Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 10.11 do 14.12.2012

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikač. údaje dodávateľa IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doručenia FA. (názov dodávateľa, adresa,) zaplatenia
6545/2012 letenka Mikulášková ČísOb. 5167 z 02.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
582,98 EUR 2.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 3.12.2012
6570/2012 tonery ČísOb. 5107 z 09.10.2012 3.511,66 EUR 5.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 3.12.2012
6759/2012 let.Kelnárová 7.-8.11.12 ČísOb. 5200 z 31.10.2012 Z č. 81/2011/1.9 632,98 EUR 8.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2012
6760/2012 let.Gutman 6.-7.11 2012 ČísOb. 5201 z 31.10.2012
Z č. 81/2011/1.9
665,98 EUR 8.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2012
6811/2012 Plyn 12/2012 - MŽP SR Z č. 210/2008/6 5.713,00 EUR 13.11.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 3.12.2012
6967/2012 servis BA 410 KC ČísOb. 5204 z 5.11.2012 225,24 EUR 16.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 3.12.2012
7079/2012 Stockholm conv. 2013 8.516,00 USD 21.11.2012 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 3.12.2012
7080/2012 CITES Trust Fund 2013 SR 7.789,00 USD 21.11.2012 International Environment House 1219 Geneva Chemin des Anemones 3.12.2012
7089/2012 IAD contribution SR 2012 1.500,00 EUR 21.11.2012 IAD General Secretary 1010 Wien AM Zunderfeld 12 3.12.2012
7094/2012 E104 Aarhus - PART/UNECE 500,00 EUR 21.11.2012 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 3.12.2012
7095/2012 E104 Aarhus - PART/UNECE 760,00 EUR 21.11.2012 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 3.12.2012
7097/2012 ITL fee 2013 SR 3.116,00 EUR 21.11.2012 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 3.12.2012
6577/2012 toner ČísOb. 5188 z 30.10.2012 28,20 EUR 6.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 5.12.2012
6699/2012 toner do Canonu IR 2200 ČísOb. 5197 z 06.11.2012 58,66 EUR 7.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 5.12.2012
6761/2012 let.Tobiasova,Trcka ČísOb. 5180 z 29.10.2012
Z č. 81/2011/1.9
524,10 EUR 8.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 5.12.2012
6907/2012 letenka Janiga ČísOb. 5202 z 2.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
562,27 EUR 15.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.12.2012
6913/2012 leten.Nižňanský,Papájová ČísOb. 5214 z 6.11.2012
Z č. 81/2011/1.9
1.893,76 EUR 14.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 5.12.2012
6972/2012 toner IR2016 čierny ČísOb. 5187 z 30.10.2012 122,40 EUR 19.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 5.12.2012
7008/2012 dialkovy ovladac ČísOb. 5189 z 30.10.2012 105,60 EUR 20.11.2012 A-TEAM TECHNICS, s.r.o. 821 09 Bratislava Miletičova 23 35958456 5.12.2012
7048/2012 filtre na kávovary ČísOb. 5229 z 16.11.2012 109,00 EUR 21.11.2012 CREAS s.r.o. 851 01 Bratislava Karadžičova 12 36670987 5.12.2012
7058/2012 vodné, stočné, zrážky Z č. 97/2009/1.11 70,62 EUR 22.11.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 5.12.2012
7077/2012 ubyt.+strava+pren.priest. ČísOb. 5209 z 6.11.2012 2.500,00 EUR 20.11.2012 H.S.S., s.r.o. 811 02 Bratislava Medená 9 44385773 5.12.2012
7086/2012 Environment Fond 2012 55.000,00 USD 21.11.2012 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 5.12.2012
7092/2012 Kyoto protocol 2013 13.186,00 EUR 21.11.2012 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 5.12.2012
7093/2012 dohovor klíma - 2013 20.952,00 EUR 21.11.2012 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 5.12.2012
7096/2012 IWC contrib.SR 2012-2013 16.976,00 GBP 21.11.2012 IWC CB24 9 CAMBRIDGE 135 The Red House 5.12.2012
7098/2012 vodné, stočné, zrážky Z č. 130/2010/1.9 30,47 EUR 23.11.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 5.12.2012
7200/2012 šk. Chudíková+Kralovičová ponuka otvoreného kurzu 90,00 EUR 29.11.2012 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 5.12.2012
7201/2012 šk. Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 29.11.2012 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 5.12.2012
6786/2012 let.Baláž 15.11.2012 ČísOb. 5213 z 5.11.2012
Z č. 81/2011/1.9
592,98 EUR 12.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.12.2012
6787/2012 let.Rothová 13.-16.112012 ČísOb. 5178 z 24.10.2012
Z č. 82/2011/1.9
197,24 EUR 12.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.12.2012
6788/2012 let.Húska,Kováčová ČísOb. 5179 z 26.10.2012
Z č. 82/2011/1.9
1.785,76 EUR 12.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.12.2012
7024/2012 letenka Zvara ČísOb. 5222 z 8.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
592,98 EUR 21.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.12.2012
7025/2012 letenka Durkosova ČísOb. 5220 z 8.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
286,61 EUR 21.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.12.2012
7026/2012 letenka Trencanska ČísOb. 5219 z 8.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
224,18 EUR 21.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.12.2012
7062/2012 letenka Grajcar ČísOb. 5169 z 23.10.2012
Z č. 81/2011/1.9
593,00 EUR 22.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.12.2012
7042/2012 toner canon NP 6512 ČísOb. 5231 z 16.11.2012 50,16 EUR 21.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 7.12.2012
7050/2012 deratizacia - myš. hlod. ČísOb. 5226 z 14.11.2012 144,00 EUR 22.11.2012 Chemix-D, spol. s r.o. 831 06 Bratislava Pri vinohradoch 172 31406840 7.12.2012
7060/2012 prezutie pneumatik ČísOb. 5119 z 10.10.2012 1.047,23 EUR 22.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 7.12.2012
7061/2012 oprava Audi A6 BA665RD ČísOb. 5216 z 8.11.2012 348,66 EUR 22.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 7.12.2012
7078/2012 tonery 40ks ČísOb. 5221 z 13.11.2012 2.780,62 EUR 22.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 7.12.2012
7115/2012 výroba pečiatok ČísOb. 5251 z 21.11.2012 9,17 EUR 22.11.2012 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 7.12.2012
7136/2012 úradné mer. prev. spotr. ČísOb. 5150 z 16.10.2012 2.016,00 EUR 27.11.2012 REVIMONT-DG 038 04 Bystrička Bystrička 111 36415103 7.12.2012
7143/2012 aktualiz. dan. právo ČísOb. 4212 z 28.10.2012 17,18 EUR 27.11.2012 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 7.12.2012
7144/2012 daň. a účt. poradca 2013 ČísOb. 5203 z 6.11.2012 95,00 EUR 27.11.2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 7.12.2012
7171/2012 odborné zhom. 21.-23.11. ČísOb. 5174 z 24.10.2012 626,00 EUR 28.11.2012 Reštaurácia u Böhma 969 00 Banská Štiavnic Strieborná č.7 34547983 7.12.2012
7183/2012 spoluúč.VW Passat BA161PL Z č. 150/2004-8.3 66,39 EUR 28.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 7.12.2012
7192/2012 kancel. nábytok - skriňa ČísOb. 5230 z 16.11.2012 210,00 EUR 29.11.2012 Jezef Oravkin - HELORA 976 68 Heľpa Partizánska 532/110 33923116 7.12.2012
7158/2012 čas. Ochrana ovzd. 2013 ČísOb. 5147 z 16.10.2012 450,00 CZK 28.11.2012 Občanské sdružení ochr. kvality ovz 161 00 Praha 6 Jenečská 146/44 68406151 10.12.2012
7203/2012 zahr.poistky 11/2012 Z č. 20714054 177,35 EUR 29.11.2012 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 10.12.2012
7157/2012 tel.popl.za11/12-TP Z č. 295/2006/6.3 172,58 EUR 28.11.2012 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 11.12.2012
7114/2012 svietidlá do KM ČísOb. 5097 z 5.10.2012 2.527,07 EUR 26.11.2012 ILUMA + s.r.o. 833 12 Bratislava Bárdošova 33 35735881 12.12.2012
7255/2012 ubyt. + zasad. hosp. mob. ČísOb. 5173 z 24.10.2012 585,00 EUR 3.12.2012 Vodohospodárska výstavba š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 4 156752 12.12.2012
7319/2012 uprat. sl. 11/2012 Z č. 271/2007/6.4 3.632,75 EUR 4.12.2012 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 12.12.2012
7325/2012 práv.sl. - rozkl.kom.min. Z č. 291/2006-7.2 51,37 EUR 4.12.2012 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 12.12.2012
7326/2012 ref.výd. Slov.-bavor.kom. ZPC 538/2012 92,86 EUR 4.12.2012 MZV SR 833 36 Bratislava Hlboká 2 699021 12.12.2012
7338/2012 Oprava zar. plyn. kotol. ČísOb. 5099 z 08.10.2012 11.553,60 EUR 5.12.2012 ENKO Plus, s.r.o. 851 10 Bratislava Irkutská 92 45430209 12.12.2012
7341/2012 šk. Oberučová+Štefániková ponuka otvoreného kurzu 90,00 EUR 5.12.2012 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 12.12.2012
7558/2012 kancel potreby ČísOb. 5044 z 18.09.2012 7.274,22 EUR 11.12.2012 Office Depot, s.r.o. 841 02 Bratislava Drobného 27 36192384 12.12.2012
7055/2012 PHL za 11/12 Z č. 101/2006/8.3 3.567,29 EUR 22.11.2012 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 13.12.2012
7184/2012 oprava Passat BA245NM ČísOb. 5183 z 30.10.2012 265,79 EUR 29.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.12.2012
7187/2012 oprava Superb BL012AT ČísOb. 5223 z 13.11.2012 624,47 EUR 29.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.12.2012
7189/2012 oprava Superb BL012AT ČísOb. 5205 z 5.11.2012 1.784,92 EUR 29.11.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.12.2012
7193/2012 tonery 82ks ČísOb. 5266 z 27.11.2012 7.998,44 EUR 29.11.2012 REMPO s.r.o. 832 45 Bratislava Stará Vajnorská 19 35819081 13.12.2012
7235/2012 letenka Misikova ČísOb. 5271 z 28.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
466,24 EUR 30.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 13.12.2012
7256/2012 letenka Papajpva Majeska ČísOb. 5245 z 19.11.2012
Z č. 81/2011/1.9
577,22 EUR 3.12.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.12.2012
7257/2012 letenka Kelnarova ČísOb. 5262 z 22.11.2012
Z č. 81/2011/1.9
765,45 EUR 3.12.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.12.2012
7258/2012 letenka Kovacsova ČísOb. 5238 z 19.11.2012
Z č. 81/2011/1.9
592,98 EUR 3.12.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.12.2012
7302/2012 vizitky Jurík ČísOb. 5284 z 30.11.2012 11,00 EUR 4.12.2012 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 13.12.2012
7303/2012 vizitky Ferencz ČísOb. 5272 z 28.11.2012 66,00 EUR 4.12.2012 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 13.12.2012
7304/2012 vizitky Lehotzký ČísOb. 5260 z 26.11.2012 44,00 EUR 4.12.2012 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 13.12.2012
7318/2012 plyn 12/2012 Z č. 169/2004/1.9 5,00 EUR 4.12.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 13.12.2012
6152/2012 právne služby-TP25 ČísOb. 4476 z 3.1.2012 1.800,00 EUR 12.10.2012 JANČO,JAKUBČÁK A PARTNERI,s.r.o. 811 02 Bratislava Štúrova 13 36367524 18.12.2012
7327/2012 súbor info 11/2012 Z č. 11/2011/1.1.2 1.140,00 EUR 4.12.2012 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 18.12.2012
7352/2012 strážna sl. 11/2012 Z č. 182/2008/6.4 14.342,40 EUR 5.12.2012 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 18.12.2012
7353/2012 sl. v obl. BOZP 11/2012 Z č. 16/2011/1.4 346,80 EUR 5.12.2012 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 18.12.2012
7357/2012 odb.prehl. výťahov ČísOb. 5192 z 05.11.2012 642,00 EUR 5.12.2012 LUKO-SK, s.r.o. 900 52 Kuchyňa Kuchyňa 469 44492588 18.12.2012
7406/2012 karta vianočná ČísOb. 5252 z 22.11.2012 782,40 EUR 6.12.2012 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 18.12.2012
7407/2012 denný diár ČísOb. 5265 z 27.11.2012 233,24 EUR 6.12.2012 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 18.12.2012
7480/2012 oprava Canon ČísOb. 5259 z 26.11.2012 267,88 EUR 7.12.2012 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 18.12.2012
7482/2012 spravod.servis 11/2012 Z č. 44/2012-1.1.1 477,60 EUR 7.12.2012 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 18.12.2012
7484/2012 vodné, stočné, zrážky Z č. 241/2012/1.9 861,28 EUR 6.12.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 18.12.2012
7491/2012 zákl súbor 12/12-UPC Z č. 7375955 5,90 EUR 5.12.2012 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2012
7492/2012 plyn 12/2012 Z č. 181/2009/1.9 5,00 EUR 5.12.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.12.2012
7494/2012 plyn 12/2012 Z č.137/2010/1.9 910,00 EUR 5.12.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.12.2012
7502/2012 inzercia v plus jeden den ČísOb. 5225 z 15.11.2012 180,00 EUR 5.12.2012 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 18.12.2012
7640/2012 šk. Medveďová ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 11.12.2012 APUeN SK 810 01 Bratislava Zámocká 8 42262755 18.12.2012
7762/2012 školenie Korl ponuka otvoreného kurzu 120,00 EUR 12.12.2012 APUeN SK 810 01 Bratislava Zámocká 8 42262755 18.12.2012
7118/2012 prenáj. miestn.+občerstv. ČísOb. 5207 z 6.11.2012 290,00 EUR 26.11.2012 SVP š.p. OZ KOŠICE 041 59 Košice Ďumbierska 14 3,6E+09 19.12.2012
7481/2012 telef.poplatky 11/2012 Z č. 131/2010/1.9 4.300,88 EUR 7.12.2012 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 19.12.2012
7486/2012 analog.retrans.do 28.2.13 Z č. 6904040 50,10 EUR 6.12.2012 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 19.12.2012
7487/2012 analog.retrans.do 28.2.13 Z č. 6904026 200,40 EUR 6.12.2012 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 19.12.2012
7488/2012 analog.retrans.do28.11.13 Z č. 6903990 200,40 EUR 6.12.2012 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 19.12.2012
7489/2012 analog.retrans.do28.11.13 Z č. 6903988 400,80 EUR 6.12.2012 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 19.12.2012
7493/2012 plyn 12/2012 Z č. 134/2009/6.3 393,00 EUR 5.12.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.12.2012
7619/2012 uprat. a čistenie 11/2012 ČísOb. 5243 z 21.11.2012 1.850,40 EUR 11.12.2012 CLEAN HAUS 821 07 Bratislava Bodrocká 10 36704679 19.12.2012
7622/2012 technická kontrola voz. ČísOb. 5008 z 05.9.2012 27,00 EUR 6.12.2012 B.O.A.T. Plus 832 37 Bratislava Vajnorská 167 31365582 19.12.2012
7642/2012 technická kontrola voz. ČísOb. 5008 z 05.9.2012 27,00 EUR 6.12.2012 B.O.A.T. Plus 832 37 Bratislava Vajnorská 167 31365582 19.12.2012
7676/2012 oprava Canon ČísOb. 5298 z 13.12.2012 217,87 EUR 13.12.2012 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 19.12.2012
7685/2012 TRUST FUND BT 2012 1.392,00 EUR 12.12.2012 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 19.12.2012
7687/2012 TRUST FUND MS 2013 6.547,00 EUR 12.12.2012 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 19.12.2012
7689/2012 TRUST FUND AW 2013 2.000,00 EUR 12.12.2012 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 19.12.2012
7692/2012 contib.SR2012 spec.acc.BC 2.000,00 EUR 29.11.2012 Council of Europe 67075 Strasbourg Cede Avenue de l Europe 19.12.2012
7781/2012 šk.Oulehla+Muchov+Tothova ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 13.12.2012 APUeN SK 810 01 Bratislava Zámocká 8 42262755 19.12.2012
7194/2012 letenka Kusikova ČísOb. 5239 z 19.11.2012 647,98 EUR 29.11.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 20.12.2012
7234/2012 letenka Kmecová ČísOb. 5246 z 20.11.2012
Z č. 82/2011/1.9
392,98 EUR 30.11.2012 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.12.2012
7236/2012 vyk. roč.kont. SKV a EZS Z č. 010709 330,00 EUR 30.11.2012 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 20.12.2012
7322/2012 pren.+obč.+sl.obed ČísOb. 5232 z 16.11.2012 612,60 EUR 4.12.2012 SVP š.p. OZ KOŠICE 041 59 Košice Ďumbierska 14 3,6E+09 20.12.2012
7354/2012 stráž.sl. 11/12 ČísOb. 5240 z 21.11.2012 1.247,40 EUR 5.12.2012 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 20.12.2012
7356/2012 stráž.sl. 11/12 ČísOb. 5241 z 21.11.2012 5.135,40 EUR 5.12.2012 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 20.12.2012
7358/2012 letenka Papajova Majeska ČísOb. 5237 z 16.11.2012 648,00 EUR 5.12.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 20.12.2012
7359/2012 letenka Jankovicova ČísOb. 5236 z 15.11.2012 593,00 EUR 5.12.2012 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 20.12.2012
7408/2012 oprava Fabia BA411KC ČísOb. 5256 z 26.11.2012 169,46 EUR 6.12.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.12.2012
7485/2012 nevyhr.park. Opera 12/12 Z č. 38/2012/1.9 2.850,00 EUR 6.12.2012 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 20.12.2012
7495/2012 PHL za 11/12 Z č. 101/2006/8.3 50,62 EUR 6.12.2012 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.12.2012
7497/2012 trans.kar. Diners Club Z č. 105/2010/8 992,80 EUR 6.12.2012 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 20.12.2012
7498/2012 trans.kar. Diners Club Z č. 105/2010/8 2.900,98 EUR 6.12.2012 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 20.12.2012
7621/2012 komun.odpad 11/12 nariadenie hl.m.SR č.13/2004 a č. 13/2007 573,35 EUR 12.12.2012 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 20.12.2012
7623/2012 emisná kontrola voz. ČísOb. 5008 z 05.9.2012 25,00 EUR 6.12.2012 B.O.A.T. Plus 832 37 Bratislava Vajnorská 167 31365582 20.12.2012
7624/2012 plyn 11/2012-MZP Z č. 210/2008/6 657,49 EUR 11.12.2012 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 20.12.2012
7637/2012 oprava BA 347OL ČísOb. 5270 z 11.12.2012 104,23 EUR 11.12.2012 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.12.2012
7674/2012 nájomné 12/12-SHMU Z č. 95/2009/1.11 2.308,28 EUR 13.12.2012 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 20.12.2012
7693/2012 magnet.uchyt s magnetmi ČísOb. 5247 z 21.11.2012 66,00 EUR 13.12.2012 PYRA 831 04 Bratislava 3 Vajnorská 103 31396623 20.12.2012