Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 1.1. do 24.1.2012

 Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.     
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
171/2012 ochr.ovzduší 2012 450 CZK O č. 4230 z 2.11.2011 19.12.2011 Občanské sdružení ochr.kvality ovz., Jenečská 146/44, Praha 6, IČO 68406151 13.1.2012
205/2012 Služby posk.STV a SRO 1/2012 199,16 eur zákon č. 68/2008 Z.z. 12.1.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 01 BA, IČO 36857432 13.1.2012
35/2012 nájomné 12/2011 - VÚVH 1053,70 eur Z č. 318/2006/1.9 2.1.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 13.1.2012
34/2012 nájomné 12/2011 - VÚVH 232,49 eur Z č. 10/2010/6.3 2.1.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 13.1.2012
173/2012 Nájom a služby 1/2012 - ŠGÚDŠ 1957,27 eur Z č. 176/2008/6.4 11.1.2012 ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina, 817 04 BA, IČO 31753604 16.1.2012
37/2012 stavebný zákon 25,41 eur O č. 3387 z 26.1.2011 30.12.2011 IURA Edition s.r.o., Oravská 17, BA, IČO 31348262 16.1.2012
23/2012 plyn 1/2012 4 eur Z č. 169/2004/1.9 4.1.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, IČO 35815256 16.1.2012
31/2012 nedoplatok predplatné zb.zákonov 32,57 eur O č. 4207 z 26.10.2011 4.1.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 16.1.2012
32/2012 zdravotný dohľad 12/2011 357,70 eur Z č. 150/2009/6.3 4.1.2012 MediRelax M+M, Prepoštská 6, BA, IČO 35772786 16.1.2012
9008/2011 inzercia v SME 712,8 eur O č. 4444 z 2.1.2012 28.12.2011 Petit Press a.s., Lazaretská 12, BA, IČO 35790253 17.1.2012
206/2012 užívanie bytu 1/2012 - Donnerova 122,81 eur zálohový predpis 12.1.2012 SBYT s.r.o., Páričková 24, BA, IČO 44239025 18.1.2012
6842/2011 propagačné materiály 201,64 eur O č. 4322 z 12.10.2011 18.10.2011 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, BA, IČO 35736534 18.1.2012
69/2012 spravod.servis TASR 12/11 477,60 eur Z č. 22/2011-1.1.1. 9.1.2012 TASR, Pribinova 25, BA, IČO 31320414 23.1.2012
222/2012 nájomné 1/2012 SHMÚ 2308,28 eur Z č. 95/2009/1.11 13.1.2012 SHMÚ, Jeséniova 17, BA, IČO 00156884 23.1.2012
224/2012 nájomné 1/2012 SHMÚ 3414 eur Z č. 95/2009/1.11 13.1.2012 SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava, IČO 00156884 23.1.2012
201/2012 náj.+sl. 10-12/11 - b. VÚVH 1581,90 eur Z č. 318/2006/1.9 12.1.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 23.1.2012
76/2012 plyn Harmónia 1/2012 174 eur Z č. 137/2010/1.9 9.1.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, IČO 35815256 24.1.2012
77/2012 plyn Klobučnícka 1/2012 399 eur Z č. 134/2009/6.3 9.1.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, IČO 35815256 24.1.2012
78/2012 plyn Klobučnícka 1/2012 5 eur Z č. 181/2009/1.9 9.1.2012 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, IČO 35815256 24.1.2012
79/2012 požiar.vod.-kontrola 12/11 222,60 eur Z č. 16/2011/1.9 9.1.2012 SEPO, s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, IČO 31605931 24.1.2012
108/2012 hovorné 12/2011 - b.VÚVH 626,17 eur Z č. 318/2006/1.9 10.1.2012 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, BA, IČO 35763469 24.1.2012
107/2012 nájom kopír.stroja 62,54 eur Z č.104/2007 -6.4 10.1.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA, IČO 35726440 24.1.2012
109/2012 upratovacie a čistiace služby 12/2011 1850,40 eur O č. 4247 z 10.10.2011 10.1.2012 Clean Haus, Bodrocká 10 BA, IČO 36704679 24.1.2012
207/2012 štočky 8,40 eur O č.4414 zo 16.12.2011 12.1.2012 Slov-Alex s.r.o., Handlovská 26 BA, IČO 22666478 24.1.2012
112/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.135/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
114/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.133/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
115/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.133/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
116/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.135/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
117/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.132/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
118/2012 anal. retransmisia 200,40 eur Z č.134/2010-1.9 9.1.2012 UPC Broadband Sl. s.r.o.,Ševčenková 36 BA, IČO 35971967 24.1.2012
70/2012 vodné,stočné 12/2011 916,36 eur Z č.241/2002-1.9 9.1.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 BA IČO 35850370 24.1.2012
149/2012 vyúčtovanie plyn 12/2011 2057,57 eur Z č.210/2008-1.6 11.1.2012 SPP a.s., Mylnské Nivy 44/a BA, IČO 35815256 24.1.2012
150/2012 el.elektrina Harmónia 12/11 622,11 eur Z č.94/2011-1.9 11.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 24.1.2012
151/2012 el.elektrina Klobučnícka 12/11 38,49 eur Z č.141/2010-1.9 11.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 24.1.2012
152/2012 el.elektrina Klobučnícka 12/11 813,53 eur Z č.139/2010-1.9 11.1.2012 ZSE Energia a.s., Čulenová 6 BA, IČO 36677281 24.1.2012
123/2012 komun.odpad 12/2011 573,35 eur všeobecne záv.nariadenie SR č.13/2004 a č.13/2007 9.1.2012 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1 BA, IČO 00603481 24.1.2012
8509/2011 zahranič.DPH čas.rybárství 7,47 eur k faktúre č. 7585 12.12.2011 Daňový úrad Bratislava I.,Radlinského 37 BA IČO 00634816 25.1.2012
174/2012 zahranič.DPH za zabezp.úpln. 1999,80 eur k faktúre č. 8204 12.1.2012 Daňový úrad Bratislava I.,Radlinského 37 BA IČO 00634816 25.1.2012
125/2012 kontrola pož. vod. 12/2011 377,46 eur Z č.16/2011-1.9 9.1.2012 SEPO s.r.o., ul.SNP 152/108, Zvolenská Slatina IČO 31605931 25.1.2012
334/2012 nedoplatok predplatného 2011 21,19 eur O č. 3398 z 26.1.2011 17.1.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina, IČO 31592503 25.1.2012
376/2012 seminár 35 eur ponuka otvoreného kurzu 18.1.2012 Centrum vzdelávania MPSVaR SR, Heydukova č. 12-14, Bratislava, IČO 30795362 25.1.2012
306/2012 predpl.čas. záhrada - park 21,58 eur O č. 4234 z 2.11.2011 17.1.2012 Spol.pre záhrad.akraj.tvorbu, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, IČO 31193749 25.1.2012
375/2012 školenie 200 eur ponuka otvoreného kurzu 18.1.2012 UNIKA Bratislava, Ružová dolina č. 6, BA, IČO 14025400 25.1.2012
457/2012 seminár 69 eur ponuka otvoreného kurzu 19.1.2012 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, BA, IČO 35900831 26.1.2012
119/2012 poh.hmoty 2977,23 eur Z č. 101/2006/8.3 9.1.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, IČO 31322832 26.1.2012
126/2012 fir.karty 12/2011 805,68 eur Z č. 105/2010/8 9.1.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Nám. Slobody 11, BA, IČO 35757086 30.1.2012