Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 03.02. do 14.03.2012

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
881/2012 letenka Javorská 399 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4511 z 31.1.2012 7.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 21.3.2012
880/2012 letenka Faberova 399 eur Z č. 65/2011/1.9 O č. 4510 z 31.1.2012 7.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 21.3.2012
485/2012 letenka Kelnarova 374 eur Z č. 65/2011/1.9 O č. 4498 z 23.1.2012 25.1.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 21.3.2012
882/2012 letenka Princova 668 eur Z č. 65/2011/1.9 O č. 4507 z 31.1.2012 7.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 21.3.2012
977/2012 letenka Zvara 452,90 eur Z č. 81/2011/1.9 O č. 4509 z 31.1.2012 14.2.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA, IČO 35719192 21.3.2012
1594/2012 otapacirovanie dveri 180 eur O č. 4519 z 10.2.2012 13.3.2012 Dimitrij Bařina-Krása domova, Dolná Tižina 278, Dolná Tižina, IČO 10938052 21.3.2012
1663/2012 oprava kopírky 38,17 eur Z č. 104/2007-6.4 O č. 4572 z 5.3.2012 15.3.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 21.3.2012
1662/2012 oprava kopírky 108,73 eur Z č. 104/2007-6.4 O č. 4571 z 5.3.2012 15.3.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 21.3.2012
1595/2012 pohostenie návšteva ministra 579 eur O č. 4550 z 27.2.2012 13.3.2012 Congress Service Slovakia s.r.o.,Medená 3 BA IČO 31390315 21.3.2012
1630/2012 akualizácia daň.právo 24,20 eur O č. 4212 z 28.10.2011 13.3.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA IČO 31348262 21.3.2012
1455/2012 občerstvenie 829,60 eur O č. 4551 z 27.2.2012 5.3.2012 Roman Restaurants s.r.o., Mliekarenská 1 BA IČO 35713488 21.3.2012
1638/2012 nájomné SHMÚ 3/2012 2 308,28 eur Z č. 95/2009-1.11 14.3.2012 SHMÚ, Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 23.3.2012
1637/2012 nájomné SHMÚ 3/2012 3 414 eur Z č. 95/2009-1.11 14.3.2012 SHMÚ, Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 23.3.2012
1570/2012 1/4roč.kontrola SVK a EZS 102 eur SZ 010709 12.3.2012 UNITEC HOLDING s.r.o., Vidlicová 14,BA IČO 31353371 23.3.2012
1601/2012 tonery 3 946,01 eur Z č. 63/2011-1.9 O č. 4565 z 1.3.2012 13.3.2012 REMPO s.r.o.,Stará Vajnorská 19,BA IČO 35819081 23.3.2012
1600/2012 tonery 2 583,52 eur Z č. 63/2011-1.9 O č. 4566 z 1.3.2012 13.3.2012 REMPO s.r.o.,Stará Vajnorská 19,BA IČO 35819081 23.3.2012
1035/2012 letenka Kralik,Slovak 869 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4536 z 10.2.2012 16.2.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA, IČO 35719192 26.3.2012
1034/2012 letenka Kovacik 451 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4535 z 10.2.2012 16.2.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA, IČO 35719192 26.3.2012
318/2012 letenka Janiga 575,03 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4461 z 2.1.2012 18.1.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 26.3.2012
888/2012 letenka Rothova 193 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4506 z 27.1.2012 7.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 26.3.2012
1033/2012 letenka Šutriepka 616,20 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4533 z 9.2.2012 16.2.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA, IČO 35719192 26.3.2012
270/2012 letenka Ďurkošova 252 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4465 z 12.1.2012 16.1.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 26.3.2012
319/2012 letenka Mikuláškova 403,03 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4463 z 2.1.2012 18.1.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 26.3.2012
579/2012 letenka Stryček 162 eur Z č. 81/2011-1.9 O č. 4500 z 25.1.2012 31.1.2012 Reditour s.r.o. Zámocká 18 BA, IČO 35719192 26.3.2012
885/2012 letenka Malatinska 326 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4502 z 27.1.2012 7.2.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 26.3.2012
1465/2012 tlmočenie 480 eur O č.4563 z 29.2.2012 7.3.2012 Agentúra VKM s.r.o. Grosslingova 69 BA, IČO 35736763 27.3.2012
505/2012 vypracovanie analýzy OPŽP 11 220 eur Z č. 66/2011-5 27.1.2012 Euconet, Hlaváčiková 25 BA, IČO 35945010 27.3.2012
1644/2012 príspevok do medzinárodnej organizácii 7 886 eur na základe členstva SR v Bazilejskom dohovore 14.3.2012 United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya P.O.Box 30552, IČO 31322051 28.3.2012
1701/2012 mesač.kontrola EPS 3/12 47,80 eur Z č.33/2003-8.3 20.3.2012 DAD-Tel s.r.o., Pavlovova 10 BA, IČO 00698881 29.3.2012
1700/2012 1.štvrťročná kontrola EPS 140,40 eur Z č.33/2003-8.3 20.3.2012 DAD-Tel s.r.o., Pavlovova 10 BA, IČO 00698881 29.3.2012
1678/2012 výučba Aj 4 918,42 eur Z č.12/2010-1.9 16.3.2012 Tradip s.r.o., Trenčianska 30 BA IČO 36579360 29.3.2012
1509/2012 transakcia kariet Diners Club 1 495,21 eur Z č.105/2010-8 8.3.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 11 BA, IČO 35757086 29.3.2012
1542/2012 letenka Žiak 395 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4579 z 6.3.2012 9.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 29.3.2012
1540/2012 letenka Jonáš 349 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4585 z 7.3.2012 9.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 29.3.2012
1642/2012 letenka Kucarova 387 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4600 z 12.3.2012 14.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 30.3.2012
1641/2012 letenka Krčmariková 499 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4601 z 12.3.2012 14.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 30.3.2012
1596/2012 letenka Vardzikova, Demeterova, Liparova 381 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4584 z 7.3.2012 13.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 30.3.2012
1679/2012 letenka Dancova 399 eur Z č. 65/2011-1.9 O č. 4599 z 12.3.2012 16.3.2012 Tucan s.r.o., Krížna 8, BA, IČO 35697300 30.3.2012
1597/2012 letenka Kelnarova 359,03 eur Z č. 82/2011-1.9 O č. 4580 z 6.3.2012 13.3.2012 Satur Travel a.s.,Miletičová 1 BA, IČO 35787201 30.3.2012
1675/2012 výroba guľatých pečiatok 124 eur O č. 4564 z 28.2.2012 16.3.2012 Slov-Alex s.r.o., Handlovská 26 BA, IČO 22666478 30.3.2012
1740/2012 servis kopírky 58,08 eur O č. 4570 z 5.3.2012 21.3.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA IČO 35726440 30.3.2012
1710/2012 inzercia v Bratis. kuriéri č.4 1 254 eur O č. 4555 z 28.2.2012 16.3.2012 Staromešťan s.r.o., Sedlárska 8 BA, IČO 36842834 30.3.2012
1677/2012 pramenitá voda 44,76 eur O č. 4560 z 29.2.2012 16.3.2012 Pure Water s.r.o., Bosáková 7 BA, IČO 45478830 30.3.2012
1685/2012 obed pre 13 osôb 39 eur O č. 4559 z 1.3.2012 19.3.2012 SHMÚ Jeséniová 17 BA, IČO 00156884 30.3.2012
1690/2012 strážna služba SHMÚ 2/12 1 247,40 eur O č. 4569 z 5.3.2012 19.3.2012 Bonul s.r.o., Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.3.2012
1689/2012 strážna služba Modra 2/12 8 268,48 eur O č. 4567 z 5.3.2012 19.3.2012 Bonul s.r.o., Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.3.2012
1688/2012 strážna služba Bukureštská 2/12 5 005,80 eur O č.4568 z 5.3.2012 19.3.2012 Bonul s.r.o., Novozámocká 224 Nitra, IČO 36528170 30.3.2012
1795/2012 školenie 270 eur ponuka otvoreného kurzu 22.3.2012 Intenzíva s.r.o., Kutlíkova 17 BA, IČO 35795379 30.3.2012
1794/2012 konferencia 576 eur ponuka otvoreného kurzu 20.3.2012 Hydrotechnológia BA s.r.o., Čajakova 14 BA, IČO 31318649 30.3.2012
1737/2012 stravné lístky 4,5,6/12 114 000 eur O č.4607 z 16.3.2012 22.3.2012 DOXX-Stravné lístky, Žilina, IČO 36391000 2.4.2012
1797/2012 úhrada členského príspevku na rok 2012 331,94 eur dohoda o kolektívnom členstve 19.3.2012 Slov.národný komitét International Water Association, Radlinského 11 BA, IČO 31745415 3.4.2012
1922/2012 školenie 106 eur ponuka otvoreného kurzu 27.3.2012 Edos Pem-Inštitút vzdelávania, Tematínska 4 BA, IČO 40578909 4.4.2012
1537/2012 plyn preddavok 4/12 2 390 eur Z č. 210/2008/6 9.3.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 4.4.2012
1860/2102 školenie 45 eur ponuka otvoreného kurzu 26.3.2012 Agentúra Apollo s.r.o., Bazovského 19 BA, IČO 36843741 5.4.2012
1796/2012 zahraničné poistenie 2/12 242,54 eur Z č. 20714054 30.3.2012 UNION a.s.,Bajkalská 29 BA, IČO 31322051 5.4.2012
1635/2012 aktualizácia progr.ASPI 2012 3 210,05 eur Z č. 189/2008/7.4 14.3.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 10.4.2012
1276/2012 ubytovanie ministra 71 eur O č. 4612 z 22.2.2012 1.3.2012 SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14 BA, IČO 3602204704 10.4.2012
1847/2012 odpadkové vrecia 2 160 eur O č. 4632 z 22.3.2012 28.3.2012 Pap-pex, B.Nemcovej 4089 Topolčany, IČO 36529460 10.4.2012
1676/2012 telefónne poplatky VUVH 3/2012 2,95 eur Z č. 318/2006/1.9 16.3.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 10.4.2012
1750/2012 el.energia 2/12 226,62 eur Z č. 318/2006/1.9 22.3.2012 VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, BA, IČO 00156850 10.4.2012
1634/2012 aktualizácia progr.ASPI 2012 3 261,92 eur Z č. 189/2008/7.4 14.3.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17 BA, IČO 31348262 10.4.2012