Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry od 01.06. do 15.06.2012

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
3072/2012 skrine kovové /TP 24/ 11 970,00 obj. č. 4589 z 7.3.2012 22.5.2012 MANUTAN Slovakia, Ľanová 8, Bratislava, IČO 35885815 1.6.2012
2995/2012 ústava SR komentár 95,00 obj. č. 4739 z 11.5.2012 16.5.2012 HEURÉKA, Zahradnícka 2, Šamorín, IČO 11703776 1.6.2012
3052/2012 oprava a servis plyn. kotla 208,80 obj. č. 4738 z 11.5.2012 21.5.2012 Regotrans-rittmeyer s.r.o., Bratislava, IČO 00685780 1.6.2012
2753/2012 transkacie fir.kariet Diners Club 1 816,92 z. č. 105/2010/8 z 1.11.2012 9.5.2012 Diners Club Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 11, Bratislava, IČO 35757086 1.6.2012
3053/2012 mesačná kontrola EPS 5/12 47,80 z. č. 33/2003/8.3 z 1.10.1997 21.5.2012 DAD-Tel, s.r.o. Pavlovova 10, Bratislava, IČO 00698881 1.6.2012
3024/2012 výúčba Aj 4 343,69 z. č. 12/2010/1.9 z 14.6.2010 18.5.2012 Tradip, s.r.o., Trenčianska 30, Bratislava, IČO 36579360 1.6.2012
3074/2012 vodné, stočné, zrážky /Klobučnícka/ 70,62 z. č. 97/2009/1.11 z 18.9. 2009 22.5.2012 BVS, Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370 1.6.2012
3082/2012 telef.popl. 4/12 /budova VÚVH/ 4,25 z. č. 318/2006/1.9 z 10.03.2006 23.5.2012 VÚVH, Nábr. Gen. L. Svobodu 8, Bratislava, IČO 00156850 1.6.2012
3083/2012 spotr. el. energie 4/12 /budova VÚVH/ 258,28 z. č. 318/2006/1.9 z 10.03.2006 23.5.2012 VÚVH, Nábr. Gen. L. Svobodu 8, Bratislava, IČO 00156850 1.6.2012
3050/2012 kancel. potreby 2 820,68 obj. č. 4721 z 7.5.2012 21.5.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, IČO 31331131 1.6.2012
1768/2012 vestník MŽP SR 1/12 4 802,40 z. č. 24/2011-4.4 obj. č. 4557 z 28.02.2012 23.3.2012 VALEUR, s.r.o., Múzejná 208/4, Dunajská Streda, IČO 34119850 1.6.2012
1792/2012 vestník MŽP SR 2/12 5 602,80 z. č. 24/2011-4.4 obj. č. 4605 z 16.3.2012 23.3.2012 VALEUR, s.r.o., Múzejná 208/4, Dunajská Streda, IČO 34119850 1.6.2012
3134/2012 škodová udalosť - spoluúčasť Audi BA160TI 309,89 z. č. 108/2002/8.3 28.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO: 34460934 1.6.2012
3076/2012 škodová udalosť - spoluúčasť VW Passat BA241NM 66,39 z. č. 108/2002/8.3 22.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO: 34460934 1.6.2012
2998/2012 prenájom, občerstvenie, ubytovanie /OKRaKI/ 585,00 obj. č. 4588 z 7.3.2012 17.5.2012 Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 24, Bratislava, IČO 00156752 1.6.2012
3073/2012 obed 110,00 obj. č. 4751 z 15.5.2012 22.5.2012 ACCOR-Pannonia Slovakia, Žabotova 2, Bratislava, IČO 35846160 1.6.2012
2996/2012 aktualizácia právo soc. zabezpečenia 23,72 obj. č. 4217/2012 z 28.10.2011 17.5.2012 IURA Edition s.r.o., Oravská 17, Bratislava, IČO 31348262 1.6.2012
2999/2012 vodné, stočné, zrážky /Ľ. Štúra/ 940,75 z. č. 241/2002/1.9. z 23.12.1996 17.5.2012 BVS, Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370 1.6.2012
3118/2012 oprava Canon 171,06 obj. č. 4755 z 16.5.2012 25.5.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 1.6.2012
2997/2012 zdrav. dohľad 4/12 357,70 z. č. 150/2009/6.3 z 10.02.2010 17.5.2012 MEDI-RELAX M+M s.r.o., Prepoštská 6, Bratislava, IČO 35772786 1.6.2012
2670/2012 strážna služba 4/12 14 342,40 z. č. 182/2008/6.4 z 20.11.2008 3.5.2012 IBeA3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO 31670571 4.6.2012
2755/2012 pohonné hmoty 4 844,82 z. č. 101/2006/8.3 z 1.6.2006 7.5.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 5.6.2012
2538/2012 letenka Janiga 659,98 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4702 z 20.4.2012 27.4.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2539/2012 letenka Kucarova 523,98 z.č. 82/2011/1.9 obj. č.4698 z 20.4.2012 27.4.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2536/2012 letenka Kelnarova 523,98 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4699 z 20.4.2012 27.4.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2537/2012 letenka Jacekova 543,98 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4700 z 20.4.2012 27.4.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2540/2012 letenka Greifova 633,08 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4701 z 20.4.2012 27.4.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2691/2012 letenka Misikova 357,24 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4718 z 30.4.2012 4.5.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 6.6.2012
2939/2012 letenka Zvara 586,98 z.č. 81/2011/1.9 obj. č. 4717 z 27.4..2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 6.6.2012
2935/2012 letenka Rohalova 606,98 z.č. 81/2011/1.9 obj. č.4709 z 25.4..2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 6.6.2012
3125/2012 oprava Canon 105,78 obj. č. 4754 z 16.5.2012 28.5.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 6.6.2012
3212/2012 školenie 62,10 ponuka otvoreného kurzu 1.6.2012 Agentúra J&T Manažment, s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, IČO 35817097 6.6.2012
2944/2012 letenka Jankovicova, Ziak 1 586,00 Z. č. 81/2011/1.9 obj.č. 4715, 4716 z 27.4.2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 7.6.2012
3116/2012 kopírovací papaier A4 1 080,00 obj. č. 4758/2012 25.5.2012 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, IČO 31331131 8.6.2012
3154/2012 hovory mobily /sekcia 5/ 4 175,08 295/2006/6.3 z 22.12.2012 29.5.2012 Orange a.s., Prievozská 6/a, Bratislava, IČO 355697270 8.6.2012
2942/2012 letenka Greifova 486,98 z.č. 81/2011/1.9 obj. č. 4724 z 7.5.2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 8.6.2012
2934/2012 letenka Fancova 486,98 z.č. 81/2011/1.9 obj. č. 4725 z 7.5.2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 8.6.2012
2941/2012 letenka Liptak 486,98 z.č. 81/2011/1.9 obj. č. 4727 z 7.5.2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 8.6.2012
2943/2012 letenka Janiga 297,85 z.č. 81/2011/1.9 obj. č. 4729 z 7.5.2012 14.5.2012 Reditour, s.r.o., Zámocká 18, Bratislava, 35719192 8.6.2012
2924/2012 letenka Rybanič 605,24 z.č. 82/2011/1.9 obj. č. 4723 z 4.5.2012 11.5.2012 SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO 35787201 8.6.2012
3117/2012 vizitky Masaryk, Korl 77,00 obj. č. 4760 z 21.5.2012 25.5.2012 Ofprint s.r.o., Vlčie Hrdlo 22, Bratislava 8.6.2012
3367/2012 školenie 49,00 ponuka otvoreného kurzu 5.6.2012 EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229 11.6.2012
3126/2012 oprava HP LJ M5035 50,88 obj. č. 4756 z 16.5.2012 28.5.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 11.6.2012
3155/2012 hovory mobily 7 822,57 z.č. 295/2006/6.3 z 12.12.2006 29.5.2012 Orange a.s., Prievozská 6/a, Bratislava, IČO 355697270 11.6.2012
3128/2012 predpl. Noviny, časopisy 421,88 obj. č. 4774 z 24.5.2012 obj. Č. 4712 z 9.4.2012 28..5.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 11.6.2012
3270/2012 štatist. ročenka 62,00 obj. č. 4749 z 15.5.2012 1.6.2012 VEDA, vydavateľstvo SAV, Bradáčova 7, Bratislava 11.6.2012
3127/2012 predplatné Ekonomist 185,60 obj.č. 4774 z 24.5.2012 28.5.2012 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 11.6.2012
3223/2012 voda+poháre 56,04 obj. č. 4737 z 11.5.2012 31.5.2012 Pure Water, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava 11.6.2012
3224/2012 oprava Canon 154,80 obj. č. 4762 z 21.5.2012 31.5.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 11.6.2012
3357/2012 nájomné +sl. 6/12 b.Bukureštská 1 957,27 NZ. Č. 176/2008/6.4 6.6.2012 ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina, Bratislava, IČO 31753604 12.6.2012
3356/2012 el.energia preddavok 6/12 MŽP 5 000,00 ČZ-142/2010/1.9 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 13.6.2012
3359/2012 nájom Donnerova 7 5/12 122,81 zálohový predpis 6.6.2012 SBYT s.r.o.,Páričková 24 BA,IČO 44239025 13.6.2012
3338/2012 oprava kopírky Ricoh 111,84 obj. č. 4785 z 29.5.2012 5.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 13.6.2012
3537/2012 diktafón EDIROL 225,49 obj.č. 4795 z 31.5.2012 6.6.2012 AVACO MULTIMEDIA s.r.o., Kúpeľná 1, Prešov, IČO 31712436 13.6.2012
2963/2012 servis+oprava+údržba klim. 5 372,20 143/2009/6.3 z 22.12.2009 16.5.2012 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, IČO 31611788 13.6.2012
3358/2012 sl. verejnosti STV a SRO 199,16 zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z 6.6.2012 RTVS s.r.o.,Staré Grunty 2 BA,IČO 36857432 13.6.2012
2964/2012 servis+oprava+údržba klim. 188,35 obj. č. 4659 z 4.4.2012 16.5.2012 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, IČO 31611788 13.6.2012
3235/2012 teoória a prax legislatívy 2ks 42,80 obj. č. 4753, 4761 z 16.5.2012 31.5.2012 EUROKÓDEX s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO 44871384 13.6.2012
3545/2012 školenie 119,00 ponuka otvoreného kurzu 11.6.2012 EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229 14.6.2012
3544/2012 školenie 119,00 ponuka otvoreného kurzu 12.6.2012 EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229 14.6.2012
3426/2012 školenie 51,00 ponuka otvoreného kurzu 8.6.2012 EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava, IČO 36287229 14.6.2012
3628/2012 zahraničné poistenie 5/12 165,42 z. č. 20714054 13.6.2012 UNION poisťovňa a.s., Bajkalsá 29 A, Bratislava, IČO 31322051 14.6.2012
3018/2012 oprava Audi BA665RD 316,22 z. č. 108/2002/8.3 obj. č. 4732 z 11.05.2012 18.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO: 34460934 15.6.2012
3019/2012 STK, EK Fábia BA412KC 112,80 obj. č. 4733 z 11.05.2012 18.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO: 34460934 15.6.2012
3020/2012 oprava Fábia BA348OL 302,84 obj. č. 4720 z 03.05.2012 18.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO: 34460934 15.6.2012
2966/2012 plyn 06/12 809,00 z. č. 210/2008/6 z 1.12.2008 13.5.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.6.2012
3279/2012 plyn 06/12 /Donnerova/ 4,00 z. č. 169/2004/1.9 z 22.07.2004 4.6.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.6.2012
3348/2012 plyn 06/12 /Klobučnícka/ 5,00 z. č. 181/2009/1.9 z 31.12.2009 6.6.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.6.2012
3347/2012 plyn 06/12 /Klobučnícka/ 399,00 z. č. 134/2009/6.3 z 2.9.2009 6.6.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.6.2012
3349/2012 plyn 06/12 /Modra-Harmónia/ 910,00 z. č. 137/2010/1.9 z 28.12.2010 6.6.2012 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a BA IČO 35815256 15.6.2012
3346/2012 analóg.retransmisie 200,40 z. č. 133/2010/1.9 z 28.9.2009 6.6.2012 UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, IČO 35971967 15.6.2012
3345/2012 analóg.retransmisie 50,10 z. č. 135/2010/1.9 z 19.7.2006 6.6.2012 UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, IČO 35971967 15.6.2012
3277/2012 prenájom kopír.strojov 239,17 z. č. 104/2007/6.4 z 20.4.2007 4.6.2012 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3 BA , IČO 35726440 18.6.2012
3315/2012 predpl.Poradca 2013 2ks 82,45 O. č. 4752 z 16.5.2012 4.6.2012 PORADCA s.r.o.,Pri Celulózke 40 Žilina, IČO 36371271 18.6.2012
3097/2012 pohonné hmoty 2 887,85 z. č. 101/2006/8.3 z 1.6.2006 23.5.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832 18.6.2012
3069/2012 oprava Fábia BA063IA 374,71 O. č. 4628 z 26.3.2012 22.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO 34460934 18.6.2012
3070/2012 oprava Fabia BA 347OL 203,42 O. č. 4734 z 11.5.2012 22.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO 34460934 18.6.2012
3068/2012 oprava octavia BA515KG 427,38 O. č. 4735 z 11.5.2012 22.5.2012 Autoservis - Stanislav Hilka, Račianska 142/A, Bratislava, IČO 34460934 18.6.2012
3341/2012 el.energia Donnerova 6/12 9,18 z. č. 136/2010/1.9 z 3.11.2010 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3340/2012 el.energia Klobučnícka 6/12 41,97 z. č. 141/2010/1.9 z 3.11.2010 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3344/2012 el.energia Klobučnícka 6/12 156,36 z. č. 139/2010/1.9 z 3.11.2010 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3339/2012 el.energia Klobučnícka 6/12 22,30 z. č. 138/2010/1.9 z 3.11.2010 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3343/2012 el.energia Klobučnícka 6/12 10,39 z. č. 140/2010/1.9 z 2.11.2010 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3342/2012 el.energia Harmónia 6/12 275,84 z. č. 94/2011/1.9 z 1.1.2011 6.6.2012 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6 BA, IČO 36677281 20.6.2012
3308/2012 nájomné +sl. 5/12 VUVH 232,49 z. č. 10/2010/6.3 z 3.3.2010 4.6.2012 VÚVH, Nábr. Gen. L. Svobodu 8, Bratislava, IČO 00156850 20.6.2012
3309/2012 nájomné +sl. 5/12 VUVH 1 053,70 z. č. 318/2006/1.9 z 10.3.2006 4.6.2012 VÚVH, Nábr. Gen. L. Svobodu 8, Bratislava, IČO 00156850 20.6.2012
3716/2012 medzinárodná konferencia 30,00 ponuka otvoreného kurzu 19.6.2012 Ekotoxikologické centrum Ba s.r.o., Tomášikova 10/F BA, IČO 31437443 20.6.2012
3641/2012 medzinárodná konferencia 180,00 ponuka otvoreného kurzu 13.6.2012 Ekotoxikologické centrum Ba s.r.o., Tomášikova 10/F BA, IČO 31437443 20.6.2012
3547/2012 manažérske kreslo šedé 227,88 O č. 4688 z 17.4.2012 8.6.2012 OTTO Office(SK) s.r.o., Dostojevského rad 5 BA, IČO 35944226 20.6.2012
3314/2012 zarámovanie mapy 114,02 O č. 4765 z 21.5.2012 5.6.2012 Nielsen Slovakia s.r.o., Trnavská 48 BA, IČO 35681586 20.6.2012
3511/2012 škodová udalosť-spoluúčasť 66,39 z. č. 108/2002/8.3 8.6.2012 Autoservis Hilka,Račianska 62 BA, IČO 34460934 21.6.2012