939,97 eur 8.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 17.10.2012
00000059292012 poh.hm. v ČR Z č. 101/2006-8.3 91,35 eur 8.10.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 BA 31322832 17.10.2012
00000055902012 tonery Z č. 63/2011-1.9 O č. 5023 z 10.9.2012 2 753,15 eur 24.9.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19 BA 35819081 18.10.2012
00000058152012 LCD -televízor O č. 5062 z 25.9.2012 259,99 eur 3.10.2012 František Majtán - EURONICS TPD,Farského 26 BA 11790547 18.10.2012
00000059832012 Emis.kontr. BA 891 PC O č. 5008 z 5.9.2012 25,00 eur 9.10.2012 B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167 BA 31365582 18.10.2012
00000059842012 technická kontrola O č. 5008 z 5.9.2012 81,00 eur 9.10.2012 B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167 BA 31365582 18.10.2012
00000059862012 vyhradz.PK Vajan.+Ľ.Štúra Z č. 64/2012-1.9 3 504,00 eur 9.10.2012 BPS PARK a.s, Cintorínska 2 BA 35688025 18.10.2012
00000057452012 práv.sl. rozkl. kom. min. Z č. 291/2006-7.2 102,74 eur 2.10.2012 JUDr. Renáta Barbušová, Čierny codník 27 BA 30811481 19.10.2012
00000058802012 sprav.servis 9/12 Z č. 44/2012-1.1.1 477,60 eur 5.10.2012 TASR, Pribinova 25 BA 31320414 19.10.2012
00000058812012 predp. mesačník PaM 2013 O č. 5032 z 12.9.2012 54,80 eur 5.10.2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 19.10.2012
00000059872012 tlmoč. Aj/Sj O č. 5065 z 26.9.2012 132,00 eur 9.10.2012 Entrans s.r.o., Šafárikovo námestie 2 BA 35868180 19.10.2012
00000060232012 mesač.kontrola EPS 10/12 Z č. 33/2003-8.3 47,80 eur 10.10.2012 DAD-Tel. s.r.o., Pavlovova 10 BA 00698881 19.10.2012
00000060252012 plyn 10/12 Z č. 137/2010-1.9 910,00 eur 10.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a BA 35815256 19.10.2012
00000060262012 plyn 10/12 Z č.181/2009-1.9 5,00 eur 10.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a BA 35815256 19.10.2012
00000060272012 plyn 10/12 Z č. 134/2009-6.3 393,00 eur 10.10.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a BA 35815256 19.10.2012
00000060302012 umytie vozidiel 9/12 Z č. 680/2011-1.9 167,88 eur 9.10.2012 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera, Obchodná 15 BA 32070896 19.10.2012
00000060322012 vodné, stočné, zrážky Z č.241/2012-1.9 834,13 eur 10.10.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA 35850370 19.10.2012
00000060342012 telef.poplatky Z č.131/2010-1.9 4 086,52 eur 10.10.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10 BA 35763469 19.10.2012
00000060352012 telef.poplatky Z č. 91/2006-224 515,12 eur 10.10.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10 BA 35763469 19.10.2012
00000054102012 poist. budov do 30.9.2013 PZ č. 510014423 4 216,29 eur 13.9.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4 BA 00151700 22.10.2012
00000060802012 Odvoz odpadu 9/12 Záv.nar.hl.m.SR č.13/2004 a č.13/2007 509,64 eur 11.10.2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1 BA 00603481 22.10.2012
00000061532012 údržba 2ks akvárií O č. 5089 z 3.10.2012 94,60 eur 15.10.2012 E.T.B. Eva Baranovičová, Doská 60 BA 32155646 22.10.2012
00000061652012 hospodárske noviny O č. 5092 z 4.10.2012 39,00 eur 15.10.2012 Ecopress a.s., Seberíniho 1 BA 31333524 22.10.2012
00000061732012 dod.+montáž koberca do KM O č. 4947 z 27.7.2012 2 995,30 eur 15.10.2012 STAVREM Plus, Boldocká 1, Senec 35794542 22.10.2012
00000060382012 rokov.invent.emis.skl.ply O č.5067 z 28.9.2012 252,58 eur 10.10.2012 H.S.S., s.r.o., Medená 9 BA 44385773 23.10.2012
00000061132012 tonery /TP/24 Z č. 63/2011-1.9 O č. 5106 z 9.10.2012 11 479,60 eur 11.10.2012 REMPO s.r.o., Stará Vajnorská 19 BA 35819081 23.10.2012
00000061622012 nájomné 10/12-SHMU Z č.95/2009-1.11 2 308,28 eur 15.10.2012 SHMÚ, Jeséniova 17 BA 00156884 23.10.2012
00000061632012 sl. spoj s nájmom 10/12 Z č.95/2009-1.11 3 414,00 eur 15.10.2012 SHMÚ, Jeséniova 17 BA 00156884 23.10.2012
00000061692012 Zakúp.pneumatiky O č. 5120 z 10.10.2012 1 007,10 eur 15.10.2012 Danubia Service a.s., Bratislava 31397549 23.10.2012
00000061742012 dod.+mon.koberca KŠT1 O č. 4947 z 27.7.2012 1 536,88 eur 15.10.2012 STAVREM Plus, Boldocká 1, Senec 35794542 23.10.2012
00000061932012 vložné Dobiáš konferencia ponuka otvoreného kurzu 141,38 eur 15.10.2012 Biologické centrum AV ČR, Na Sádkach 7, České Budejovice 60077344 23.10.2012
00000062122012 servis kopír.stroja O č. 5123 z 15.10.2012 82,68 eur 17.10.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, BA 35726440 23.10.2012
00000062132012 servis kopír.str.HP LJ O č. 5115 z 10.10.2012 12,72 eur 17.10.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, BA 35726440 23.10.2012
00000062292012 radiomagnetofon s CD O č. 5094 z 4.10.2012 75,80 eur 17.10.2012 František Majtán - EURONICS TPD,Farského 26 BA 11790547 23.10.2012
00000062412012 svietidlá 5ks O č. 5097 z 5.10.2012 2 400,00 eur 18.10.2012 ILUMA + s.r.o., Bárdošova 33 BA 35735881 23.10.2012
00000060782012 oprava Citroen BA271OU O č. 5066 z 26.9.2012 799,97 eur 11.10.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A BA 34460934 24.10.2012
00000060822012 trans.kariet Diners Club Z č. 105/2010-8 100,00 eur 11.10.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 11 BA 35757086 24.10.2012
00000061142012 letenka Jany,Rohalova Z č. 81/2011-1.9 O č. 5086 z 3.10.2012 1 381,96 eur 12.10.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18 BA 35719192 24.10.2012
00000061662012 aktualiz.obch.právo O č. 4213 z 28.10.2011 79,20 eur 12.10.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA 31348262 24.10.2012
00000061952012 letenka Ďuračka Z č. 82/2011-1.9 O č. 5084 z 2.10.2012 690,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 24.10.2012
00000061972012 let. Žiga+Jacek+Princ.+Uh Z č. 82/2011-1.9 O č. 5087 z 1.10.2012 3 810,22 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 24.10.2012
00000062002012 letenka Rodina Z č. 82/2011-1.9 O č. 5076 z 29.9.2012 582,98 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 24.10.2012
00000062032012 letenka Jánová, Greifová Z č. 82/2011-1.9 O č. 5081 z 2.10.2012 650,32 eur 16.10.2012 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1 BA 35787201 24.10.2012